***ICBCT*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

21.02.2019 23:15
***ICBCT*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor


***ICBCT*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
860.000 -587 0 182 11.646 0 0 0 -5.596 0 201.682 -3.316 48.283 1.112.294 0 1.112.294
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47.764 0 47.764 0 47.764
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47.764 0 47.764 0 47.764
Yeni Bakiye
860.000 -587 0 182 11.646 0 0 0 -5.596 0 201.682 44.448 48.283 1.160.058 0 1.160.058
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 1.622 -558 0 0 -83.246 0 0 0 0 -82.182 0 -82.182
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 -182 0 182 0 0 0 0 31 -496 83.549 83.084 0 83.084
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44.967 3.316 -48.283 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44.967 0 0 44.967 0 44.967
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.316 -48.283 -44.967 0 -44.967
Dönem Sonu Bakiyeler
860.000 -587 0 0 13.268 -376 0 0 -88.842 0 246.680 47.268 83.549 1.160.960 0 1.160.960


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
861.082 2.733.144 3.594.226
GARANTİ VE KEFALETLER
(5.III.1) 585.675 1.785.507 2.371.182
Teminat Mektupları
585.675 1.454.768 2.040.443
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
585.675 1.454.768 2.040.443
Banka Kredileri
0 0 0
İthalat Kabul Kredileri
0 0 0
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0
Akreditifler
0 217.850 217.850
Belgeli Akreditifler
0 100.678 100.678
Diğer Akreditifler
0 117.172 117.172
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0
Cirolar
0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 112.889 112.889
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0
TAAHHÜTLER
(5.III.1) 122.855 107.531 230.386
Cayılamaz Taahhütler
122.855 107.531 230.386
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
5.020 107.531 112.551
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
29.325 0 29.325
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
7.720 0 7.720
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
6 0 6
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
73.480 0 73.480
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
199 0 199
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
7.105 0 7.105
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
152.552 840.106 992.658
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
152.552 840.106 992.658
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
43.282 43.200 86.482
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
42.372 1.308 43.680
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
910 41.892 42.802
Para ve Faiz Swap İşlemleri
109.270 786.850 896.120
Swap Para Alım İşlemleri
0 460.472 460.472
Swap Para Satım İşlemleri
109.270 326.378 435.648
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 0 0
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 0 0
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
0 10.056 10.056
Para Alım Opsiyonları
0 5.028 5.028
Para Satım Opsiyonları
0 5.028 5.028
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0
Diğer
0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
10.855.685 23.103.018 33.958.703
EMANET KIYMETLER
5.245.377 4.292.713 9.538.090
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
1.486.234 15.833 1.502.067
Tahsile Alınan Çekler
51.270 9.844 61.114
Tahsile Alınan Ticari Senetler
7.592 7.573 15.165
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
3.694.639 4.257.204 7.951.843
Emanet Kıymet Alanlar
5.642 2.259 7.901
REHİNLİ KIYMETLER
5.610.308 18.810.305 24.420.613
Menkul Kıymetler
18.426 0 18.426
Teminat Senetleri
921 53 974
Emtia
71.445 262.792 334.237
Varant
230 0 230
Gayrimenkul
3.747.100 12.587.299 16.334.399
Diğer Rehinli Kıymetler
1.772.186 5.960.161 7.732.347
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
11.716.767 25.836.162 37.552.929


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
83.549
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-82.182
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.064
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
1.708
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-765
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
121
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-83.246
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-104.058
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
20.812
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.367


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(5.IV.1) 1.240.100
Kredilerden Alınan Faizler
758.136
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
36.097
Bankalardan Alınan Faizler
8.740
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
26.993
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
396.554
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
302.028
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
94.526
Finansal Kiralama Gelirleri
0
Diğer Faiz Gelirleri
13.580
FAİZ GİDERLERİ (-)
(5.IV.2) -764.529
Mevduata Verilen Faizler
-459.053
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-258.220
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-46.770
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
0
Diğer Faiz Giderleri
-486
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
475.571
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
96.576
Alınan Ücret ve Komisyonlar
104.952
Gayri Nakdi Kredilerden
13.099
Diğer
91.853
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-8.376
Gayri Nakdi Kredilere
-66
Diğer
-8.310
PERSONEL GİDERLERİ (-)
(5.IV.7) -180.011
TEMETTÜ GELİRLERİ
(5.IV.3) 152
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(5.IV.4) -16.793
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
'
10:088.905
Değişim :  -0,03% |  -2,97
Açılış :  8.913  
Önceki Kapanış :  8.908  
En Düşük
8.886
En Yüksek
8.918
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler10:07
TGSAS 63,80 16.747.578 % 10,00  
LMKDC 38,12 66.295.750 % 9,98  
OZSUB 42,10 43.240.098 % 9,98  
TMSN 176,60 272.481.144 % 9,96  
SONME 100,50 12.447.687 % 9,96  
10:07 Alış Satış %  
Dolar 31,5923 31,5980 % 0,09  
Euro 34,2967 34,3181 % 0,00  
Sterlin 39,9435 40,1438 % 0,00  
Frank 35,5269 35,7409 % -0,02  
Riyal 8,4004 8,4425 % 0,09  
10:07 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,82 23,85 % 0,66  
Platin 891,85 893,60 % 0,66  
Paladyum 948,93 953,33 % 0,66  
Brent Pet. 82,36 82,36 % 0,66  
Altın Ons 2.115,36 2.115,61 % 0,66