***IHLGM*** İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2017 19:08***IHLGM*** İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
79.542.538 70.140.548 27.669 783.455 -14.925 1.510.885 7.856.558 -103.690.322 -232.429 55.923.977 -391.620 55.532.357
Transferler
-232.429 232.429
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-38.349 -38.349 -122.112 -160.461
Dönem Sonu Bakiyeler
79.542.538 70.140.548 27.669 783.455 -14.925 1.510.885 7.856.558 -103.922.751 -38.349 55.885.628 -513.732 55.371.896
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
79.542.538 70.140.548 27.669 584.160 -3.472 1.510.885 7.856.558 -103.922.751 -647.741 55.088.394 -426.938 54.661.456
Transferler
-647.741 647.741
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.078 -298.474 -297.396 -17.837 -315.233
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
212.700 212.700 12.800 225.500
Dönem Sonu Bakiyeler
79.542.538 70.140.548 27.669 584.160 -2.394 1.510.885 8.069.258 -104.570.492 -298.474 55.003.698 -431.975 54.571.723


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.823 -3.135
Dönem Karı (Zararı)
-316.311 -160.461
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
23.557 -4.773
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
29.889 34.142
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
6.466 6.742
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6.466 6.742
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-12.798 -45.657
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
294.577 162.099
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-826.257 -104.153
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
280.886 972.148
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.107.143 -1.076.301
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-211.863 153.529
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
1.293.007 -13.092
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
52.224 -4.570
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
42.605 14.270
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9.619 -18.840
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.700
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
2.700
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-15.234 130.385
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
9.895 201.307
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-25.129 -70.922
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.823 -3.135
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.823 -3.135
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.823 -3.135
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
66.974 64.145
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
68.797 61.010


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
68.797 66.974
Finansal Yatırımlar
106.176 106.176
Ticari Alacaklar
14.206.883 13.380.626
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
1.658.805 1.939.691
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
12.548.078 11.440.935
Diğer Alacaklar
97.780 97.780
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
97.780 97.780
Stoklar
758.900 547.037
Peşin Ödenmiş Giderler
3.976.089 5.269.096
Diğer Dönen Varlıklar
1.852.238 1.862.133
ARA TOPLAM
21.066.863 21.329.822
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
21.066.863 21.329.822
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
183.467 183.467
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
183.467 183.467
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17.742.041 17.516.541
Maddi Duran Varlıklar
1.875.633 1.905.522
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16.776.209 16.776.209
Şerefiye
5.922.752 5.922.752
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10.853.457 10.853.457
Ertelenmiş Vergi Varlığı
1.221.530 1.186.898
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
37.798.880 37.568.637
TOPLAM VARLIKLAR
58.865.743 58.898.459
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
958.867 906.643
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
317.007 274.402
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
641.860 632.241
Diğer Borçlar
75.560 72.860
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
75.560 72.860
Ertelenmiş Gelirler
220.675 220.675
Kısa Vadeli Karşılıklar
766.896 746.513
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
515.788 519.730
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
251.108 226.783
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
887.780 888.667
ARA TOPLAM
2.909.778 2.835.358
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.909.778 2.835.358
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
80.773 75.655
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
80.773 75.655
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
961.546 939.442
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
341.923 386.548
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.384.242 1.401.645
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.294.020 4.237.003
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
55.003.698 55.088.394
Ödenmiş Sermaye
79.542.538 79.542.538
Sermaye Düzeltme Farkları
70.140.548 70.140.548
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
27.669 27.669
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
581.766 580.688
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
581.766 580.688
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
584.160 584.160
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.394 -3.472
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.510.885 1.510.885
Diğer Yedekler
8.069.258 7.856.558
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-104.570.492 -103.922.751
Net Dönem Karı veya Zararı
-298.474 -647.741
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-431.975 -426.938
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
54.571.723 54.661.456
TOPLAM KAYNAKLAR
58.865.743 58.898.459


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
2.552.213 1.253.394
Satışların Maliyeti
-2.390.614 -1.170.006
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
161.599 83.388
BRÜT KAR (ZARAR)
161.599 83.388
Genel Yönetim Giderleri
-587.010 -953.338
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
348.759 943.841
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-252.457 -280.009
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-329.109 -206.118
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-329.109 -206.118
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-329.109 -206.118
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
12.798 45.657
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
12.798 45.657
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-316.311 -160.461
DÖNEM KARI (ZARARI)
-316.311 -160.461
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-17.837 -122.112
Ana Ortaklık Payları
-298.474 -38.349
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.078
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.348
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-270
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-270
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.078
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-315.233 -160.461
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-17.837 -122.112
Ana Ortaklık Payları
-297.396 -38.349http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/606520


BIST
18:05110.418
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  113.976  
Önceki Kapanış :  110.418  
En Yüksek
114.464
En Düşük
110.418
BIST En Aktif Hisseler
OYAYO 3,38 61.198.431 % 14,97  
KRONT 22,78 103.507.541 % 10,69  
EKIZ 1,24 413.550 % 9,73  
MEMSA 0,34 618.634 % 9,68  
OLMIP 4,63 22.197.005 % 8,18  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,9739 8,0139 % 0,69  
Frank 6,3711 6,4095 % 1,52  
Riyal 1,6481 1,6564 % 0,82  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.642 1.642 5,08  
Altın Gr. 327 327 3,24  
Cumhuriyet 2.175 2.208 27,00  
Tam 2.165 2.219 29,24  
Yarım 1.046 1.073 14,14  
Çeyrek 525 537 7,08  
Gümüş.Ons 17,53 17,57 -0,10  
Gümüş Gr. 3,51 3,51 -0,01  
B. Petrol 50,87 50,87 -0,15