***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2017 22:02***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
10 52.717.371 46.756.143 26.354.639 25.222.916
Satışların Maliyeti
10 -49.176.591 -44.389.916 -25.641.214 -24.808.481
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.540.780 2.366.227 713.425 414.435
BRÜT KAR (ZARAR)
3.540.780 2.366.227 713.425 414.435
Genel Yönetim Giderleri
-5.660.782 -6.626.479 -2.417.309 -3.631.574
Pazarlama Giderleri
-4.652.598 -2.397.650 -1.866.510 -1.198.330
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 9.481.612 10.887.912 5.143.875 6.345.546
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
11 -1.876.606 -2.036.184 -1.017.643 -1.456.648
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
832.406 2.193.826 555.838 473.429
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26.604 1.576.493 1.486.468
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-5.880 -5.880
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
-99.616 58.692 93.711 4.554
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
759.394 3.823.131 649.549 1.958.571
Finansman Gelirleri
650.568 121.761 241.858 91.675
Finansman Giderleri
-748.041 -451.492 -370.192 -183.904
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
661.921 3.493.400 521.215 1.866.342
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
58.029 -1.513.844 62.117 -667.847
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
12 -12.441 -682.637 -12.441 -378.880
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
12 70.470 -831.207 74.558 -288.967
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
719.950 1.979.556 583.332 1.198.495
DÖNEM KARI (ZARARI)
13 719.950 1.979.556 583.332 1.198.495
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
719.950 1.979.556 583.332 1.198.495
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç/(Kayıp) 13 0,00600000 0,01600000 0,00500000 0,01000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
120.000.000 38.494.868 5.564.782 -234.374 957.185 95.686.559 -2.955.689 257.513.331 257.513.331
Transferler
-2.955.689 2.955.689
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
240.154 1.979.556 2.219.710
Dönem Sonu Bakiyeler
120.000.000 38.494.868 5.564.782 5.780 957.185 92.730.870 1.979.556 259.733.041 259.733.041
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
120.000.000 38.494.868 8.448.138 -490.258 957.185 92.730.870 -1.451.844 258.688.959 258.688.959
Transferler
-1.451.844 1.451.844
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-768.160 719.950 -48.210
Dönem Sonu Bakiyeler
120.000.000 38.494.868 8.448.138 -1.258.418 957.185 91.279.026 719.950 258.640.749 258.640.749


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.207.304 -1.382.926
Dönem Karı (Zararı)
13 719.950 1.979.556
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.413.593 3.763.949
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.229.195 1.317.356
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.190.406 2.284.724
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 1.221.906 2.284.724
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-31.500
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-20.991 349.506
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-640.980 -80.823
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
619.989 430.329
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
99.616 -58.692
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
99.616 -58.692
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-58.029 1.513.844
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-72.176
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-26.604 -1.570.613
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-26.604 -1.570.613
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-735.031 -5.178.842
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.311.656 895.415
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 621.334 -1.465.117
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 -5.932.990 2.360.532
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6.808.175 -1.688.567
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 6.793.204 -1.596.482
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 14.971 -92.085
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.950.806 -57.940
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 1.850.659 -396.989
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.277.151 -1.434.711
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 1.300.930 -1.965.071
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 -2.578.081 530.360
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -371.666 766.759
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
8 -85.289 566.684
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
602.703 -3.829.493
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
661.652
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
9 -58.949 -3.829.493
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.398.512 564.663
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
7 -1.189.908 -1.504.128
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
12 -1.300 -443.461
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.437.003 195.527
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
26.604 1.586.468
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
26.604 1.586.468
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.463.607 -1.390.941
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -1.462.180 -1.363.073
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.427 -27.868
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-715.182 96.380
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
445.886
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-736.173
Ödenen Faiz
-619.989 -430.329
Alınan Faiz
640.980 80.823
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-944.881 -1.091.019
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-944.881 -1.091.019
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 1.273.423 1.183.485
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 328.542 92.466


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
13 719.950 1.979.556 583.332 1.198.495
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-768.160 240.154 -153.887 240.154
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
7 -960.200 300.192 -192.358 300.192
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
192.040 -60.038 38.471 -60.038
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
12 192.040 -60.038 38.471 -60.038
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-768.160 240.154 -153.887 240.154
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-48.210 2.219.710 429.445 1.438.649
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-48.210 2.219.710 429.445 1.438.649


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 328.542 1.273.423
Ticari Alacaklar
87.081.662 81.770.006
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4-14 1.951.648 2.572.982
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 85.130.014 79.197.024
Diğer Alacaklar
9.253.721 16.066.318
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5-14 8.690.139 15.483.343
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 563.582 582.975
Stoklar
9.026.494 6.075.688
Peşin Ödenmiş Giderler
8 6.918.438 8.265.877
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 684.011
Diğer Dönen Varlıklar
9 22.359 0
ARA TOPLAM
112.631.216 114.135.323
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
112.631.216 114.135.323
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
5 358.356 353.934
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
22.821.788 22.921.404
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
91.191.949 91.191.949
Maddi Duran Varlıklar
6 26.929.633 26.666.168
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
50.948.812 50.977.865
Peşin Ödenmiş Giderler
8 23.380 526.600
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
192.273.918 192.637.920
TOPLAM VARLIKLAR
304.905.134 306.773.243
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
139.720 811.675
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
724.194 381.818
Ticari Borçlar
9.316.706 10.593.857
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4-14 3.343.578 2.042.648
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 5.973.128 8.551.209
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
7 4.295.477 4.667.143
Ertelenmiş Gelirler
8 992.078 1.077.367
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
12 11.141 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
746.629 778.129
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
746.629 778.129
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9 6.512.783 4.519.095
ARA TOPLAM
22.738.728 22.829.084
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
22.738.728 22.829.084
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.421.453 2.828.047
Uzun Vadeli Karşılıklar
13.424.175 12.431.977
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
7 13.424.175 12.431.977
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
12 1.155.536 1.418.046
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
9 6.524.493 8.577.130
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
23.525.657 25.255.200
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
46.264.385 48.084.284
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
258.640.749 258.688.959
Ödenmiş Sermaye
120.000.000 120.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
38.494.868 38.494.868
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
7.189.720 7.957.880
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
7.189.720 7.957.880
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
8.448.138 8.448.138
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.258.418 -490.258
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
957.185 957.185
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
91.279.026 92.730.870
Net Dönem Karı veya Zararı
13 719.950 -1.451.844
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
258.640.749 258.688.959
TOPLAM KAYNAKLAR
304.905.134 306.773.243http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/624281


BIST18:051.331
Değişim :  0,00% |  0,02
Açılış :  1.332  
Önceki Kapanış :  1.331  
En Yüksek
1.338
En Düşük
1.326
BIST En Aktif Hisseler18:05
IDEAS 11,22 4.990.828 % 10,00  
SNPAM 17,38 6.357.912 % 10,00  
SASA 18,71 607.636.884 % 9,99  
EGPRO 30,66 46.026.606 % 9,97  
ERBOS 35,56 44.197.285 % 9,96  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,8112 7,8148 % 0,55  
Euro 9,4717 9,4774 % 0,32  
Sterlin 10,4504 10,5028 % 0,25  
Frank 8,7270 8,7795 % 0,45  
Riyal 2,0751 2,0856 % 0,44  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.836 1.837 -5,80  
Altın Gr. 461 461 0,89  
Cumhuriyet 3.063 3.110 0,00  
Tam 3.055 3.134 8,60  
Yarım 1.477 1.516 4,16  
Çeyrek 741 758 2,08  
Gümüş.Ons 24,15 24,19 0,04  
Gümüş Gr. 6,06 6,07 0,04  
B. Petrol 49,01 49,01 0,30