***ICBCT*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

01.03.2017 21:43
***ICBCT*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor


***ICBCT*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu)

AKTİF KALEMLER

NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI
(5.I.1) 112.318 1.046.297 1.158.615 37.466 908.073 945.539
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
(5.I.2) 608 954 1.562 12 210 222
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
608 954 1.562 12 210 222
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
10 0 10 10 0 10
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
598 954 1.552 2 210 212
Diğer Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar / Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
BANKALAR
(5.I.3) 27 152.143 152.170 10.009 289.776 299.785
PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR
0 0 0 77.031 0 77.031
Bankalararası Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 0 0 0
BIST Takasbank Piyasasından Alacaklar
0 0 0 77.031 0 77.031
Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
(5.I.4) 550.824 986.335 1.537.159 267.960 816.518 1.084.478
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 2.495 2.495 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
550.824 339.665 890.489 267.960 284.231 552.191
Diğer Menkul Değerler
0 644.175 644.175 0 532.287 532.287
KREDİLER VE ALACAKLAR
(5.I.5) 2.353.582 2.717.822 5.071.404 2.297.367 1.823.033 4.120.400
Krediler ve Alacaklar
2.317.600 2.717.822 5.035.422 2.251.482 1.823.033 4.074.515
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler
60 1.079.135 1.079.195 37 1.071.806 1.071.843
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
2.317.540 1.638.687 3.956.227 2.251.445 751.227 3.002.672
Takipteki Krediler
114.990 0 114.990 180.429 0 180.429
Özel Karşılıklar (-)
-79.008 0 -79.008 -134.544 0 -134.544
FAKTORİNG ALACAKLARI
0 0 0 0 0 0
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
(5.I.6) 93.432 91.155 184.587 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
93.432 1.183 94.615 0 0 0
Diğer Menkul Değerler
0 89.972 89.972 0 0 0
İŞTİRAKLER (Net)
(5.I.7) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Mali İştirakler
0 0 0 0 0 0
Mali Olmayan İştirakler
0 0 0 0 0 0
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
(5.I.8) 25.000 0 25.000 25.000 0 25.000
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
25.000 0 25.000 25.000 0 25.000
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net)
(5.I.9) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
(5.I.10) 0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 0 0 0 0
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
(5.I.11) 0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.I.12) 29.445 0 29.445 26.509 0 26.509
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.I.13) 2.912 0 2.912 1.419 0 1.419
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
2.912 0 2.912 1.419 0 1.419
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(5.I.14) 0 0 0 0 0 0
VERGİ VARLIĞI
(5.I.15) 8.891 0 8.891 6.837 0 6.837
Cari Vergi Varlığı
0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
8.891 0 8.891 6.837 0 6.837
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.I.16) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
DİĞER AKTİFLER
(5.I.17) 41.692 4.287 45.979 56.625 10.672 67.297
AKTİF TOPLAMI
3.218.731 4.998.993 8.217.724 2.806.235 3.848.282 6.654.517
PASİF KALEMLER

MEVDUAT
(5.II.1) 2.136.629 1.246.845 3.383.474 1.048.765 1.208.047 2.256.812
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı
516.782 14.528 531.310 66.522 348.174 414.696
Diğer
1.619.847 1.232.317 2.852.164 982.243 859.873 1.842.116
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
(5.II.2) 719 72 791 3.662 591 4.253
ALINAN KREDİLER
(5.II.3) 7.386 3.764.449 3.771.835 22.345 3.133.153 3.155.498
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
170.411 164.374 334.785 107.133 410.774 517.907
Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar
0 0 0 0 0 0
BIST Takasbank Piyasasına Borçlar
0 0 0 0 0 0
Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar
170.411 164.374 334.785 107.133 410.774 517.907
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0 0 0 0
Bonolar
0 0 0 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakriz Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
MUHTELİF BORÇLAR
6.261 1.114 7.375 4.003 272 4.275
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
(5.II.4) 38.358 2.285 40.643 54.940 7.535 62.475
FAKTORİNG BORÇLARI
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
(5.II.5) 0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Borçları
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Borçları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0 0 0 0 0 0
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
(5.II.6) 0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
KARŞILIKLAR
(5.II.7) 68.894 0 68.894 53.965 0 53.965
Genel Karşılıklar
36.986 0 36.986 30.530 0 30.530
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
12.042 0 12.042 10.857 0 10.857
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
19.866 0 19.866 12.578 0 12.578
VERGİ BORCU
(5.II.8) 15.420 0 15.420 9.667 0 9.667
Cari Vergi Borcu
15.420 0 15.420 9.667 0 9.667
Ertelenmiş Vergi Borcu
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(5.II.9) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
(5.II.10) 0 0 0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
(5.II.11) 613.494 -18.987 594.507 599.983 -10.318 589.665
Ödenmiş Sermaye
420.000 0 420.000 420.000 0 420.000
Sermaye Yedekleri
8.055 -18.987 -10.932 8.244 -10.318 -2.074
Hisse Senedi İhraç Primleri
-814 0 -814 -814 0 -814
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Değerleme Farkları
-1.585 -18.987 -20.572 53 -10.318 -10.265
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
10.143 0 10.143 8.694 0 8.694
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
311 0 311 311 0 311
Kar Yedekleri
188.755 0 188.755 188.755 0 188.755
Yasal Yedekler
10.635 0 10.635 10.635 0 10.635
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
120.754 0 120.754 120.754 0 120.754
Diğer Kar Yedekleri
57.366 0 57.366 57.366 0 57.366
Kar veya Zarar
-3.316 0 -3.316 -17.016 0 -17.016
Geçmiş Yıllar Karı/Zararı
-17.016 0 -17.016 0 0 0
Dönem Net Karı / Zararı
13.700 0 13.700 -17.016 0 -17.016
PASİF TOPLAMI
3.057.572 5.160.152 8.217.724 1.904.463 4.750.054 6.654.517


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Yasal Yedek Akçeler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedek Akçe Diğer Yedekler Dönem Net Karı (Zararı) Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Menkul Değerler Değerleme Farkları Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları Ortaklıklardan Bedelsiz Hisse Senetleri Riskten Korunma Fonları Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
420.000 0 -814 0 10.010 0 108.863 56.855 12.516 0 1.835 6.867 0 0 0 616.132 0 616.132
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
420.000 0 -814 0 10.010 0 108.863 56.855 12.516 0 1.835 6.867 0 0 0 616.132 0 616.132
DÖNEM İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLER

Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -12.100 0 0 0 0 -12.100 0 -12.100
Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.827 0 0 0 1.827 0 1.827
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kur Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakden
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 822 0 0 0 0 0 0 0 822 0 822
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 -17.016 0 0 0 0 0 0 -17.016 0 -17.016
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 625 0 11.891 0 -12.516 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 625 0 11.891 0 -12.516 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
420.000 0 -814 0 10.635 0 120.754 57.677 -17.016 0 -10.265 8.694 0 0 0 589.665 0 589.665
Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
420.000 0 -814 0 10.635 0 120.754 57.677 -17.016 0 -10.265 8.694 0 0 0 589.665 0 589.665
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
420.000 0 -814 0 10.635 0 120.754 57.677 -17.016 0 -10.265 8.694 0 0 0 589.665 0 589.665
DÖNEM İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLER

Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10.307 0 0 0 0 -10.307 0 -10.307
Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.449 0 0 0 1.449 0 1.449
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kur Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakden
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 13.700 0 0 0 0 0 0 13.700 0 13.700
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 17.016 -17.016 0 0 0 0 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 17.016 -17.016 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
420.000 0 -814 0 10.635 0 120.754 57.677 13.700 -17.016 -20.572 10.143 0 0 0 594.507 0 594.507


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAP TABLOSU

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
665.184 1.666.966 2.332.150 1.206.055 1.358.078 2.564.133
GARANTİ VE KEFALETLER
(5.IV.1) 214.243 1.175.890 1.390.133 286.768 444.568 731.336
Teminat Mektupları
214.243 965.902 1.180.145 286.768 335.175 621.943
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
214.243 965.902 1.180.145 286.768 335.175 621.943
Banka Kredileri
0 0 0 0 203 203
İthalat Kabul Kredileri
0 0 0 0 203 203
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 78.677 78.677 0 84.697 84.697
Belgeli Akreditifler
0 51.586 51.586 0 26.800 26.800
Diğer Akreditifler
0 27.091 27.091 0 57.897 57.897
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 131.311 131.311 0 24.493 24.493
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(5.IV.1) 192.972 741 193.713 242.463 20.407 262.870
Cayılamaz Taahhütler
192.972 741 193.713 242.463 20.407 262.870
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
0 741 741 19.825 20.407 40.232
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
27.889 0 27.889 36.149 0 36.149
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
75.491 0 75.491 82.072 0 82.072
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
196 0 196 5 0 5
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
75.809 0 75.809 81.801 0 81.801
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
218 0 218 252 0 252
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
13.369 0 13.369 22.359 0 22.359
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
257.969 490.335 748.304 676.824 893.103 1.569.927
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
257.969 490.335 748.304 676.824 893.103 1.569.927
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
5.115 8.788 13.903 1.275 1.271 2.546
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
1.058 5.894 6.952 1.275 0 1.275
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
4.057 2.894 6.951 0 1.271 1.271
Para ve Faiz Swap İşlemleri
252.854 481.547 734.401 675.549 842.413 1.517.962
Swap Para Alım İşlemleri
182.084 185.827 367.911 0 780.082 780.082
Swap Para Satım İşlemleri
70.770 295.720 366.490 675.549 62.331 737.880
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Para Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Para Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 49.419 49.419
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
4.032.613 2.348.991 6.381.604 2.675.572 587.471 3.263.043
EMANET KIYMETLER
631.436 58.319 689.755 118.448 29.629 148.077
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
39.934 11.968 51.902 37.382 10.108 47.490
Tahsile Alınan Çekler
49.114 10.162 59.276 63.896 10.896 74.792
Tahsile Alınan Ticari Senetler
6.620 5.212 11.832 10.344 5.466 15.810
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
531.149 28.254 559.403 82 0 82
Emanet Kıymet Alanlar
4.619 2.723 7.342 6.744 3.159 9.903
REHİNLİ KIYMETLER
3.400.922 2.290.672 5.691.594 2.556.804 557.842 3.114.646
Menkul Kıymetler
4.436 1 4.437 5.874 0 5.874
Teminat Senetleri
1.294 2.245 3.539 2.848 2.409 5.257
Emtia
90.079 203.463 293.542 125.182 146.874 272.056
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
2.397.258 1.548.054 3.945.312 1.767.505 384.602 2.152.107
Diğer Rehinli Kıymetler
907.855 536.909 1.444.764 655.395 23.957 679.352
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
255 0 255 320 0 320
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
4.697.797 4.015.957 8.713.754 3.881.627 1.945.549 5.827.176


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Nakit Akış Tablosu

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı
-30.654 55.504
Alınan Faizler
407.061 339.831
Ödenen Faizler
-235.347 -163.853
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
25.182 14.496
Elde Edilen Diğer Kazançlar
-68.722 -9.876
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
14.752 23.521
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-101.345 -89.163
Ödenen Vergiler
-15.282 -7.826
Diğer
(5.VI.3) -56.953 -51.626
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
558.553 1.194.974
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
0 429
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
0 0
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-51.834 -477.071
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-942.548 -1.347.069
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
(5.VI.3) 22.971 13.203
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
454.437 -164.840
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
668.754 -86.354
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
425.418 3.252.124
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
(5.VI.3) -18.645 4.552
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
527.899 1.250.478
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
-656.140 -925.206
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
-5.388 -1.724
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
34 4
Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
-734.590 -1.107.480
Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
267.837 184.086
Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
-181.971 0
Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
0 0
Diğer
(5.VI.3) -2.062 -92
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
0 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0 0
Diğer
0 0
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
(5.VI.3) 64.044 11.991
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-64.197 337.263
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(5.VI.1,2) 712.080 374.817
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(5.VI.1,2) 647.883 712.080


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Gelir Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(5.III.1) 459.259 343.665
Kredilerden Alınan Faizler
368.860 296.808
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
7.225 2.595
Bankalardan Alınan Faizler
1.573 1.377
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
7.164 2.113
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
74.282 40.375
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan
0 15
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklardan
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
69.651 40.360
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan
4.631 0
Finansal Kiralama Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
155 397
FAİZ GİDERLERİ
(5.III.2) -246.615 -171.664
Mevduata Verilen Faizler
-167.828 -144.683
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-64.623 -17.881
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-14.096 -9.018
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
0 0
Diğer Faiz Giderleri
-68 -82
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
212.644 172.001
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
19.594 10.971
Alınan Ücret ve Komisyonlar
23.560 14.743
Gayri Nakdi Kredilerden
6.699 6.416
Diğer
16.861 8.327
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-3.966 -3.772
Gayri Nakdi Kredilere
-194 -281
Diğer
-3.772 -3.491
TEMETTÜ GELİRLERİ
0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(5.III.3) -21.599 -35.462
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
1.388 125
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-40.199 -1.610
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
17.212 -33.977
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5.III.4) 32.679 33.342
FAALİYET GELİRLERİ (GİDERLERİ) TOPLAMI
243.318 180.852
KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-)
(5.III.5) -43.771 -46.674
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(5.III.6) -178.761 -152.336
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
20.786 -18.158
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(5.III.7) 20.786 -18.158
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(5.III.8) -7.086 1.142
Cari Vergi Karşılığı
-7.007 -1.827
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
-79 2.969
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(5.III.9) 13.700 -17.016
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(5.III.7) 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(5.III.8) 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(5.III.9) 0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
(5.III.10) 13.700 -17.016
Grubun Karı (Zararı)
13.700 -17.016
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir Gider Kalemlerine İlişkin Tablo

Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir Gider Kalemleri

MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN
-12.884 -15.125
MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
1.525 1.923
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
0 0
YABANCI PARA İŞLEMLER İÇİN KUR ÇEVRİM FARKLARI
0 0
NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KAR VEYA ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
0 0
YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KAR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
0 0
MUHASEBE POLİTİKASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE HATALARIN DÜZELTİLMESİNİN ETKİSİ
0 0
TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN DİĞER GELİR GİDER UNSURLARI
0 1.028
DEĞERLEME FARKLARINA AİT ERTELENMİŞ VERGİ
2.501 2.723
DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEŞTİRİLEN NET GELİR VEYA GİDER
-8.858 -9.451
DÖNEM KARI (ZARARI)
13.700 -17.016
Menkul Değerlerin Gerçeğe Uygun Değerindeki Net Değişme (Kar-Zarara Transfer)
-273 -262
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklardan Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım
0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım
0 0
Diğer
13.973 -16.754
DÖNEME İLİŞKİN MUHASEBELEŞTİRİLEN TOPLAM KAR/ZARAR
4.842 -26.467http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/590153


BIST
'
12:229.187
Değişim :  -0,07% |  -6,36
Açılış :  9.218  
Önceki Kapanış :  9.194  
En Düşük
9.173
En Yüksek
9.227
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler12:22
VKING 37,84 37.039.721 % 10,00  
DIRIT 21,26 5.663.324 % 9,98  
LMKDC 31,52 1.618.307.594 % 9,98  
FLAP 15,98 265.764.176 % 9,98  
ERCB 222,70 337.456.283 % 9,98  
12:22 Alış Satış %  
Dolar 31,3256 31,3308 % 0,31  
Euro 33,9079 33,9194 % 0,16  
Sterlin 39,4364 39,6342 % 0,32  
Frank 35,2196 35,4317 % 0,12  
Riyal 8,3272 8,3689 % 0,29  
12:22 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,59 22,61 % 0,66  
Platin 873,14 874,61 % 0,66  
Paladyum 941,68 944,66 % 0,66  
Brent Pet. 82,79 82,79 % 0,66  
Altın Ons 2.044,58 2.044,99 % 0,66