***IDEAS*** İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2022 19:10
***IDEAS*** İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Finansal Rapor


***IDEAS*** İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.520.194 6.107.985
Dönem Karı (Zararı)
-2.087.473 1.380.906
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
41 -2.087.473 1.380.906
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-273.947 -907.912
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14,17,20 176.600 133.178
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
211.950 -12.900
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 211.950 -12.900
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
671.051 -241.103
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
39 -45.034 -147.653
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
39 765.096 35.529
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
34 72.782 120.041
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
34 -121.793 -249.020
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-2.009.872 -1.024.800
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
47 -2.009.872 -1.024.800
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
178.931
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
4 178.931
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
40 497.393 237.713
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
829.121 5.361.934
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
47 2.389.818 3.883.791
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.798.229 319.869
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 475.288 -197.185
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -2.273.517 517.054
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-449.270 -10.336
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -908.893
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 459.623 -10.336
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 -1.177.599 -152.297
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.007.100 240.641
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 556.455 12.584
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 450.645 228.057
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 60.555 141.149
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.341.330 53.226
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 1.265.983
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 75.347 53.226
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12 319.400 898.304
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-863.984 -12.413
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
29 -863.984 -12.413
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.532.299 5.834.928
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
40 12.105 273.057
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-943.439 -722.355
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-647.500
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-943.439 -74.855
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -940.390 -74.855
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -3.049
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.117.720 70.591
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.892.069
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
30.088
Kredilerden Nakit Girişleri
47 30.088
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
20 -84.375 -41.533
Ödenen Faiz
39 -765.096 -35.529
Alınan Faiz
39 45.034 147.653
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-345.913 5.456.221
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-345.913 5.456.221
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.478.411 4.453.590
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.132.498 9.909.811


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
9.500.000 2.717.983 -174.357 786.600 757.541 -501.071 2.192.499 15.279.195 15.279.195
Transferler
30 2.192.499 -2.192.499 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
30 1.024.800 1.471.618 2.496.418 -90.712 2.405.706
Dönem Karı (Zararı)
30 1.471.618 1.471.618 -90.712 1.380.906
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
30 1.024.800 1.024.800 1.024.800
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
112.500 112.500
Dönem Sonu Bakiyeler
9.500.000 2.717.983 -174.357 1.811.400 757.541 1.691.428 1.471.618 17.775.613 21.788 17.797.401
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
9.500.000 2.717.983 -165.135 1.148.001 3.650.048 19.299.866 19.299.866
Transferler
30 503 -315.753 3.541 3.154.227 -3.650.048 -807.530 807.530 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
30 2.325.625 -2.121.428 204.197 33.955 238.152
Dönem Karı (Zararı)
30 -2.121.428 -2.121.428 33.955 -2.087.473
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
30 2.325.625 2.325.625 2.325.625
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
30 -382.169 -382.169 -382.169
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
30 77.234 77.234 2.892.169 2.969.403
Dönem Sonu Bakiyeler
9.500.000 2.335.814 -164.632 3.157.873 761.082 4.922.889 -2.121.428 18.391.598 3.733.654 22.125.252


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
53 3.132.498 3.478.411
Finansal Yatırımlar
12.243.118 10.613.192
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
12.243.118 10.613.192
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
47 12.243.118 10.613.192
Ticari Alacaklar
3.839.355 1.919.333
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 13.537 488.825
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 3.825.818 1.430.508
Diğer Alacaklar
2.104.445 1.649.696
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 908.893
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 1.195.552 1.649.696
Peşin Ödenmiş Giderler
1.202.223 24.624
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 1.202.223 24.624
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
39 62.314 6.209
Diğer Dönen Varlıklar
452.972 262.883
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
29 452.972 262.883
ARA TOPLAM
23.036.925 17.954.348
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
23.036.925 17.954.348
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
4 1.009.352 967.050
Diğer Alacaklar
43.383 48.862
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 43.383 48.862
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
4 16.467.433 16.646.364
Maddi Duran Varlıklar
2.186.018 708.539
Tesis, Makine ve Cihazlar
14 1.981
Taşıtlar
14 1.846.617 419.779
Mobilya ve Demirbaşlar
14 337.420 288.760
Kullanım Hakkı Varlıkları
20 1.063.669 1.131.673
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.301.581 2.302.209
Şerefiye
18 2.282.706 2.282.706
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 18.875 19.503
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
23.071.436 21.804.697
TOPLAM VARLIKLAR
46.108.361 39.759.045
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
161.426 158.987
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
161.426 158.987
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
47 161.426 158.987
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
229.226 229.431
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
229.226 229.431
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
47 229.226 229.431
Ticari Borçlar
2.849.235 1.769.353
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 578.748 22.293
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 2.270.487 1.747.060
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 196.114 135.559
Diğer Borçlar
14.832.202 13.490.872
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 14.500.000 13.234.017
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 332.202 256.855
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
2.120.739 1.801.339
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 2.120.739 1.801.339
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
39 563.409 495.199
Kısa Vadeli Karşılıklar
532.055 363.413
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
25 510.155 341.513
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 21.900 21.900
ARA TOPLAM
21.484.406 18.444.153
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
21.484.406 18.444.153
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
673.430 729.951
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
377.627 393.811
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
47 377.627 393.811
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
295.803 336.140
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
47 295.803 336.140
Uzun Vadeli Karşılıklar
587.634 544.829
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25 587.634 544.829
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
39 1.237.639 740.246
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.498.703 2.015.026
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
23.983.109 20.459.179
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
18.391.598 19.299.866
Ödenmiş Sermaye
30 9.500.000 9.500.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
30 2.335.814 2.717.983
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-164.632 -165.135
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-164.632 -165.135
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 -164.632 -165.135
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
3.157.873 1.148.001
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
3.157.873 1.148.001
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
30 3.157.873 1.148.001
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
761.082 757.541
Yasal Yedekler
30 761.082 757.541
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 4.922.889 1.691.428
Net Dönem Karı veya Zararı
41 -2.121.428 3.650.048
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
41 3.733.654
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
22.125.252 19.299.866
TOPLAM KAYNAKLAR
46.108.361 39.759.045


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 8.238.593 7.100.383
Satışların Maliyeti
31 -3.555.113 -3.203.543
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.683.480 3.896.840
BRÜT KAR (ZARAR)
4.683.480 3.896.840
Genel Yönetim Giderleri
33 -2.798.621 -2.314.409
Pazarlama Giderleri
33 -836.680
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 326.007 383.045
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -136.073 -366.920
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.238.113 1.598.556
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 134.856 506.440
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
35 -79.932 -471.708
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
35 -2.178.931
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-885.894 1.633.288
Finansman Gelirleri
36 45.034 147.653
Finansman Giderleri
36 -765.095 -35.529
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.605.955 1.745.412
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-481.518 -364.506
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
39 -565.530 -382.993
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
39 84.012 18.487
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.087.473 1.380.906
DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.087.473 1.380.906
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
33.956 -90.712
Ana Ortaklık Payları
-2.121.429 1.471.618
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişiklikler
0 0
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
2.325.625 1.024.800
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
2.907.031 1.281.000
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
37 2.907.031 1.281.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-581.406 -256.200
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
37 -581.406 -256.200
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.325.625 1.024.800
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
238.152 2.405.706
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
33.956 -90.712
Ana Ortaklık Payları
204.196 2.496.418http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028790


BIST
'
12:359.814
Değişim :  0,59% |  57,50
Açılış :  9.808  
Önceki Kapanış :  9.757  
En Düşük
9.747
En Yüksek
9.849
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler12:35
ATSYH 45,00 427.843 % 0,00  
BRMEN 6,05 698.382 % 0,00  
CMENT 633,00 2.175.190 % 0,00  
BRKO 4,99 2.278.355 % 0,00  
CASA 98,00 2.516.542 % 0,00  
12:35 Alış Satış %  
Dolar 32,3031 32,3484 % 0,14  
Euro 34,4490 34,5191 % -0,45  
Sterlin 40,4135 40,6161 % -0,68  
Frank 35,5044 35,6824 % -0,33  
Riyal 8,6411 8,6844 % -0,00  
12:35 Alış Satış %  
Gümüş ONS 28,99 29,02 % 0,66  
Platin 996,18 997,85 % 0,66  
Paladyum 1.054,56 1.059,80 % 0,66  
Brent Pet. 90,62 90,62 % 0,66  
Altın Ons 2.394,30 2.394,63 % 0,66