***IDEAS*** İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2021 18:19
***IDEAS*** İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Finansal Rapor


***IDEAS*** İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
9.500.000 2.717.983 -192.565 345.524 698.397 -475.492 33.565 12.627.412 12.627.412
Transferler
30 59.144 -25.579 -33.565
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
30 -345.524 989.969 644.445 644.445
Dönem Karı (Zararı)
30 989.969 989.969 989.969
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
30 -345.524 -345.524 -345.524
Dönem Sonu Bakiyeler
9.500.000 2.717.983 -192.565 757.541 -501.071 989.969 13.271.857 13.271.857
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
9.500.000 2.717.983 -174.357 786.600 757.541 -501.071 2.192.499 15.279.195 15.279.195
Transferler
30 2.192.499 -2.192.499
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
30 -73.508 2.235.962 2.162.454 2.162.454
Dönem Karı (Zararı)
30 2.235.962 2.235.962 -144.246 2.091.716
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
30 -73.508 -73.508 -73.508
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
30 450.000 450.000
Dönem Sonu Bakiyeler
9.500.000 2.717.983 -174.357 713.092 757.541 1.691.428 2.235.962 17.441.649 305.754 17.747.403


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.047.955 2.660.324
Dönem Karı (Zararı)
2.091.716 989.969
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
41 2.091.716 989.969
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.169.720 239.063
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14,17,20 400.576 162.545
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
336.104 283.008
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 336.104 261.108
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 0 21.900
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
14.654 -433.744
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
39 -542.831 -410.016
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
39 612.614 64.946
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
34 57.197 11.197
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
34 -112.326 -99.871
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
433.596 0
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
47 433.596 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
40 -15.210 227.254
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
609.406 1.377.954
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
47 -11.608.714 1.223.031
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
696.152 -353.913
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -147.157 -475.791
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 843.309 121.878
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.035 10.610
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 449.460 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -457.495 10.610
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 -131.206 -125.078
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
117.570 1.009.531
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 3.703 -16.383
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 113.867 1.025.914
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 69.657 -100.519
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10.217.048 39.918
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 10.393.284 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -176.236 39.918
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12 1.241.214 -329.155
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
15.720 3.529
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
29 -303.836 3.529
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
29 319.556 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.870.842 2.606.986
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
40 177.113 53.338
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
47.317 -1.075.432
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
47.317
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 47.317
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.075.432
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -1.037.428
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -38.004
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-209.626 297.588
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
20 -139.843 -47.482
Ödenen Faiz
39 -612.614 -64.946
Alınan Faiz
39 542.831 410.016
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.885.646 1.882.480
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.885.646 1.882.480
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
51 4.453.590 332.427
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
8.339.236 2.214.907


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
53 8.339.236 4.453.590
Finansal Yatırımlar
5.985.313 8.617.262
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
5.985.313 8.617.262
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
47 5.985.313 8.617.262
Ticari Alacaklar
1.745.127 2.328.953
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 473.748 326.591
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 1.271.379 2.002.362
Diğer Alacaklar
455.232 4.499
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 540
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 454.692 4.499
Peşin Ödenmiş Giderler
155.673 16.244
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 155.673 16.244
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
39 6.195 92.863
Diğer Dönen Varlıklar
321.151 17.315
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
29 321.151 17.315
ARA TOPLAM
17.007.927 15.530.726
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
17.007.927 15.530.726
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
4 136.095
Diğer Alacaklar
49.675 42.373
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 49.675 42.373
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
4 13.597.464
Maddi Duran Varlıklar
757.814 989.231
Taşıtlar
14 444.776 753.930
Mobilya ve Demirbaşlar
14 313.038 235.301
Kullanım Hakkı Varlıkları
20 1.199.676 1.267.960
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.305.823 2.318.289
Şerefiye
18 2.282.706 2.282.706
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 23.117 35.583
Peşin Ödenmiş Giderler
8.223
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 8.223
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
18.046.547 4.626.076
TOPLAM VARLIKLAR
35.054.474 20.156.802
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
43.089 159.211
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
43.089 159.211
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 43.089 159.211
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
237.689 176.062
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
237.689 176.062
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
47 237.689 176.062
Ticari Borçlar
1.781.453 1.606.686
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 20.902 17.199
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 1.760.551 1.589.487
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 134.651 64.994
Diğer Borçlar
10.467.000 249.952
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 10.393.284
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 73.716 249.952
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.689.765 448.551
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 1.689.765 448.551
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
39 197.043 106.598
Kısa Vadeli Karşılıklar
214.346 234.348
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
25 192.446 212.448
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 21.900 21.900
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
319.556
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
319.556
ARA TOPLAM
15.084.592 3.046.402
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
15.084.592 3.046.402
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
889.343 838.965
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
522.709 305.794
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 522.709 305.794
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
366.634 533.171
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 366.634 533.171
Uzun Vadeli Karşılıklar
680.512 324.406
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25 680.512 324.406
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
39 652.624 667.834
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.222.479 1.831.205
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
17.307.071 4.877.607
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
17.441.649 15.279.195
Ödenmiş Sermaye
30 9.500.000 9.500.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
30 2.717.983 2.717.983
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-174.357 -174.357
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-174.357 -174.357
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 -174.357 -174.357
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
713.092 786.600
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
713.092 786.600
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
30 713.092 786.600
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
757.541 757.541
Yasal Yedekler
30 757.541 757.541
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 1.691.428 -501.071
Net Dönem Karı veya Zararı
41 2.235.962 2.192.499
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
305.754
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
17.747.403 15.279.195
TOPLAM KAYNAKLAR
35.054.474 20.156.802


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 22.702.760 13.201.948 9.926.839 5.015.093
Satışların Maliyeti
31 -12.101.941 -8.336.470 -5.878.820 -3.146.037
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
10.600.819 4.865.478 4.048.019 1.869.056
BRÜT KAR (ZARAR)
10.600.819 4.865.478 4.048.019 1.869.056
Genel Yönetim Giderleri
33 -7.196.212 -4.735.823 -1.936.130 -1.878.446
Pazarlama Giderleri
33 -8.319 -5.140
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-550.331 -550.331
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 628.906 436.311 250.824 41.517
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -502.161 -407.842 -86.194 -312.369
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.981.021 149.805 1.726.188 -285.382
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 1.692.426 1.024.112 712.498
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
35 -1.469.424 -1.015.450 -16.943
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.204.023 1.173.917 1.423.236 -302.325
Finansman Gelirleri
36 542.831 410.016 110.271 161.616
Finansman Giderleri
36 -612.614 -64.946 -326.216 -22.719
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.134.240 1.518.987 1.207.291 -163.428
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.042.524 -529.018 -145.548 -56.739
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
39 -1.039.357 -204.157 -201.991 30.959
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
39 -3.167 -324.861 56.443 -87.698
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.091.716 989.969 1.061.743 -220.167
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.091.716 989.969 1.061.743 -220.167
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-144.246 111.463
Ana Ortaklık Payları
2.235.962 989.969 950.280 -220.167
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-73.508 -345.524
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-91.885 -431.905
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
37 -91.885 -431.905
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
18.377 86.381
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
37 18.377 86.381
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-73.508 -345.524
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.018.208 644.445 1.061.743 -220.167
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-144.246 111.463
Ana Ortaklık Payları
2.162.454 644.445 950.280 -220.167http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976388


BIST'
12:359.814
Değişim :  0,59% |  57,50
Açılış :  9.808  
Önceki Kapanış :  9.757  
En Düşük
9.747
En Yüksek
9.849
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler12:35
CASA 98,00 2.516.542 % 0,00  
BRMEN 6,05 698.382 % 0,00  
FONET 25,86 94.661.331 % 0,00  
ATSYH 45,00 427.843 % 0,00  
AYES 44,48 468.869 % 0,00  
12:35 Alış Satış %  
Dolar 32,3074 32,3444 % 0,13  
Euro 34,4465 34,5089 % -0,48  
Sterlin 40,4167 40,6193 % -0,67  
Frank 35,5122 35,6902 % -0,31  
Riyal 8,6411 8,6844 % -0,00  
12:35 Alış Satış %  
Gümüş ONS 28,96 29,00 % 0,66  
Platin 994,86 996,77 % 0,66  
Paladyum 1.059,89 1.062,46 % 0,66  
Brent Pet. 90,62 90,62 % 0,66  
Altın Ons 2.393,56 2.393,90 % 0,66