***ICBCT*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

25.10.2019 21:19
***ICBCT*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor


***ICBCT*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
860.000 -587 0 182 11.646 0 0 0 -5.596 0 201.682 -3.316 48.283 1.112.294 0 1.112.294
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47.764 0 47.764 0 47.764
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47.764 0 47.764 0 47.764
Yeni Bakiye
860.000 -587 0 182 11.646 0 0 0 -5.596 0 201.682 44.448 48.283 1.160.058 0 1.160.058
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -78 0 0 0 0 -108.122 0 0 0 0 -108.200 0 -108.200
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 -12 0 0 0 0 0 0 31 -496 71.563 71.086 0 71.086
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44.967 3.316 -48.283 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44.967 0 0 44.967 0 44.967
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.316 -48.283 -44.967 0 -44.967
Dönem Sonu Bakiyeler
860.000 -587 0 92 11.646 0 0 0 -113.718 0 246.680 47.268 71.563 1.122.944 0 1.122.944
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
860.000 -587 0 0 13.268 -376 0 0 -83.233 0 246.680 47.268 83.549 1.166.569 0 1.166.569
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
860.000 -587 0 0 13.268 -376 0 0 -83.233 0 246.680 47.268 83.549 1.166.569 0 1.166.569
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 71 -144 0 0 70.090 0 0 0 52.757 122.774 0 122.774
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82.098 1.595 -83.549 144 0 144
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82.098 -81.954 0 144 0 144
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83.549 -83.549 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
860.000 -587 0 0 13.339 -520 0 0 -13.143 0 328.778 48.863 52.757 1.289.487 0 1.289.487


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
819.663 4.964.395 5.784.058 861.082 2.733.144 3.594.226
GARANTİ VE KEFALETLER
(5.III.1) 691.176 4.883.504 5.574.680 585.675 1.785.507 2.371.182
Teminat Mektupları
669.340 1.507.789 2.177.129 585.675 1.454.768 2.040.443
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
669.340 1.507.789 2.177.129 585.675 1.454.768 2.040.443
Banka Kredileri
0 0 0 0 0 0
İthalat Kabul Kredileri
0 0 0 0 0 0
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
21.836 301.190 323.026 0 217.850 217.850
Belgeli Akreditifler
21.836 72.067 93.903 0 100.678 100.678
Diğer Akreditifler
0 229.123 229.123 0 117.172 117.172
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 3.074.525 3.074.525 0 112.889 112.889
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(5.III.1) 119.565 7.158 126.723 122.855 107.531 230.386
Cayılamaz Taahhütler
119.565 7.158 126.723 122.855 107.531 230.386
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
2.829 7.158 9.987 5.020 107.531 112.551
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
30.153 0 30.153 29.325 0 29.325
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
7.917 0 7.917 7.720 0 7.720
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
3 0 3 6 0 6
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
77.896 0 77.896 73.480 0 73.480
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
203 0 203 199 0 199
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
564 0 564 7.105 0 7.105
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
8.922 73.733 82.655 152.552 840.106 992.658
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
8.922 73.733 82.655 152.552 840.106 992.658
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
8.922 50.727 59.649 43.282 43.200 86.482
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
3.476 26.292 29.768 42.372 1.308 43.680
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
5.446 24.435 29.881 910 41.892 42.802
Para ve Faiz Swap İşlemleri
0 23.006 23.006 109.270 786.850 896.120
Swap Para Alım İşlemleri
0 11.480 11.480 0 460.472 460.472
Swap Para Satım İşlemleri
0 11.526 11.526 109.270 326.378 435.648
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
0 0 0 0 10.056 10.056
Para Alım Opsiyonları
0 0 0 0 5.028 5.028
Para Satım Opsiyonları
0 0 0 0 5.028 5.028
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
13.163.636 27.376.787 40.540.423 10.855.685 23.103.018 33.958.703
EMANET KIYMETLER
5.439.288 4.355.421 9.794.709 5.245.377 4.292.713 9.538.090
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
1.481.396 17.914 1.499.310 1.486.234 15.833 1.502.067
Tahsile Alınan Çekler
28.879 11.317 40.196 51.270 9.844 61.114
Tahsile Alınan Ticari Senetler
3.663 10.936 14.599 7.592 7.573 15.165
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
3.924.214 4.310.444 8.234.658 3.694.639 4.257.204 7.951.843
Emanet Kıymet Alanlar
1.136 4.810 5.946 5.642 2.259 7.901
REHİNLİ KIYMETLER
7.724.348 23.021.366 30.745.714 5.610.308 18.810.305 24.420.613
Menkul Kıymetler
12.895 0 12.895 18.426 0 18.426
Teminat Senetleri
921 57 978 921 53 974
Emtia
71.230 62.993 134.223 71.445 262.792 334.237
Varant
0 0 0 230 0 230
Gayrimenkul
3.307.220 14.519.401 17.826.621 3.747.100 12.587.299 16.334.399
Diğer Rehinli Kıymetler
4.332.082 8.438.915 12.770.997 1.772.186 5.960.161 7.732.347
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
13.983.299 32.341.182 46.324.481 11.716.767 25.836.162 37.552.929


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
359.873 -360.200
Alınan Faizler
1.026.120 657.082
Ödenen Faizler
-717.407 -471.400
Alınan Temettüler
1 1
Alınan Ücret ve Komisyonlar
79.053 80.668
Elde Edilen Diğer Kazançlar
65.125 66.115
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
12.533 6.404
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-149.047 -129.151
Ödenen Vergiler
-59.755 -54.938
Diğer
103.250 -514.981
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
1.157.780 1.250.247
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-10.039 40.319
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-260.498 692.620
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-26.932 -1.610.747
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-12.296 3.270
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-576.237 223.781
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
2.298.300 2.780.195
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-594.688 -817.277
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
340.170 -61.914
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
1.517.653 890.047
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-275.348 -1.258.232
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-23.201 -2.776
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
2.049 421.880
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
4.596 -494.026
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
650.418 0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-890.747 -495.425
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
-18.463 -687.885
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
0 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0 0
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
-11.041 246.846
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
1.231.264 -121.339
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
3.854.231 1.968.369
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
5.085.495 1.847.030


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
52.757 71.563 5.118 -2.176
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
70.017 -108.200 24.464 -42.427
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-73 0 71 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-180 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
107 0 71 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
70.090 -108.200 24.393 -42.427
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
88.130 -135.250 30.709 -53.034
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-18.040 27.050 -6.316 10.607
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
122.774 -36.637 29.582 -44.603


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
1.992.572 5.511.490 7.504.062 2.001.416 4.670.616 6.672.032
Nakit ve Nakit Benzerleri
1.220.970 4.411.327 5.632.297 878.850 3.271.010 4.149.860
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(5.I.1) 206.275 1.582.999 1.789.274 529.798 1.277.101 1.806.899
Bankalar
(5.I.3) 2.735 2.840.797 2.843.532 339 2.000.440 2.000.779
Para Piyasalarından Alacaklar
1.014.326 0 1.014.326 349.622 0 349.622
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-2.366 -12.469 -14.835 -909 -6.531 -7.440
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
22.917 0 22.917 12.879 0 12.879
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
31 0 31 46 0 46
Diğer Finansal Varlıklar
22.886 0 22.886 12.833 0 12.833
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5.I.4) 748.335 1.100.148 1.848.483 1.079.785 1.399.407 2.479.192
Devlet Borçlanma Senetleri
748.335 568.510 1.316.845 1.079.785 518.314 1.598.099
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 8.772 8.772 0 6.255 6.255
Diğer Finansal Varlıklar
0 522.866 522.866 0 874.838 874.838
Türev Finansal Varlıklar
(5.I.2) 350 15 365 29.902 199 30.101
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
350 15 365 29.902 199 30.101
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
2.548.672 7.422.859 9.971.531 3.304.439 5.743.086 9.047.525
Krediler
(5.I.5) 2.251.354 5.615.153 7.866.507 2.879.559 4.995.033 7.874.592
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(5.I.10) 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(5.I.6) 470.859 1.876.184 2.347.043 533.733 850.266 1.383.999
Devlet Borçlanma Senetleri
470.859 1.043.477 1.514.336 533.733 459.739 993.472
Diğer Finansal Varlıklar
0 832.707 832.707 0 390.527 390.527
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-173.541 -68.478 -242.019 -108.853 -102.213 -211.066
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.I.14) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
(5.I.7) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(5.I.8) 0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(5.I.9) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
112.621 0 112.621 36.239 0 36.239
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
8.281 0 8.281 8.171 0 8.171
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
8.281 0 8.281 8.171 0 8.171
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(5.I.12) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
14.462 0 14.462 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(5.I.13) 30.916 0 30.916 44.596 0 44.596
DİĞER AKTİFLER (Net)
(5.I.15) 39.611 2.257 41.868 41.061 2.866 43.927
VARLIKLAR TOPLAMI
4.747.135 12.936.606 17.683.741 5.435.922 10.416.568 15.852.490
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(5.II.1) 3.150.331 6.600.796 9.751.127 2.282.066 5.740.176 8.022.242
ALINAN KREDİLER
(5.II.3) 3.976 3.783.723 3.787.699 1.162.755 2.919.795 4.082.550
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
23.190 0 23.190 257.264 88.881 346.145
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0 0 0 0
Bonolar
0 0 0 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(5.II.2) 468 100 568 749 373 1.122
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
468 100 568 749 373 1.122
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(5.II.5) 79.369 0 79.369 0 0 0
KARŞILIKLAR
(5.II.7) 60.424 27.127 87.551 58.285 4.183 62.468
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
20.894 0 20.894 17.917 0 17.917
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
39.530 27.127 66.657 40.368 4.183 44.551
CARİ VERGİ BORCU
(5.II.8) 24.284 0 24.284 38.591 0 38.591
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(5.II.9) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(5.II.10) 0 1.715.339 1.715.339 0 1.579.084 1.579.084
Krediler
0 1.715.339 1.715.339 0 1.579.084 1.579.084
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(5.II.4) 105.631 819.496 925.127 68.769 484.950 553.719
ÖZKAYNAKLAR
(5.II.11) 1.292.048 -2.561 1.289.487 1.197.857 -31.288 1.166.569
Ödenmiş Sermaye
860.000 0 860.000 860.000 0 860.000
Sermaye Yedekleri
-587 0 -587 -587 0 -587
Hisse Senedi İhraç Primleri
-587 0 -587 -587 0 -587
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
12.819 0 12.819 12.892 0 12.892
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-10.582 -2.561 -13.143 -51.945 -31.288 -83.233
Kar Yedekleri
328.778 0 328.778 246.680 0 246.680
Yasal Yedekler
18.842 0 18.842 14.737 0 14.737
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
252.570 0 252.570 174.577 0 174.577
Diğer Kar Yedekleri
57.366 0 57.366 57.366 0 57.366
Kar veya Zarar
101.620 0 101.620 130.817 0 130.817
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
48.863 0 48.863 47.268 0 47.268
Dönem Net Kâr veya Zararı
52.757 0 52.757 83.549 0 83.549
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
4.739.721 12.944.020 17.683.741 5.066.336 10.786.154 15.852.490


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(5.IV.1) 977.069 836.653 311.269 330.300
Kredilerden Alınan Faizler
549.506 580.046 159.122 224.879
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
30.922 22.244 7.456 9.239
Bankalardan Alınan Faizler
69.209 5.333 21.369 1.978
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
17.754 10.108 175 4.543
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
209.272 217.324 73.183 89.226
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
97.273 161.858 32.705 62.084
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
111.999 55.466 40.478 27.142
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Faiz Gelirleri
100.406 1.598 49.964 435
FAİZ GİDERLERİ (-)
(5.IV.2) -701.111 -514.581 -234.303 -223.619
Mevduata Verilen Faizler
-497.735 -276.093 -181.252 -118.711
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-177.232 -193.725 -48.191 -84.152
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-16.125 -44.470 -1.478 -20.587
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
0 0 0 0
Kiralama Faiz Giderleri
-9.506 0 -3.235 0
Diğer Faiz Giderleri
-513 -293 -147 -169
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
275.958 322.072 76.966 106.681
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
76.403 78.338 26.059 48.849
Alınan Ücret ve Komisyonlar
81.149 83.479 28.659 50.852
Gayri Nakdi Kredilerden
12.409 8.204 4.014 2.994
Diğer
68.740 75.275 24.645 47.858
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-4.746 -5.141 -2.600 -2.003
Gayri Nakdi Kredilere
-14 -61 -4 -3
Diğer
-4.732 -5.080 -2.596 -2.000
TEMETTÜ GELİRLERİ
1 1 0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(5.IV.3) 33.296 -1.520 6.741 23.752
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
7.596 8.134 2.420 3.287
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
7.757 232.303 1.702 145.762
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
17.943 -241.957 2.619 -125.297
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5.IV.4) 35.799'
16:139.157
Değişim :  -0,40% |  -36,50
Açılış :  9.218  
Önceki Kapanış :  9.194  
En Düşük
9.113
En Yüksek
9.227
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler15:24
VKING 37,84 45.328.061 % 10,00  
OTTO 390,75 5.128.503 % 9,99  
LMKDC 31,52 1.659.606.138 % 9,98  
FLAP 15,98 417.153.650 % 9,98  
ERCB 222,70 345.188.650 % 9,98  
15:24 Alış Satış %  
Dolar 31,3350 31,3430 % 0,35  
Euro 33,9232 33,9313 % 0,19  
Sterlin 39,5130 39,7112 % 0,52  
Frank 35,2617 35,4741 % 0,24  
Riyal 8,3352 8,3770 % 0,39  
15:24 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,69 22,72 % 0,66  
Platin 875,84 877,59 % 0,66  
Paladyum 950,58 953,99 % 0,66  
Brent Pet. 83,20 83,20 % 0,66  
Altın Ons 2.055,04 2.055,37 % 0,66