***IDEAS*** İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Finansal Rapor

19.08.2022 19:15
***IDEAS*** İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Finansal Rapor


***IDEAS*** İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
9.500.000 2.717.983 -174.357 786.600 757.541 -501.071 2.192.499 15.279.195 15.279.195
Transferler
30 2.192.499 -2.192.499
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
30 -67.044 1.285.682 1.218.638 -90.712 1.127.926
Dönem Karı (Zararı)
30 1.285.682 1.285.682 -90.712 1.194.970
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
30 -67.044 -67.044 -67.044
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
112.500 112.500
Dönem Sonu Bakiyeler
9.500.000 2.717.983 -174.357 719.556 757.541 1.691.428 1.285.682 16.497.833 21.788 16.519.621
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
9.500.000 2.717.983 -165.135 11.480.001 757.541 1.691.428 3.650.048 19.299.866 19.299.866
Transferler
30 503 -277.784 310.542 2.847.126 -3.650.048 -769.661 769.661 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
30 1.907.930 8.371.073 10.279.003 80.310 10.359.313
Dönem Karı (Zararı)
30 8.371.073 8.371.073 80.310 8.451.383
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
30 1.907.930 1.907.930 1.907.930
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
30 -1.539.782 -1.539.782 -1.539.782
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
30 77.234 77.234 4.084.182 4.161.416
Dönem Sonu Bakiyeler
9.500.000 1.178.201 -164.632 2.778.147 1.068.083 4.615.788 8.371.073 27.346.660 4.934.153 32.280.813


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
703.629 12.486.398
Dönem Karı (Zararı)
8.451.383 1.029.973
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
41 8.451.383 1.029.973
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.947.633 136.260
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14,17,20 376.766 274.428
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
294.404 252.140
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 294.404 252.140
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
39 819.911 -219.422
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
39 -706.539 -432.560
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
39 1.632.120 286.398
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
34 82.904 74.778
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
47 -188.574 -148.038
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.630.146 94.648
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
47 -1.630.146 94.648
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
4.663.982 0
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
4 4.663.982
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
40 220.901 42.849
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-798.185 -308.383
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-798.185 -308.383
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-11.531.306 10.896.037
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
47 2.497.963 812.617
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -11.398.521 497.194
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -129.646 -158.832
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -11.268.875 656.026
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 718.818 -66.348
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -887.266 -1.080
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 1.606.084 -65.268
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 -1.673.190 -1.316.168
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7,6 2.142.102 139.241
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 390.827 3.657
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 1.751.275 135.584
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 68.128 99.688
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6,9 -4.268.311 5.070.431
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -4.350.993 5.000.000
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 82.682 70.431
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12 641.879 5.738.793
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
29 -260.174 -79.411
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
29 -260.174 -79.411
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
867.710 12.062.270
İştirakler, İş Ortaklıkları ve/veya Müşterek Faaliyetlerin Sermaye Artırımına Katılımdan Kaynaklanan Nakit Çıkışları
4 -459.252
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
40 295.171 424.128
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.487.201 -8.799.492
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-9.228.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
940.594 513.095
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 940.594 513.095
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.427.795 -84.587
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -2.424.746 -84.587
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -3.049 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.230.830 55.397
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.084.182 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
208.236 0
Kredilerden Nakit Girişleri
47 208.236
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
20 -136.006 -90.765
Ödenen Faiz
39 -1.632.120 -286.398
Alınan Faiz
39 706.538 432.560
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.447.258 3.742.303
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.447.258 3.742.303
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.478.411 4.453.590
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.925.669 8.195.893


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
53 5.925.669 3.478.411
Finansal Yatırımlar
11.375.521 10.613.192
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
47 11.375.521 10.613.192
Ticari Alacaklar
10.597.571 1.919.333
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 618.471 488.825
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 9.979.100 1.430.508
Diğer Alacaklar
936.399 1.649.696
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 887.266
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 49.133 1.649.696
Peşin Ödenmiş Giderler
1.697.814 24.624
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 1.697.814 24.624
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
39 1.312 6.209
Diğer Dönen Varlıklar
523.057 262.883
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
29 523.057 262.883
ARA TOPLAM
31.057.343 17.954.348
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
31.057.343 17.954.348
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
4 1.426.302 967.050
Diğer Alacaklar
43.341 48.862
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 43.341 48.862
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
4 11.982.382 16.646.364
Maddi Duran Varlıklar
4.480.690 708.539
Binalar
14 756.165
Tesis, Makine ve Cihazlar
14 2.363
Taşıtlar
14 3.332.029 419.779
Mobilya ve Demirbaşlar
14 346.256 288.760
Yapılmakta Olan Yatırımlar
14 4.236
Diğer Maddi Duran Varlıklar
14 39.641
Kullanım Hakkı Varlıkları
20 995.667 1.131.673
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.298.275 2.302.209
Şerefiye
18 2.282.706 2.282.706
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 15.569 19.503
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
21.226.657 21.804.697
TOPLAM VARLIKLAR
52.284.000 39.759.045
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
163.499 158.987
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 163.499 158.987
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
227.742 229.431
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
227.742 229.431
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
47 227.742 229.431
Ticari Borçlar
3.994.359 1.769.353
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 413.120 22.293
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 3.581.239 1.747.060
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 203.687 135.559
Diğer Borçlar
9.222.561 13.490.872
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 8.883.024 13.234.017
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 339.537 256.855
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
2.443.218 1.801.339
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 2.443.218 1.801.339
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
39 785.473 495.199
Kısa Vadeli Karşılıklar
534.533 363.413
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
25 512.633 341.513
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 21.900 21.900
ARA TOPLAM
17.575.072 18.444.153
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
17.575.072 18.444.153
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
799.358 729.951
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
361.443 393.811
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
47 361.443 393.811
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
437.915 336.140
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
47 437.915 336.140
Uzun Vadeli Karşılıklar
667.610 544.829
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25 667.610 544.829
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
39 961.147 740.246
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.428.115 2.015.026
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
20.003.187 20.459.179
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27.346.660 19.299.866
Ödenmiş Sermaye
30 9.500.000 9.500.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
30 1.178.201 2.717.983
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-164.632 -165.135
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-164.632 -165.135
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 -164.632 -165.135
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.778.147 1.148.001
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
2.778.147 1.148.001
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
30 2.778.147 1.148.001
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.068.083 757.541
Yasal Yedekler
30 1.068.083 757.541
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 4.615.788 1.691.428
Net Dönem Karı veya Zararı
8.371.073 3.650.048
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
4.934.153
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
32.280.813 19.299.866
TOPLAM KAYNAKLAR
52.284.000 39.759.045


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 16.502.955 12.775.921 8.264.362 5.675.538
Satışların Maliyeti
31 -7.231.526 -6.223.121 -3.676.413 -3.019.578
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
9.271.429 6.552.800 4.587.949 2.655.960
BRÜT KAR (ZARAR)
9.271.429 6.552.800 4.587.949 2.655.960
Genel Yönetim Giderleri
33 -5.575.708 -5.260.082 -2.777.087 -2.945.673
Pazarlama Giderleri
33 -6.127 -6.127
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
33 -1.772.679 -935.999
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 1.527.295 378.082 1.201.288 -4.963
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -226.545 -415.967 -90.472 -49.047
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.217.665 1.254.833 1.979.552 -343.723
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 7.101.477 979.928 6.966.621 473.488
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
35 -80.347 -453.974 -415 17.734
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
35 345.792 2.524.723
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
10.584.587 1.780.787 11.470.481 147.499
Finansman Gelirleri
36 706.539 432.560 661.505 284.907
Finansman Giderleri
36 -1.632.120 -286.398 -867.024 -250.869
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
9.659.006 1.926.949 11.264.962 181.537
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.207.623 -896.976 -726.106 -532.470
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
39 -1.463.704 -837.366 -898.174 -454.373
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
39 256.081 -59.610 172.068 -78.097
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
8.451.383 1.029.973 10.538.856 -350.933
DÖNEM KARI (ZARARI)
8.451.383 1.029.973 10.538.856 -350.933
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
80.310 -255.709 10.492Başına Kazanç

Pay Başına (Zarar)

Sulandırılmış P 0
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
1.907.930 -67.044 -417.695 -1.091.844
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
2.384.912 -83.805 -522.119 -1.364.805
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
37 2.384.912 -83.805 -522.119 -1.364.805
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-476.982 16.761 104.424 272.961
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
37 -476.982 16.761 104.424 272.961
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.907.930 -67.044 -417.695 -1.091.844
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
10.359.313 962.929 10.121.161 -1.442.777
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
80.310 -255.709 46.354 -164.997
Ana Ortaklık Payları
10.279.003 1.218.638 10.074.807 -1.277.780http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057298


BIST'
18:059.693
Değişim :  1,77% |  168,87
Açılış :  9.431  
Önceki Kapanış :  9.525  
En Düşük
9.421
En Yüksek
9.715
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
TTKOM 39,16 1.459.788.250 % 10,00  
MAGEN 19,58 356.147.014 % 10,00  
ISBTR 524.947,50 13.073.793 % 10,00  
TKFEN 44,94 644.409.466 % 9,99  
SILVR 22,68 111.500.027 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,4915 32,5004 % 0,08  
Euro 34,5977 34,6901 % -0,12  
Sterlin 40,0387 40,2394 % -0,46  
Frank 35,5546 35,7328 % 0,28  
Riyal 8,6287 8,6720 % 0,06  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 28,65 28,71 % 0,66  
Platin 934,17 937,32 % 0,66  
Paladyum 1.030,19 1.034,38 % 0,66  
Brent Pet. 87,24 87,24 % 0,66  
Altın Ons 2.391,52 2.392,09 % 0,66