***IDEAS*** İDEALİST DANIŞMANLIK A.Ş.( Finansal Rapor

03.06.2021 18:14
***IDEAS*** İDEALİST DANIŞMANLIK A.Ş.( Finansal Rapor


***IDEAS*** İDEALİST DANIŞMANLIK A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
9.500.000 2.717.983 -192.565 345.524 698.397 -475.492 33.565 12.627.412 12.627.412
Transferler
30 33.565 -33.565
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
30 355.887 -25.454 330.433 330.433
Dönem Karı (Zararı)
30 -25.454 -25.454 -25.454
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
30 355.887 355.887 355.887
Dönem Sonu Bakiyeler
9.500.000 2.717.983 -192.565 701.411 698.397 -441.927 -25.454 12.957.845 12.957.845
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
9.500.000 2.717.983 -174.357 786.600 757.541 -501.071 2.192.499 15.279.195 15.279.195
Transferler
30 2.192.499 -2.192.499
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
30 1.024.800 1.471.618 2.496.418 2.496.418
Dönem Karı (Zararı)
30 1.471.618 1.471.618 -90.712 1.380.906
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
30 1.024.800 1.024.800 1.024.800
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
30 112.500 112.500
Dönem Sonu Bakiyeler
9.500.000 2.717.983 -174.357 1.811.400 757.541 1.691.428 1.471.618 17.775.613 21.788 17.797.401


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.107.985 5.956.846
Dönem Karı (Zararı)
1.380.906 -25.454
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
41 1.380.906 -25.454
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-907.912 -316.028
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14,17,20 133.178 46.103
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-12.900 224.431
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 -12.900 207.613
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 16.818
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-241.103 -174.567
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
39 -147.653 -137.874
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
39 35.529 17.754
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
34 120.041 31.956
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
34 -249.020 -86.403
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.024.800 -701.411
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
47 -1.024.800 -701.411
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
40 237.713 289.416
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
5.361.934 6.321.364
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
47 3.883.791 4.881.621
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
319.869 -231.088
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -197.185 -138.061
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 517.054 -93.027
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.336 2.100
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -10.336 2.100
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 -152.297 -143.371
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
240.641 -330.004
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 12.584 -2.346
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 228.057 -327.658
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 141.149 -27.005
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
53.226 2.145.586
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 2.114.375
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 53.226 31.211
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12 898.304 -313.330
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-12.413 336.855
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
29 -12.413 680
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
29 336.175
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
5.834.928 5.979.882
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
40 273.057 -23.036
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-722.355 -240.056
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-647.500
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-74.855 -240.056
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -74.855 -235.843
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -4.213
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
70.591 110.132
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
20 -41.533 -9.988
Ödenen Faiz
39 -35.529 -17.754
Alınan Faiz
39 147.653 137.874
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.456.221 5.826.922
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.456.221 5.826.922
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
51 4.453.590 332.427
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
9.909.811 6.159.349


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
53 9.909.811 4.453.590
Finansal Yatırımlar
7.402.279 8.617.262
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
47 7.402.279 8.617.262
Ticari Alacaklar
2.258.104 2.328.953
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 523.776 326.591
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 1.734.328 2.002.362
Diğer Alacaklar
120.033 4.499
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 112.500
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 7.533 4.499
Peşin Ödenmiş Giderler
176.764 16.244
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 176.764 16.244
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
39 96.201 92.863
Diğer Dönen Varlıklar
29 29.728 17.315
ARA TOPLAM
19.992.920 15.530.726
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
19.992.920 15.530.726
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
4 28.292
Diğer Alacaklar
49.675 42.373
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 49.675 42.373
Maddi Duran Varlıklar
999.944 989.231
Taşıtlar
14 708.433 753.929
Mobilya ve Demirbaşlar
14 291.511 235.302
Kullanım Hakkı Varlıkları
20 1.203.349 1.267.960
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.313.864 2.318.289
Şerefiye
18 2.282.706 2.282.706
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 31.158 35.583
Peşin Ödenmiş Giderler
8.223.223
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.595.124 4.626.076
TOPLAM VARLIKLAR
24.588.044 20.156.802
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
166.062 159.211
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
166.062 159.211
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 166.062 159.211
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
201.378 176.062
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
47 201.378 176.062
Ticari Borçlar
1.967.368 1.606.686
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 29.783 17.199
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 1.937.585 1.589.487
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 206.143 64.994
Diğer Borçlar
303.178 249.952
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 303.178 249.952
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.346.855 448.551
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 1.346.855 448.551
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
39 382.993 106.598
Kısa Vadeli Karşılıklar
135.069 234.348
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
25 113.169 212.448
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 21.900 21.900
ARA TOPLAM
4.709.046 3.046.402
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.709.046 3.046.402
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
765.265 838.965
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 290.380 305.794
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 474.885 533.171
Uzun Vadeli Karşılıklar
410.785 324.406
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25 410.785 324.406
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
39 905.547 667.834
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.081.597 1.831.205
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
6.790.643 4.877.607
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
17.775.613 15.279.195
Ödenmiş Sermaye
30 9.500.000 9.500.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
30 2.717.983 2.717.983
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-174.357 -174.357
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-174.357 -174.357
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 -174.357 -174.357
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.811.400 786.600
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
1.811.400 786.600
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
30 1.811.400 786.600
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
757.541 757.541
Yasal Yedekler
30 757.541 757.541
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 1.691.428 -501.071
Net Dönem Karı veya Zararı
41 1.471.618 2.192.499
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
21.788
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
17.797.401 15.279.195
TOPLAM KAYNAKLAR
24.588.044 20.156.802


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 7.100.383 4.010.552
Satışların Maliyeti
31 -3.203.543 -2.657.146
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.896.840 1.353.406
BRÜT KAR (ZARAR)
3.896.840 1.353.406
Genel Yönetim Giderleri
33 -2.314.409 -1.578.838
Pazarlama Giderleri
33 -2.713
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 383.045 159.015
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -366.920 -83.231
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.598.556 -152.361
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 506.440 232.024
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
35 -471.708
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.633.288 79.663
Finansman Gelirleri
36 147.653 137.874
Finansman Giderleri
36 -35.529 -17.754
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.745.412 199.783
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-364.506 -225.237
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
39 -382.993 -13.567
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
39 18.487 -211.670
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.380.906 -25.454
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.380.906 -25.454
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-90.712
Ana Ortaklık Payları
1.471.618 -25.454
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
1.024.800 355.887
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.281.000 444.859
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
37 1.281.000 444.859
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-256.200 -88.972
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
37 -256.200 -88.972
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.024.800 355.887
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.405.706 330.433
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-90.712
Ana Ortaklık Payları
2.496.418 330.433http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939945


BIST
'
18:059.693
Değişim :  1,77% |  168,87
Açılış :  9.431  
Önceki Kapanış :  9.525  
En Düşük
9.421
En Yüksek
9.715
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
TTKOM 39,16 1.459.788.250 % 10,00  
MAGEN 19,58 356.147.014 % 10,00  
ISBTR 524.947,50 13.073.793 % 10,00  
TKFEN 44,94 644.409.466 % 9,99  
SILVR 22,68 111.500.027 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,4915 32,5004 % 0,08  
Euro 34,5977 34,6901 % -0,12  
Sterlin 40,0387 40,2394 % -0,46  
Frank 35,5546 35,7328 % 0,28  
Riyal 8,6287 8,6720 % 0,06  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 28,65 28,71 % 0,66  
Platin 934,17 937,32 % 0,66  
Paladyum 1.030,19 1.034,38 % 0,66  
Brent Pet. 87,24 87,24 % 0,66  
Altın Ons 2.391,52 2.392,09 % 0,66