***IDEAS*** İDEALİST DANIŞMANLIK A.Ş.( Finansal Rapor

10.08.2020 20:09
***IDEAS*** İDEALİST DANIŞMANLIK A.Ş.( Finansal Rapor


***IDEAS*** İDEALİST DANIŞMANLIK A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.141.000 -563.444 1.919.845 390.430 687.915 1.626.189 2.257.319 11.459.254 11.459.254
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
30 5.141.000 -563.444 1.919.845 390.430 687.915 1.626.189 2.257.319 11.459.254 11.459.254
Transferler
30 18.037 2.239.282 -2.257.319 -1.807.900 -1.807.900
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
30 -622.358 -1.185.542 -1.185.542 -1.185.542
Dönem Karı (Zararı)
30 -1.185.542 -622.358 -622.358
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
30 -622.358
Dönem Sonu Bakiyeler
5.141.000 -563.444 1.919.845 -231.928 705.952 3.865.471 -1.185.542 9.651.354 9.651.354
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
9.500.000 2.717.983 -192.565 345.524 698.397 -475.492 33.565 12.627.412 12.627.412
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
30 9.500.000 2.717.983 -192.565 345.524 698.397 -475.492 33.565 12.627.412 12.627.412
Transferler
30 59.144 -25.579 -33.565
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
30 -345.524 1.210.136 864.612 864.612
Dönem Karı (Zararı)
30 1.210.136 1.210.136 1.210.136
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
30 -345.524 -345.524 -345.524
Dönem Sonu Bakiyeler
9.500.000 2.717.983 -192.565 0 757.541 -501.071 1.210.136 13.492.024 13.492.024


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.360.238 -2.008.711
Dönem Karı (Zararı)
1.210.136 33.565
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
41 1.210.136 33.565
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
354.972 -315.586
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14,16 74.677 61.650
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 22.559
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
34 0 22.559
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-52.164 -246.569
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 -68.982 -211.256
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16.818 -35.313
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
192.903 -384.394
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
34,36 248.399 -470.952
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
34,36 86.558
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
34,36 36.245
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
34,36 -91.741
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-44.906
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
53 -44.906
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
139.556 265.592
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
10.482
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
644.591 -1.714.312
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
47 819.072 1.588.026
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-510.492 -3.586.697
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -3.835
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -506.657 -3.586.697
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7.270 -23.727
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 7.270 -36.418
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 12.691
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 8.644
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 -31.250 264.855
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
99.648 148.066
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -13.293 -13.947
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 112.941 162.013
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 -98.910 122.893
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-61.360 156.170
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -61.360 156.170
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12 -320.822 11.746
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
741.435 -404.288
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
29 1.479 71.776
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
29 739.956 -476.064
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.209.699 -1.996.333
Kira Ödemeleri
47 -25.251 -43.773
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
39 175.790 31.395
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-594.401 -445.420
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
64.398
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 64.398
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-658.799 -445.420
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -654.588 -442.119
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16 -4.211 -3.301
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 1.830.613
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 1.361.582
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
30 0 1.361.582
Alınan Faiz
36 469.031
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.765.837 -623.518
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.765.837 -623.518
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
332.427 955.945
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.098.264 332.427


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
53 2.098.264 332.427
Finansal Yatırımlar
47 6.288.130 7.701.125
Ticari Alacaklar
6,7 4.406.389 3.804.156
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 3.835
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 4.402.554 3.804.156
Peşin Ödenmiş Giderler
12 44.253 7.106
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 44.253 7.106
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
39 15.243
Diğer Dönen Varlıklar
29 25.097 26.576
ARA TOPLAM
12.862.133 11.886.633
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
12.862.133 11.886.633
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
9 47.293 54.563
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 47.293 54.563
Maddi Duran Varlıklar
14 972.766 454.384
Kullanım Hakkı Varlıkları
440.481 448.517
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17,18 2.291.473 2.290.131
Şerefiye
18 2.282.706 2.282.706
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 8.767 7.425
Peşin Ödenmiş Giderler
12 5.897
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 5.897
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.752.013 3.253.492
TOPLAM VARLIKLAR
16.614.146 15.140.125
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 144.445 127.016
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 144.445 127.016
Ticari Borçlar
6,7 875.569 739.676
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 3.749 17.042
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 871.820 722.634
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 63.845 162.755
Diğer Borçlar
9 127.889 183.842
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 127.889 183.842
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 11.907 332.729
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 11.907 332.729
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
207.185 46.638
Kısa Vadeli Karşılıklar
25 160.919 153.330
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
25 144.101 153.330
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 16.818
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 704.018
ARA TOPLAM
2.295.777 1.745.986
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.295.777 1.745.986
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 337.950 352.728
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 337.950 352.728
Diğer Borçlar
9 4.800 10.207
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 4.800 10.207
Uzun Vadeli Karşılıklar
25 144.070 203.823
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25 144.070 203.823
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
39 339.525 199.969
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
826.345 766.727
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.122.122 2.512.713
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
13.492.024 12.627.412
Ödenmiş Sermaye
30 9.500.000 9.500.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
30 2.717.983 2.717.983
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
30 -192.565 -192.565
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 -192.565 -192.565
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 -192.565 -192.565
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
30 345.524
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
30 345.524
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
30 345.524
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
30 757.541 698.397
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 -501.071 -475.492
Net Dönem Karı veya Zararı
41 1.210.136 33.565
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
13.492.024 12.627.412
TOPLAM KAYNAKLAR
16.614.146 15.140.125


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 8.186.855 2.941.086
Satışların Maliyeti
31 -5.190.433 -1.641.674
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.996.422 1.299.412
BRÜT KAR (ZARAR)
2.996.422 1.299.412
Genel Yönetim Giderleri
33 -2.857.377 -1.909.218
Pazarlama Giderleri
33 -3.179 -100.000
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 394.794 33.069
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -95.473 -134.843
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
435.187 -811.580
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 1.041.055 26.226
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
35 -8.973
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
35 -16.360
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.476.242 -810.687
Finansman Gelirleri
36 248.400 46.133
Finansman Giderleri
36 -42.227 -11.904
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.682.415 -776.458
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-472.279 -409.084
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
39 -235.116
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
39 -237.163 -409.084
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.210.136 -1.185.542
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.210.136 -1.185.542
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
1.210.136 -1.185.542
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-192.565
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-240.706
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
48.141
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
48.141
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 -622.358
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
39 0 -622.358
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
39 0 -622.358
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-192.565 -622.358
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.017.571 -1.807.900
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
1.017.571 -1.807.900http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867658


BIST
'
18:059.693
Değişim :  1,77% |  168,87
Açılış :  9.431  
Önceki Kapanış :  9.525  
En Düşük
9.421
En Yüksek
9.715
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
TTKOM 39,16 1.459.788.250 % 10,00  
MAGEN 19,58 356.147.014 % 10,00  
ISBTR 524.947,50 13.073.793 % 10,00  
TKFEN 44,94 644.409.466 % 9,99  
SILVR 22,68 111.500.027 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,4915 32,5004 % 0,08  
Euro 34,5977 34,6901 % -0,12  
Sterlin 40,0387 40,2394 % -0,46  
Frank 35,5546 35,7328 % 0,28  
Riyal 8,6287 8,6720 % 0,06  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 28,65 28,71 % 0,66  
Platin 934,17 937,32 % 0,66  
Paladyum 1.030,19 1.034,38 % 0,66  
Brent Pet. 87,24 87,24 % 0,66  
Altın Ons 2.391,52 2.392,09 % 0,66