***ICBCT*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

22.07.2019 22:37
***ICBCT*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor


***ICBCT*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
860.000 -587 0 182 11.646 0 0 0 -5.569 0 201.682 -3.316 48.283 1.112.321 0 1.112.321
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.797 0 2.797 0 2.797
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.797 0 2.797 0 2.797
Yeni Bakiye
860.000 -587 0 182 11.646 0 0 0 -5.569 0 201.682 -519 48.283 1.115.118 0 1.115.118
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 -65.773 0 0 0 0 -65.773 0 -65.773
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 -25 0 0 0 0 0 0 0 -496 73.739 73.218 0 73.218
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44.998 48.283 -48.283 44.998 0 44.998
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44.998 0 0 44.998 0 44.998
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48.283 -48.283 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
860.000 -587 0 157 11.646 0 0 0 -71.342 0 246.680 47.268 73.739 1.167.561 0 1.167.561
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
860.000 -587 0 0 13.268 -376 0 0 -83.233 0 246.680 47.268 83.549 1.166.569 0 1.166.569
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
860.000 -587 0 0 13.268 -376 0 0 -83.233 0 246.680 47.268 83.549 1.166.569 0 1.166.569
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -144 0 0 45.697 0 0 0 47.639 93.192 0 93.192
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82.098 1.595 -83.549 144 0 144
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82.098 -81.954 0 144 0 144
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83.549 -83.549 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
860.000 -587 0 0 13.268 -520 0 0 -37.536 0 328.778 48.863 47.639 1.259.905 0 1.259.905


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
785.964 4.248.554 5.034.518 861.082 2.733.144 3.594.226
GARANTİ VE KEFALETLER
(5.III.1) 652.767 3.910.876 4.563.643 585.675 1.785.507 2.371.182
Teminat Mektupları
639.989 1.583.513 2.223.502 585.675 1.454.768 2.040.443
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
639.989 1.583.513 2.223.502 585.675 1.454.768 2.040.443
Banka Kredileri
0 0 0 0 0 0
İthalat Kabul Kredileri
0 0 0 0 0 0
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
12.778 271.057 283.835 0 217.850 217.850
Belgeli Akreditifler
12.778 26.729 39.507 0 100.678 100.678
Diğer Akreditifler
0 244.328 244.328 0 117.172 117.172
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 2.056.306 2.056.306 0 112.889 112.889
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(5.III.1) 121. 122.855 107.531 230.386
Cayılamaz Taahhütler
121.098 37.483 158.581 122.855 107.531 230.386
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
4.040 37.483 41.523 5.020 107.531 112.551
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
30.593 0 30.593 29.325 0 29.325
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
8.400 0 8.400 7.720 0 7.720
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
3 0 3 6 0 6
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
77.303 0 77.303 73.480 0 73.480
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
195 0 195 199 0 199
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
564 0 564 7.105 0 7.105
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
12.099 300.195 312.294 152.552 840.106 992.658
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
12.099 300.195 312.294 152.552 840.106 992.658
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
12.099 19.167 31.266 43.282 43.200 86.482
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
5.574 10.076 15.650 42.372 1.308 43.680
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
6.525 9.091 15.616 910 41.892 42.802
Para ve Faiz Swap İşlemleri
0 281.028 281.028 109.270 786.850 896.120
Swap Para Alım İşlemleri
0 139.825 139.825 0 460.472 460.472
Swap Para Satım İşlemleri
0 141.203 141.203 109.270 326.378 435.648
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
0 0 0 0 10.056 10.056
Para Alım Opsiyonları
0 0 0 0 5.028 5.028
Para Satım Opsiyonları
0 0 0 0 5.028 5.028
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
10.894.563 25.127.049 36.021.612 10.855.685 23.103.018 33.958.703
EMANET KIYMETLER
5.361.647 4.624.197 9.985.844 5.245.377 4.292.713 9.538.090
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
1.496.186 18.396 1.514.582 1.486.234 15.833 1.502.067
Tahsile Alınan Çekler
40.664 10.652 51.316 51.270 9.844 61.114
Tahsile Alınan Ticari Senetler
3.981 12.158 16.139 7.592 7.573 15.165
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
3.819.268 4.577.383 8.396.651 3.694.639 4.257.204 7.951.843
Emanet Kıymet Alanlar
1.548 5.608 7.156 5.642 2.259 7.901
REHİNLİ KIYMETLER
5.532.916 20.502.852 26.035.768 5.610.308 18.810.305 24.420.613
Menkul Kıymetler
15.575 0 15.575 18.426 0 18.426
Teminat Senetleri
925 58 983 921 53 974
Emtia
72.541 87.183 159.724 71.445 262.792 334.237
Varant
230 0 230 230 0 230
Gayrimenkul
3.648.596 13.714.042 17.362.638 3.747.100 12.587.299 16.334.399
Diğer Rehinli Kıymetler
1.795.049 6.701.569 8.496.618 1.772.186 5.960.161 7.732.347
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
11.680.527 29.375.603 41.056.130 11.716.767 25.836.162 37.552.929


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
207.709 -229.749
Alınan Faizler
700.157 379.777
Ödenen Faizler
-516.012 -268.829
Alınan Temettüler
1 1
Alınan Ücret ve Komisyonlar
53.026 30.232
Elde Edilen Diğer Kazançlar
64.873 42.491
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
8.835 4.592
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-95.379 -74.353
Ödenen Vergiler
-63.260 -50.995
Diğer
55.468 -292.665
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-151.592 864.809
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-17.143 28.693
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-309.947 337.166
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-693.785 -796.547
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-7.909 -4.524
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-602.260 2.571
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
1.482.166 2.275.636
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-424.253 -1.220.506
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
421.539 242.320
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
56.117 635.060
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-92.113 -510.868
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-16.775 -2.239
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
26 257.968
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-33.257 -302.556
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
532.322 0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-561.440 -244.606
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
-12.989 -219.435
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
0 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0 0
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
38.297 83.387
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
2.301 207.579
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
3.854.231 1.968.369
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
3.856.532 2.175.948


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
47.639 73.739 10.742 36.307
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
45.553 -65.773 35.136 -47.137
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-144 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-180 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
36 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
45.697 -65.773 35.136 -47.137
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
57.421 -82.216 44.220 -58.965
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-11.724 16.443 -9.084 11.828
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
93.192 7.966 45.878 -10.830


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
1.037.005 5.412.718 6.449.723 2.001.416 4.670.616 6.672.032
Nakit ve Nakit Benzerleri
268.898 4.188.135 4.457.033 878.850 3.271.010 4.149.860
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(5.I.1) 88.095 1.863.480 1.951.575 529.798 1.277.101 1.806.899
Bankalar
(5.I.3) 353 2.338.580 2.338.933 339 2.000.440 2.000.779
Para Piyasalarından Alacaklar
181.226 0 181.226 349.622 0 349.622
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-776 -13.925 -14.701 -909 -6.531 -7.440
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
30.022 0 30.022 12.879 0 12.879
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
29 0 29 46 0 46
Diğer Finansal Varlıklar
29.993 0 29.993 12.833 0 12.833
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5.I.4) 737.978 1.224.580 1.962.558 1.079.785 1.399.407 2.479.192
Devlet Borçlanma Senetleri
737.978 569.650 1.307.628 1.079.785 518.314 1.598.099
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 9.019 9.019 0 6.255 6.255
Diğer Finansal Varlıklar
0 645.911 645.911 0 874.838 874.838
Türev Finansal Varlıklar
(5.I.2) 107 3 110 29.902 199 30.101
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
107 3 110 29.902 199 30.101
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
2.622.279 7.723.004 10.345.283 3.304.439 5.743.086 9.047.525
Krediler
(5.I.5) 2.277.647 6.273.404 8.551.051 2.879.559 4.995.033 7.874.592
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(5.I.10) 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(5.I.6) 446.302 1.577.814 2.024.116 533.733 850.266 1.383.999
Devlet Borçlanma Senetleri
446.302 778.615 1.224.917 533.733 459.739 993.472
Diğer Finansal Varlıklar
0 799.199 799.199 0 390.527 390.527
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-101.670 -128.214 -229.884 -108.853 -102.213 -211.066
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.I.14) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
(5.I.7) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(5.I.8) 0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(5.I.9) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
115.567 0 115.567 36.239 0 36.239
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
9.622 0 9.622 8.171 0 8.171
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
9.622 0 9.622 8.171 0 8.171
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(5.I.12) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
34 0 34 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(5.I.13) 50.018 0 50.018 44.596 0 44.596
DİĞER AKTİFLER (Net)
(5.I.15) 50.514 4.003 54.517 41.061 2.866 43.927
VARLIKLAR TOPLAMI
3.885.039 13.139.725 17.024.764 5.435.922 10.416.568 15.852.490
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(5.II.1) 2.009.271 6.892.482 8.901.753 2.282.066 5.740.176 8.022.242
ALINAN KREDİLER
(5.II.3) 4.609 3.845.951 3.850.560 1.162.755 2.919.795 4.082.550
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
105.073 0 105.073 257.264 88.881 346.145
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0 0 0 0
Bonolar
0 0 0 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(5.II.2) 92 1.487 1.579 749 373 1.122
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
92 1.487 1.579 749 373 1.122
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(5.II.5) 78.707 0 78.707 0 0 0
KARŞILIKLAR
(5.II.7) 61.592 18.243 79.835 58.285 4.183 62.468
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
20.776 0 20.776 17.917 0 17.917
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
40.816 18.243 59.059 40.368 4.183 44.551
CARİ VERGİ BORCU
(5.II.8) 30.568 0 30.568 38.591 0 38.591
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(5.II.9) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(5.II.10) 0 1.730.514 1.730.514 0 1.579.084 1.579.084
Krediler
0 1.730.514 1.730.514 0 1.579.084 1.579.084
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(5.II.4) 241.660 744.610 986.270 68.769 484.950 553.719
ÖZKAYNAKLAR
(5.II.11) 1.272.107 -12.202 1.259.905 1.197.857 -31.288 1.166.569
Ödenmiş Sermaye
860.000 0 860.000 860.000 0 860.000
Sermaye Yedekleri
-587 0 -587 -587 0 -587
Hisse Senedi İhraç Primleri
-587 0 -587 -587 0 -587
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
12.748 0 12.748 12.892 0 12.892
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-25.334 -12.202 -37.536 -51.945 -31.288 -83.233
Kar Yedekleri
328.778 0 328.778 246.680 0 246.680
Yasal Yedekler
18.842 0 18.842 14.737 0 14.737
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
252.570 0 252.570 174.577 0 174.577
Diğer Kar Yedekleri
57.366 0 57.366 57.366 0 57.366
Kar veya Zarar
96.502 0 96.502 130.817 0 130.817
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
48.863 0 48.863 47.268 0 47.268
Dönem Net Kâr veya Zararı
47.639 0 47.639 83.549 0 83.549
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
3.803.679 13.221.085 17.024.764 5.066.336 10.786.154 15.852.490


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(5.IV.1) 665.800 506.353 330.051 275.628
Kredilerden Alınan Faizler
390.384 355.167 176.891 189.488
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
23.466 13.005 13.287 6.944
Bankalardan Alınan Faizler
47.840 3.355 27.000 1.687
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
17.579 5.565 904 3.840
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
136.089 128.098 92.308 73.014
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
64.568 99.774 50.880 56.194
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
71.521 28.324 41.428 16.820
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Faiz Gelirleri
50.442 1.163 19.661 655
FAİZ GİDERLERİ (-)
(5.IV.2) -466.808 -290.962 -234.145 -170.160
Mevduata Verilen Faizler
-316.483 -157.382 -160.388 -89.430
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-129.041 -109.573 -60.918 -66.186
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-14.647 -23.883 -9.576 -14.459
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
0 0 0 0
Kiralama Faiz Giderleri
-6.271 0 -3.103 0
Diğer Faiz Giderleri
-366 -124 -160 -85
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
198.992 215.391 95.906 105.468
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
50.344 29.489 26.967 20.862
Alınan Ücret ve Komisyonlar
52.490 32.627 27.775 22.339
Gayri Nakdi Kredilerden
8.395 5.210 4.402 3.064
Diğer
44.095 27.417 23.373 19.275
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-2.146 -3.138 -808 -1.477
Gayri Nakdi Kredilere
-10 -58 -5 -18
Diğer
-2.136 -3.080 -803 -1.459
TEMETTÜ GELİRLERİ
1 1 1 1
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(5.IV.3) 26.555 -25.272 12.730 7.056
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
5.176 4.847 1.963 1.728
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
6.055 86.541 305 65.404
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
15.324 -116.660 10.462 -60.076
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5.IV.4) 42.400 72.342 13.181 49.753
FAALİYET BRÜT KÂRI
318.292 291.951 148.785 183.140
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(5.IV.5) -58.972 -43.520 -23.594 -41.269
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(5.IV.5) -11.123 -10.236 -10.851 -9.813
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-96.122 -74.471 -46.816 -38.789
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(5.IV.6) -78.740 -60.805 -47.596 -34.401
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
73.335 102.919 19.928 58.868
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(5.IV.7) 73.335 102.919 19.928 58.868
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(5.IV.8) -25.696 -29.180 -9.186 -22.561
Cari Vergi Karşılığı
-42.844 -19.863 -10.948 -17.596
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-24.755 -9.317 879 -766
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
41.903 0 883 -4.199
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(5.IV.9) 47.639 73.739 10.742 36.307
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(5.IV.7) 0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(5.IV.8) 0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(5.IV.10) 47.639 73.739 10.742 36.307
Grubun Karı (Zararı)
47.639 73.739 10.742 36.307
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,00550000 0,00860000 0,00120000 0,00420000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/776335


BIST'
17:218.907
Değişim :  -0,01% |  -0,79
Açılış :  8.913  
Önceki Kapanış :  8.908  
En Düşük
8.815
En Yüksek
8.971
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:19
SMART 59,40 334.055.132 % 10,00  
EUKYO 23,10 19.637.620 % 10,00  
TGSAS 63,80 73.798.925 % 10,00  
EMNIS 220,00 3.141.757 % 10,00  
IMASM 20,36 397.621.794 % 9,99  
17:19 Alış Satış %  
Dolar 31,6475 31,6514 % 0,26  
Euro 34,3859 34,4139 % 0,28  
Sterlin 40,0796 40,2806 % 0,34  
Frank 35,6390 35,8537 % 0,29  
Riyal 8,4131 8,4553 % 0,24  
17:19 Alış Satış %  
Gümüş ONS 24,01 24,03 % 0,66  
Platin 887,07 888,06 % 0,66  
Paladyum 946,22 950,84 % 0,66  
Brent Pet. 82,42 82,42 % 0,66  
Altın Ons 2.132,00 2.132,31 % 0,66