***ICBCT*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

27.04.2018 00:11
***ICBCT*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor


***ICBCT*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
860.000 -587 0 182 11.646 0 -5.596 0 0 0 201.682 -3.316 48.283 1.112.294 0 1.112.294
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.797 0 2.797 0 2.797
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.797 0 2.797 0 2.797
Yeni Bakiye
860.000 -587 0 182 11.646 0 -5.596 0 0 0 201.682 -519 48.283 1.115.091 0 1.115.091
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 -18.948 0 0 0 0 0 0 -18.948 0 -18.948
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 330 0 0 0 0 0 0 0 0 37.432 37.762 0 37.762
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44.998 48.283 -48.283 44.998 0 44.998
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44.998 0 0 44.998 0 44.998
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48.283 -48.283 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
860.000 -587 0 512 11.646 0 -24.544 0 0 0 246.680 47.764 37.432 1.178.903 0 1.178.903


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
1.865.532 3.367.535 5.233.067
GARANTİ VE KEFALETLER
(5.IV.1) 363.692 1.398.676 1.762.368
Teminat Mektupları
363.692 1.181.284 1.544.976
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
363.692 1.181.284 1.544.976
Banka Kredileri
0 0 0
İthalat Kabul Kredileri
0 0 0
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0
Akreditifler
0 205.257 205.257
Belgeli Akreditifler
0 145.219 145.219
Diğer Akreditifler
0 60.038 60.038
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0
Cirolar
0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 12.135 12.135
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0
TAAHHÜTLER
(5.IV.1) 199.214 5.593 204.807
Cayılamaz Taahhütler
199.214 5.593 204.807
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
5.535 5.593 11.128
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
29.360 0 29.360
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
82.848 0 82.848
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
5 0 5
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
69.237 0 69.237
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
181 0 181
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
12.048 0 12.048
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
1.302.626 1.963.266 3.265.892
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
1.302.626 1.963.266 3.265.892
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
14.540 18.448 32.988
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
8.401 8.117 16.518
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
6.139 10.331 16.470
Para ve Faiz Swap İşlemleri
1.288.086 1.944.818 3.232.904
Swap Para Alım İşlemleri
0 1.622.601 1.622.601
Swap Para Satım İşlemleri
1.288.086 322.217 1.610.303
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 0 0
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 0 0
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
0 0 0
Para Alım Opsiyonları
0 0 0
Para Satım Opsiyonları
0 0 0
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0
Diğer
0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
9.411.193 13.324.538 22.735.731
EMANET KIYMETLER
4.909.492 1.429.849 6.339.341
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
1.361.924 12.402 1.374.326
Tahsile Alınan Çekler
67.744 5.989 73.733
Tahsile Alınan Ticari Senetler
7.322 21.295 28.617
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
3.466.869 1.378.253 4.845.122
Emanet Kıymet Alanlar
5.633 11.910 17.543
REHİNLİ KIYMETLER
4.501.701 11.894.689 16.396.390
Menkul Kıymetler
19.071 2 19.073
Teminat Senetleri
1.020 60 1.080
Emtia
101.116 1.270.619 1.371.735
Varant
0 0 0
Gayrimenkul
3.036.028 7.806.593 10.842.621
Diğer Rehinli Kıymetler
1.344.466 2.817.415 4.161.881
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
11.276.725 16.692.073 27.968.798


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
37.432
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-18.636
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-18.617
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-23.232
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
4.615
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-19
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-19
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
18.796


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(5.III.1) 230.725
Kredilerden Alınan Faizler
165.679
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
6.061
Bankalardan Alınan Faizler
1.668
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
1.725
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
55.084
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
43.580
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
11.504
Finansal Kiralama Gelirleri
0
Diğer Faiz Gelirleri
508
FAİZ GİDERLERİ (-)
(5.III.2) -120.802
Mevduata Verilen Faizler
-67.952
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-43.387
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-9.424
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
0
Diğer Faiz Giderleri
-39
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
109.923
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
8.627
Alınan Ücret ve Komisyonlar
10.288
Gayri Nakdi Kredilerden
2.146
Diğer
8.142
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-1.661
Gayri Nakdi Kredilere
-40
Diğer
-1.621
PERSONEL GİDERLERİ (-)
(5.III.6) -35.682
TEMETTÜ GELİRLERİ
0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(5.III.3) -32.328
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
3.119
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
21.137
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-56.584
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5.III.4) 22.589
FAALİYET BRÜT KÂRI
73.129
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI (-)
(5.III.5) -2.674
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(5.III.6) -26.404
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
44.051
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(5.III.7) 44.051
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(5.III.8) -6.619
Cari Vergi Karşılığı
-2.267
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-8.551
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
4.199
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(5.III.9) 37.432
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(5.III.7) 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(5.III.8) 0
Cari Vergi Karşılığı
0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(5.III.9) 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(5.III.9) 37.432
Grubun Karı (Zararı)
37.432
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
1.278.358 3.690.520 4.968.878
Nakit ve Nakit Benzerleri
136.478 2.151.500 2.287.978
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(5.I.1) 118.630 1.380.243 1.498.873
Bankalar
(5.I.3) 4.283 771.257 775.540
Para Piyasalarından Alacaklar
13.565 0 13.565
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5.I.2) 731 0 731
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
28 0 28
Diğer Finansal Varlıklar
703 0 703
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5.I.4) 888.758 1.213.045 2.101.803
Devlet Borçlanma Senetleri
888.758 415.517 1.304.275
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 4.309 4.309
Diğer Finansal Varlıklar
0 793.219 793.219
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
(5.I.6) 229.065 328.499 557.564
Devlet Borçlanma Senetleri
229.065 95.074 324.139
Diğer Finansal Varlıklar
0 233.425 233.425
Türev Finansal Varlıklar
(5.I.2) 24.758 1.089 25.847
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
24.758 1.089 25.847
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0
Donuk Finansal Varlıklar
160 0 160
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-1.592 -3.613 -5.205
KREDİLER (Net)
(5.I.5) 3.539.201 3.786.088 7.325.289
Krediler
3.564.114 3.795.683 7.359.797
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
3.564.114 3.795.683 7.359.797
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Donuk Alacaklar
94.306 0 94.306
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-119.219 -9.595 -128.814
12 Aylık Beklenen Zarar Karşılığı (Birinci Aşama)
-7.015 -9.595 -16.610
Kredi Riskinde Önemli Artış (İkinci Aşama)
-24.217 0 -24.217
Temerrüt (Üçüncü Aşama/Özel Karşılık)
-87.987 0 -87.987
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.I.14) 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
(5.I.8) 0 0 0
İştirakler (Net)
0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
36.470 0 36.470
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
5.703 0 5.703
Şerefiye
0 0 0
Diğer
5.703 0 5.703
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(5.I.12) 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
2 0 2
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(5.I.13) 26.976 0 26.976
DİĞER AKTİFLER
(5.I.15) 81.650 14.206 95.856
VARLIKLAR TOPLAMI
4.968.360 7.490.814 12.459.174
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(5.II.1) 1.796.990 2.634.636 4.431.626
ALINAN KREDİLER
(5.II.3) 3.836 5.844.557 5.848.393
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
383.560 0 383.560
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0
Bonolar
0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0
Tahviller
0 0 0
FONLAR
0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0
Diğer
0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(5.II.2) 378 1 379
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
378 1 379
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER
(5.II.5) 0 0 0
Finansal Kiralama
0 0 0
Faaliyet Kiralaması
0 0 0
Diğer
0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0 0 0
KARŞILIKLAR
(5.II.7) 33.798 1.327 35.125
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
16.390 0 16.390
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0
Diğer Karşılıklar
17.408 1.327 18.735
CARİ VERGİ BORCU
(5.II.8) 16.510 0 16.510
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(5.II.9) 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0
Krediler
0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(5.II.4) 99.274 465.404 564.678
ÖZKAYNAKLAR
(5.II.11) 1.186.863 -7.960 1.178.903
Ödenmiş Sermaye
860.000 0 860.000
Sermaye Yedekleri
-75 0 -75
Hisse Senedi İhraç Primleri
-587 0 -587
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
512 0 512
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-4.938 -7.960 -12.898
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0 0 0
Kar Yedekleri
246.680 0 246.680
Yasal Yedekler
14.737 0 14.737
Statü Yedekleri
0 0 0
Olağanüstü Yedekler
174.577 0 174.577
Diğer Kar Yedekleri
57.366 0 57.366
Kar veya Zarar
85.196 0 85.196
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
47.764 0 47.764
Dönem Net Kâr veya Zararı
37.432 0 37.432
Azınlık Payları
0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
3.521.209 8.937.965 12.459.174


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-184.530
Alınan Faizler
246.150
Ödenen Faizler
-112.644
Alınan Temettüler
0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
9.171
Elde Edilen Diğer Kazançlar
-254.775
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
2.831
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-35.632
Ödenen Vergiler
-15.689
Diğer
-23.942
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-173.880
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
127.540
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
128.089
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
376.578
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-9.018
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-103
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
1.082.131
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-1.909.713
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
30.616
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-358.410
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-152.143
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-1.417
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
0
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-236.702
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
118.135
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-47.859
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0
Diğer
15.700
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0
Temettü Ödemeleri
0
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0
Diğer
0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
29.307
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-481.246
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1.968.369
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1.487.123http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/679250


BIST'
18:059.374
Değişim :  0,29% |  27,03
Açılış :  9.362  
Önceki Kapanış :  9.347  
En Düşük
9.294
En Yüksek
9.417
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
OZGYO 7,15 229.984.947 % 10,00  
SMART 57,20 381.604.773 % 10,00  
PSDTC 89,65 29.547.847 % 10,00  
PSDTC 89,65 29.547.847 % 10,00  
PSDTC 89,65 29.547.847 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 31,0075 31,0391 % 0,17  
Euro 33,5663 33,6226 % -0,05  
Sterlin 39,1769 39,3734 % 0,16  
Frank 35,0560 35,2672 % -0,02  
Riyal 8,2456 8,2869 % 0,11  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,94 22,97 % 0,66  
Platin 901,43 903,33 % 0,66  
Paladyum 979,26 980,75 % 0,66  
Brent Pet. 81,73 81,73 % 0,66  
Altın Ons 2.036,43 2.036,78 % 0,66