***ICT*** ICBC TURKEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

23.02.2021 19:50***ICT*** ICBC TURKEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12 76.000.000 31.279 -1.168.150 -143.503 2.143.656 16.087.671 21.623.824 114.574.777 114.574.777
Transferler
1.001.462 20.622.362 -21.623.824 0 0
Dönem Karı (Zararı)
30.640.731 30.640.731 30.640.731
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
321.161 143.503 -143.503 321.161 321.161
Dönem Sonu Bakiyeler
76.000.000 31.279 -846.989 0 3.145.118 36.566.530 30.640.731 145.536.669 145.536.669
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12 76.000.000 31.279 -846.989 0 3.145.118 36.566.530 30.640.731 145.536.669 145.536.669
Transferler
1.652.647 28.988.084 -30.640.731 0 0
Dönem Karı (Zararı)
32.882.541 32.882.541 32.882.541
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-30.505 -30.505 -30.505
Dönem Sonu Bakiyeler
76.000.000 31.279 -877.494 0 4.797.765 65.554.614 32.882.541 178.388.705 178.388.705


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
180.596.635 8.339.185
Dönem Karı (Zararı)
32.882.541 30.640.731
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
32.882.541 30.640.731
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-6.297.839 1.302.457
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7,8 -886.177 582.130
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.232.934 6.723.856
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
443.093 -835.940
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 -70.200
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
3.789.841 7.629.996
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler
-16.437.756 -16.232.829
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-2.557.016 1.432.789
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-2.557.016 1.432.789
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 9.350.176 8.796.511
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
143.007.520 -29.789.545
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-3.193.758 -2.183.952
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-65.783.874 -647.045
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-48.303 -226.665
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-65.735.571 -420.380
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
385.472.755 -322.282.130
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
385.472.755 -322.282.130
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-169.898.942 302.505.831
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-169.898.942 302.505.831
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
11 -389.792 -235.855
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.198.869 -6.946.394
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-3.198.869 -6.946.394
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
169.592.222 2.153.643
Ödenen Faiz
-401.250 -658.509
Alınan Faiz
16.323.905 14.874.860
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
18 -4.918.242 -8.030.809
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.224.200 -1.000.996
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7,8 -3.224.200 -1.000.996
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.224.200 -1.000.996
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.557.016 -1.432.789
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
2.557.016
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
0 -1.432.789
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
179.929.451 5.905.400
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-1.253.609 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
178.675.842 5.905.400
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 92.355.564 86.450.164
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 271.031.406 92.355.564


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 635.555.995 842.363.646
Finansal Yatırımlar
5 21.720.775 18.527.017
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
0 2.096.320
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
21.720.775 16.430.697
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
21.720.775 16.430.697
Ticari Alacaklar
4 123.712.371 56.907.128
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
19 357.547 309.244
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
123.354.824 56.597.884
Diğer Alacaklar
6 2.865 3.290
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.865 3.290
Peşin Ödenmiş Giderler
6 24.058 6.895
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
24.058 6.895
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
6 19.372 214.993
ARA TOPLAM
781.035.436 918.022.969
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
781.035.436 918.022.969
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 159.711 159.711
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
159.711 159.711
Diğer Alacaklar
6 4.940.425 1.732.467
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
4.940.425 1.732.467
Maddi Duran Varlıklar
7 3.183.027 1.321.058
Diğer Maddi Duran Varlıklar
3.183.027 1.321.058
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 713.030 236.975
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
713.030 236.975
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 1.537.233 2.150.121
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
10.533.426 5.600.332
TOPLAM VARLIKLAR
791.568.862 923.623.301
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
4 599.281.999 769.180.941
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
599.281.999 769.180.941
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
6 0 444.074
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
18 3.811.420 1.647.341
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.434.118 2.082.891
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 1.750.745 1.953.725
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
9 683.373 129.166
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
6 5.080.323 2.415.369
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
5.080.323 2.415.369
ARA TOPLAM
610.607.860 775.770.616
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
610.607.860 775.770.616
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
11 2.572.297 2.316.016
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
2.572.297 2.316.016
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.572.297 2.316.016
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
613.180.157 778.086.632
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
178.388.705 145.536.669
Ödenmiş Sermaye
12 76.000.000 76.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
12 31.279 31.279
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-877.494 -846.989
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-877.494 -846.989
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
4.797.765 3.145.118
Yasal Yedekler
4.797.765 3.145.118
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
65.554.614 36.566.530
Net Dönem Karı veya Zararı
32.882.541 30.640.731
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
178.388.705 145.536.669
TOPLAM KAYNAKLAR
791.568.862 923.623.301


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 168.587.379 247.801.587
Satışların Maliyeti
13 -167.820.073 -243.767.502
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
767.306 4.034.085
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
83.027.859 69.143.791
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri
13 65.682.585 52.468.764
Faiz Gelirleri
13 17.345.274 16.675.027
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
83.027.859 69.143.791
BRÜT KAR (ZARAR)
83.795.165 73.177.876
Genel Yönetim Giderleri
14 -53.101.846 -38.687.173
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 33.299 210.351
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -907.518 -442.198
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
29.819.100 34.258.856
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
29.819.100 34.258.856
Finansman Gelirleri
16 12.908.134 12.039.502
Finansman Giderleri
17 -494.517 -6.876.560
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
42.232.717 39.421.798
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-9.350.176 -8.781.067
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 -8.729.662 -9.678.150
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 -620.514 897.083
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
32.882.541 30.640.731
DÖNEM KARI (ZARARI)
32.882.541 30.640.731
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
32.882.541 30.640.731
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-30.505 321.161
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
11 -38.131 401.451
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
18 7.626 -80.290
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
7.626 -80.290
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-30.505 321.161
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
32.852.036 30.961.892
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
32.852.036 30.961.892http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912007


BIST
18:051.531
Değişim :  0,15% |  2,23
Açılış :  1.539  
Önceki Kapanış :  1.529  
En Yüksek
1.554
En Düşük
1.527
BIST En Aktif Hisseler18:05
DGATE 17,82 60.351.091 % 10,00  
INDES 27,72 298.706.428 % 10,00  
KRONT 61,60 42.899.349 % 10,00  
ISBIR 6.655,00 5.749.920 % 10,00  
BOSSA 24,42 30.433.154 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,4459 7,4502 % 1,22  
Euro 8,9865 9,0012 % 1,11  
Sterlin 10,3748 10,4269 % 1,26  
Frank 8,0764 8,1251 % 0,77  
Riyal 1,9808 1,9907 % 1,27  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.713 1.714 -19,52  
Altın Gr. 411 411 0,69  
Cumhuriyet 2.714 2.755 -2,00  
Tam 2.701 2.771 0,35  
Yarım 1.305 1.340 0,17  
Çeyrek 655 670 0,08  
Gümüş.Ons 26,10 26,13 -0,59  
Gümüş Gr. 6,26 6,27 -0,05  
B. Petrol 64,26 64,26 1,56