***ICBCT*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

25.10.2019 20:55
***ICBCT*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor


***ICBCT*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
860.000 -587 0 311 11.646 0 0 0 -5.569 0 188.755 -3.316 42.484 1.093.724 0 1.093.724
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47.794 0 47.794 0 47.794
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47.794 0 47.794 0 47.794
Yeni Bakiye
860.000 -587 0 311 11.646 0 0 0 -5.569 0 188.755 44.478 42.484 1.141.518 0 1.141.518
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 -108.149 0 0 0 0 -108.149 0 -108.149
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.438 50.438 0 50.438
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39.168 3.316 -42.484 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39.168 -39.168 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42.484 -42.484 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
860.000 -587 0 311 11.646 0 0 0 -113.718 0 227.923 47.794 50.438 1.083.807 0 1.083.807
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
860.000 -587 0 0 13.268 616 0 0 -83.089 0 227.923 47.794 62.069 1.127.994 0 1.127.994
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
860.000 -587 0 0 13.268 616 0 0 -83.089 0 227.923 47.794 62.069 1.127.994 0 1.127.994
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 71 0 0 0 70.072 0 0 0 27.502 97.645 0 97.645
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62.069 0 -62.069 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62.069 -62.069 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62.069 -62.069 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
860.000 -587 0 0 13.339 616 0 0 -13.017 0 289.992 47.794 27.502 1.225.639 0 1.225.639


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
819.799 4.964.395 5.784.194 861.212 2.733.144 3.594.356
GARANTİ VE KEFALETLER
(5.III.1) 691.177 4.883.504 5.574.681 585.677 1.785.507 2.371.184
Teminat Mektupları
669.341 1.507.789 2.177.130 585.677 1.454.768 2.040.445
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
669.341 1.507.789 2.177.130 585.677 1.454.768 2.040.445
Banka Kredileri
0 0 0 0 0 0
İthalat Kabul Kredileri
0 0 0 0 0 0
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
21.836 301.190 323.026 0 217.850 217.850
Belgeli Akreditifler
21.836 72.067 93.903 0 100.678 100.678
Diğer Akreditifler
0 229.123 229.123 0 117.172 117.172
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 3.074.525 3.074.525 0 112.889 112.889
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(5.III.1) 119.700 7.158 126.858 122.983 107.531 230.514
Cayılamaz Taahhütler
119.700 7.158 126.858 122.983 107.531 230.514
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
2.829 7.158 9.987 5.020 107.531 112.551
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
30.153 0 30.153 29.325 0 29.325
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
7.917 0 7.917 7.720 0 7.720
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
3 0 3 6 0 6
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
78.031 0 78.031 73.608 0 73.608
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
203 0 203 199 0 199
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
564 0 564 7.105 0 7.105
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
8.922 73.733 82.655 152.552 840.106 992.658
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
8.922 73.733 82.655 152.552 840.106 992.658
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
8.922 50.727 59.649 43.282 43.200 86.482
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
3.476 26.292 29.768 42.372 1.308 43.680
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
5.446 24.435 29.881 910 41.892 42.802
Para ve Faiz Swap İşlemleri
0 23.006 23.006 109.270 786.850 896.120
Swap Para Alım İşlemleri
0 11.480 11.480 0 460.472 460.472
Swap Para Satım İşlemleri
0 11.526 11.526 109.270 326.378 435.648
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
0 0 0 0 10.056 10.056
Para Alım Opsiyonları
0 0 0 0 5.028 5.028
Para Satım Opsiyonları
0 0 0 0 5.028 5.028
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
8.610.827 27.376.787 35.987.614 6.514.438 23.103.018 29.617.456
EMANET KIYMETLER
918.683 4.355.421 5.274.104 950.226 4.292.713 5.242.939
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
42.298 17.914 60.212 41.105 15.833 56.938
Tahsile Alınan Çekler
28.879 11.317 40.196 51.270 9.844 61.114
Tahsile Alınan Ticari Senetler
3.663 10.936 14.599 7.592 7.573 15.165
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
842.707 4.310.444 5.153.151 844.617 4.257.204 5.101.821
Emanet Kıymet Alanlar
1.136 4.810 5.946 5.642 2.259 7.901
REHİNLİ KIYMETLER
7.692.144 23.021.366 30.713.510 5.564.212 18.810.305 24.374.517
Menkul Kıymetler
59 0 59 3.587 0 3.587
Teminat Senetleri
921 57 978 921 53 974
Emtia
71.230 62.993 134.223 71.445 262.792 334.237
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
3.307.220 14.519.401 17.826.621 3.747.100 12.587.299 16.334.399
Diğer Rehinli Kıymetler
4.312.714 8.438.915 12.751.629 1.741.159 5.960.161 7.701.320
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
9.430.626 32.341.182 41.771.808 7.375.650 25.836.162 33.211.812


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAAL 1.011.559 637.530
Ödenen Faizler
-718.304 -473.024
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
53.719 61.394
Elde Edilen Diğer Kazançlar
42.996 46.501
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
12.533 6.404
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-132.099 -113.936
Ödenen Vergiler
-59.687 -22.636
Diğer
83.369 -493.646
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
1.035.350 1.295.149
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-1 -1
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-260.498 692.620
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-32.678 -1.606.550
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-10.258 -28.935
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-576.237 223.781
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
2.541.739 2.810.424
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-594.688 -817.282
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-32.029 21.092
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
1.329.436 943.736
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-274.279 -1.258.415
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-20.978 -2.576
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
2.049 422.746
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
7.017 -491.066
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
645.078 0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-892.147 -492.545
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
-15.298 -694.974
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
0 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0 0
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
-11.041 246.846
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
1.044.116 -67.833
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
3.526.375 1.567.656
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4.570.491 1.499.823


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
27.502 50.438 247 -7.048
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
70.143 -108.149 24.446 -42.376
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
71 0 71 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
71 0 71 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
70.072 -108.149 24.375 -42.376
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
88.112 0 30.691 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 -135.186 0 -52.970
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-18.040 27.037 -6.316 10.594
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
97.645 -57.711 24.693 -49.424


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
1.955.496 5.016.170 6.971.666 1.978.633 4.353.519 6.332.152
Nakit ve Nakit Benzerleri
1.206.796 3.916.007 5.122.803 868.915 2.954.072 3.822.987
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(5.I.1) 206.275 1.582.999 1.789.274 529.798 1.277.101 1.806.899
Bankalar
(5.I.3) 2.263 2.340.143 2.342.406 123 1.682.523 1.682.646
Para Piyasalarından Alacaklar
1.000.448 0 1.000.448 339.898 0 339.898
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-2.190 -7.135 -9.325 -904 -5.552 -6.456
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
15 0 15 31 0 31
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
15 0 15 31 0 31
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5.I.4) 748.335 1.100.148 1.848.483 1.079.785 1.399.248 2.479.033
Devlet Borçlanma Senetleri
748.335 568.510 1.316.845 1.079.785 518.314 1.598.099
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 8.772 8.772 0 6.255 6.255
Diğer Finansal Varlıklar
0 522.866 522.866 0 874.679 874.679
Türev Finansal Varlıklar
(5.I.2) 350 15 365 29.902 199 30.101
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
350 15 365 29.902 199 30.101
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
2.507.123 7.422.915 9.930.038 3.255.958 5.743.087 8.999.045
Krediler
(5.I.5) 2.211.738 5.615.209 7.826.947 2.834.411 4.995.034 7.829.445
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(5.I.10) 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(5.I.6) 468.763 1.876.184 2.344.947 530.238 850.266 1.380.504
Devlet Borçlanma Senetleri
468.763 1.043.477 1.512.240 530.238 459.739 989.977
Diğer Finansal Varlıklar
0 832.707 832.707 0 390.527 390.527
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-173.378 -68.478 -241.856 -108.691 -102.213 -210.904
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.I.14) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
75.998 0 75.998 75.998 0 75.998
İştirakler (Net)
(5.I.7) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(5.I.8) 75.998 0 75.998 75.998 0 75.998
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
75.998 0 75.998 75.998 0 75.998
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(5.I.9) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
111.876 0 111.876 35.357 0 35.357
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
8.008 0 8.008 7.914 0 7.914
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
8.008 0 8.008 7.914 0 7.914
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(5.I.12) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
14.269 0 14.269 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(5.I.13) 28.838 0 28.838 43.262 0 43.262
DİĞER AKTİFLER (Net)
(5.I.15) 24.907 2.256 27.163 28.203 2.864 31.067
VARLIKLAR TOPLAMI
4.726.515 12.441.341 17.167.856 5.425.325 10.099.470 15.524.795
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(5.II.1) 3.191.250 6.989.168 10.180.418 2.286.045 5.922.049 8.208.094
ALINAN KREDİLER
(5.II.3) 3.976 3.783.723 3.787.699 1.162.755 2.919.795 4.082.550
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
23.190 0 23.190 257.264 88.881 346.145
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0 0 0 0
Bonolar
0 0 0 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(5.II.2) 468 100 568 749 373 1.122
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
468 100 568 749 373 1.122
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(5.II.5) 79.369 0 79.369 0 0 0
KARŞILIKLAR
(5.II.7) 56.492 27.127 83.619 54.956 4.183 59.139
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
16.962 0 16.962 14.588 0 14.588
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
39.530 27.127 66.657 40.368 4.183 44.551
CARİ VERGİ BORCU
(5.II.8) 17.832 0 17.832 33.908 0 33.908
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(5.II.9) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(5.II.10) 0 1.715.339 1.715.339 0 1.579.084 1.579.084
Krediler
0 1.715.339 1.715.339 0 1.579.084 1.579.084
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(5.II.4) 46.218 7.965 54.183 51.724 35.035 86.759
ÖZKAYNAKLAR
(5.II.11) 1.228.200 -2.561 1.225.639 1.159.282 -31.288 1.127.994
Ödenmiş Sermaye
860.000 0 860.000 860.000 0 860.000
Sermaye Yedekleri
-587 0 -587 -587 0 -587
Hisse Senedi İhraç Primleri
-587 0 -587 -587 0 -587
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
13.955 0 13.955 13.884 0 13.884
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-10.456 -2.561 -13.017 -51.801 -31.288 -83.089
Kar Yedekleri
289.992 0 289.992 227.923 0 227.923
Yasal Yedekler
15.697 0 15.697 12.594 0 12.594
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
216.929 0 216.929 157.963 0 157.963
Diğer Kar Yedekleri
57.366 0 57.366 57.366 0 57.366
Kar veya Zarar
75.296 0 75.296 109.863 0 109.863
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
47.794 0 47.794 47.794 0 47.794
Dönem Net Kâr veya Zararı
27.502 0 27.502 62.069 0 62.069
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
4.646.995 12.520.861 17.167.856 5.006.683 10.518.112 15.524.795


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(5.IV.1) 964.947 826.967 307.795 327.021
Kredilerden Alınan Faizler
540.216 572.387 156.211 222.237
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
30.922 22.244 7.456 9.239
Bankalardan Alınan Faizler
68.542 4.937 21.133 1.811
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
16.844 10.084 175 4.543
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
209.142 217.227 73.183 89.171
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
97.143 161.761 32.705 62.029
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
111.999 55.466 40.478 27.142
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Faiz Gelirleri
99.281 88 49.637 20
FAİZ GİDERLERİ (-)
(5.IV.2) -702.008 -516.206 -234.578 -224.604
Mevduata Verilen Faizler
-498.632 -277.718 -181.527 -119.696
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-177.232 -193.725 -48.191 -84.152
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-16.125 -44.470 -1.478 -20.587
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
0 0 0 0
Kiralama Faiz Giderleri
-9.506 0 -3.235 0
Diğer Faiz Giderleri
-513 -293 -147 -169
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
262.939 310.761 73.217 102.417
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
50.888 60.164 19.602 48.697
Alınan Ücret ve Komisyonlar
55.815 64.205 21.271 50.314
Gayri Nakdi Kredilerden
12.409 8.204 4.014 2.994
Diğer
43.406 56.001 17.257 47.320
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-4.927 -4.041 -1.669 -1.617
Gayri Nakdi Kredilere
-14 -61 -4 -3
Diğer
-4.913 -3.980 -1.665 -1.614
TEMETTÜ GELİRLERİ
0 0 0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(5.IV.3) 11.391 -23.408 1.907 11.715
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
174 65 37 30
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-1.293 229.096 -215 144.550
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
12.510 -252.569 2.085 -132.865
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5.IV.4) 35.561 75.753 12.088 1.390
FAALİYET BRÜT KÂRI
360.779 423.270 106.814 164.219
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(5.IV.5) -55.511 -143.378 -20.298 -99.858
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(5.IV.5) -8.181 -16.846 2.942 -6.610
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-132.099 -113.936 -46.188 -48.763
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(5.IV.6) -112.056 -78.691 -37.108 -20.924
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
52.932 70.419 6.162 -11.936
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(5.IV.7) 52.932 70.419 6.162 -11.936
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(5.IV.8) -25.430 -19.981 -5.915 4.888
Cari Vergi Karşılığı
-28.975 -6.696 6.858 9.042
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-19.775 -13.285 4.973 -4.154
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
23.320 0 -17.746 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(5.IV.9) 27.502 50.438 247 -7.048
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(5.IV.7) 0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(5.IV.8) 0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(5.IV.10) 27.502 50.438 247 -7.048
Grubun Karı (Zararı)
27.502 50.438 247 -7.048
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,00320000 0,00590000 0,00000000 -0,00080000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795057


BIST
'
18:059.374
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  9.362  
Önceki Kapanış :  9.374  
En Düşük
9.294
En Yüksek
9.417
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
OZGYO 7,15 229.984.947 % 10,00  
SMART 57,20 381.604.773 % 10,00  
PSDTC 89,65 29.547.847 % 10,00  
PSDTC 89,65 29.547.847 % 10,00  
PSDTC 89,65 29.547.847 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 31,1040 31,3509 % 1,00  
Euro 33,7013 33,8876 % 0,79  
Sterlin 39,2728 39,4697 % 0,17  
Frank 35,1555 35,3673 % 0,20  
Riyal 8,2682 8,3096 % 0,21  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,85 22,89 % 0,66  
Platin 895,33 901,05 % 0,66  
Paladyum 970,04 974,43 % 0,66  
Brent Pet. 80,49 80,49 % 0,66  
Altın Ons 2.033,02 2.033,28 % 0,66