***ICBCT*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

09.08.2018 22:13
***ICBCT*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor


***ICBCT*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
860.000 -587 0 182 11.646 0 -5.596 0 0 0 201.682 -3.316 48.283 1.112.294 0 1.112.294
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.797 0 2.797 0 2.797
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.797 0 2.797 0 2.797
Yeni Bakiye
860.000 -587 0 182 11.646 0 -5.596 0 0 0 201.682 -519 48.283 1.115.091 0 1.115.091
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 -65.746 0 0 0 0 0 0 -65.746 0 -65.746
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 -25 0 0 0 0 0 0 0 -496 73.739 73.218 0 73.218
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44.998 48.283 -48.283 44.998 0 44.998
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44.998 0 0 44.998 0 44.998
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48.283 -48.283 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
860.000 -587 0 157 11.646 0 -71.342 0 0 0 246.680 47.268 73.739 1.167.561 0 1.167.561


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
701.080 2.964.582 3.665.662
GARANTİ VE KEFALETLER
(5.IV.1) 394.462 1.889.367 2.283.829
Teminat Mektupları
394.462 1.516.942 1.911.404
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
394.462 1.516.942 1.911.404
Banka Kredileri
0 0 0
İthalat Kabul Kredileri
0 0 0
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0
Akreditifler
0 273.032 273.032
Belgeli Akreditifler
0 120.061 120.061
Diğer Akreditifler
0 152.971 152.971
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0
Cirolar
0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 99.393 99.393
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0
TAAHHÜTLER
(5.IV.1) 197.148 1.613 198.761
Cayılamaz Taahhütler
197.148 1.613 198.761
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
1.602 1.613 3.215
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
30.679 0 30.679
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
82.363 0 82.363
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
3 0 3
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
70.061 0 70.061
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
190 0 190
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
12.250 0 12.250
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
109.470 1.073.602 1.183.072
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
109.470 1.073.602 1.183.072
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
3.721 9.276 12.997
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
3.721 2.768 6.489
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
0 6.508 6.508
Para ve Faiz Swap İşlemleri
105.749 1.064.326 1.170.075
Swap Para Alım İşlemleri
0 595.115 595.115
Swap Para Satım İşlemleri
105.749 469.211 574.960
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 0 0
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 0 0
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
0 0 0
Para Alım Opsiyonları
0 0 0
Para Satım Opsiyonları
0 0 0
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0
Diğer
0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
9.416.947 16.521.961 25.938.908
EMANET KIYMETLER
5.104.618 1.511.623 6.616.241
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
1.402.220 13.896 1.416.116
Tahsile Alınan Çekler
71.085 5.643 76.728
Tahsile Alınan Ticari Senetler
6.640 11.973 18.613
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
3.619.364 1.473.306 5.092.670
Emanet Kıymet Alanlar
5.309 6.805 12.114
REHİNLİ KIYMETLER
4.312.329 15.010.338 19.322.667
Menkul Kıymetler
17.716 2 17.718
Teminat Senetleri
921 46 967
Emtia
99.719 262.548 362.267
Varant
0 0 0
Gayrimenkul
3.001.364 10.285.878 13.287.242
Diğer Rehinli Kıymetler
1.192.609 4.461.864 5.654.473
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
10.118.027 19.486.543 29.604.570


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
73.739 36.307
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-65.773 -47.137
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-65.773 -47.156
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-82.216 -58.984
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
16.443 11.828
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 19
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
0 19
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.966 -10.830


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(5.III.1) 506.353 275.628
Kredilerden Alınan Faizler
355.167 189.488
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
13.005 6.944
Bankalardan Alınan Faizler
3.355 1.687
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
5.565 3.840
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
128.098 73.014
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
99.774 56.194
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
28.324 16.820
Finansal Kiralama Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
1.163 655
FAİZ GİDERLERİ (-)
(5.III.2) -290.962 -170.160
Mevduata Verilen Faizler
-157.382 -89.430
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-109.573 -66.186
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-23.883 -14.459
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
0 0
Diğer Faiz Giderleri
-124 -85
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
215.391 105.468
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
29.489 20.862
Alınan Ücret ve Komisyonlar
32.627 22.339
Gayri Nakdi Kredilerden
5.210 3.064
Diğer
27.417 19.275
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-3.138 -1.477
Gayri Nakdi Kredilere
-58 -18
Diğer
-3.080 -1.459
PERSONEL GİDERLERİ (-)
(5.III.6) -74.471 -38.789
TEMETTÜ GELİRLERİ
1 1
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(5.III.3) -25.272 7.056
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
4.847 1.728
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
86.541 65.404
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-116.660 -60.076
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5.III.4) 72.342 49.753
FAALİYET BRÜT KÂRI
217.480 144.351
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI (-)
(5.III.5) -53.756 -51.082
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(5.III.6) -60.805 -34.401
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
102.919 58.868
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(5.III.7) 102.919 58.868
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(5.III.8) -29.180 -22.561
Cari Vergi Karşılığı
-19.863 -17.596
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-9.317 -766
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 -4.199
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(5.III.9) 73.739 36.307
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(5.III.7) 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(5.III.8) 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(5.III.9) 73.739 36.307
Grubun Karı (Zararı)
73.739 36.307
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
1.851.902 4.058.971 5.910.873
Nakit ve Nakit Benzerleri
520.877 2.316.025 2.836.902
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(5.I.1) 291.671 1.291.134 1.582.805
Bankalar
(5.I.3) 1.321 1.024.891 1.026.212
Para Piyasalarından Alacaklar
227.885 0 227.885
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
16.203 0 16.203
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
25 0 25
Diğer Finansal Varlıklar
16.178 0 16.178
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5.I.4) 923.577 1.345.182 2.268.759
Devlet Borçlanma Senetleri
923.577 455.503 1.379.080
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 5.501 5.501
Diğer Finansal Varlıklar
0 884.178 884.178
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
(5.I.6) 373.295 391.121 764.416
Devlet Borçlanma Senetleri
373.295 119.527 492.822
Diğer Finansal Varlıklar
0 271.594 271.594
Türev Finansal Varlıklar
(5.I.2) 19.358 10.222 29.580
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
0 0 0
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
19.358 10.222 29.580
Donuk Finansal Varlıklar
160 0 160
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-1.568 -3.579 -5.147
KREDİLER (Net)
(5.I.5) 3.835.424 4.661.371 8.496.795
Krediler
3.833.222 4.675.888 8.509.110
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
3.833.222 4.675.888 8.509.110
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Donuk Alacaklar
95.892 0 95.892
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-93.690 -14.517 -108.207
12 Aylık Beklenen Zarar Karşılığı (Birinci Aşama)
-7.776 -11.407 -19.183
Kredi Riskinde Önemli Artış (İkinci Aşama)
-1.655 -3.110 -4.765
Temerrüt (Üçüncü Aşama/Özel Karşılık)
-84.259 0 -84.259
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.I.14) 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
(5.I.8) 0 0 0
İştirakler (Net)
0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
35.551 0 35.551
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
5.220 0 5.220
Şerefiye
0 0 0
Diğer
5.220 0 5.220
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(5.I.12) 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
4 0 4
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(5.I.13) 19.354 0 19.354
DİĞER AKTİFLER
(5.I.15) 88.290 15.780 104.070
VARLIKLAR TOPLAMI
5.835.745 8.736.122 14.571.867
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(5.II.1) 1.930.124 3.704.541 5.634.665
ALINAN KREDİLER
(5.II.3) 1.523.987 4.341.238 5.865.225
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
574.932 488.117 1.063.049
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0
Bonolar
0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0
Tahviller
0 0 0
FONLAR
0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0
Diğer
0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(5.II.2) 16 132 148
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
16 132 148
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER
(5.II.5) 0 0 0
Finansal Kiralama
0 0 0
Faaliyet Kiralaması
0 0 0
Diğer
0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0 0 0
KARŞILIKLAR
(5.II.7) 44.435 2.419 46.854
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
15.844 0 15.844
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0
Diğer Karşılıklar
28.591 2.419 31.010
CARİ VERGİ BORCU
(5.II.8) 20.644 0 20.644
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(5.II.9) 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0
Krediler
0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(5.II.4) 108.834 664.887 773.721
ÖZKAYNAKLAR
(5.II.11) 1.210.800 -43.239 1.167.561
Ödenmiş Sermaye
860.000 0 860.000
Sermaye Yedekleri
-430 0 -430
Hisse Senedi İhraç Primleri
-587 0 -587
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
157 0 157
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-16.457 -43.239 -59.696
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0 0 0
Kar Yedekleri
246.680 0 246.680
Yasal Yedekler
14.737 0 14.737
Statü Yedekleri
0 0 0
Olağanüstü Yedekler
174.577 0 174.577
Diğer Kar Yedekleri
57.366 0 57.366
Kar veya Zarar
121.007 0 121.007
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
47.268 0 47.268
Dönem Net Kâr veya Zararı
73.739 0 73.739
Azınlık Payları
0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
5.413.772 9.158.095 14.571.867


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-229.749
Alınan Faizler
379.777
Ödenen Faizler
-268.829
Alınan Temettüler
1
Alınan Ücret ve Komisyonlar
30.232
Elde Edilen Diğer Kazançlar
42.491
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
4.592
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-74.353
Ödenen Vergiler
-50.995
Diğer
-292.665
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
864.809
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
28.693
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
337.166
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-796.547
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-4.524
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
2.571
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
2.275.636
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-1.220.506
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
242.320
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
635.060
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-510.868
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-2.239
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
257.968
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-302.556
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-244.606
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0
Diğer
-219.435
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0
Temettü Ödemeleri
0
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0
Diğer
0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
83.387
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
207.579
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1.968.369
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.175.948http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/702265


BIST'
10:188.936
Değişim :  0,32% |  28,37
Açılış :  8.913  
Önceki Kapanış :  8.908  
En Düşük
8.886
En Yüksek
8.937
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler10:17
SAMAT 73,80 163.586.350 % 9,99  
LMKDC 38,12 72.174.998 % 9,98  
LINK 457,50 118.475.942 % 9,98  
OZSUB 42,10 45.224.187 % 9,98  
TMSN 176,60 324.649.490 % 9,96  
10:17 Alış Satış %  
Dolar 31,5940 31,6000 % 0,09  
Euro 34,3057 34,3256 % 0,02  
Sterlin 39,9351 40,1354 % -0,02  
Frank 35,5138 35,7278 % -0,06  
Riyal 8,4006 8,4428 % 0,09  
10:17 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,85 23,88 % 0,66  
Platin 892,84 894,76 % 0,66  
Paladyum 948,77 955,17 % 0,66  
Brent Pet. 82,39 82,39 % 0,66  
Altın Ons 2.116,06 2.116,41 % 0,66