***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Finansal Rapor )

09.08.2016 17:59***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2015 - 30.06.2015
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
9 46.756.143 47.871.488 25.222.916 26.905.276
Satışların Maliyeti
9 -44.389.916 -44.958.644 -24.808.481 -23.334.361
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.366.227 2.912.844 414.435 3.570.915
BRÜT KAR (ZARAR)
2.366.227 2.912.844 414.435 3.570.915
Genel Yönetim Giderleri
-6.626.479 -9.566.797 -3.631.574 -5.827.565
Pazarlama Giderleri
-2.397.650 -3.601.218 -1.198.330 -2.195.050
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
10 10.887.912 6.798.423 6.345.546 3.838.874
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -2.036.184 -909.569 -1.456.648 -531.688
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.193.826 -4.366.317 473.429 -1.144.514
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
1.576.493 120.151 1.486.468 103.241
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-5.880 -5.880
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
58.692 -134.899 4.554 56.959
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.823.131 -4.381.065 1.958.571 -984.314
Finansman Gelirleri
121.761 2.773.356 91.675 1.410.785
Finansman Giderleri
-451.492 -374.395 -183.904 -289.147
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.493.400 -1.982.104 1.866.342 137.324
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.513.844 1.127.906 -667.847 739.081
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
11 -682.637 -378.880
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
11 -831.207 1.127.906 -288.967 739.081
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.979.556 -854.198 1.198.495 876.405
DÖNEM KARI (ZARARI)
12 1.979.556 -854.198 1.198.495 876.405
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
1.979.556 -854.198 1.198.495 876.405
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç/ (Kayıp) 12 0,01600000 -0,00700000 0,01000000 0,00700000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
120.000.000 38.494.868 4.858.142 -519.552 957.185 49.677.624 46.008.935 259.477.202
Transferler
46.008.935 -46.008.935
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-98.709 -854.198 -952.907
Dönem Sonu Bakiyeler
120.000.000 38.494.868 4.858.142 -618.261 957.185 95.686.559 -854.198 258.524.295 258.524.295
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
120.000.000 38.494.868 5.564.782 -234.374 957.185 95.686.559 -2.955.689 257.513.331
Transferler
-2.955.689 2.955.689
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
240.154 1.979.556 2.219.710
Dönem Sonu Bakiyeler
120.000.000 38.494.868 5.564.782 5.780 957.185 92.730.870 1.979.556 259.733.041 259.733.041


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.382.926 609.206
Dönem Karı (Zararı)
12 1.979.556 -854.198
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.836.125 1.973.233
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.317.356 1.325.652
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.284.724 4.159.700
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.284.724 4.186.251
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-26.551
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
349.506 -2.398.961
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-80.823 -2.773.356
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
430.329 374.395
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-58.692 134.899
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-58.692 134.899
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 1.513.844 -1.127.906
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.570.613 -120.151
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-1.570.613 -120.151
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-5.178.842 2.130.345
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
895.415 -536.629
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 -1.465.117 1.671.245
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 2.360.532 -2.207.874
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.688.567 -1.297.498
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -1.596.482 -1.297.498
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -92.085
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-57.940 -782.155
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-396.989 -3.548.657
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.434.711 3.936.640
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 -1.965.071 -520.016
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 530.360 4.456.656
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
7 766.759 3.717.976
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.517
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.517
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
566.684 796.599
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.829.493 -154.414
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-3.829.493 -154.414
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
636.839 3.249.380
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
7 -1.504.128 -2.000.504
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-443.461 -639.670
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-72.176
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
195.527 -1.161.392
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.586.468 247.881
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.586.468 247.881
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.390.941 -1.409.273
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.363.073 -1.382.340
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-27.868 -26.933
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
96.380 1.926.351
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
445.886
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-472.610
Ödenen Faiz
-430.329 -374.395
Alınan Faiz
80.823 2.773.356
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.091.019 1.374.165
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.091.019 1.374.165
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.183.485 749.347
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
92.466 2.123.512


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2015 - 30.06.2015
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
12 1.979.556 -854.198 1.198.495 876.405
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
240.154 -98.709 240.154 -98.709
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
240.154 -98.709 240.154 -98.709
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
240.154 -98.709 240.154 -98.709
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.219.710 -952.907 1.438.649 777.696
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
2.219.710 -952.907 1.438.649 777.696


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
92.466 1.183.485
Ticari Alacaklar
81.682.409 82.577.824
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 4.340.035 2.874.918
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 77.342.374 79.702.906
Diğer Alacaklar
23.841.297 22.232.115
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 23.828.597 22.232.115
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 12.700
Stoklar
6.803.621 6.745.681
Peşin Ödenmiş Giderler
8.716.041 8.302.654
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8.716.041 8.302.654
Diğer Dönen Varlıklar
8 0 0
ARA TOPLAM
121.135.834 121.041.759
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
121.135.834 121.041.759
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
5 111.333 31.948
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 111.333 31.948
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
23.612.758 23.554.067
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
84.857.288 84.857.288
Maddi Duran Varlıklar
27.953.751 27.830.064
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
51.936.655 51.930.435
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
51.936.655 51.930.435
Peşin Ödenmiş Giderler
23.679 40.077
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
23.679 40.077
Ertelenmiş Vergi Varlığı
11 1.674.915 2.566.160
Diğer Duran Varlıklar
8 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
190.170.379 190.810.039
TOPLAM VARLIKLAR
311.306.213 311.851.798
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
868.534 553.828
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
262.632 254.973
Ticari Borçlar
10.353.914 11.788.625
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 2.309.960 4.275.031
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 8.043.954 7.513.594
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
7 3.702.090 2.935.331
Ertelenmiş Gelirler
3.174.982 2.608.298
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
3.174.982 2.608.298
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
11 377.147 137.971
Kısa Vadeli Karşılıklar
44.799 44.799
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
44.799 44.799
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
8 7.157.828 9.790.991
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
8 7.157.828 9.790.991
ARA TOPLAM
25.941.926 28.114.816
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
25.941.926 28.114.816
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.133.323 3.009.802
Uzun Vadeli Karşılıklar
12.921.429 12.441.025
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
7 12.921.429 12.441.025
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
8 9.576.494 10.772.824
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
8 9.576.494 10.772.824
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
25.631.246 26.223.651
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
51.573.172 54.338.467
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
259.733.041 257.513.331
Ödenmiş Sermaye
120.000.000 120.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
38.494.868 38.494.868
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
5.570.562 5.330.408
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
5.564.782 5.564.782
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
5.780 -234.374
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
957.185 957.185
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
92.730.870 95.686.559
Net Dönem Karı veya Zararı
1.979.556 -2.955.689
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
259.733.041 257.513.331
TOPLAM KAYNAKLAR
311.306.213 311.851.798http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/551502


BIST
18:051.314
Değişim :  -0,73% |  -9,70
Açılış :  1.329  
Önceki Kapanış :  1.324  
En Yüksek
1.336
En Düşük
1.299
BIST En Aktif Hisseler18:05
KONYA 1.078,40 295.925.547 % 10,00  
MERKO 13,20 16.261.785 % 10,00  
SUMAS 38,72 819.161 % 10,00  
POLTK 352,00 1.367.994 % 10,00  
EGEEN 1.557,00 296.758.629 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,8816 7,8844 % 3,48  
Euro 9,3330 9,3533 % 3,45  
Sterlin 10,4796 10,5321 % 3,78  
Frank 8,6205 8,6724 % 3,52  
Riyal 2,0986 2,1091 % 3,61  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.840 1.841 -32,66  
Altın Gr. 467 467 8,30  
Cumhuriyet 3.161 3.208 88,00  
Tam 3.154 3.235 102,57  
Yarım 1.524 1.565 49,62  
Çeyrek 765 783 24,81  
Gümüş.Ons 23,58 23,63 -0,58  
Gümüş Gr. 5,98 5,99 0,06  
B. Petrol 45,84 45,84 0,77