***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

23.02.2021 19:44***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
11 5.000.000 -1.425.288 82.273 3.656.985 3.656.985
Transferler
82.273 -82.273
Dönem Karı (Zararı)
798.565 798.565 798.565
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-24.406 -24.406 -24.406
Dönem Sonu Bakiyeler
5.000.000 -24.406 -1.343.015 798.565 4.431.144 4.431.144
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12 5.000.000 -24.406 -1.343.015 798.565 4.431.144 4.431.144
Transferler
798.565 -798.565
Dönem Karı (Zararı)
430.507 430.507 430.507
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
78.208 78.208 78.208
Dönem Sonu Bakiyeler
5.000.000 53.802 -544.450 430.507 4.939.859 4.939.859


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-13.963 80.206
Dönem Karı (Zararı)
430.507 798.565
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-687.766 -488.698
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6,7 20.790 5.791
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-264.109 277.341
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 -267.047 237.257
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
4,10 2.938 40.084
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-444.447 -771.830
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
13 -444.447 -771.830
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
243.296 -229.661
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-38.967 -224.023
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-38.967 -224.023
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
179.875 -116.131
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-71.055 66.951
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-71.055 66.951
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
46.083 -85.856
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
127.360 129.398
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
127.360 129.398
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-13.963 80.206
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.123 -65.443
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.123 -65.443
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
5 -4.123 -65.443
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
421.360 772.905
Alınan Faiz
421.360 772.905
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
403.274 787.668
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
403.274 787.668
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.432.844 3.645.176
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.836.118 4.432.844


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 4.817.384 4.393.961
Ticari Alacaklar
4 357.547 318.580
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4-16 351.097 309.244
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 6.450 9.336
Diğer Alacaklar
692
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
692
Peşin Ödenmiş Giderler
7 42.013 221.888
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 42.013 221.888
ARA TOPLAM
5.217.636 4.934.429
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
5.217.636 4.934.429
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
52.889 66.844
Diğer Maddi Duran Varlıklar
5 52.889 66.844
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
0 2.712
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6 0 2.712
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 82.162 128.245
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
135.051 197.801
TOPLAM VARLIKLAR
5.352.687 5.132.230
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
4-16 749 71.804
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4-16 749 71.804
Kısa Vadeli Karşılıklar
44.888 254.177
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9 44.888 254.177
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
298.078 248.234
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 187.853 174.818
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
110.225 73.416
ARA TOPLAM
343.715 574.215
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
343.715 574.215
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
9 69.113 126.871
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9 69.113 126.871
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
69.113 126.871
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
412.828 701.086
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.939.859 4.431.144
Ödenmiş Sermaye
11 5.000.000 5.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
53.802 -24.406
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
53.802 -24.406
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-544.450 -1.343.015
Net Dönem Karı veya Zararı
430.507 798.565
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.939.859 4.431.144
TOPLAM KAYNAKLAR
5.352.687 5.132.230


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 2.590.084 2.769.348
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.590.084 2.769.348
BRÜT KAR (ZARAR)
2.590.084 2.769.348
Genel Yönetim Giderleri
14 -2.577.861 -2.781.909
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 502.036 797.863
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -23.697 -72.593
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
490.562 712.709
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
490.562 712.709
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
490.562 712.709
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-60.055 85.856
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-33.524
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 -26.531 85.856
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
430.507 798.565
DÖNEM KARI (ZARARI)
430.507 798.565
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
430.507 798.565
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
78.208 -24.406
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
9 97.760 -30.507
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-19.552 6.101
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
-19.552 6.101
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
78.208 -24.406
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
508.715 774.159
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
508.715 774.159http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912004


BIST
18:051.538
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  1.527  
Önceki Kapanış :  1.538  
En Yüksek
1.543
En Düşük
1.523
BIST En Aktif Hisseler18:05
DYOBY 16,72 165.519.315 % 10,00  
CRFSA 66,00 20.029.490 % 10,00  
ULUSE 69,30 10.163.225 % 10,00  
AVTUR 4,07 31.559.339 % 10,00  
KRVGD 18,59 273.495.538 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,5329 7,5396 % 0,38  
Euro 9,0126 9,0238 % 0,09  
Sterlin 10,4235 10,4757 % 0,18  
Frank 8,0713 8,1199 % 0,24  
Riyal 2,0005 2,0105 % 0,17  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.697 1.697 -0,23  
Altın Gr. 410 410 -0,26  
Cumhuriyet 2.722 2.763 8,00  
Tam 2.709 2.780 8,57  
Yarım 1.309 1.345 4,15  
Çeyrek 657 672 2,07  
Gümüş.Ons 25,24 25,28 -0,09  
Gümüş Gr. 6,10 6,11 -0,03  
B. Petrol 67,38 67,38 0,64  
Seans Raporu 18:05
daha fazla