***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Finansal Rapor

01.03.2017 21:12***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 87.542.253 84.465.659
Satışların Maliyeti
28 -82.968.189 -82.564.978
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.574.064 1.900.681
BRÜT KAR (ZARAR)
4.574.064 1.900.681
Genel Yönetim Giderleri
29-30 -11.368.468 -12.805.327
Pazarlama Giderleri
29-30 -12.658.129 -8.400.157
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 29.468.757 18.351.708
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -7.547.804 -14.676.729
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.468.420 -15.629.824
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 3.642.622 24.176.904
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 -1.043.287 -22.014.856
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 -1.777.114 200.748
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.290.641 -13.267.028
Finansman Gelirleri
34 188.542 4.079.621
Finansman Giderleri
33 -1.032.266 -956.009
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.446.917 -10.143.416
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
36 -3.898.761 7.187.727
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
36 0 -137.971
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
36 -3.898.761 7.325.698
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.451.844 -2.955.689
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.451.844 -2.955.689
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.451.844 -2.955.689
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç/(Kayıp) 37 -0,01200000 -0,02500000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
120.000.000 38.494.868 4.858.142 -519.552 957.185 49.677.624 46.008.935 259.477.202 259.477.202
Transferler
27 46.008.935 -46.008.935
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 706.640 285.178 -2.955.689 -1.963.871
Dönem Sonu Bakiyeler
120.000.000 38.494.868 5.564.782 -234.374 957.185 95.686.559 -2.955.689 257.513.331 257.513.331
Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
120.000.000 38.494.868 5.564.782 -234.374 957.185 95.686.559 -2.955.689 257.513.331 257.513.331
Transferler
27 -2.955.689 2.955.689
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 2.883.356 -255.884 -1.451.844 1.175.628 1.175.628
Dönem Sonu Bakiyeler
120.000.000 38.494.868 8.448.138 -490.258 957.185 92.730.870 -1.451.844 258.688.959 258.688.959


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.631.388 -350.347
Dönem Karı (Zararı)
37 -1.451.844 -2.955.689
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
9.431.213 -5.111.164
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18-19 2.566.385 2.630.430
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.005.763 2.369.686
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
32 -20.000 58.500
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
32 1.025.763 2.311.186
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.202.853 4.947.649
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22-30 2.469.523 4.974.200
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
31 733.330 -26.551
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
719.102 -3.138.720
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
34 -144.641 -3.998.568
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 863.743 859.848
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-2.030.000 -4.350.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
32 -2.030.000 -4.350.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
1.777.114 -200.748
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
16 1.777.114 -200.748
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
36 3.898.761 -7.187.727
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-133.667 0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.575.098 -181.734
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
32 -1.575.098 -181.734
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.589.601 11.168.560
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
807.818 -23.246.409
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 301.936 4.472.159
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 505.882 -27.718.568
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5.843.811 24.710.492
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 6.748.772 24.726.387
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 -904.961 -15.895
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 669.993 212.178
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
24 -449.746 -2.506.547
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.194.768 5.279.570
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 -2.232.383 1.517.110
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 1.037.615 3.762.460
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
22 1.731.812 -3.797.961
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 -1.517
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 0 -1.517
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
24 -1.530.931 405.164
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.467.590 10.113.590
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
26 -7.467.590 10.113.590
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
6.389.768 3.101.707
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
22 -2.798.427 -2.812.384
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-959.953 -639.670
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.025.285 -1.375.680
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
16 -1.100.000 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.590.952 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.590.952 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.516.237 -1.375.680
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -2.397.451 -1.669.882
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
19 -118.786 294.202
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-516.165 2.160.165
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 202.937
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -978.555
Ödenen Faiz
33 -863.743 -859.848
Alınan Faiz
34 144.641 3.998.568
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
89.938 434.138
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
89.938 434.138
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 1.183.485 749.347
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 1.273.423 1.183.485


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
37 -1.451.844 -2.955.689
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
2.627.472 991.818
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
27 3.035.113 743.832
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22-27 -319.856 356.473
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-87.785 -108.487
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 -87.785 -108.487
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.627.472 991.818
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.175.628 -1.963.871
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.175.628 -1.963.871


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 1.273.423 1.183.485
Finansal Yatırımlar
7 0 0
Ticari Alacaklar
81.770.006 82.577.824
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
14154 2.572.982 2.874.918
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 79.197.024 79.702.906
Diğer Alacaklar
11 16.066.318 22.232.115
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
14185 15.483.343 22.232.115
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 582.975 0
Stoklar
13 6.075.688 6.745.681
Peşin Ödenmiş Giderler
24 8.265.877 8.302.654
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 684.011 0
Diğer Dönen Varlıklar
26 0 0
ARA TOPLAM
114.135.323 121.041.759
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
114.135.323 121.041.759
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 0 0
Diğer Alacaklar
11 353.934 31.948
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 22.921.404 23.554.067
Canlı Varlıklar
14 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 91.191.949 84.857.288
Maddi Duran Varlıklar
18 26.666.168 27.830.064
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 50.977.865 51.930.435
Peşin Ödenmiş Giderler
24 526.600 40.077
Ertelenmiş Vergi Varlığı
36 0 2.566.160
Diğer Duran Varlıklar
26 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
192.637.920 190.810.039
TOPLAM VARLIKLAR
306.773.243 311.851.798
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 811.675 553.828
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 381.818 254.973
Ticari Borçlar
10.593.857 11.788.625
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
14154 2.042.648 4.275.031
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 8.551.209 7.513.594
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
22 4.667.143 2.935.331
Diğer Borçlar
11 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları
15 0 0
Ertelenmiş Gelirler
24 1.077.367 2.608.298
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
36 0 137.971
Kısa Vadeli Karşılıklar
778.129 44.799
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22 0 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
21 778.129 44.799
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 4.519.095 9.790.991
ARA TOPLAM
22.829.084 28.114.816
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
22.829.084 28.114.816
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 2.828.047 3.009.802
Diğer Borçlar
11 0 0
Ertelenmiş Gelirler
24 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
12.431.977 12.441.025
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22 12.431.977 12.441.025
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
21 0 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
25 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
36 1.418.046 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
26 8.577.130 10.772.824
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
25.255.200 26.223.651
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
48.084.284 54.338.467
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
258.688.959 257.513.331
Ödenmiş Sermaye
27 120.000.000 120.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
27 38.494.868 38.494.868
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
7.957.880 5.330.408
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27 8.448.138 5.564.782
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
27 -490.258 -234.374
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
27 957.185 957.185
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 92.730.870 95.686.559
Net Dönem Karı veya Zararı
37 -1.451.844 -2.955.689
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
258.688.959 257.513.331
TOPLAM KAYNAKLAR
306.773.243 311.851.798http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/590127


BIST18:051.314
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  0  
Önceki Kapanış :  1.314  
En Yüksek
0
En Düşük
0
BIST En Aktif Hisseler18:05
KONYA 1.078,40 295.925.547 % 10,00  
MERKO 13,20 16.261.785 % 10,00  
SUMAS 38,72 819.161 % 10,00  
POLTK 352,00 1.367.994 % 10,00  
EGEEN 1.557,00 296.758.629 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,8840 7,8977 % 0,13  
Euro 9,3372 9,3709 % 0,35  
Sterlin 10,4932 10,5459 % 0,20  
Frank 8,6198 8,6717 % 0,16  
Riyal 2,0986 2,1091 % 0,09  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.825 1.825 -11,48  
Altın Gr. 466 466 7,46  
Cumhuriyet 3.161 3.208 88,00  
Tam 3.154 3.235 102,57  
Yarım 1.524 1.565 49,62  
Çeyrek 765 783 24,81  
Gümüş.Ons 23,37 23,42 -0,19  
Gümüş Gr. 5,93 5,94 -0,04  
B. Petrol 46,48 46,48 0,44