***ICBCT*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

16.08.2017 20:58
***ICBCT*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor


***ICBCT*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu)

AKTİF KALEMLER

NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI
(5.I.1) 84.618 1.381.181 1.465.799 112.318 1.046.297 1.158.615
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
(5.I.2) 88 54 142 608 954 1.562
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
88 54 142 608 954 1.562
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
13 0 13 10 0 10
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
75 54 129 598 954 1.552
Diğer Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar / Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
BANKALAR
(5.I.3) 10 684.900 684.910 27 152.143 152.170
PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR
0 0 0 0 0 0
Bankalararası Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 0 0 0
BIST Takasbank Piyasasından Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
(5.I.4) 884.988 1.003.359 1.888.347 550.824 986.335 1.537.159
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 2.978 2.978 0 2.495 2.495
Devlet Borçlanma Senetleri
884.988 345.087 1.230.075 550.824 339.665 890.489
Diğer Menkul Değerler
0 655.294 655.294 0 644.175 644.175
KREDİLER VE ALACAKLAR
(5.I.5) 3.013.312 3.148.006 6.161.318 2.353.582 2.717.822 5.071.404
Krediler ve Alacaklar
2.983.006 3.148.006 6.131.012 2.317.600 2.717.822 5.035.422
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler
5.916 516.818 522.734 60 1.079.135 1.079.195
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
2.977.090 2.631.188 5.608.278 2.317.540 1.638.687 3.956.227
Takipteki Krediler
99.339 0 99.339 114.990 0 114.990
Özel Karşılıklar (-)
-69.033 0 -69.033 -79.008 0 -79.008
FAKTORİNG ALACAKLARI
0 0 0 0 0 0
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
(5.I.6) 100.746 266.095 366.841 93.432 91.155 184.587
Devlet Borçlanma Senetleri
100.746 85.543 186.289 93.432 1.183 94.615
Diğer Menkul Değerler
0 180.552 180.552 0 89.972 89.972
İŞTİRAKLER (Net)
(5.I.7) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Mali İştirakler
0 0 0 0 0 0
Mali Olmayan İştirakler
0 0 0 0 0 0
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
(5.I.8) 25.000 0 25.000 25.000 0 25.000
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
25.000 0 25.000 25.000 0 25.000
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net)
(5.I.9) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
(5.I.10) 0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 0 0 0 0
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
(5.I.11) 0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
27.934 0 27.934 29.445 0 29.445
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
2.986 0 2.986 2.912 0 2.912
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
2.986 0 2.986 2.912 0 2.912
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(5.I.12) 0 0 0 0 0 0
VERGİ VARLIĞI
(5.I.13) 8.274 0 8.274 8.891 0 8.891
Cari Vergi Varlığı
2 0 2 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
8.272 0 8.272 8.891 0 8.891
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.I.14) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
DİĞER AKTİFLER
(5.I.15) 53.723 18.744 72.467 41.692 4.287 45.979
AKTİF TOPLAMI
4.201.679 6.502.339 10.704.018 3.218.731 4.998.993 8.217.724
PASİF KALEMLER

MEVDUAT
(5.II.1) 1.176.867 1.156.625 2.333.492 2.136.629 1.246.845 3.383.474
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı
108.160 16.666 124.826 516.782 14.528 531.310
Diğer
1.068.707 1.139.959 2.208.666 1.619.847 1.232.317 2.852.164
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
(5.II.2) 5.846 1.883 7.729 719 72 791
ALINAN KREDİLER
(5.II.3) 9.670 6.373.172 6.382.842 7.386 3.764.449 3.771.835
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
506.064 199.706 705.770 170.411 164.374 334.785
Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar
27.007 0 27.007 0 0 0
BIST Takasbank Piyasasına Borçlar
0 0 0 0 0 0
Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar
479.057 199.706 678.763 170.411 164.374 334.785
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0 0 0 0
Bonolar
0 0 0 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakriz Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
MUHTELİF BORÇLAR
4.549 535 5.084 6.261 1.114 7.375
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
(5.II.4) 65.070 4.760 69.830 38.358 2.285 40.643
FAKTORİNG BORÇLARI
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
(5.II.5) 0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Borçları
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Borçları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0 0 0 0 0 0
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
(5.II.6) 0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
KARŞILIKLAR
(5.II.7) 85.280 0 85.280 68.894 0 68.894
Genel Karşılıklar
53.287 0 53.287 36.986 0 36.986
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
13.235 0 13.235 12.042 0 12.042
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
18.758 0 18.758 19.866 0 19.866
VERGİ BORCU
(5.II.8) 18.208 0 18.208 15.420 0 15.420
Cari Vergi Borcu
18.208 0 18.208 15.420 0 15.420
Ertelenmiş Vergi Borcu
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(5.II.9) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
(5.II.10) 0 0 0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
(5.II.11) 1.091.532 4.251 1.095.783 613.494 -18.987 594.507
Ödenmiş Sermaye
860.000 0 860.000 420.000 0 420.000
Sermaye Yedekleri
4.209 4.251 8.460 8.055 -18.987 -10.932
Hisse Senedi İhraç Primleri
-587 0 -587 -814 0 -814
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Değerleme Farkları
-5.658 4.251 -1.407 -1.585 -18.987 -20.572
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
10.143 0 10.143 10.143 0 10.143
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
311 0 311 311 0 311
Kar Yedekleri
188.755 0 188.755 188.755 0 188.755
Yasal Yedekler
10.635 0 10.635 10.635 0 10.635
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
120.754 0 120.754 120.754 0 120.754
Diğer Kar Yedekleri
57.366 0 57.366 57.366 0 57.366
Kar veya Zarar
38.568 0 38.568 -3.316 0 -3.316
Geçmiş Yıllar Karı/Zararı
-3.316 0 -3.316 -17.016 0 -17.016
Dönem Net Karı / Zararı
41.884 0 41.884 13.700 0 13.700
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
PASİF TOPLAMI
2.963.086 7.740.932 10.704.018 3.057.572 5.160.152 8.217.724


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Yasal Yedek Akçeler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedek Akçe Diğer Yedekler Dönem Net Karı (Zararı) Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Menkul Değerler Değerleme Farkları Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları Ortaklıklardan Bedelsiz Hisse Senetleri Riskten Korunma Fonları Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
420.000 0 -814 0 10.635 0 120.754 57.677 -17.016 0 -10.265 8.694 0 0 0 589.665 0 589.665
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
420.000 0 -814 0 10.635 0 120.754 57.677 -17.016 0 -10.265 8.694 0 0 0 589.665 0 589.665
DÖNEM İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLER

Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.806 0 0 0 0 21.806 0 21.806
Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kur Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakden
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 290 0 0 0 0 0 0 290 0 290
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 17.016 -17.016 0 0 0 0 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 17.016 -17.016 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
420.000 0 -814 0 10.635 0 120.754 57.677 290 -17.016 11.541 8.694 0 0 0 611.761 0 611.761
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
420.000 0 -814 0 10.635 0 120.754 57.677 13.700 -17.016 -20.572 10.143 0 0 0 594.507 0 594.507
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
420.000 0 -814 0 10.635 0 120.754 57.677 13.700 -17.016 -20.572 10.143 0 0 0 594.507 0 594.507
DÖNEM İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLER

Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.165 0 0 0 0 19.165 0 19.165
Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kur Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Arttırımı
440.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 440.000 0 440.000
Nakden
440.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 440.000 0 440.000
İç Kaynaklardan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primi
0 0 227 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 227 0 227
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 41.884 0 0 0 0 0 0 41.884 0 41.884
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 -13.700 13.700 0 0 0 0 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 -13.700 13.700 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
860.000 0 -587 0 10.635 0 120.754 57.677 41.884 -3.316 -1.407 10.143 0 0 0 1.095.783 0 1.095.783


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAP TABLOSU

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
1.635.048 2.378.149 4.013.197 665.184 1.666.966 2.332.150
GARANTİ VE KEFALETLER
(5.IV.1) 398.278 1.134.686 1.532.964 214.243 1.175.890 1.390.133
Teminat Mektupları
398.278 979.852 1.378.130 214.243 965.902 1.180.145
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
398.278 979.852 1.378.130 214.243 965.902 1.180.145
Banka Kredileri
0 0 0 0 0 0
İthalat Kabul Kredileri
0 0 0 0 0 0
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 83.177 83.177 0 78.677 78.677
Belgeli Akreditifler
0 70.174 70.174 0 51.586 51.586
Diğer Akreditifler
0 13.003 13.003 0 27.091 27.091
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 71.657 71.657 0 131.311 131.311
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(5.IV.1) 192.244 10.610 202.854 192.972 741 193.713
Cayılamaz Taahhütler
192.244 10.610 202.854 192.972 741 193.713
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
4.835 10.610 15.445 0 741 741
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
28.269 0 28.269 27.889 0 27.889
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
77.678 0 77.678 75.491 0 75.491
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
5 0 5 196 0 196
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
69.785 0 69.785 75.809 0 75.809
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
209 0 209 218 0 218
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
11.463 0 11.463 13.369 0 13.369
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
1.044.526 1.232.853 2.277.379 257.969 490.335 748.304
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
1.044.526 1.232.853 2.277.379 257.969 490.335 748.304
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 5.115 8.788 13.903
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
0 0 0 1.058 5.894 6.952
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
0 0 0 4.057 2.894 6.951
Para ve Faiz Swap İşlemleri
1.044.526 1.232.853 2.277.379 252.854 481.547 734.401
Swap Para Alım İşlemleri
0 1.132.878 1.132.878 182.084 185.827 367.911
Swap Para Satım İşlemleri
1.044.526 99.975 1.144.501 70.770 295.720 366.490
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Para Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Para Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
4.246.544 2.875.492 7.122.036 4.032.613 2.348.991 6.381.604
EMANET KIYMETLER
709.705 483.883 1.193.588 631.436 58.319 689.755
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
41.554 10.722 52.276 39.934 11.968 51.902
Tahsile Alınan Çekler
35.189 4.299 39.488 49.114 10.162 59.276
Tahsile Alınan Ticari Senetler
9.767 4.604 14.371 6.620 5.212 11.832
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
615.238 462.459 1.077.697 531.149 28.254 559.403
Emanet Kıymet Alanlar
7.957 1.799 9.756 4.619 2.723 7.342
REHİNLİ KIYMETLER
3.536.839 2.391.609 5.928.448 3.400.922 2.290.672 5.691.594
Menkul Kıymetler
8.112 2 8.114 4.436 1 4.437
Teminat Senetleri
1.557 170 1.727 1.294 2.245 3.539
Emtia
95.847 226.397 322.244 90.079 203.463 293.542
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
2.408.114 1.575.634 3.983.748 2.397.258 1.548.054 3.945.312
Diğer Rehinli Kıymetler
1.023.209 589.406 1.612.615 907.855 536.909 1.444.764
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 255 0 255
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
5.881.592 5.253.641 11.135.233 4.697.797 4.015.957 8.713.754


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Nakit Akış Tablosu

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı
41.633 27.261
Alınan Faizler
246.867 196.861
Ödenen Faizler
-148.611 -89.482
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
37.144 8.339
Elde Edilen Diğer Kazançlar
10.614 -14.806
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
9.193 10.497
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-53.546 -48.330
Ödenen Vergiler
-20.519 -7.585
Diğer
-39.509 -28.233
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
545.785 -19.785
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
2 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
0 0
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-285.677 -39.912
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-1.065.793 -306.523
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
-25.785 14.058
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-442.789 232
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
-605.425 91.814
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
2.962.048 230.687
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
9.204 -10.141
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
587.418 7.476
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
-455.101 72.802
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
-889 -1.248
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
125 2
Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
-491.124 -78.127
Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
210.919 226.545
Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
-173.522 -73.713
Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
0 0
Diğer
-610 -657
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
440.227 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
440.000 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0 0
Diğer
227 0
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
-20.919 -3.475
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
551.625 76.803
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
647.882 712.080
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1.199.507 788.883


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016
Gelir Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(5.III.1) 341.143 217.189 175.400 104.189
Kredilerden Alınan Faizler
220.272 182.992 117.773 88.075
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
7.217 3.417 4.003 1.710
Bankalardan Alınan Faizler
1.705 840 1.381 457
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
1.493 853 67 466
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
110.415 29.028 52.156 13.459
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklardan
0 0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
94.787 27.970 46.116 12.700
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan
15.628 1.058 6.040 759
Finansal Kiralama Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Faiz Gelirleri
41 59 20 22
FAİZ GİDERLERİ
(5.III.2) -166.787 -109.026 -86.344 -56.692
Mevduata Verilen Faizler
-94.704 -72.902 -43.578 -37.308
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-47.447 -29.129 -26.102 -16.240
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-24.584 -6.930 -16.643 -3.127
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
0 0 0 0
Diğer Faiz Giderleri
-52 -65 -21 -17
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
174.356 108.163 89.056 47.497
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
21.818 5.834 3.672 2.924
Alınan Ücret ve Komisyonlar
23.480 7.545 4.568 3.741
Gayri Nakdi Kredilerden
3.608 2.881 1.952 1.431
Diğer
19.872 4.664 2.616 2.310
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-1.662 -1.711 -896 -817
Gayri Nakdi Kredilere
-78 -125 -40 -73
Diğer
-1.584 -1.586 -856 -744
TEMETTÜ GELİRLERİ
0 0 0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(5.III.3) -19.932 -21.528 -17.796 -5.215
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
195 1.356 193 1.332
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-90.035 -35.924 -54.020 5.979
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
69.908 13.040 36.031 -12.526
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5.III.4) 10.813 16.355 4.667 13.673
FAALİYET GELİRLERİ (GİDERLERİ) TOPLAMI
187.055 108.824 79.599 58.879
KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-)
(5.III.5) -29.175 -20.631 -14.765 -9.699
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(5.III.6) -98.978 -85.174 -50.416 -42.657
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
58.902 3.019 14.418 6.523
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(5.III.7) 58.902 3.019 14.418 6.523
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(5.III.8) -17.018 -2.729 -4.773 -1.815
Cari Vergi Karşılığı
-21.914 -1.710 -9.828 -392
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
4.896 -1.019 5.055 -1.423
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(5.III.9) 41.884 290 9.645 4.708
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(5.III.7) 0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(5.III.8) 0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(5.III.9) 0 0 0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
(5.III.10) 41.884 290 9.645 4.708
Grubun Karı (Zararı)
41.884 290 9.645 4.708
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir Gider Kalemlerine İlişkin Tablo

Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir Gider Kalemleri

MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN
23.956 27.258 6.206 10.747
MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
0 0 0 0
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
0 0 0 0
YABANCI PARA İŞLEMLER İÇİN KUR ÇEVRİM FARKLARI
0 0 0 0
NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KAR VEYA ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
0 0 0 0
YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KAR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
0 0 0 0
MUHASEBE POLİTİKASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE HATALARIN DÜZELTİLMESİNİN ETKİSİ
0 0 0 0
TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN DİĞER GELİR GİDER UNSURLARI
0 0 0 0
DEĞERLEME FARKLARINA AİT ERTELENMİŞ VERGİ
-4.791 -5.452 -1.241 -2.150
DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEŞTİRİLEN NET GELİR VEYA GİDER
19.165 21.806 4.965 8.597
DÖNEM KARI (ZARARI)
41.884 290 9.645 4.708
Menkul Değerlerin Gerçeğe Uygun Değerindeki Net Değişme (Kar-Zarara Transfer)
-2 -1.102 0 -1.030
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklardan Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım
0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım
0 0 0 0
Diğer
41.886 1.392 9.645 5.738
DÖNEME İLİŞKİN MUHASEBELEŞTİRİLEN TOPLAM KAR/ZARAR
61.049 22.096 14.610 13.305http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/625961


BIST'
18:059.097
Değişim :  -1,05% |  -96,54
Açılış :  9.218  
Önceki Kapanış :  9.194  
En Düşük
9.091
En Yüksek
9.227
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
VKING 37,84 53.338.791 % 10,00  
FONET 40,08 352.952.225 % 9,99  
OTTO 390,75 7.618.362 % 9,99  
TGSAS 52,75 30.216.185 % 9,99  
LMKDC 31,52 1.700.407.896 % 9,98  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 31,3635 31,3757 % 0,46  
Euro 34,0210 34,0458 % 0,53  
Sterlin 39,5937 39,7923 % 0,72  
Frank 35,3816 35,5948 % 0,58  
Riyal 8,3421 8,3839 % 0,47  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,14 23,17 % 0,66  
Platin 887,15 888,04 % 0,66  
Paladyum 952,90 959,01 % 0,66  
Brent Pet. 83,43 83,43 % 0,66  
Altın Ons 2.083,22 2.083,53 % 0,66