***ICBCT*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

01.03.2017 21:49
***ICBCT*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor


***ICBCT*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu)

AKTİF KALEMLER

NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI
(5.I.1) 112.318 1.046.297 1.158.615 37.466 908.073 945.539
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
(5.I.2) 5.723 954 6.677 20 210 230
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
5.723 954 6.677 20 210 230
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
19 0 19 18 0 18
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
598 954 1.552 2 210 212
Diğer Menkul Değerler
5.106 0 5.106 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar / Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
BANKALAR
(5.I.3) 738 220.711 221.449 10.208 290.187 300.395
PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR
4.763 0 4.763 77.031 0 77.031
Bankalararası Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 0 0 0
BIST Takasbank Piyasasından Alacaklar
4.763 0 4.763 77.031 0 77.031
Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
(5.I.4) 552.014 986.335 1.538.349 269.936 816.518 1.086.454
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
160 2.495 2.655 160 0 160
Devlet Borçlanma Senetleri
551.854 339.665 891.519 269.776 284.231 554.007
Diğer Menkul Değerler
0 644.175 644.175 0 532.287 532.287
KREDİLER VE ALACAKLAR
(5.I.5) 2.380.284 2.717.822 5.098.106 2.327.587 1.823.033 4.150.620
Krediler ve Alacaklar
2.344.301 2.717.822 5.062.123 2.281.702 1.823.033 4.104.735
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler
57 1.079.135 1.079.192 36 1.071.806 1.071.842
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
2.344.244 1.638.687 3.982.931 2.281.666 751.227 3.032.893
Takipteki Krediler
115.153 0 115.153 180.591 0 180.591
Özel Karşılıklar (-)
-79.170 0 -79.170 -134.706 0 -134.706
FAKTORİNG ALACAKLARI
0 0 0 0 0 0
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
(5.I.6) 93.432 91.155 184.587 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
93.432 1.183 94.615 0 0 0
Diğer Menkul Değerler
0 89.972 89.972 0 0 0
İŞTİRAKLER (Net)
(5.I.7) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Mali İştirakler
0 0 0 0 0 0
Mali Olmayan İştirakler
0 0 0 0 0 0
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
(5.I.8) 0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net)
(5.I.9) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
(5.I.10) 0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 0 0 0 0
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
(5.I.11) 0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.I.12) 29.821 0 29.821 26.687 0 26.687
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.I.13) 2.982 0 2.982 1.496 0 1.496
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
2.982 0 2.982 1.496 0 1.496
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(5.I.14) 0 0 0 0 0 0
VERGİ VARLIĞI
(5.I.15) 8.891 0 8.891 7.033 0 7.033
Cari Vergi Varlığı
0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
8.891 0 8.891 7.033 0 7.033
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.I.16) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
DİĞER AKTİFLER
(5.I.17) 50.087 4.292 54.379 63.772 10.965 74.737
AKTİF TOPLAMI
3.241.053 5.067.566 8.308.619 2.821.236 3.848.986 6.670.222
PASİF KALEMLER

MEVDUAT
(5.II.1) 2.070.911 1.233.640 3.304.551 982.512 1.152.037 2.134.549
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı
451.026 1.191 452.217 269 292.164 292.433
Diğer
1.619.885 1.232.449 2.852.334 982.243 859.873 1.842.116
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
(5.II.2) 719 72 791 3.662 591 4.253
ALINAN KREDİLER
(5.II.3) 7.386 3.764.449 3.771.835 22.345 3.133.153 3.155.498
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
170.411 164.374 334.785 108.043 410.774 518.817
Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar
0 0 0 0 0 0
BIST Takasbank Piyasasına Borçlar
0 0 0 0 0 0
Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar
170.411 164.374 334.785 108.043 410.774 518.817
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0 0 0 0
Bonolar
0 0 0 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakriz Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
MUHTELİF BORÇLAR
155.709 1.114 156.823 70.138 56.495 126.633
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
(5.II.4) 42.706 2.285 44.991 60.193 7.535 67.728
FAKTORİNG BORÇLARI
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
(5.II.5) 0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Borçları
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Borçları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0 0 0 0 0 0
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
(5.II.6) 0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
KARŞILIKLAR
(5.II.7) 70.531 0 70.531 55.017 0 55.017
Genel Karşılıklar
36.986 0 36.986 30.530 0 30.530
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
13.679 0 13.679 11.869 0 11.869
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
19.866 0 19.866 12.618 0 12.618
VERGİ BORCU
(5.II.8) 17.305 0 17.305 10.533 0 10.533
Cari Vergi Borcu
17.305 0 17.305 10.533 0 10.533
Ertelenmiş Vergi Borcu
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(5.II.9) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
(5.II.10) 0 0 0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
(5.II.11) 625.994 -18.987 607.007 607.512 -10.318 597.194
Ödenmiş Sermaye
420.000 0 420.000 420.000 0 420.000
Sermaye Yedekleri
8.296 -18.987 -10.691 8.239 -10.318 -2.079
Hisse Senedi İhraç Primleri
-814 0 -814 -814 0 -814
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Değerleme Farkları
-1.585 -18.987 -20.572 54 -10.318 -10.264
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
10.143 0 10.143 8.694 0 8.694
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
552 0 552 305 0 305
Kar Yedekleri
196.306 0 196.306 192.815 0 192.815
Yasal Yedekler
11.669 0 11.669 11.496 0 11.496
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
127.271 0 127.271 123.953 0 123.953
Diğer Kar Yedekleri
57.366 0 57.366 57.366 0 57.366
Kar veya Zarar
1.392 0 1.392 -13.542 0 -13.542
Geçmiş Yıllar Karı/Zararı
-17.357 0 -17.357 0 0 0
Dönem Net Karı / Zararı
18.749 0 18.749 -13.542 0 -13.542
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
PASİF TOPLAMI
3.161.672 5.146.947 8.308.619 1.919.955 4.750.267 6.670.222


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Yasal Yedek Akçeler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedek Akçe Diğer Yedekler Dönem Net Karı (Zararı) Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Menkul Değerler Değerleme Farkları Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları Ortaklıklardan Bedelsiz Hisse Senetleri Riskten Korunma Fonları Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
420.000 0 -814 0 10.792 0 111.897 56.799 12.760 0 1.835 6.867 0 0 0 620.136 0 620.136
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
420.000 0 -814 0 10.792 0 111.897 56.799 12.760 0 1.835 6.867 0 0 0 620.136 0 620.136
DÖNEM İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLER

Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -12.099 0 0 0 0 -12.099 0 -12.099
Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.827 0 0 0 1.827 0 1.827
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kur Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakden
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 872 0 0 0 0 0 0 0 872 0 872
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 -13.542 0 0 0 0 0 0 -13.542 0 -13.542
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 704 0 12.056 0 -12.760 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 704 0 12.056 0 -12.760 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
420.000 0 -814 0 11.496 0 123.953 57.671 -13.542 0 -10.264 8.694 0 0 0 597.194 0 597.194
Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
420.000 0 -814 0 11.496 0 123.953 57.671 -13.542 0 -10.264 8.694 0 0 0 597.194 0 597.194
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
420.000 0 -814 0 11.496 0 123.953 57.671 -13.542 0 -10.264 8.694 0 0 0 597.194 0 597.194
DÖNEM İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLER

Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Değerleme Farkları
(5.V.1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10.308 0 0 0 0 -10.308 0 -10.308
Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
(5.V.2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.449 0 0 0 1.449 0 1.449
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kur Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakden
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
(5.V.7) 0 0 0 0 0 0 0 247 0 0 0 0 0 0 0 247 0 247
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 18.749 0 0 0 0 0 0 18.749 0 18.749
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 173 0 3.318 0 13.542 -17.357 0 0 0 0 0 -324 0 -324
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
(5.V.4) 0 0 0 0 173 0 3.318 0 -3.815 0 0 0 0 0 0 -324 0 -324
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 17.357 -17.357 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
420.000 0 -814 0 11.669 0 127.271 57.918 18.749 -17.357 -20.572 10.143 0 0 0 607.007 0 607.007


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAP TABLOSU

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
665.149 1.666.966 2.332.115 1.206.712 1.358.078 2.564.790
GARANTİ VE KEFALETLER
(5.IV.1) 214.241 1.175.890 1.390.131 286.766 444.568 731.334
Teminat Mektupları
214.241 965.902 1.180.143 286.766 335.175 621.941
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
214.241 965.902 1.180.143 286.766 335.175 621.941
Banka Kredileri
0 0 0 0 203 203
İthalat Kabul Kredileri
0 0 0 0 203 203
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 78.677 78.677 0 84.697 84.697
Belgeli Akreditifler
0 51.586 51.586 0 26.800 26.800
Diğer Akreditifler
0 27.091 27.091 0 57.897 57.897
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 131.311 131.311 0 24.493 24.493
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(5.IV.1) 192.939 741 193.680 242.454 20.407 262.861
Cayılamaz Taahhütler
192.939 741 193.680 242.454 20.407 262.861
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
0 741 741 19.825 20.407 40.232
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
27.889 0 27.889 36.149 0 36.149
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
75.491 0 75.491 82.072 0 82.072
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
196 0 196 5 0 5
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
75.776 0 75.776 81.792 0 81.792
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
218 0 218 252 0 252
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
13.369 0 13.369 22.359 0 22.359
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
257.969 490.335 748.304 677.492 893.103 1.570.595
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
257.969 490.335 748.304 677.492 893.103 1.570.595
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
5.115 8.788 13.903 1.275 1.271 2.546
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
1.058 5.894 6.952 1.275 0 1.275
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
4.057 2.894 6.951 0 1.271 1.271
Para ve Faiz Swap İşlemleri
252.854 481.547 734.401 675.549 842.413 1.517.962
Swap Para Alım İşlemleri
182.084 185.827 367.911 0 780.082 780.082
Swap Para Satım İşlemleri
70.770 295.720 366.490 675.549 62.331 737.880
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Para Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Para Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 668 49.419 50.087
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
7.273.598 2.348.991 9.622.589 3.466.667 587.479 4.054.146
EMANET KIYMETLER
3.683.564 58.319 3.741.883 861.433 29.637 891.070
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
931.185 11.968 943.153 780.214 10.108 790.322
Tahsile Alınan Çekler
49.114 10.162 59.276 63.896 10.896 74.792
Tahsile Alınan Ticari Senetler
6.620 5.212 11.832 10.344 5.466 15.810
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
2.692.026 28.254 2.720.280 235 8 243
Emanet Kıymet Alanlar
4.619 2.723 7.342 6.744 3.159 9.903
REHİNLİ KIYMETLER
3.589.779 2.290.672 5.880.451 2.604.914 557.842 3.162.756
Menkul Kıymetler
16.153 1 16.154 51.121 0 51.121
Teminat Senetleri
1.294 2.245 3.539 2.848 2.409 5.257
Emtia
90.079 203.463 293.542 125.182 146.874 272.056
Varant
1.004 0 1.004 501 0 501
Gayrimenkul
2.397.258 1.548.054 3.945.312 1.767.505 384.602 2.152.107
Diğer Rehinli Kıymetler
1.083.991 536.909 1.620.900 657.757 23.957 681.714
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
255 0 255 320 0 320
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
7.938.747 4.015.957 11.954.704 4.673.379 1.945.557 6.618.936


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Nakit Akış Tablosu

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı
-23.954 59.148
Alınan Faizler
411.856 344.825
Ödenen Faizler
-227.687 -160.149
Alınan Temettüler
25 6
Alınan Ücret ve Komisyonlar
31.896 17.154
Elde Edilen Diğer Kazançlar
-64.193 -3.594
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
13.489 23.521
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-112.418 -97.352
Ödenen Vergiler
-16.255 -9.117
Diğer
-60.667 -56.146
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
624.685 1.181.772
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-5.106 2.429
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
0 0
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-51.834 -477.071
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-939.030 -1.363.094
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
22.207 10.185
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
454.437 -164.840
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
711.990 -206.759
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
424.508 3.253.034
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
7.513 127.888
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
600.731 1.240.920
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
-655.592 -926.428
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
-5.578 -1.911
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
34 4
Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
-1.118.973 -1.111.835
Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
652.971 187.434
Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
-181.971 0
Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
0 0
Diğer
-2.075 -120
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
0 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0 0
Diğer
0 0
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
64.096 12.019
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
9.235 326.511
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
712.690 386.179
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
721.925 712.690


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Gelir Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(5.III.1) 464.021 348.679
Kredilerden Alınan Faizler
372.869 300.923
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
7.225 2.595
Bankalardan Alınan Faizler
1.573 1.395
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
7.211 2.193
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
74.447 40.481
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan
0 15
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklardan
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
69.816 40.466
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan
4.631 0
Finansal Kiralama Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
696 1.092
FAİZ GİDERLERİ
(5.III.2) -239.059 -167.856
Mevduata Verilen Faizler
-160.272 -140.875
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-64.623 -17.881
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-14.096 -9.018
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
0 0
Diğer Faiz Giderleri
-68 -82
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
224.962 180.823
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
24.587 11.682
Alınan Ücret ve Komisyonlar
30.274 17.401
Gayri Nakdi Kredilerden
6.699 6.416
Diğer
23.575 10.985
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-5.687 -5.719
Gayri Nakdi Kredilere
-194 -343
Diğer
-5.493 -5.376
TEMETTÜ GELİRLERİ
(5.III.3) 25 6
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(5.III.4) -15.379 -28.290
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
7.290 7.315
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-40.134 -1.727
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
17.465 -33.878
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5.III.5) 31.079 32.534
FAALİYET GELİRLERİ (GİDERLERİ) TOPLAMI
265.274 196.755
KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-)
(5.III.6) -43.771 -46.674
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(5.III.7) -194.350 -163.739
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
27.153 -13.658
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(5.III.8) 27.153 -13.658
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(5.III.9) -8.404 116
Cari Vergi Karşılığı
-8.379 -2.863
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
-25 2.979
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(5.III.10) 18.749 -13.542
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(5.III.8) 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(5.III.9) 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(5.III.10) 0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
(5.III.11) 18.749 -13.542
Grubun Karı (Zararı)
18.749 -13.542
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir Gider Kalemlerine İlişkin Tablo

Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir Gider Kalemleri

MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN
-12.885 -15.123
MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
1.525 1.923
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
0 0
YABANCI PARA İŞLEMLER İÇİN KUR ÇEVRİM FARKLARI
0 0
NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KAR VEYA ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
0 0
YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KAR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
0 0
MUHASEBE POLİTİKASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE HATALARIN DÜZELTİLMESİNİN ETKİSİ
0 0
TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN DİĞER GELİR GİDER UNSURLARI
123 1.089
DEĞERLEME FARKLARINA AİT ERTELENMİŞ VERGİ
2.625 2.711
DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEŞTİRİLEN NET GELİR VEYA GİDER
-8.612 -9.400
DÖNEM KARI (ZARARI)
18.749 -13.542
Menkul Değerlerin Gerçeğe Uygun Değerindeki Net Değişme (Kar-Zarara Transfer)
-1.255 -264
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklardan Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım
0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım
0 0
Diğer
20.004 -13.278
DÖNEME İLİŞKİN MUHASEBELEŞTİRİLEN TOPLAM KAR/ZARAR
10.137 -22.942http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/590161


BIST
'
18:058.908
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  9.139  
Önceki Kapanış :  8.908  
En Düşük
8.908
En Yüksek
9.150
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
AVTUR 10,38 6.846.836 % 0,00  
BRMEN 4,67 1.581.257 % 0,00  
ATAGY 15,31 28.973.798 % 0,00  
ATLAS 5,30 7.640.193 % 0,00  
ATSYH 49,98 4.190.006 % 0,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 31,5916 31,5974 % 0,08  
Euro 34,2837 34,3106 % -0,02  
Sterlin 39,9568 40,1572 % 0,03  
Frank 35,5316 35,7456 % -0,01  
Riyal 8,4004 8,4426 % 0,09  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,81 23,85 % 0,66  
Platin 892,67 894,29 % 0,66  
Paladyum 949,80 954,25 % 0,66  
Brent Pet. 82,55 82,55 % 0,66  
Altın Ons 2.117,34 2.117,66 % 0,66