***IDEAS*** İDEALİST DANIŞMANLIK A.Ş.( Finansal Rapor

01.08.2019 18:17
***IDEAS*** İDEALİST DANIŞMANLIK A.Ş.( Finansal Rapor


***IDEAS*** İDEALİST DANIŞMANLIK A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.141.000 -1.982.567 1.919.845 -163.699 462.498 2.199.071 -1.354.119 6.222.029 2.519 6.224.548
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
5.141.000 -1.982.567 1.919.845 -163.699 462
Transferler
-1.354.119 1.354.119
Dönem Karı (Zararı)
2.989.159 2.989.159 2.989.159
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
1.419.123 1.419.123 1.419.123
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
4.096 225.417 806.428 1.035.941 -2.519 1.033.422
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
159.603 159.603 159.603
Dönem Sonu Bakiyeler
5.141.000 -563.444 1.919.845 687.915 1.651.380 2.989.159 11.825.855 11.825.855
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.141.000 -563.444 1.919.845 390.430 687.915 1.626.189 2.257.319 11.459.254 11.459.254
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
5.141.000 -563.444 1.919.845 390.430 687.915 1.626.189 2.257.319 11.459.254 11.459.254
Transferler
18.037 2.239.282 -2.257.319
Dönem Karı (Zararı)
-1.185.542 -1.185.542 -1.185.542
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-622.358
Dönem Sonu Bakiyeler
5.141.000 -563.444 1.919.845 -231.928 705.952 3.865.471 -1.185.542 9.651.354 9.651.354


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-138.413 -1.969.964
Dönem Karı (Zararı)
-1.184.387 2.989.159
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
41 -1.184.387 2.989.159
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-249.304 4.154.804
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13-16 29.992 184.686
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
90.287 53.754
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 90.287 53.754
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
6.720 3.265
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 6.720 -32.048
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 35.313
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-7.715 4.952
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
34 -7.715 4.952
Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
4 2.955.402
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-622.358 1.408.070
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
4 1.408.070
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-622.358
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
39 253.770 -81.471
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-373.854
Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-373.854
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.300.421 -8.933.999
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
47 1.110.614 77.105
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-203.154 1.411.850
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -203.154 1.411.850
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
12.691 -11.306.275
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 1.714.678
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 12.691 -13.020.953
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 8.644 70.000
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 277.246 -158.039
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
213.733 481.533
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -26.118
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 239.851 481.533
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 9.827 -553.201
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.563 2.183.815
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -4.563 2.183.815
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12 6.958 -324.061
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-131.575 -816.726
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
30 25.617
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
30 -157.192 -816.726
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-133.270 -1.790.036
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
25 -229.709
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
39 -5.143 49.781
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-252.766 2.191.894
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-252.766 2.191.894
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16-17 -252.766 2.191.894
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-259.132 865.327
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.419.123
İşletmenin Aldığı Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
30 1.419.123
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-259.132 -553.796
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
44 -259.132 -553.796
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-650.311 1.087.257
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-650.311 1.087.257
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
956.279 508.511
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
305.968 1.595.768


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
53 305.968 956.279
Finansal Yatırımlar
8.178.537 9.289.151
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
47 8.178.537 9.289.151
Ticari Alacaklar
439.443 326.576
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 439.443 326.576
Diğer Alacaklar
12.691
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 12.691
Stoklar
10 8.644
Peşin Ödenmiş Giderler
612 275.619
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 612 275.619
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
39 5.143
Diğer Dönen Varlıklar
72.735 98.352
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
29 72.735 98.352
ARA TOPLAM
9.002.438 10.967.312
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
9.002.438 10.967.312
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
18.145 18.145
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 18.145 18.145
Maddi Duran Varlıklar
292.410 69.924
Taşıtlar
14 292.410 69.924
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.291.109 2.290.821
Şerefiye
18 2.282.706 2.282.706
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 8.403 8.115
Peşin Ödenmiş Giderler
2.239
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 2.239
Ertelenmiş Vergi Varlığı
39 11.113 95.765
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.612.777 2.476.894
TOPLAM VARLIKLAR
11.615.215 13.444.206
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
259.133
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
259.133
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
47 259.133
Ticari Borçlar
799.883 593.865
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 4.871 30.989
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 795.012 562.876
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 49.689 39.862
Diğer Borçlar
23.109 27.672
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 23.109 27.672
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
327.941 276.424
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 327.941 276.424
Kısa Vadeli Karşılıklar
168.Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
25 133.240 99.790
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 35.313 35.313
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
134.740 291.931
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 134.740 291.931
ARA TOPLAM
1.503.915 1.623.990
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.503.915 1.623.990
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
10.207 10.207
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 10.207 10.207
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
44.559
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 44.559
Uzun Vadeli Karşılıklar
250.755 276.054
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 250.755 276.054
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
38 198.984 30.142
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
459.946 360.962
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.963.861 1.984.952
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
9.651.354 11.459.254
Ödenmiş Sermaye
30 5.141.000 5.141.000
Geri Alınmış Paylar (-)
30 -563.444 -563.444
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
30 1.919.845 1.919.845
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-231.928 390.430
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-231.928 390.430
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-231.928 390.430
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
705.952 687.915
Yasal Yedekler
30 705.952 687.915
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 3.865.471 1.626.189
Net Dönem Karı veya Zararı
30 -1.185.542 2.257.319
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
9.651.354 11.459.254
TOPLAM KAYNAKLAR
11.615.215 13.444.206


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 2.941.086 8.416.148
Satışların Maliyeti
31 -1.641.674 -5.196.894
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.299.412 3.219.254
BRÜT KAR (ZARAR)
1.299.412 3.219.254
Genel Yönetim Giderleri
33 -1.909.218 -2.866.888
Pazarlama Giderleri
33 -100.000 -881.066
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 33.069 482.836
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -134.843 -334.510
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-811.580 -380.374
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 26.226 3.075.687
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
35 -8.973
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
35 -16.360
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-810.687 2.695.313
Finansman Gelirleri
36 46.133 501.730
Finansman Giderleri
36 -11.904 -132.201
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-776.458 3.064.842
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-409.084 -75.683
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
39 -409.084 -75.683
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.185.542 2.989.159
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.185.542 2.989.159
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.185.542 2.989.159
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-622.358 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-622.358 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
-622.358 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-622.358 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.807.900 2.989.159
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.807.900 2.989.159http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/779188


BIST
'
18:059.693
Değişim :  1,77% |  168,87
Açılış :  9.431  
Önceki Kapanış :  9.525  
En Düşük
9.421
En Yüksek
9.715
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
TTKOM 39,16 1.459.788.250 % 10,00  
MAGEN 19,58 356.147.014 % 10,00  
ISBTR 524.947,50 13.073.793 % 10,00  
TKFEN 44,94 644.409.466 % 9,99  
SILVR 22,68 111.500.027 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,4915 32,5004 % 0,08  
Euro 34,5977 34,6901 % -0,12  
Sterlin 40,0387 40,2394 % -0,46  
Frank 35,5546 35,7328 % 0,28  
Riyal 8,6287 8,6720 % 0,06  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 28,65 28,71 % 0,66  
Platin 934,17 937,32 % 0,66  
Paladyum 1.030,19 1.034,38 % 0,66  
Brent Pet. 87,24 87,24 % 0,66  
Altın Ons 2.391,52 2.392,09 % 0,66