***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

09.06.2021 21:24***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 245.928.141 366.617.415
Satışların Maliyeti
15 -190.499.791 -314.964.274
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
55.428.350 51.653.141
BRÜT KAR (ZARAR)
55.428.350 51.653.141
Genel Yönetim Giderleri
15 -45.232.798 -41.044.062
Pazarlama Giderleri
15 -8.849.947 -6.407.532
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
15 -542.557 -529.916
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 17.728.040 21.662.073
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -32.814.918 -17.001.067
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-14.283.830 8.332.637
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
1.211.548 242.290
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-54.154
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
-2.021
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-13.072.282 8.518.752
Finansman Gelirleri
18 39.816.763 2.940.324
Finansman Giderleri
17 -21.080.641 -27.855.876
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.663.840 -16.396.800
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
19 -2.866.904 -1.234.318
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -2.764.112 -2.153.893
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 -102.792 919.575
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.796.936 -17.631.118
DÖNEM KARI (ZARARI)
20 2.796.936 -17.631.118
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
20 11.979.744 -1.425.713
Ana Ortaklık Payları
20 -9.182.808 -16.205.405
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 20 0,00310000 -0,02230000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-286.099.143 91.431.477
Dönem Karı (Zararı)
20 2.796.936 -17.631.118
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
8.277.551 25.848.056
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6.483.848 5.483.544
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
3.235.231 -484.619
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 3.235.231 -389.621
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 -94.998
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
10.639.426 4.803.346
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7.912.150 4.961.184
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.153.063 -306.351
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
574.213 148.513
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-14.395.734 14.464.587
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18 -26.429.346 -909.816
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
17 12.033.612 15.374.403
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
2.021
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
2.021
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 2.866.904 1.234.318
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-73.514 517.245
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-478.610 -172.386
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-287.342.619 86.933.203
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-14.597.354 -12.043.863
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-167.934.819 -6.261.010
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.086.427 2.847.673
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-163.848.392 -9.108.683
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.352.745 -1.578.421
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.352.745 -1.578.421
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-117.440.064 123.943.860
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-127.045.781 98.848.242
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-16.226.465 -45.017.149
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-336.959 591.607
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-15.889.506 -45.608.756
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
3.059.025 3.303.392
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.432.061 4.447.066
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
35.809 -100.064
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
2.396.252 4.547.130
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
154.065.304 -61.416.378
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.007.271 -17.292.536
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-7.864.532 -4.934.039
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
2.857.261 -12.358.497
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-276.268.132 95.150.141
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
11 -923.137 -1.607.777
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-8.907.874 -2.110.887
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-65.682.834 -119.707.140
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
15.936.000
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
-20.000.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
472.492 349.096
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
472.492 349.096
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-10.983.032 -5.812.236
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -9.673.407 -2.637.861
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.309.625 -3.174.375
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13.367
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-680.661
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-54.505.000 -110.180.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
589.525.589 22.411.433
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
709.600.148
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
709.600.148
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-67.928.584
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-67.928.584
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-70.551.261 40.725.519
Ödenen Faiz
-7.400.911 -19.139.110
Alınan Faiz
25.806.197 825.024
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
237.743.612 -5.864.230
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
237.743.612 -5.864.230
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 488.598.787 45.748.985
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 726.342.399 39.884.755


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 726.965.548 488.598.787
Finansal Yatırımlar
16.209.034 1.611.680
Ticari Alacaklar
1.193.550.102 1.026.858.136
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7-21 8.002.395 3.867.271
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 1.185.547.707 1.022.990.865
Diğer Alacaklar
15.811.190 16.572.810
Stoklar
8 1.047.138.750 929.698.686
Peşin Ödenmiş Giderler
12 270.486.157 171.326.213
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
4.773.887 1.655.096
Diğer Dönen Varlıklar
13 93.540.208 88.794.467
ARA TOPLAM
3.368.474.876 2.725.115.875
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.368.474.876 2.725.115.875
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
7 24.144.534 26.136.912
Diğer Alacaklar
4.702.189 5.293.314
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
235.598.828 234.925.415
Maddi Duran Varlıklar
9 305.458.690 298.809.839
Kullanım Hakkı Varlıkları
44.231.145 46.568.521
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
20.580.461 20.244.200
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
20.580.461 20.244.200
Peşin Ödenmiş Giderler
12 442.987.130 360.596.293
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 90.287.278 89.231.552
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.167.990.255 1.081.806.046
TOPLAM VARLIKLAR
4.536.465.131 3.806.921.921
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 40.386.973 52.087.108
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 118.850.292 115.232.475
Ticari Borçlar
195.023.254 211.249.719
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7-21 60.641 397.600
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 194.962.613 210.852.119
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 19.696.641 16.637.616
Diğer Borçlar
17.048.551 14.961.415
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
21 391.508 355.699
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
16.657.043 14.605.716
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 198.862.035 198.125.577
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
19 2.764.112 8.907.874
Kısa Vadeli Karşılıklar
10-11 26.951.722 20.821.721
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 16.330.576 11.442.719
ARA TOPLAM
635.914.156 649.466.224
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
635.914.156 649.466.224
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 262.326.253 321.887.953
Diğer Borçlar
3.396.498 3.051.573
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 968.563.955 815.235.109
Uzun Vadeli Karşılıklar
69.500.510 69.548.559
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 65.979.219 66.822.246
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
10 3.521.291 2.726.313
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
19 53.257.245 51.371.859
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
13 1.354.327 1.584.426
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.358.398.788 1.262.679.479
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.994.312.944 1.912.145.703
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.166.926.939 532.594.980
Ödenmiş Sermaye
1.500.000.000 790.400.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-67.928.584
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
7.954.128 7.953.980
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
93.880.701 92.037.498
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
93.880.701 92.037.498
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
100.224.958 100.224.958
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.344.257 -8.187.460
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
9.254.028 9.084.230
Diğer Yedekler
60.820.917 60.820.917
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-427.871.443 -423.734.403
Net Dönem Karı veya Zararı
20 -9.182.808 -3.967.242
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.375.225.248 1.362.181.238
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.542.152.187 1.894.776.218
TOPLAM KAYNAKLAR
4.536.465.131 3.806.921.921


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
790.400.000 8.802.391 93.298.219 -10.564.339 10.393.176 -3.867.670 -419.183.205 -15.541.166 453.737.406 788.551.207 1.242.288.613
Transferler
-15.541.166 15.541.166
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
20 547.921 -16.205.405 -15.657.484 -1.812.659 -17.470.143
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
66.019 -5.481.077 -485.626 10.449.187 -3.296.832 1.251.671 -5.315.670 -4.063.999
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
169.798 -169.798
Dönem Sonu Bakiyeler
790.400.000 8.868.410 87.817.142 -10.016.418 9.932.686 6.581.517 -438.046.339 -16.205.405 439.331.593 781.422.878 1.220.754.471
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
790.400.000 7.953.980 100.224.958 -8.187.460 9.084.230 60.820.917 -423.734.403 -3.967.242 532.594.980 1.362.181.238 1.894.776.218
Transferler
-3.967.242 3.967.242
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
20 1.843.203 -9.182.808 -7.339.605 13.044.010 5.704.405
Sermaye Arttırımı
709.600.000 148 709.600.148 709.600.148
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-67.928.584 -67.928.584 -67.928.584
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
169.798 -169.798
Dönem Sonu Bakiyeler
1.500.000.000 -67.928.584 7.954.128 100.224.958 -6.344.257 9.254.028 60.820.917 -427.871.443 -9.182.808 1.166.926.939 1.375.225.248 2.542.152.187


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
20 2.796.936 -17.631.118
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
2.907.469 160.975
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.907.469 160.975
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.907.469 160.975
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.704.405 -17.470.143
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
13.044.010 -1.812.659
Ana Ortaklık Payları
-7.339.605 -15.657.484http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941583


BIST18:051.461
Değişim :  0,29% |  4,18
Açılış :  1.461  
Önceki Kapanış :  1.457  
En Yüksek
1.464
En Düşük
1.455
BIST En Aktif Hisseler18:05
AYES 20,76 1.039.844 % 9,96  
OYYAT 22,54 154.030.334 % 9,95  
BERA 27,02 108.733.280 % 9,93  
BOBET 5,35 449.133.468 % 9,86  
EUKYO 5,86 3.063.626 % 8,32  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,3838 8,4047 % -0,28  
Euro 10,1457 10,1808 % -0,94  
Sterlin 11,8034 11,8626 % -0,92  
Frank 9,3019 9,3579 % -0,86  
Riyal 2,2301 2,2413 % -0,47  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.876 1.877 -21,71  
Altın Gr. 506 506 -8,45  
Cumhuriyet 3.367 3.419 -34,00  
Tam 3.346 3.430 -44,14  
Yarım 1.617 1.659 -21,35  
Çeyrek 811 830 -10,67  
Gümüş.Ons 27,90 27,94 -0,07  
Gümüş Gr. 7,52 7,53 -0,06  
B. Petrol 72,60 72,60 0,08