***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Finansal Rapor

30.04.2019 18:51***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 33.052.556 28.557.650
Satışların Maliyeti
12 -30.171.377 -27.708.485
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.881.179 849.165
BRÜT KAR (ZARAR)
2.881.179 849.165
Genel Yönetim Giderleri
-3.359.777 -4.003.442
Pazarlama Giderleri
-1.647.949 -1.739.523
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 2.971.687 3.397.571
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -396.473 -613.070
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
448.667 -2.109.299
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
15.307 83.621
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-34.287 -2.452
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
-276.756 -649.416
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
152.931 -2.677.546
Finansman Gelirleri
548.050 66.423
Finansman Giderleri
-446.914 -357.269
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
254.067 -2.968.392
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-106.181 -43.686
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
14 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14 -106.181 -43.686
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
147.886 -3.012.078
DÖNEM KARI (ZARARI)
147.886 -3.012.078
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
147.886 -3.012.078
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç/ (Kayıp) 15 0,00100000 -0,02500000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç/ (Kayıp) 0,00000000 0,00000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.384.917 1.179.849
Dönem Karı (Zararı)
15 147.886 -3.012.078
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.701.485 2.740.715
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
583.951 609.787
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-82.514 626.991
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 -82.514 609.135
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 0 17.856
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
984.920 664.729
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 984.920 664.729
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-186.789 227.275
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-512.191 -62.958
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
325.402 290.233
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
276.756 649.416
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
276.756 649.416
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 106.181 43.686
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
18.980 -81.169
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-15.307 -81.169
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
34.287 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
74.189 1.868.949
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.455.821 -4.656.355
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
126.985 -976.596
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.328.836 -3.679.759
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-192.562 4.239.231
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 0 4.227.974
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -192.562 11.257
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.681.062 -1.089.652
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -573.964 193.307
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.199.027 3.633.678
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 -664.974 3.405.219
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 2.864.001 228.459
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
9 986.600 258.095
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
10 245.795 248.066
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.365.466 -957.421
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-74.351 79.030
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-1.291.115 -1.036.451
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.923.560 1.597.586
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
9 -538.643 -417.737
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.448.462 -519.357
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
63.782 154.869
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
63.782 154.869
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.531.223 -674.226
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -2.531.223 -674.226
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18.979 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
352.137 -125.800
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 31.027
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-33.404 0
Ödenen Faiz
-97.120 -219.785
Alınan Faiz
482.661 62.958
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-711.408 534.692
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-711.408 534.692
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 11.227.676 464.813
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 10.516.268 999.505


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 10.547.075 11.228.953
Ticari Alacaklar
75.254.039 76.728.813
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4-16 2.062.764 1.964.731
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 73.191.275 74.764.082
Diğer Alacaklar
529.448 554.044
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5-16 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 529.448 554.044
Stoklar
6 17.937.189 15.256.127
Peşin Ödenmiş Giderler
10 4.986.493 4.524.403
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
76.899 2.548
Diğer Dönen Varlıklar
11 0 0
ARA TOPLAM
109.331.143 108.294.888
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
109.331.143 108.294.888
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
5 655.985 438.827
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
21.985.960 22.331.423
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
120.985.808 121.039.074
Maddi Duran Varlıklar
7 16.644.572 14.722.605
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
42.518.603 42.541.772
Peşin Ödenmiş Giderler
10 148.025 36.151
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
202.938.953 201.109.852
TOPLAM VARLIKLAR
312.270.096 309.404.740
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5.741 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
410.169 540.413
Ticari Borçlar
11.240.848 9.143.288
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4-16 2.753.079 3.519.520
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 8.487.769 5.623.768
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 4.980.659 3.994.059
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 1.402.145 1.156.350
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.393.500 1.142.354
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9 1.014.527 763.381
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
378.973 378.973
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 8.518.029 8.936.789
ARA TOPLAM
27.951.091 24.913.253
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
27.951.091 24.913.253
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
16.474.172 16.332.025
Uzun Vadeli Karşılıklar
12.939.840 12.719.290
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9 12.939.840 12.719.290
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
14 2.051.189 1.950.092
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
11 35.694 730.814
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
31.500.895 31.732.221
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
59.451.986 56.645.474
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
252.818.110 252.759.266
Ödenmiş Sermaye
120.000.000 120.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
38.494.868 38.494.868
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
9.884.360 9.973.402
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
10.255.857 10.276.192
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
9.228.235 9.228.235
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.027.622 1.047.957
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-371.497 -302.790
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
957.185 957.185
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
83.333.811 89.293.774
Net Dönem Karı veya Zararı
15 147.886 -5.959.963
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
252.818.110 252.759.266
TOPLAM KAYNAKLAR
312.270.096 309.404.740


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
120.000.000 38.494.868 10.041.270 141.785 166.082 957.185 91.279.026 -1.985.252 259.094.964 259.094.964
Transferler
-1.985.252 1.985.252
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-376.103 -3.012.078 -3.388.181 -3.388.181
Dönem Sonu Bakiyeler
120.000.000 38.494.868 10.041.270 -234.318 166.082 957.185 89.293.774 -3.012.078 255.706.783 255.706.783
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
120.000.000 38.494.868 9.228.235 1.047.957 -302.790 957.185 89.293.774 -5.959.963 252.759.266 252.759.266
Transferler
-5.959.963 5.959.963
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-20.335 -68.707 147.886 58.844 58.844
Dönem Sonu Bakiyeler
120.000.000 38.494.868 9.228.235 1.027.622 -371.497 957.185 83.333.811 147.886 252.818.110 252.818.110


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
15 147.886 -3.012.078
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-89.042 -376.103
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-25.419 -470.129
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-68.707 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
5.084 94.026
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14 5.084 94.026
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-89.042 -376.103
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
58.844 -3.388.181
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
58.844 -3.388.181http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/759823


BIST18:051.314
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  0  
Önceki Kapanış :  1.314  
En Yüksek
0
En Düşük
0
BIST En Aktif Hisseler18:05
INFO 11,87 13.157.456 % 133,32  
KUYAS 2,35 61.130.099 % 0,00  
ISCTR 6,49 431.283.442 % 0,00  
DAGI 9,01 47.431.681 % 0,00  
CEMTS 14,70 107.365.498 % 0,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,9470 7,9498 % 0,79  
Euro 9,4204 9,4286 % 0,97  
Sterlin 10,5673 10,6203 % 0,90  
Frank 8,6834 8,7357 % 0,90  
Riyal 2,1126 2,1232 % 0,75  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.829 1.830 -6,58  
Altın Gr. 467 467 1,39  
Cumhuriyet 3.161 3.208 88,00  
Tam 3.154 3.235 102,57  
Yarım 1.524 1.565 49,62  
Çeyrek 765 783 24,81  
Gümüş.Ons 23,46 23,49 -0,11  
Gümüş Gr. 5,99 6,00 0,01  
B. Petrol 46,58 46,58 0,54