***ICBCT*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

25.04.2019 23:26
***ICBCT*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor


***ICBCT*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
860.000 -587 0 311 11.646 0 -5.569 0 0 0 -3.316 42.484 1.093.724 0 1.093.724
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.626 0 8.626 0 8.626
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.626 0 8.626 0 8.626
Yeni Bakiye
860.000 -587 0 311 11.646 0 -5.569 0 0 0 188.755 5.310 42.484 1.102.350 0 1.102.350
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 -18.975 0 0 0 0 0 0 -18.975 0 -18.975
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33.562 33.562 0 33.562
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39.168 42.484 -42.484 39.168 0 39.168
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39.168 0 0 39.168 0 39.168
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42.484 -42.484 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
860.000 -587 0 311 11.646 0 -24.544 0 0 0 227.923 47.794 33.562 1.156.105 0 1.156.105
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
860.000 -587 0 0 13.268 616 0 0 -83.089 0 227.923 47.794 62.069 1.127.994 0 1.127.994
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
860.000 -587 0 0 13.268 616 0 0 -83.089 0 227.923 47.794 62.069 1.127.994 0 1.127.994
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 10.581 0 0 0 24.750 35.331 0 35.331
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62.069 0 -62.069 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62.069 -62.069 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62.069 -62.069 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
860.000 -587 0 0 13.268 616 0 0 -72.508 0 289.992 47.794 24.750 1.163.325 0 1.163.325


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
788.969 4.376.200 5.165.169 861.212 2.733.144 3.594.356
GARANTİ VE KEFALETLER
(5.III.1) 648.245 3.813.333 4.461.578 585.677 1.785.507 2.371.184
Teminat Mektupları
584.765 1.450.126 2.034.891 585.677 1.454.768 2.040.445
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
584.765 1.450.126 2.034.891 585.677 1.454.768 2.040.445
Banka Kredileri
0 0 0 0 0 0
İthalat Kabul Kredileri
0 0 0 0 0 0
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
63.480 329.899 393.379 0 217.850 217.850
Belgeli Akreditifler
63.480 65.213 128.693 0 100.678 100.678
Diğer Akreditifler
0 264.686 264.686 0 117.172 117.172
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 2.033.308 2.033.308 0 112.889 112.889
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(5.III.1) 132.970 32.235 165.205 122.983 107.531 230.514
Cayılamaz Taahhütler
132.970 32.235 165.205 122.983 107.531 230.514
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
16.065 32.235 48.300 5.020 107.531 112.551
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
29.701 0 29.701 29.325 0 29.325
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
9.338 0 9.338 7.720 0 7.720
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
3 0 3 6 0 6
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
76.326 0 76.326 73.608 0 73.608
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
193 0 193 199 0 199
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
1.344 0 1.344 7.105 0 7.105
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
7.754 530.632 538.386 152.552 840.106 992.658
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
7.754 530.632 538.386 152.552 840.106 992.658
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
7.754 7.480 15.234 43.282 43.200 86.482
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
3.877 3.740 7.617 42.372 1.308 43.680
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
3.877 3.740 7.617 910 41.892 42.802
Para ve Faiz Swap İşlemleri
0 523.152 523.152 109.270 786.850 896.120
Swap Para Alım İşlemleri
0 260.402 260.402 0 460.472 460.472
Swap Para Satım İşlemleri
0 262.750 262.750 109.270 326.378 435.648
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
0 0 0 0 10.056 10.056
Para Alım Opsiyonları
0 0 0 0 5.028 5.028
Para Satım Opsiyonları
0 0 0 0 5.028 5.028
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
6.343.169 24.003.749 30.346.918 6.514.438 23.103.018 29.617.456
EMANET KIYMETLER
929.569 4.416.763 5.346.332 950.226 4.292.713 5.242.939
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
41.105 17.139 58.244 41.105 15.833 56.938
Tahsile Alınan Çekler
46.745 6.389 53.134 51.270 9.844 61.114
Tahsile Alınan Ticari Senetler
4.798 10.923 15.721 7.592 7.573 15.165
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
834.186 4.377.532 5.211.718 844.617 4.257.204 5.101.821
Emanet Kıymet Alanlar
2.735 4.780 7.515 5.642 2.259 7.901
REHİNLİ KIYMETLER
5.413.600 19.586.986 25.000.586 5.564.212 18.810.305 24.374.517
Menkul Kıymetler
3.588 0 3.588 3.587 0 3.587
Teminat Senetleri
925 55 980 921 53 974
Emtia
74.186 169.457 243.643 71.445 262.792 334.237
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
3.681.976 13.067.285 16.749.261 3.747.100 12.587.299 16.334.399
Diğer Rehinli Kıymetler
1.652.925 6.350.189 8.003.114 1.741.159 5.960.161 7.701.320
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
7.132.138 28.379.949 35.512.087 7.375.650 25.836.162 33.211.812


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
178.034 -176.591
Alınan Faizler
408.548 174.985
Ödenen Faizler
-203.334 -112.901
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
11.335 4.958
Elde Edilen Diğer Kazançlar
31.292 -190.992
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
4.930 2.831
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-44.939 -31.852
Ödenen Vergiler
-22.896 -2.698
Diğer
-6.902 -20.922
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
917.789 -348.965
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-1.945.173 1
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-91.104 128.089
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-286.391 382.649
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-17.111 8.741
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-612.141 -104
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
2.491.931 1.071.495
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
1.401.015 -1.909.718
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-23.237 -30.118
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
1.095.823 -525.556
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
1.045 -135.361
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-10.330 -1.339
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
429.009 -45.356
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-221.162 -72.808
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 20.765
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-194.699 -46.851
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
-1.773 10.228
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
0 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0 0
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
72.918 29.307
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
1.169.786 -631.610
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
3.526.375 1.567.656
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4.696.161 936.046


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
24.750 33.562
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
10.581 -18.994
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 -18.975
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 -23.719
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 4.744
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
10.581 -19
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
13.226 -19
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-2.645 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
35.331 14.568


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018 Bir Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
1.626.418 7.576.820 9.203.238 1.978.633 4.353.519 6.332.152
Nakit ve Nakit Benzerleri
926.123 4.156.849 5.082.972 868.915 2.954.072 3.822.987
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(5.I.1) 116.059 1.380.055 1.496.114 529.798 1.277.101 1.806.899
Bankalar
(5.I.3) 83 2.785.292 2.785.375 123 1.682.523 1.682.646
Para Piyasalarından Alacaklar
811.697 0 811.697 339.898 0 339.898
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-1.716 -8.498 -10.214 -904 -5.552 -6.456
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5.I.2) 11 1.945.172 1.945.183 31 0 31
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
11 0 11 31 0 31
Diğer Finansal Varlıklar
0 1.945.172 1.945.172 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5.I.4) 700.107 1.474.799 2.174.906 1.079.785 1.399.248 2.479.033
Devlet Borçlanma Senetleri
700.107 544.238 1.244.345 1.079.785 518.314 1.598.099
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 7.801 7.801 0 6.255 6.255
Diğer Finansal Varlıklar
0 922.760 922.760 0 874.679 874.679
Türev Finansal Varlıklar
177 0 177 29.902 199 30.101
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
177 0 177 29.902 199 30.101
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
2.935.660 6.592.167 9.527.827 3.255.958 5.743.087 8.999.045
Krediler
(5.I.5) 2.507.242 5.595.942 8.103.184 2.834.411 4.995.034 7.829.445
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(5.I.10) 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(5.I.6) 531.406 1.107.368 1.638.774 530.238 850.266 1.380.504
Devlet Borçlanma Senetleri
531.406 534.985 1.066.391 530.238 459.739 989.977
Diğer Finansal Varlıklar
0 572.383 572.383 0 390.527 390.527
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-102.988 -111.143 -214.131 -108.691 -102.213 -210.904
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.I.14) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
75.998 0 75.998 75.998 0 75.998
İştirakler (Net)
(5.I.7) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(5.I.8) 75.998 0 75.998 75.998 0 75.998
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
75.998 0 75.998 75.998 0 75.998
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(5.I.9) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
115.788 0 115.788 35.357 0 35.357
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
10.768 0 10.768 7.914 0 7.914
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
10.768 0 10.768 7.914 0 7.914
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(5.I.12) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(5.I.13) 56.214 0 56.214 43.262 0 43.262
DİĞER AKTİFLER (Net)
(5.I.15) 39.135 8.630 47.765 28.203 2.864 31.067
VARLIKLAR TOPLAMI
4.859.981 14.177.617 19.037.598 5.425.325 10.099.470 15.524.795
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(5.II.1) 1.977.754 8.106.497 10.084.251 2.286.045 5.922.049 8.208.094
ALINAN KREDİLER
(5.II.3) 1.185.704 4.171.544 5.357.248 1.162.755 2.919.795 4.082.550
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
19.803 485.942 505.745 257.264 88.881 346.145
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0 0 0 0
Bonolar
0 0 0 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(5.II.2) 189 2.051 2.240 749 373 1.122
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
189 2.051 2.240 749 373 1.122
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(5.II.5) 79.252 0 79.252 0 0 0
KARŞILIKLAR
(5.II.7) 45.811 17.714 63.525 54.956 4.183 59.139
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
15.854 0 15.854 14.588 0 14.588
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
29.957 17.714 47.671 40.368 4.183 44.551
CARİ VERGİ BORCU
(5.II.8) 43.454 0 43.454 33.908 0 33.908
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(5.II.9) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(5.II.10) 0 1.682.738 1.682.738 0 1.579.084 1.579.084
Krediler
0 1.682.738 1.682.738 0 1.579.084 1.579.084
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(5.II.4) 48.936 6.884 55.820 51.724 35.035 86.759
ÖZKAYNAKLAR
(5.II.11) 1.199.636 -36.311 1.163.325 1.159.282 -31.288 1.127.994
Ödenmiş Sermaye
860.000 0 860.000 860.000 0 860.000
Sermaye Yedekleri
-587 0 -587 -587 0 -587
Hisse Senedi İhraç Primleri
-587 0 -587 -587 0 -587
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
13.884 0 13.884 13.884 0 13.884
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-36.197 -36.311 -72.508 -51.801 -31.288 -83.089
Kar Yedekleri
289.992 0 289.992 227.923 0 227.923
Yasal Yedekler
15.697 0 15.697 12.594 0 12.594
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
216.929 0 216.929 157.963 0 157.963
Diğer Kar Yedekleri
57.366 0 57.366 57.366 0 57.366
Kar veya Zarar
72.544 0 72.544 109.863 0 109.863
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
47.794 0 47.794 47.794 0 47.794
Dönem Net Kâr veya Zararı
24.750 0 24.750 62.069 0 62.069
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
4.600.539 14.437.059 19.037.598 5.006.683 10.518.112 15.524.795


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(5.IV.1) 331.721 227.460
Kredilerden Alınan Faizler
210.193 163.010
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
10.179 6.061
Bankalardan Alınan Faizler
20.639 1.651
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
16.625 1.704
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
43.781 55.016
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
13.688 43.512
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
30.093 11.504
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
30.304 18
FAİZ GİDERLERİ (-)
(5.IV.2) -232.984 -121.065
Mevduata Verilen Faizler
-156.416 -68.215
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-68.123 -43.387
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-5.071 -9.424
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
0 0
Kiralama Faiz Giderleri
-3.168 0
Diğer Faiz Giderleri
-206 -39
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
98.737 106.395
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
12.696 4.830
Alınan Ücret ve Komisyonlar
14.024 6.075
Gayri Nakdi Kredilerden
3.993 2.146
Diğer
10.031 3.929
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-1.328 -1.245
Gayri Nakdi Kredilere
-5 -40
Diğer
-1.323 -1.205
TEMETTÜ GELİRLERİ
0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(5.IV.3) 5.056 -36.909
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
30 16
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
3.050 20.430
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
1.976 -57.355
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5.IV.4) 29.930 23.025
FAALİYET BRÜT KÂRI
146.419 97.341
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(5.IV.5) -33.972 -2.251
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(5.IV.5) -272 -423
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-44.939 -31.851
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(5.IV.6) -30.184 -23.830
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
37.052 38.986
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(5.IV.7) 37.052 38.986
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(5.IV.8) -12.302 -5.424
Cari Vergi Karşılığı
-27.972 -1.091
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-25.041 -8.532
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
40.711 4.199
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(5.IV.9) 24.750 33.562
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(5.IV.7) 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(5.IV.8) 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(5.IV.10) 24.750 33.562
Grubun Karı (Zararı)
24.750 33.562
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar/Zarar 0,00290000 0,00390000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/758139


BIST'
18:059.312
Değişim :  -0,35% |  -32,85
Açılış :  9.393  
Önceki Kapanış :  9.345  
En Düşük
9.246
En Yüksek
9.397
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
VESTL 91,30 3.752.909.617 % 10,00  
SMART 47,30 430.015.559 % 10,00  
ISATR 1.426.550,00 1.426.550 % 10,00  
SNKRN 35,20 7.163.663 % 10,00  
KONTR 291,75 6.231.707.401 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 30,9957 31,0053 % 0,31  
Euro 33,5488 33,6135 % 0,49  
Sterlin 38,9946 39,1901 % 0,23  
Frank 35,0679 35,2792 % 0,39  
Riyal 8,2419 8,2832 % 0,29  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,79 22,81 % 0,66  
Platin 885,12 887,75 % 0,66  
Paladyum 952,19 953,99 % 0,66  
Brent Pet. 82,97 82,97 % 0,66  
Altın Ons 2.023,24 2.023,46 % 0,66