***ICBCT*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

27.04.2017 22:06
***ICBCT*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor


***ICBCT*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu)

AKTİF KALEMLER

NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI
(5.I.1) 101.585 1.246.479 1.348.064 112.318 1.046.297 1.158.615
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
(5.I.2) 1.764 153 1.917 608 954 1.562
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
1.764 153 1.917 608 954 1.562
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
13 0 13 10 0 10
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
1.751 153 1.904 598 954 1.552
Diğer Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar / Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
BANKALAR
(5.I.3) 29 156.766 156.795 27 152.143 152.170
PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR
46.002 0 46.002 0 0 0
Bankalararası Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 0 0 0
BIST Takasbank Piyasasından Alacaklar
46.002 0 46.002 0 0 0
Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
(5.I.4) 859.826 1.040.052 1.899.878 550.824 986.335 1.537.159
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 2.928 2.928 0 2.495 2.495
Devlet Borçlanma Senetleri
859.826 360.438 1.220.264 550.824 339.665 890.489
Diğer Menkul Değerler
0 676.686 676.686 0 644.175 644.175
KREDİLER VE ALACAKLAR
(5.I.5) 2.805.636 2.851.250 5.656.886 2.353.582 2.717.822 5.071.404
Krediler ve Alacaklar
2.773.443 2.851.250 5.624.693 2.317.600 2.717.822 5.035.422
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler
32 1.115.769 1.115.801 60 1.079.135 1.079.195
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
2.773.411 1.735.481 4.508.892 2.317.540 1.638.687 3.956.227
Takipteki Krediler
106.995 0 106.995 114.990 0 114.990
Özel Karşılıklar (-)
-74.802 0 -74.802 -79.008 0 -79.008
FAKTORİNG ALACAKLARI
0 0 0 0 0 0
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
(5.I.6) 96.982 273.426 370.408 93.432 91.155 184.587
Devlet Borçlanma Senetleri
96.982 87.496 184.478 93.432 1.183 94.615
Diğer Menkul Değerler
0 185.930 185.930 0 89.972 89.972
İŞTİRAKLER (Net)
(5.I.7) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Mali İştirakler
0 0 0 0 0 0
Mali Olmayan İştirakler
0 0 0 0 0 0
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
(5.I.8) 25.000 0 25.000 25.000 0 25.000
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
25.000 0 25.000 25.000 0 25.000
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net)
(5.I.9) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
(5.I.10) 0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 0 0 0 0
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
(5.I.11) 0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
28.989 0 28.989 29.445 0 29.445
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
3.078 0 3.078 2.912 0 2.912
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
3.078 0 3.078 2.912 0 2.912
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(5.I.12) 0 0 0 0 0 0
VERGİ VARLIĞI
(5.I.13) 5.135 0 5.135 8.891 0 8.891
Cari Vergi Varlığı
0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
5.135 0 5.135 8.891 0 8.891
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.I.14) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
DİĞER AKTİFLER
(5.I.15) 42.699 2.054 44.753 41.692 4.287 45.979
AKTİF TOPLAMI
4.016.725 5.570.180 9.586.905 3.218.731 4.998.993 8.217.724
PASİF KALEMLER

MEVDUAT
(5.II.1) 1.894.943 1.445.242 3.340.185 2.136.629 1.246.845 3.383.474
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı
517.210 233.822 751.032 516.782 14.528 531.310
Diğer
1.377.733 1.211.420 2.589.153 1.619.847 1.232.317 2.852.164
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
(5.II.2) 495 7 502 719 72 791
ALINAN KREDİLER
(5.II.3) 10.659 4.752.234 4.762.893 7.386 3.764.449 3.771.835
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
622.761 80.223 702.984 170.411 164.374 334.785
Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar
52.015 0 52.015 0 0 0
BIST Takasbank Piyasasına Borçlar
0 0 0 0 0 0
Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar
570.746 80.223 650.969 170.411 164.374 334.785
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0 0 0 0
Bonolar
0 0 0 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakriz Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
MUHTELİF BORÇLAR
4.713 655 5.368 6.261 1.114 7.375
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
(5.II.4) 34.711 1.702 36.413 38.358 2.285 40.643
FAKTORİNG BORÇLARI
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
(5.II.5) 0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Borçları
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Borçları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0 0 0 0 0 0
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
(5.II.6) 0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
KARŞILIKLAR
(5.II.7) 75.971 0 75.971 68.894 0 68.894
Genel Karşılıklar
43.725 0 43.725 36.986 0 36.986
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
13.207 0 13.207 12.042 0 12.042
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
19.039 0 19.039 19.866 0 19.866
VERGİ BORCU
(5.II.8) 21.643 0 21.643 15.420 0 15.420
Cari Vergi Borcu
21.643 0 21.643 15.420 0 15.420
Ertelenmiş Vergi Borcu
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(5.II.9) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
(5.II.10) 0 0 0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
(5.II.11) 645.039 -4.093 640.946 613.494 -18.987 594.507
Ödenmiş Sermaye
420.000 0 420.000 420.000 0 420.000
Sermaye Yedekleri
7.361 -4.093 3.268 8.055 -18.987 -10.932
Hisse Senedi İhraç Primleri
-814 0 -814 -814 0 -814
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Değerleme Farkları
-2.279 -4.093 -6.372 -1.585 -18.987 -20.572
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
10.143 0 10.143 10.143 0 10.143
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
311 0 311 311 0 311
Kar Yedekleri
188.755 0 188.755 188.755 0 188.755
Yasal Yedekler
10.635 0 10.635 10.635 0 10.635
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
120.754 0 120.754 120.754 0 120.754
Diğer Kar Yedekleri
57.366 0 57.366 57.366 0 57.366
Kar veya Zarar
28.923 0 28.923 -3.316 0 -3.316
Geçmiş Yıllar Karı/Zararı
-3.316 0 -3.316 -17.016 0 -17.016
Dönem Net Karı / Zararı
32.239 0 32.239 13.700 0 13.700
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
PASİF TOPLAMI
3.310.935 6.275.970 9.586.905 3.057.572 5.160.152 8.217.724


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Yasal Yedek Akçeler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedek Akçe Diğer Yedekler Dönem Net Karı (Zararı) Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Menkul Değerler Değerleme Farkları Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları Ortaklıklardan Bedelsiz Hisse Senetleri Riskten Korunma Fonları Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
420.000 0 -814 0 10.635 0 120.754 57.677 -17.016 0 -10.265 8.694 0 0 0 589.665 0 589.665
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
420.000 0 -814 0 10.635 0 120.754 57.677 -17.016 0 -10.265 8.694 0 0 0 589.665 0 589.665
DÖNEM İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLER

Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.209 0 0 0 0 13.209 0 13.209
Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kur Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakden
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 -4.418 0 0 0 0 0 0 -4.418 0 -4.418
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 17.016 -17.016 0 0 0 0 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 17.016 -17.016 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
420.000 0 -814 0 10.635 0 120.754 57.677 -4.418 -17.016 2.944 8.694 0 0 0 598.456 0 598.456
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
420.000 0 -814 0 10.635 0 120.754 57.677 13.700 -17.016 -20.572 10.143 0 0 0 594.507 0 594.507
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
420.000 0 -814 0 10.635 0 120.754 57.677 13.700 -17.016 -20.572 10.143 0 0 0 594.507 0 594.507
DÖNEM İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLER

Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.200 0 0 0 0 14.200 0 14.200
Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kur Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakden
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 32.239 0 0 0 0 0 0 32.239 0 32.239
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 -13.700 13.700 0 0 0 0 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 -13.700 13.700 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
420.000 0 -814 0 10.635 0 120.754 57.677 32.239 -3.316 -6.372 10.143 0 0 0 640.946 0 640.946


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAP TABLOSU

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
1.055.803 1.798.885 2.854.688 665.184 1.666.966 2.332.150
GARANTİ VE KEFALETLER
(5.IV.1) 408.271 1.248.230 1.656.501 214.243 1.175.890 1.390.133
Teminat Mektupları
408.271 1.106.620 1.514.891 214.243 965.902 1.180.145
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
408.271 1.106.620 1.514.891 214.243 965.902 1.180.145
Banka Kredileri
0 0 0 0 0 0
İthalat Kabul Kredileri
0 0 0 0 0 0
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 100.057 100.057 0 78.677 78.677
Belgeli Akreditifler
0 86.492 86.492 0 51.586 51.586
Diğer Akreditifler
0 13.565 13.565 0 27.091 27.091
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 41.553 41.553 0 131.311 131.311
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(5.IV.1) 248.393 123.148 371.541 192.972 741 193.713
Cayılamaz Taahhütler
248.393 123.148 371.541 192.972 741 193.713
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
52.808 123.148 175.956 0 741 741
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
27.793 0 27.793 27.889 0 27.889
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
79.401 0 79.401 75.491 0 75.491
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
190 0 190 196 0 196
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
74.721 0 74.721 75.809 0 75.809
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
211 0 211 218 0 218
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
13.269 0 13.269 13.369 0 13.369
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
399.139 427.507 826.646 257.969 490.335 748.304
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
399.139 427.507 826.646 257.969 490.335 748.304
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
17.975 17.798 35.773 5.115 8.788 13.903
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
0 17.798 17.798 1.058 5.894 6.952
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
17.975 0 17.975 4.057 2.894 6.951
Para ve Faiz Swap İşlemleri
381.164 409.709 790.873 252.854 481.547 734.401
Swap Para Alım İşlemleri
0 395.948 395.948 182.084 185.827 367.911
Swap Para Satım İşlemleri
381.164 13.761 394.925 70.770 295.720 366.490
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Para Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Para Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
4.055.259 2.917.819 6.973.078 4.032.613 2.348.991 6.381.604
EMANET KIYMETLER
621.580 503.650 1.125.230 631.436 58.319 689.755
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
41.554 11.421 52.975 39.934 11.968 51.902
Tahsile Alınan Çekler
34.795 5.714 40.509 49.114 10.162 59.276
Tahsile Alınan Ticari Senetler
7.916 4.779 12.695 6.620 5.212 11.832
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
531.248 479.799 1.011.047 531.149 28.254 559.403
Emanet Kıymet Alanlar
6.067 1.937 8.004 4.619 2.723 7.342
REHİNLİ KIYMETLER
3.433.424 2.414.169 5.847.593 3.400.922 2.290.672 5.691.594
Menkul Kıymetler
4.908 2 4.910 4.436 1 4.437
Teminat Senetleri
1.480 2.279 3.759 1.294 2.245 3.539
Emtia
96.257 244.867 341.124 90.079 203.463 293.542
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
2.453.903 1.601.211 4.055.114 2.397.258 1.548.054 3.945.312
Diğer Rehinli Kıymetler
876.876 565.810 1.442.686 907.855 536.909 1.444.764
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
255 0 255 255 0 255
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
5.111.062 4.716.704 9.827.766 4.697.797 4.015.957 8.713.754


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Nakit Akış Tablosu

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı
13.904 20.207
Alınan Faizler
118.597 90.635
Ödenen Faizler
-80.880 -39.635
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
19.094 4.014
Elde Edilen Diğer Kazançlar
2.414 -1.325
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
4.545 7.134
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-24.692 -23.930
Ödenen Vergiler
-5.171 -3.131
Diğer
-20.003 -13.555
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
574.353 19.565
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
0 0
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-159.020 -90.322
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-575.146 -319.890
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
1.648 554
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-3.648 -2
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
-39.067 141.985
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
1.359.120 299.946
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-9.534 -12.706
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
588.257 39.772
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
-501.690 73.131
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
-743 -395
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
125 1
Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
-494.793 -17.347
Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
176.198 133.788
Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
-182.043 -42.695
Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
0 0
Diğer
-434 -221
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
0 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0 0
Diğer
0 0
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
-6.740 -11.190
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
79.827 101.713
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
647.882 712.080
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
727.709 813.793


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Gelir Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(5.III.1) 165.743 113.000
Kredilerden Alınan Faizler
102.499 94.917
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
3.214 1.707
Bankalardan Alınan Faizler
324 383
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
1.426 387
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
58.259 15.569
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklardan
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
48.671 15.270
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan
9.588 299
Finansal Kiralama Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
21 37
FAİZ GİDERLERİ
(5.III.2) -80.443 -52.334
Mevduata Verilen Faizler
-51.126 -35.594
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-21.345 -12.889
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-7.941 -3.803
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
0 0
Diğer Faiz Giderleri
-31 -48
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
85.300 60.666
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
18.146 2.910
Alınan Ücret ve Komisyonlar
18.912 3.804
Gayri Nakdi Kredilerden
1.656 1.450
Diğer
17.256 2.354
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-766 -894
Gayri Nakdi Kredilere
-38 -52
Diğer
-728 -842
TEMETTÜ GELİRLERİ
0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(5.III.3) -2.136 -16.313
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
2 24
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-36.015 -41.903
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
33.877 25.566
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5.III.4) 6.146 2.682
FAALİYET GELİRLERİ (GİDERLERİ) TOPLAMI
107.456 49.945
KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-)
(5.III.5) -14.410 -10.932
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(5.III.6) -48.562 -42.517
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
44.484 -3.504
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(5.III.7) 44.484 -3.504
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(5.III.8) -12.245 -914
Cari Vergi Karşılığı
-12.086 -1.318
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
-159 404
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(5.III.9) 32.239 -4.418
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(5.III.7) 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(5.III.8) 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(5.III.9) 0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
(5.III.10) 32.239 -4.418
Grubun Karı (Zararı)
32.239 -4.418
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir Gider Kalemlerine İlişkin Tablo

Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir Gider Kalemleri

MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN
17.750 16.511
MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
0 0
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
0 0
YABANCI PARA İŞLEMLER İÇİN KUR ÇEVRİM FARKLARI
0 0
NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KAR VEYA ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
0 0
YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KAR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
0 0
MUHASEBE POLİTİKASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE HATALARIN DÜZELTİLMESİNİN ETKİSİ
0 0
TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN DİĞER GELİR GİDER UNSURLARI
0 0
DEĞERLEME FARKLARINA AİT ERTELENMİŞ VERGİ
-3.550 -3.302
DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEŞTİRİLEN NET GELİR VEYA GİDER
14.200 13.209
DÖNEM KARI (ZARARI)
32.239 -4.418
Menkul Değerlerin Gerçeğe Uygun Değerindeki Net Değişme (Kar-Zarara Transfer)
-2 -72
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklardan Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım
0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım
0 0
Diğer
32.241 -4.346
DÖNEME İLİŞKİN MUHASEBELEŞTİRİLEN TOPLAM KAR/ZARAR
46.439 8.791http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/603324


BIST'
18:059.097
Değişim :  -1,05% |  -96,54
Açılış :  9.218  
Önceki Kapanış :  9.194  
En Düşük
9.091
En Yüksek
9.227
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
VKING 37,84 53.338.791 % 10,00  
FONET 40,08 352.952.225 % 9,99  
OTTO 390,75 7.618.362 % 9,99  
TGSAS 52,75 30.216.185 % 9,99  
LMKDC 31,52 1.700.407.896 % 9,98  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 31,3635 31,3757 % 0,46  
Euro 34,0210 34,0458 % 0,53  
Sterlin 39,5937 39,7923 % 0,72  
Frank 35,3816 35,5948 % 0,58  
Riyal 8,3421 8,3839 % 0,47  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,14 23,17 % 0,66  
Platin 887,15 888,04 % 0,66  
Paladyum 952,90 959,01 % 0,66  
Brent Pet. 83,43 83,43 % 0,66  
Altın Ons 2.083,22 2.083,53 % 0,66