***ICBCT*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

27.04.2017 22:11
***ICBCT*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor


***ICBCT*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu)

AKTİF KALEMLER

NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI
(5.I.1) 101.585 1.246.479 1.348.064 112.318 1.046.297 1.158.615
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
(5.I.2) 5.617 153 5.770 5.723 954 6.677
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
5.617 153 5.770 5.723 954 6.677
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
14 0 14 19 0 19
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
1.751 153 1.904 598 954 1.552
Diğer Menkul Değerler
3.852 0 3.852 5.106 0 5.106
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar / Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
BANKALAR
(5.I.3) 1.020 169.290 170.310 738 220.711 221.449
PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR
48.721 0 48.721 4.763 0 4.763
Bankalararası Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 0 0 0
BIST Takasbank Piyasasından Alacaklar
48.721 0 48.721 4.763 0 4.763
Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
(5.I.4) 861.011 1.040.052 1.901.063 552.014 986.335 1.538.349
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
160 2.928 3.088 160 2.495 2.655
Devlet Borçlanma Senetleri
860.851 360.438 1.221.289 551.854 339.665 891.519
Diğer Menkul Değerler
0 676.686 676.686 0 644.175 644.175
KREDİLER VE ALACAKLAR
(5.I.5) 2.833.054 2.851.247 5.684.301 2.380.284 2.717.822 5.098.106
Krediler ve Alacaklar
2.800.860 2.851.247 5.652.107 2.344.301 2.717.822 5.062.123
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler
12 1.115.766 1.115.778 57 1.079.135 1.079.192
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
2.800.848 1.735.481 4.536.329 2.344.244 1.638.687 3.982.931
Takipteki Krediler
107.158 0 107.158 115.153 0 115.153
Özel Karşılıklar (-)
-74.964 0 -74.964 -79.170 0 -79.170
FAKTORİNG ALACAKLARI
0 0 0 0 0 0
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
(5.I.6) 96.982 273.426 370.408 93.432 91.155 184.587
Devlet Borçlanma Senetleri
96.982 87.496 184.478 93.432 1.183 94.615
Diğer Menkul Değerler
0 185.930 185.930 0 89.972 89.972
İŞTİRAKLER (Net)
(5.I.7) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Mali İştirakler
0 0 0 0 0 0
Mali Olmayan İştirakler
0 0 0 0 0 0
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
(5.I.8) 0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net)
(5.I.9) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
(5.I.10) 0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 0 0 0 0
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
(5.I.11) 0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
29.124 0 29.124 29.821 0 29.821
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
3.145 0 3.145 2.982 0 2.982
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
3.145 0 3.145 2.982 0 2.982
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(5.I.12) 0 0 0 0 0 0
VERGİ VARLIĞI
(5.I.13) 5.135 0 5.135 8.891 0 8.891
Cari Vergi Varlığı
0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
5.135 0 5.135 8.891 0 8.891
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.I.14) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
DİĞER AKTİFLER
(5.I.15) 56.042 2.058 58.100 50.087 4.292 54.379
AKTİF TOPLAMI
4.041.436 5.582.705 9.624.141 3.241.053 5.067.566 8.308.619
PASİF KALEMLER

MEVDUAT
(5.II.1) 1.829.738 1.204.649 3.034.387 2.070.911 1.233.640 3.304.551
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı
451.049 1.052 452.101 451.026 1.191 452.217
Diğer
1.378.689 1.203.597 2.582.286 1.619.885 1.232.449 2.852.334
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
(5.II.2) 495 7 502 719 72 791
ALINAN KREDİLER
(5.II.3) 10.659 5.000.942 5.011.601 7.386 3.764.449 3.771.835
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
622.761 80.223 702.984 170.411 164.374 334.785
Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar
52.015 0 52.015 0 0 0
BIST Takasbank Piyasasına Borçlar
0 0 0 0 0 0
Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar
570.746 80.223 650.969 170.411 164.374 334.785
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0 0 0 0
Bonolar
0 0 0 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakriz Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
MUHTELİF BORÇLAR
77.161 656 77.817 155.709 1.114 156.823
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
(5.II.4) 39.137 1.702 40.839 42.706 2.285 44.991
FAKTORİNG BORÇLARI
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
(5.II.5) 0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Borçları
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Borçları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0 0 0 0 0 0
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
(5.II.6) 0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
KARŞILIKLAR
(5.II.7) 77.955 0 77.955 70.531 0 70.531
Genel Karşılıklar
43.725 0 43.725 36.986 0 36.986
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
15.191 0 15.191 13.679 0 13.679
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
19.039 0 19.039 19.866 0 19.866
VERGİ BORCU
(5.II.8) 22.800 0 22.800 17.305 0 17.305
Cari Vergi Borcu
22.800 0 22.800 17.305 0 17.305
Ertelenmiş Vergi Borcu
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(5.II.9) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
(5.II.10) 0 0 0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
(5.II.11) 659.349 -4.093 655.256 625.994 -18.987 607.007
Ödenmiş Sermaye
420.000 0 420.000 420.000 0 420.000
Sermaye Yedekleri
7.832 -4.093 3.739 8.296 -18.987 -10.691
Hisse Senedi İhraç Primleri
-814 0 -814 -814 0 -814
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Değerleme Farkları
-2.259 -4.093 -6.352 -1.585 -18.987 -20.572
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
10.143 0 10.143 10.143 0 10.143
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
762 0 762 552 0 552
Kar Yedekleri
201.682 0 201.682 196.306 0 196.306
Yasal Yedekler
11.937 0 11.937 11.669 0 11.669
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
132.379 0 132.379 127.271 0 127.271
Diğer Kar Yedekleri
57.366 0 57.366 57.366 0 57.366
Kar veya Zarar
29.835 0 29.835 1.392 0 1.392
Geçmiş Yıllar Karı/Zararı
-4.187 0 -4.187 -17.357 0 -17.357
Dönem Net Karı / Zararı
34.022 0 34.022 18.749 0 18.749
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
PASİF TOPLAMI
3.340.055 6.284.086 9.624.141 3.161.672 5.146.947 8.308.619


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Yasal Yedek Akçeler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedek Akçe Diğer Yedekler Dönem Net Karı (Zararı) Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Menkul Değerler Değerleme Farkları Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları Ortaklıklardan Bedelsiz Hisse Senetleri Riskten Korunma Fonları Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
420.000 0 -814 0 11.496 0 123.953 57.671 -13.542 0 -10.264 8.694 0 0 0 597.194 0 597.194
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
420.000 0 -814 0 11.496 0 123.953 57.671 -13.542 0 -10.264 8.694 0 0 0 597.194 0 597.194
DÖNEM İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLER

Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.207 0 0 0 0 13.207 0 13.207
Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kur Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakden
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 -3.587 0 0 0 0 0 0 -3.587 0 -3.587
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 173 0 3.642 0 13.542 -17.357 0 0 0 0 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 173 0 3.642 0 -3.815 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 17.357 -17.357 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
420.000 0 -814 0 11.669 0 127.595 57.671 -3.587 -17.357 2.943 8.694 0 0 0 606.814 0 606.814
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
420.000 0 -814 0 11.669 0 127.271 57.918 18.749 -17.357 -20.572 10.143 0 0 0 607.007 0 607.007
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
420.000 0 -814 0 11.669 0 127.271 57.918 18.749 -17.357 -20.572 10.143 0 0 0 607.007 0 607.007
DÖNEM İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLER

Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.220 0 0 0 0 14.220 0 14.220
Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kur Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakden
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 34.022 0 0 0 0 0 0 34.022 0 34.022
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 268 0 5.108 210 -18.749 13.170 0 0 0 0 0 7 0 7
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 268 0 5.108 0 -5.376 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 210 -13.373 13.170 0 0 0 0 0 7 0 7
Dönem Sonu Bakiyeler
420.000 0 -814 0 11.937 0 132.279 58.128 34.022 -4.187 -6.352 10.143 0 0 0 655.256 0 655.256


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAP TABLOSU

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
1.055.786 1.798.885 2.854.671 665.149 1.666.966 2.332.115
GARANTİ VE KEFALETLER
(5.IV.1) 408.269 1.248.230 1.656.499 214.241 1.175.890 1.390.131
Teminat Mektupları
408.269 1.106.620 1.514.889 214.241 965.902 1.180.143
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
408.269 1.106.620 1.514.889 214.241 965.902 1.180.143
Banka Kredileri
0 0 0 0 0 0
İthalat Kabul Kredileri
0 0 0 0 0 0
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 100.057 100.057 0 78.677 78.677
Belgeli Akreditifler
0 86.492 86.492 0 51.586 51.586
Diğer Akreditifler
0 13.565 13.565 0 27.091 27.091
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 41.553 41.553 0 131.311 131.311
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(5.IV.1) 248.378 123.148 371.526 192.939 741 193.680
Cayılamaz Taahhütler
248.378 123.148 371.526 192.939 741 193.680
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
52.808 123.148 175.956 0 741 741
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
27.793 0 27.793 27.889 0 27.889
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
79.401 0 79.401 75.491 0 75.491
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
190 0 190 196 0 196
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
74.706 0 74.706 75.776 0 75.776
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
211 0 211 218 0 218
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
13.269 0 13.269 13.369 0 13.369
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
399.139 427.507 826.646 257.969 490.335 748.304
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
399.139 427.507 826.646 257.969 490.335 748.304
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
17.975 17.798 35.773 5.115 8.788 13.903
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
0 17.798 17.798 1.058 5.894 6.952
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
17.975 0 17.975 4.057 2.894 6.951
Para ve Faiz Swap İşlemleri
381.164 409.709 790.873 252.854 481.547 734.401
Swap Para Alım İşlemleri
0 395.948 395.948 182.084 185.827 367.911
Swap Para Satım İşlemleri
381.164 13.761 394.925 70.770 295.720 366.490
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Para Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Para Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
7.075.228 2.917.819 9.993.047 7.273.598 2.348.991 9.622.589
EMANET KIYMETLER
3.621.465 503.650 4.125.115 3.683.564 58.319 3.741.883
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
900.786 11.421 912.207 931.185 11.968 943.153
Tahsile Alınan Çekler
34.795 5.714 40.509 49.114 10.162 59.276
Tahsile Alınan Ticari Senetler
7.916 4.779 12.695 6.620 5.212 11.832
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
2.671.901 479.799 3.151.700 2.692.026 28.254 2.720.280
Emanet Kıymet Alanlar
6.067 1.937 8.004 4.619 2.723 7.342
REHİNLİ KIYMETLER
3.453.508 2.414.169 5.867.677 3.589.779 2.290.672 5.880.451
Menkul Kıymetler
12.854 2 12.856 16.153 1 16.154
Teminat Senetleri
1.480 2.279 3.759 1.294 2.245 3.539
Emtia
96.257 244.867 341.124 90.079 203.463 293.542
Varant
4 0 4 1.004 0 1.004
Gayrimenkul
2.453.903 1.601.211 4.055.114 2.397.258 1.548.054 3.945.312
Diğer Rehinli Kıymetler
889.010 565.810 1.454.820 1.083.991 536.909 1.620.900
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
255 0 255 255 0 255
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
8.131.014 4.716.704 12.847.718 7.938.747 4.015.957 11.954.704


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Nakit Akış Tablosu

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı
16.568 20.799
Alınan Faizler
119.970 91.905
Ödenen Faizler
-79.034 -38.054
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
22.339 4.624
Elde Edilen Diğer Kazançlar
5.698 13
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
4.545 7.134
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-27.206 -26.407
Ödenen Vergiler
-6.156 -3.612
Diğer
-23.588 -14.804
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
513.932 18.956
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
1.259 -1.103
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
0 0
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-159.020 -90.322
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-575.859 -318.027
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
-3.299 -1.328
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
450.789 -2
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
-720.379 197.502
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
1.607.828 299.927
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-87.387 -67.691
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
530.500 39.755
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
-501.742 73.091
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
-801 -455
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
125 1
Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
-495.818 -18.341
Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
177.227 134.802
Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
-182.042 -42.695
Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
0 0
Diğer
-433 -221
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
0 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0 0
Diğer
0 0
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
-6.740 -11.205
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
22.018 101.641
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
721.925 712.690
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
743.943 814.331


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Gelir Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(5.III.1) 167.098 114.287
Kredilerden Alınan Faizler
103.728 96.052
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
3.214 1.707
Bankalardan Alınan Faizler
324 388
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
1.441 406
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
58.229 15.600
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklardan
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
48.641 15.301
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan
9.588 299
Finansal Kiralama Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
162 134
FAİZ GİDERLERİ
(5.III.2) -78.597 -50.299
Mevduata Verilen Faizler
-49.280 -33.559
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-21.345 -12.889
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-7.941 -3.803
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
0 0
Diğer Faiz Giderleri
-31 -48
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
88.501 63.988
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
20.886 3.005
Alınan Ücret ve Komisyonlar
22.157 4.414
Gayri Nakdi Kredilerden
1.656 1.450
Diğer
20.501 2.964
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-1.271 -1.409
Gayri Nakdi Kredilere
-38 -74
Diğer
-1.233 -1.335
TEMETTÜ GELİRLERİ
0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(5.III.3) -12 -14.720
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
1.837 1.701
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-35.939 -41.990
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
34.090 25.569
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5.III.4) 5.840 2.382
FAALİYET GELİRLERİ (GİDERLERİ) TOPLAMI
115.215 54.655
KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-)
(5.III.5) -14.410 -10.932
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(5.III.6) -53.453 -45.910
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
47.352 -2.187
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(5.III.7) 47.352 -2.187
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(5.III.8) -13.330 -1.400
Cari Vergi Karşılığı
-12.925 -1.717
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
-405 317
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(5.III.9) 34.022 -3.587
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(5.III.7) 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(5.III.8) 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(5.III.9) 0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
(5.III.10) 34.022 -3.587
Grubun Karı (Zararı)
34.022 -3.587
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir Gider Kalemlerine İlişkin Tablo

Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir Gider Kalemleri

MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN
17.775 16.509
MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
0 0
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
0 0
YABANCI PARA İŞLEMLER İÇİN KUR ÇEVRİM FARKLARI
0 0
NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KAR VEYA ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
0 0
YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KAR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
0 0
MUHASEBE POLİTİKASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE HATALARIN DÜZELTİLMESİNİN ETKİSİ
0 0
TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN DİĞER GELİR GİDER UNSURLARI
0 0
DEĞERLEME FARKLARINA AİT ERTELENMİŞ VERGİ
-3.555 -3.302
DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEŞTİRİLEN NET GELİR VEYA GİDER
14.220 13.207
DÖNEM KARI (ZARARI)
34.022 -3.587
Menkul Değerlerin Gerçeğe Uygun Değerindeki Net Değişme (Kar-Zarara Transfer)
-1.845 -72
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklardan Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım
0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım
0 0
Diğer
35.867 -3.515
DÖNEME İLİŞKİN MUHASEBELEŞTİRİLEN TOPLAM KAR/ZARAR
48.242 9.620http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/603325


BIST'
18:059.097
Değişim :  -1,05% |  -96,54
Açılış :  9.218  
Önceki Kapanış :  9.194  
En Düşük
9.091
En Yüksek
9.227
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
VKING 37,84 53.338.791 % 10,00  
FONET 40,08 352.952.225 % 9,99  
OTTO 390,75 7.618.362 % 9,99  
TGSAS 52,75 30.216.185 % 9,99  
LMKDC 31,52 1.700.407.896 % 9,98  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 31,3635 31,3757 % 0,46  
Euro 34,0210 34,0458 % 0,53  
Sterlin 39,5937 39,7923 % 0,72  
Frank 35,3816 35,5948 % 0,58  
Riyal 8,3421 8,3839 % 0,47  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,14 23,17 % 0,66  
Platin 887,15 888,04 % 0,66  
Paladyum 952,90 959,01 % 0,66  
Brent Pet. 83,43 83,43 % 0,66  
Altın Ons 2.083,22 2.083,53 % 0,66