***ICBCT*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

16.08.2017 21:36
***ICBCT*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

598 954 1.552
Diğer Menkul Değerler
795 0 795 5.106 0 5.106
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar / Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
BANKALAR
(5.I.3) 2.164 735.592 737.756 738 220.711 221.449
PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR
3.669 0 3.669 4.763 0 4.763
Bankalararası Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 0 0 0
BIST Takasbank Piyasasından Alacaklar
3.669 0 3.669 4.763 0 4.763
Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
(5.I.4) 886.144 1.003.359 1.889.503 552.014 986.335 1.538.349
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
160 2.978 3.138 160 2.495 2.655
Devlet Borçlanma Senetleri
885.984 345.087 1.231.071 551.854 339.665 891.519
Diğer Menkul Değerler
0 655.294 655.294 0 644.175 644.175
KREDİLER VE ALACAKLAR
(5.I.5) 3.045.121 3.147.983 6.193.104 2.380.284 2.717.822 5.098.106
Krediler ve Alacaklar
3.014.815 3.147.983 6.162.798 2.344.301 2.717.822 5.062.123
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler
47 516.795 516.842 57 1.079.135 1.079.192
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
3.014.768 2.631.188 5.645.956 2.344.244 1.638.687 3.982.931
Takipteki Krediler
99.502 0 99.502 115.153 0 115.153
Özel Karşılıklar (-)
-69.196 0 -69.196 -79.170 0 -79.170
FAKTORİNG ALACAKLARI
0 0 0 0 0 0
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
(5.I.6) 100.746 266.095 366.841 93.432 91.155 184.587
Devlet Borçlanma Senetleri
100.746 85.543 186.289 93.432 1.183 94.615
Diğer Menkul Değerler
0 180.552 180.552 0 89.972 89.972
İŞTİRAKLER (Net)
(5.I.7) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Mali İştirakler
0 0 0 0 0 0
Mali Olmayan İştirakler
0 0 0 0 0 0
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
(5.I.8) 0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net)
(5.I.9) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
(5.I.10) 0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 0 0 0 0
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
(5.I.11) 0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
28.359 0 28.359 29.821 0 29.821
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
3.054 0 3.054 2.982 0 2.982
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
3.054 0 3.054 2.982 0 2.982
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(5.I.12) 0 0 0 0 0 0
VERGİ VARLIĞI
(5.I.13) 8.274 0 8.274 8.891 0 8.891
Cari Vergi Varlığı
2 0 2 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
8.272 0 8.272 8.891 0 8.891
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.I.14) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
DİĞER AKTİFLER
(5.I.15) 71.883 18.744 90.627 50.087 4.292 54.379
AKTİF TOPLAMI
4.234.919 6.553.008 10.787.927 3.241.053 5.067.566 8.308.619
PASİF KALEMLER

MEVDUAT
(5.II.1) 1.079.870 1.141.174 2.221.044 2.070.911 1.233.640 3.304.551
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı
11.139 1.359 12.498 451.026 1.191 452.217
Diğer
1.068.731 1.139.815 2.208.546 1.619.885 1.232.449 2.852.334
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
(5.II.2) 5.846 1.883 7.729 719 72 791
ALINAN KREDİLER
(5.II.3) 3.808 6.373.172 6.376.980 7.386 3.764.449 3.771.835
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
506.064 199.706 705.770 170.411 164.374 334.785
Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar
27.007 0 27.007 0 0 0
BIST Takasbank Piyasasına Borçlar
0 0 0 0 0 0
Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar
479.057 199.706 678.763 170.411 164.374 334.785
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0 0 0 0
Bonolar
0 0 0 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakriz Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
MUHTELİF BORÇLAR
118.222 60.491 178.713 155.709 1.114 156.823
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
(5.II.4) 71.469 4.760 76.229 42.706 2.285 44.991
FAKTORİNG BORÇLARI
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
(5.II.5) 0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Borçları
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Borçları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0 0 0 0 0 0
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
(5.II.6) 0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
KARŞILIKLAR
(5.II.7) 87.866 0 87.866 70.531 0 70.531
Genel Karşılıklar
53.287 0 53.287 36.986 0 36.986
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
15.371 0 15.371 13.679 0 13.679
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
19.208 0 19.208 19.866 0 19.866
VERGİ BORCU
(5.II.8) 19.488 0 19.488 17.305 0 17.305
Cari Vergi Borcu
19.488 0 19.488 17.305 0 17.305
Ertelenmiş Vergi Borcu
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(5.II.9) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
(5.II.10) 0 0 0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
(5.II.11) 1.109.857 4.251 1.114.108 625.994 -18.987 607.007
Ödenmiş Sermaye
860.000 0 860.000 420.000 0 420.000
Sermaye Yedekleri
4.647 4.251 8.898 8.296 -18.987 -10.691
Hisse Senedi İhraç Primleri
-587 0 -587 -814 0 -814
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Değerleme Farkları
-5.671 4.251 -1.420 -1.585 -18.987 -20.572
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
10.143 0 10.143 10.143 0 10.143
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
762 0 762 552 0 552
Kar Yedekleri
201.682 0 201.682 196.306 0 196.306
Yasal Yedekler
11.937 0 11.937 11.669 0 11.669
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
132.379 0 132.379 127.271 0 127.271
Diğer Kar Yedekleri
57.366 0 57.366 57.366 0 57.366
Kar veya Zarar
43.528 0 43.528 1.392 0 1.392
Geçmiş Yıllar Karı/Zararı
-4.187 0 -4.187 -17.357 0 -17.357
Dönem Net Karı / Zararı
47.715 0 47.715 18.749 0 18.749
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
PASİF TOPLAMI
3.002.490 7.785.437 10.787.927 3.161.672 5.146.947 8.308.619


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Yasal Yedek Akçeler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedek Akçe Diğer Yedekler Dönem Net Karı (Zararı) Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Menkul Değerler Değerleme Farkları Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları Ortaklıklardan Bedelsiz Hisse Senetleri Riskten Korunma Fonları Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
420.000 0 -814 0 11.496 0 123.953 57.671 -13.542 0 -10.264 8.694 0 0 0 597.194 0 597.194
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
420.000 0 -814 0 11.496 0 123.953 57.671 -13.542 0 -10.264 8.694 0 0 0 597.194 0 597.194
DÖNEM İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLER

Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.805 0 0 0 0 21.805 0 21.805
Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kur Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakden
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 1.879 0 0 0 0 0 0 1.879 0 1.879
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 173 0 3.642 0 13.542 -17.357 0 0 0 0 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 173 0 3.642 0 -3.815 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 17.357 -17.357 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
420.000 0 -814 0 11.669 0 127.595 57.671 1.879 -17.357 11.541 8.694 0 0 0 620.878 0 620.878
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
420.000 0 -814 0 11.669 0 127.271 57.918 18.749 -17.357 -20.572 10.143 0 0 0 607.007 0 607.007
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
420.000 0 -814 0 11.669 0 127.271 57.918 18.749 -17.357 -20.572 10.143 0 0 0 607.007 0 607.007
DÖNEM İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLER

Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.152 0 0 0 0 19.152 0 19.152
Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kur Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Arttırımı
440.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 440.000 0 440.000
Nakden
440.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 440.000 0 440.000
İç Kaynaklardan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primi
0 0 227 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 227 0 227
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 210 0 0 0 0 0 0 0 210 0 210
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 47.715 0 0 0 0 0 0 47.715 0 47.715
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 268 0 5.108 0 -18.749 13.170 0 0 0 0 0 -203 0 -203
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 268 0 5.108 0 -5.376 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 -13.373 13.170 0 0 0 0 0 -203 0 -203
Dönem Sonu Bakiyeler
860.000 0 -587 0 11.937 0 132.379 58.128 47.715 -4.187 -1.420 10.143 0 0 0 1.114.108 0 1.114.108


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAP TABLOSU

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
1.635.019 2.378.149 4.013.168 665.149 1.666.966 2.332.115
GARANTİ VE KEFALETLER
(5.IV.1) 398.277 1.134.686 1.532.963 214.241 1.175.890 1.390.131
Teminat Mektupları
398.277 979.852 1.378.129 214.241 965.902 1.180.143
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
398.277 979.852 1.378.129 214.241 965.902 1.180.143
Banka Kredileri
0 0 0 0 0 0
İthalat Kabul Kredileri
0 0 0 0 0 0
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 83.177 83.177 0 78.677 78.677
Belgeli Akreditifler
0 70.174 70.174 0 51.586 51.586
Diğer Akreditifler
0 13.003 13.003 0 27.091 27.091
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 71.657 71.657 0 131.311 131.311
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(5.IV.1) 192.216 10.610 202.826 192.939 741 193.680
Cayılamaz Taahhütler
192.216 10.610 202.826 192.939 741 193.680
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
4.835 10.610 15.445 0 741 741
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
28.269 0 28.269 27.889 0 27.889
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
77.678 0 77.678 75.491 0 75.491
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
5 0 5 196 0 196
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
69.757 0 69.757 75.776 0 75.776
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
209 0 209 218 0 218
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
11.463 0 11.463 13.369 0 13.369
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
1.044.526 1.232.853 2.277.379 257.969 490.335 748.304
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
1.044.526 1.232.853 2.277.379 257.969 490.335 748.304
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 5.115 8.788 13.903
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
0 0 0 1.058 5.894 6.952
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
0 0 0 4.057 2.894 6.951
Para ve Faiz Swap İşlemleri
1.044.526 1.232.853 2.277.379 252.854 481.547 734.401
Swap Para Alım İşlemleri
0 1.132.878 1.132.878 182.084 185.827 367.911
Swap Para Satım İşlemleri
1.044.526 99.975 1.144.501 70.770 295.720 366.490
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Para Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Para Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
8.338.912 2.875.492 11.214.404 7.273.598 2.348.991 9.622.589
EMANET KIYMETLER
4.774.154 483.883 5.258.037 3.683.564 58.319 3.741.883
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
1.364.971 10.722 1.375.693 931.185 11.968 943.153
Tahsile Alınan Çekler
35.189 4.299 39.488 49.114 10.162 59.276
Tahsile Alınan Ticari Senetler
9.767 4.604 14.371 6.620 5.212 11.832
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
3.356.270 462.459 3.818.729 2.692.026 28.254 2.720.280
Emanet Kıymet Alanlar
7.957 1.799 9.756 4.619 2.723 7.342
REHİNLİ KIYMETLER
3.564.758 2.391.609 5.956.367 3.589.779 2.290.672 5.880.451
Menkul Kıymetler
18.662 2 18.664 16.153 1 16.154
Teminat Senetleri
1.557 170 1.727 1.294 2.245 3.539
Emtia
95.847 226.397 322.244 90.079 203.463 293.542
Varant
4 0 4 1.004 0 1.004
Gayrimenkul
2.408.114 1.575.634 3.983.748 2.397.258 1.548.054 3.945.312
Diğer Rehinli Kıymetler
1.040.574 589.406 1.629.980 1.083.991 536.909 1.620.900
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 255 0 255
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
9.973.931 5.253.641 15.227.572 7.938.747 4.015.957 11.954.704


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Nakit Akış Tablosu

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı
47.645 28.745
Alınan Faizler
254.816 199.496
Ödenen Faizler
-144.623 -85.697
Alınan Temettüler
8 25
Alınan Ücret ve Komisyonlar
44.349 9.879
Elde Edilen Diğer Kazançlar
12.974 -12.447
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
9.193 10.497
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-59.624 -53.876
Ödenen Vergiler
-23.540 -8.429
Diğer
-45.908 -30.703
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
522.456 -1.806
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
4.322 -7.249
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
0 0
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-285.677 -39.912
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-1.070.877 -297.253
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
-35.544 12.883
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
11.648 232
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
-1.093.387 145.783
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
2.956.186 230.820
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
35.785 -47.110
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
570.101 26.939
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
-455.313 71.305
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
-1.013 -1.330
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
125 2
Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
-492.126 -81.323
Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
211.832 228.326
Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
-173.521 -73.713
Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
0 0
Diğer
-610 -657
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
440.227 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
440.000 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0 0
Diğer
227 0
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
-20.919 -3.478
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
534.096 94.766
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
721.925 712.690
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1.256.021 807.456


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016
Gelir Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(5.III.1) 344.285 219.836 177.187 105.549
Kredilerden Alınan Faizler
222.933 185.255 119.205 89.203
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
7.217 3.417 4.003 1.710
Bankalardan Alınan Faizler
1.729 851 1.405 463
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
1.545 899 104 493
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
110.543 29.151 52.314 13.551
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklardan
0 0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
94.915 28.093 46.274 12.792
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan
15.628 1.058 6.040 759
Finansal Kiralama Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Faiz Gelirleri
318 263 156 129
FAİZ GİDERLERİ
(5.III.2) -162.799 -105.054 -84.202 -54.755
Mevduata Verilen Faizler
-90.716 -68.901 -41.436 -35.342
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-47.447 -29.129 -26.102 -16.240
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-24.584 -6.959 -16.643 -3.156
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
0 0 0 0
Diğer Faiz Giderleri
-52 -65 -21 -17
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
181.486 114.782 92.985 50.794
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
28.230 6.455 7.344 3.450
Alınan Ücret ve Komisyonlar
30.685 9.085 8.528 4.671
Gayri Nakdi Kredilerden
3.608 2.881 1.952 1.431
Diğer
27.077 6.204 6.576 3.240
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-2.455 -2.630 -1.184 -1.221
Gayri Nakdi Kredilere
-78 -168 -40 -94
Diğer
-2.377 -2.462 -1.144 -1.127
TEMETTÜ GELİRLERİ
8 25 8 25
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(5.III.3) -15.509 -18.521 -15.497 -3.801
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
4.027 4.412 2.190 2.711
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-89.745 -35.985 -53.806 6.005
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
70.209 13.052 36.119 -12.517
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5.III.4) 10.045 15.712 4.205 13.330
FAALİYET GELİRLERİ (GİDERLERİ) TOPLAMI
204.260 118.453 89.045 63.798
KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-)
(5.III.5) -29.175 -20.643 -14.765 -9.711
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(5.III.6) -108.779 -92.675 -55.326 -46.765
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
66.306 5.135 18.954 7.322
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(5.III.7) 66.306 5.135 18.954 7.322
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(5.III.8) -18.591 -3.256 -5.261 -1.856
Cari Vergi Karşılığı
-23.645 -2.223 -10.720 -506
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
5.054 -1.033 5.459 -1.350
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(5.III.9) 47.715 1.879 13.693 5.466
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(5.III.7) 0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(5.III.8) 0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(5.III.9) 0 0 0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
(5.III.10) 47.715 1.879 13.693 5.466
Grubun Karı (Zararı)
47.715 1.879 13.693 5.466
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir Gider Kalemlerine İlişkin Tablo

Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir Gider Kalemleri

MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN
23.940 27.257 6.165 10.748
MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
0 0 0 0
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
0 0 0 0
YABANCI PARA İŞLEMLER İÇİN KUR ÇEVRİM FARKLARI
0 0 0 0
NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KAR VEYA ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
0 0 0 0
YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KAR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
0 0 0 0
MUHASEBE POLİTİKASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE HATALARIN DÜZELTİLMESİNİN ETKİSİ
0 0 0 0
TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN DİĞER GELİR GİDER UNSURLARI
0 0 0 0
DEĞERLEME FARKLARINA AİT ERTELENMİŞ VERGİ
-4.788 -5.452 -1.233 -2.150
DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEŞTİRİLEN NET GELİR VEYA GİDER
19.152 21.805 4.932 8.598
DÖNEM KARI (ZARARI)
47.715 1.879 13.693 5.466
Menkul Değerlerin Gerçeğe Uygun Değerindeki Net Değişme (Kar-Zarara Transfer)
-2 -1.101 1.843 -1.029
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklardan Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım
0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım
0 0 0 0
Diğer
47.717 2.980 11.850 6.495
DÖNEME İLİŞKİN MUHASEBELEŞTİRİLEN TOPLAM KAR/ZARAR
66.867 23.684 18.625 14.064http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/625966


BIST'
16:209.160
Değişim :  -0,37% |  -34,03
Açılış :  9.218  
Önceki Kapanış :  9.194  
En Düşük
9.113
En Yüksek
9.227
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler16:20
VKING 37,84 45.783.654 % 10,00  
OTTO 390,75 5.128.503 % 9,99  
LMKDC 31,52 1.686.469.657 % 9,98  
FLAP 15,98 420.692.182 % 9,98  
ATEKS 189,50 46.736.158 % 9,98  
16:20 Alış Satış %  
Dolar 31,3576 31,3634 % 0,42  
Euro 33,9457 33,9599 % 0,28  
Sterlin 39,4713 39,6692 % 0,41  
Frank 35,2203 35,4325 % 0,12  
Riyal 8,3380 8,3798 % 0,42  
16:20 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,64 22,68 % 0,66  
Platin 871,12 872,76 % 0,66  
Paladyum 943,55 946,23 % 0,66  
Brent Pet. 83,17 83,17 % 0,66  
Altın Ons 2.051,69 2.051,96 % 0,66