***ICBCT*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

22.07.2019 22:00
***ICBCT*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor


***ICBCT*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
860.000 -587 0 311 11.646 0 0 0 -5.569 0 188.755 -3.316 42.484 1.093.724 0 1.093.724
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.626 0 8.626 0 8.626
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.626 0 8.626 0 8.626
Yeni Bakiye
860.000 -587 0 311 11.646 0 0 0 -5.569 0 188.755 5.310 42.484 1.102.350 0 1.102.350
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 -65.773 0 0 0 0 -65.773 0 -65.773
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57.486 57.486 0 57.486
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39.168 42.484 -42.484 39.168 0 39.168
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39.168 0 0 39.168 0 39.168
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42.484 -42.484 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
860.000 -587 0 311 11.646 0 0 0 -71.342 0 227.923 47.794 57.486 1.133.231 0 1.133.231
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
860.000 -587 0 0 13.268 616 0 0 -83.089 0 227.923 47.794 62.069 1.127.994 0 1.127.994
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
860.000 -587 0 0 13.268 616 0 0 -83.089 0 227.923 47.794 62.069 1.127.994 0 1.127.994
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 45.697 0 0 0 27.255 72.952 0 72.952
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62.069 0 -62.069 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62.069 -62.069 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62.069 -62.069 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
860.000 -587 0 0 13.268 616 0 0 -37.392 0 289.992 47.794 27.255 1.200.946 0 1.200.946


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
786.108 4.248.554 5.034.662 861.212 2.733.144 3.594.356
GARANTİ VE KEFALETLER
(5.III.1) 652.769 3.910.876 4.563.645 585.677 1.785.507 2.371.184
Teminat Mektupları
639.991 1.583.513 2.223.504 585.677 1.454.768 2.040.445
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
639.991 1.583.513 2.223.504 585.677 1.454.768 2.040.445
Banka Kredileri
0 0 0 0 0 0
İthalat Kabul Kredileri
0 0 0 0 0 0
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
12.778 271.057 283.835 0 217.850 217.850
Belgeli Akreditifler
12.778 26.729 39.507 0 100.678 100.678
Diğer Akreditifler
0 244.328 244.328 0 117.172 117.172
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 2.056.306 2.056.306 0 112.889 112.889
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(5.III.1) 121.240 37.483 158.723 122.983 107.531 230.514
Cayılamaz Taahhütler
121.240 37.483 158.723 122.983 107.531 230.514
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
4.040 37.483 41.523 5.020 107.531 112.551
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
30.593 0 30.593 29.325 0 29.325
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
8.400 0 8.400 7.720 0 7.720
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
3 0 3 6 0 6
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
77.445 0 77.445 73.608 0 73.608
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
195 0 195 199 0 199
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
564 0 564 7.105 0 7.105
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
12.099 300.195 312.294 152.552 840.106 992.658
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
12.099 300.195 312.294 152.552 840.106 992.658
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
12.099 19.167 31.266 43.282 43.200 86.482
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
5.574 10.076 15.650 42.372 1.308 43.680
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
6.525 9.091 15.616 910 41.892 42.802
Para ve Faiz Swap İşlemleri
0 281.028 281.028 109.270 786.850 896.120
Swap Para Alım İşlemleri
0 139.825 139.825 0 460.472 460.472
Swap Para Satım İşlemleri
0 141.203 141.203 109.270 326.378 435.648
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
0 0 0 0 10.056 10.056
Para Alım Opsiyonları
0 0 0 0 5.028 5.028
Para Satım Opsiyonları
0 0 0 0 5.028 5.028
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
6.424.905 25.127.049 31.551.954 6.514.438 23.103.018 29.617.456
EMANET KIYMETLER
942.552 4.624.197 5.566.749 950.226 4.292.713 5.242.939
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
42.298 18.396 60.694 41.105 15.833 56.938
Tahsile Alınan Çekler
40.664 10.652 51.316 51.270 9.844 61.114
Tahsile Alınan Ticari Senetler
3.981 12.158 16.139 7.592 7.573 15.165
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
854.061 4.577.383 5.431.444 844.617 4.257.204 5.101.821
Emanet Kıymet Alanlar
1.548 5.608 7.156 5.642 2.259 7.901
REHİNLİ KIYMETLER
5.482.353 20.502.852 25.985.205 5.564.212 18.810.305 24.374.517
Menkul Kıymetler
3.588 0 3.588 3.587 0 3.587
Teminat Senetleri
925 58 983 921 53 974
Emtia
72.541 87.183 159.724 71.445 262.792 334.237
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
3.648.596 13.714.042 17.362.638 3.747.100 12.587.299 16.334.399
Diğer Rehinli Kıymetler
1.756.703 6.701.569 8.458.272 1.741.159 5.960.161 7.701.320
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
7.211.013 29.375.603 36.586.616 7.375.650 25.836.162 33.211.812


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
167.365 -254.691
Alınan Faizler
689.070 371.160
Ödenen Faizler
-516.634 -269.468
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
35.080 11.496
Elde Edilen Diğer Kazançlar
47.488 34.668
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
8.835 4.592
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-85.911 -65.174
Ödenen Vergiler
-58.818 -52.709
Diğer
48.255 -289.256
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-616.434 698.347
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-1 1
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-309.946 337.166
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-703.104 -793.484
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-4.670 -3.238
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-602.260 2.571
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
1.453.553 2.309.335
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-424.255 -1.220.506
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-25.751 66.502
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-449.069 443.656
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-93.369 -513.543
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-16.710 -2.116
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
26 258.158
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-30.820 -300.537
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
527.000 0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-562.992 -242.587
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
-9.873 -226.461
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
0 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0 0
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
38.297 83.387
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-504.141 13.500
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
3.526.375 1.567.656
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
3.022.234 1.581.156


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
27.255 57.486 2.505 23.924
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
45.697 -65.773 35.116 -46.779
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
45.697 -65.773 35.116 -46.779
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
57.421 -82.216 44.195 -58.478
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-11.724 16.443 -9.079 11.699
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
72.952 -8.287 37.621 -22.855


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
825.485 4.766.078 5.591.563 1.978.633 4.353.519 6.332.152
Nakit ve Nakit Benzerleri
87.387 3.541.495 3.628.882 868.915 2.954.072 3.822.987
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(5.I.1) 88.095 1.863.480 1.951.575 529.798 1.277.101 1.806.899
Bankalar
(5.I.3) 40 1.685.822 1.685.862 123 1.682.523 1.682.646
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 339.898 0 339.898
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-748 -7.807 -8.555 -904 -5.552 -6.456
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
13 0 13 31 0 31
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
13 0 13 31 0 31
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5.I.4) 737.978 1.224.580 1.962.558 1.079.785 1.399.248 2.479.033
Devlet Borçlanma Senetleri
737.978 569.650 1.307.628 1.079.785 518.314 1.598.099
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 9.019 9.019 0 6.255 6.255
Diğer Finansal Varlıklar
0 645.911 645.911 0 874.679 874.679
Türev Finansal Varlıklar
(5.I.2) 107 3 110 29.902 199 30.101
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
107 3 110 29.902 199 30.101
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
2.584.501 7.723.014 10.307.515 3.255.958 5.743.087 8.999.045
Krediler
(5.I.5) 2.241.650 6.273.414 8.515.064 2.834.411 4.995.034 7.829.445
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(5.I.10) 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(5.I.6) 444.358 1.577.814 2.022.172 530.238 850.266 1.380.504
Devlet Borçlanma Senetleri
444.358 778.615 1.222.973 530.238 459.739 989.977
Diğer Finansal Varlıklar
0 799.199 799.199 0 390.527 390.527
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-101.507 -128.214 -229.721 -108.691 -102.213 -210.904
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.I.14) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
75.998 0 75.998 75.998 0 75.998
İştirakler (Net)
(5.I.7) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(5.I.8) 75.998 0 75.998 75.998 0 75.998
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
75.998 0 75.998 75.998 0 75.998
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(5.I.9) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
114.803 0 114.803 35.357 0 35.357
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
9.372 0 9.372 7.914 0 7.914
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
9.372 0 9.372 7.914 0 7.914
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(5.I.12) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
34 0 34 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(5.I.13) 47.855 0 47.855 43.262 0 43.262
DİĞER AKTİFLER (Net)
(5.I.15) 34.415 4.003 38.418 28.203 2.864 31.067
VARLIKLAR TOPLAMI
3.692.463 12.493.095 16.185.558 5.425.325 10.099.470 15.524.795
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(5.II.1) 2.015.624 7.043.368 9.058.992 2.286.045 5.922.049 8.208.094
ALINAN KREDİLER
(5.II.3) 4.607 3.845.951 3.850.558 1.162.755 2.919.795 4.082.550
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
105.073 0 105.073 257.264 88.881 346.145
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0 0 0 0
Bonolar
0 0 0 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(5.II.2) 92 1.487 1.579 749 373 1.122
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
92 1.487 1.579 749 373 1.122
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(5.II.5) 78.707 0 78.707 0 0 0
KARŞILIKLAR
(5.II.7) 57.757 18.243 76.000 54.956 4.183 59.139
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
16.941 0 16.941 14.588 0 14.588
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
40.816 18.243 59.059 40.368 4.183 44.551
CARİ VERGİ BORCU
(5.II.8) 23.278 0 23.278 33.908 0 33.908
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(5.II.9) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(5.II.10) 0 1.730.514 1.730.514 0 1.579.084 1.579.084
Krediler
0 1.730.514 1.730.514 0 1.579.084 1.579.084
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(5.II.4) 49.249 10.662 59.911 51.724 35.035 86.759
ÖZKAYNAKLAR
(5.II.11) 1.213.148 -12.202 1.200.946 1.159.282 -31.288 1.127.994
Ödenmiş Sermaye
860.000 0 860.000 860.000 0 860.000
Sermaye Yedekleri
-587 0 -587 -587 0 -587
Hisse Senedi İhraç Primleri
-587 0 -587 -587 0 -587
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
13.884 0 13.884 13.884 0 13.884
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-25.190 -12.202 -37.392 -51.801 -31.288 -83.089
Kar Yedekleri
289.992 0 289.992 227.923 0 227.923
Yasal Yedekler
15.697 0 15.697 12.594 0 12.594
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
216.929 0 216.929 157.963 0 157.963
Diğer Kar Yedekleri
57.366 0 57.366 57.366 0 57.366
Kar veya Zarar
75.049 0 75.049 109.863 0 109.863
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
47.794 0 47.794 47.794 0 47.794
Dönem Net Kâr veya Zararı
27.255 0 27.255 62.069 0 62.069
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
3.547.535 12.638.023 16.185.558 5.006.683 10.518.112 15.524.795


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(5.IV.1) 657.152 499.946 325.431 272.486
Kredilerden Alınan Faizler
384.005 350.150 173.812 187.140
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
23.466 13.005 13.287 6.944
Bankalardan Alınan Faizler
47.409 3.126 26.770 1.475
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
16.669 5.541 44 3.837
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
135.959 128.056 92.178 73.040
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
64.438 99.732 50.750 56.220
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
71.521 28.324 41.428 16.820
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Faiz Gelirleri
49.644 68 19.340 50
FAİZ GİDERLERİ (-)
(5.IV.2) -467.430 -291.602 -234.446 -170.537
Mevduata Verilen Faizler
-317.105 -158.022 -160.689 -89.807
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-129.041 -109.573 -60.918 -66.186
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-14.647 -23.883 -9.576 -14.459
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
0 0 0 0
Kiralama Faiz Giderleri
-6.271 0 -3.103 0
Diğer Faiz Giderleri
-366 -124 -160 -85
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
189.722 208.344 90.985 101.949
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
31.286 11.467 18.590 6.637
Alınan Ücret ve Komisyonlar
34.544 13.891 20.520 7.816
Gayri Nakdi Kredilerden
8.395 5.210 4.402 3.064
Diğer
26.149 8.681 16.118 4.752
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-3.258 -2.424 -1.930 -1.179
Gayri Nakdi Kredilere
-10 -58 -5 -18
Diğer
-3.248 -2.366 -1.925 -1.161
TEMETTÜ GELİRLERİ
0 0 0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(5.IV.3) 9.484 -35.123 4.428 1.786
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
137 35 107 19
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-1.078 84.546 -4.128 64.116
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
10.425 -119.704 8.449 -62.349
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5.IV.4) 42.069 74.363 12.139 51.338
FAALİYET BRÜT KÂRI
272.561 259.051 126.142 161.710
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(5.IV.5) -53.809 -43.520 -19.837 -41.269
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(5.IV.5) -11.123 -10.236 -10.851 -9.813
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-85.911 -65.173 -40.972 -33.322
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(5.IV.6) -74.948 -57.767 -44.764 -33.937
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
46.770 82.355 9.718 43.369
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(5.IV.7) 46.770 82.355 9.718 43.369
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(5.IV.8) -19.515 -24.869 -7.213 -19.445
Cari Vergi Karşılığı
-35.833 -15.738 -7.861 -14.647
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-24.748 -9.131 293 -599
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
41.066 0 355 -4.199
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(5.IV.9) 27.255 57.486 2.505 23.924
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(5.IV.7) 0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(5.IV.8) 0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(5.IV.10) 27.255 57.486 2.505 23.924
Grubun Karı (Zararı)
27.255 57.486 2.505 23.924
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,00320000 0,00670000 0,00030000 0,00280000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/776332


BIST'
18:058.908
Değişim :  -2,08% |  -189,50
Açılış :  9.139  
Önceki Kapanış :  9.097  
En Düşük
8.908
En Yüksek
9.150
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
TMSN 160,60 407.410.294 % 10,00  
MMCAS 12,87 4.605.422 % 10,00  
BANVT 181,50 147.792.539 % 10,00  
BSOKE 19,91 200.536.263 % 10,00  
CMENT 451,00 13.035.639 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 31,5633 31,5866 % 0,05  
Euro 34,2500 34,4537 % 0,39  
Sterlin 39,9395 40,1398 % -0,01  
Frank 35,5327 35,7467 % -0,01  
Riyal 8,3925 8,4346 % -0,01  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,89 23,92 % 0,66  
Platin 898,83 901,21 % 0,66  
Paladyum 960,68 966,13 % 0,66  
Brent Pet. 82,80 82,80 % 0,66  
Altın Ons 2.115,16 2.115,46 % 0,66