***IHLGM*** İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2017 19:58***IHLGM*** İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
79.542.538 70.140.548 27.669 783.455 -14.925 1.510.885 7.856.558 -103.690.322 -232.429 55.923.977 -391.620 55.532.357
Transferler
-232.429 232.429
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
16.606 -913.524 -896.918 -33.245 -930.163
Dönem Sonu Bakiyeler
79.542.538 70.140.548 27.669 783.455 1.681 1.510.885 7.856.558 -103.922.751 -913.524 55.027.059 -424.865 54.602.194
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
79.542.538 70.140.548 27.669 584.160 -3.472 1.510.885 7.856.558 -103.922.751 -647.741 55.088.394 -426.938 54.661.456
Transferler
-647.741 647.741
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-365.488 155.353 -210.135 -31.275 -241.410
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
212.700 212.700 12.800 225.500
Dönem Sonu Bakiyeler
79.542.538 70.140.548 27.669 584.160 -368.960 1.510.885 8.069.258 -104.570.492 155.353 55.090.959 -445.413 54.645.546


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
60.378 1.094
Dönem Karı (Zararı)
13 124.078 -946.769
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
323.767 626.387
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
85.010 98.071
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
140.976 25.531
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
90.976 25.531
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
50.000
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12 29.661 -195.252
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
68.120 698.037
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-387.467 321.476
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.147.949 838.345
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4-14 -2.620.697 1.527.360
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 -1.527.252 -689.015
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
49.346
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
49.346
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
5 -211.863 279.128
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 3.694.950 -1.350.203
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.334 250.386
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4-14 -55.910 43.028
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 59.244 207.358
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-6.666
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.300 31.001
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6.300 31.001
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
274.427 223.473
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
9 288.050 331.373
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-13.623 -107.900
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
60.378 1.094
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-50.000
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-150.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
100.000
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
100.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.378 1.094
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.378 1.094
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 66.974 64.145
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 77.352 65.239


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 77.352 66.974
Finansal Yatırımlar
106.176 106.176
Ticari Alacaklar
17.528.575 13.380.626
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4-14 4.560.388 1.939.691
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 12.968.187 11.440.935
Diğer Alacaklar
97.780 97.780
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
97.780 97.780
Stoklar
5 758.900 547.037
Peşin Ödenmiş Giderler
8 1.574.146 5.269.096
Diğer Dönen Varlıklar
9 1.574.083 1.862.133
ARA TOPLAM
21.717.012 21.329.822
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
21.717.012 21.329.822
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
183.467 183.467
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
183.467 183.467
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
100.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17.742.041 17.516.541
Maddi Duran Varlıklar
6 1.806.291 1.905.522
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16.622.312 16.776.209
Şerefiye
5.922.752 5.922.752
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10.699.560 10.853.457
Ertelenmiş Vergi Varlığı
12 1.283.294 1.186.898
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
37.737.405 37.568.637
TOPLAM VARLIKLAR
59.454.417 58.898.459
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
909.977 906.643
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4-14 218.492 274.402
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 691.485 632.241
Diğer Borçlar
79.160 72.860
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
79.160 72.860
Ertelenmiş Gelirler
8 220.675 220.675
Kısa Vadeli Karşılıklar
818.966 746.513
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
565.643 519.730
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
7 253.323 226.783
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9 911.695 888.667
ARA TOPLAM
2.940.473 2.835.358
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.940.473 2.835.358
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
616.825 75.655
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
616.825 75.655
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
12 974.127 939.442
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
9 277.446 386.548
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.868.398 1.401.645
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.808.871 4.237.003
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
55.090.959 55.088.394
Ödenmiş Sermaye
79.542.538 79.542.538
Sermaye Düzeltme Farkları
70.140.548 70.140.548
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
27.669 27.669
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
215.200 580.688
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
215.200 580.688
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
584.160 584.160
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-368.960 -3.472
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.510.885 1.510.885
Diğer Yedekler
8.069.258 7.856.558
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-104.570.492 -103.922.751
Net Dönem Karı veya Zararı
13 155.353 -647.741
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-445.413 -426.938
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
54.645.546 54.661.456
TOPLAM KAYNAKLAR
59.454.417 58.898.459


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
10 7.284.611 2.206.046 1.217.082 240.027
Satışların Maliyeti
10 -5.880.311 -2.195.184 -851.428 -269.190
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.404.300 10.862 365.654 -29.163
BRÜT KAR (ZARAR)
1.404.300 10.862 365.654 -29.163
Genel Yönetim Giderleri
-1.829.241 -3.081.881 -648.263 -1.555.933
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 1.274.163 2.983.224 304.619 791.665
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
11 -577.363 -356.189 -799 -26.874
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
271.859 -443.984 21.211 -820.305
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
85.779
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-203.899 -698.037 -90.000
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
153.739 -1.142.021 -68.789 -820.305
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
153.739 -1.142.021 -68.789 -820.305
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-29.661 195.252 1.852 130.930
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
12 -29.661 195.252 1.852 130.930
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
13 124.078 -946.769 -66.937 -689.375
DÖNEM KARI (ZARARI)
124.078 -946.769 -66.937 -689.375
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
13 -31.275 -33.245 -4.374 -3.595
Ana Ortaklık Payları
13 155.353 -913.524 -62.563 -685.780
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 13 0,00160000 -0,00115000 -0,00080000 -0,00010000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-365.488 16.606 36.479 -140
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-456.860 20.758 45.599 -175
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
91.372 -4.152 -9.120 35
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
12 91.372 -4.152 -9.120 35
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-365.488 16.606 36.479 -140
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-241.410 -930.163 -30.458 -689.515
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-210.135 -896.918 -4.374 -3.595
Ana Ortaklık Payları
-31.275 -33.245 -4.374 -3.595http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/640568


BIST
18:05114.789
Değişim :  -1,75% |  -2.040,18
Açılış :  114.984  
Önceki Kapanış :  116.829  
En Yüksek
114.984
En Düşük
113.463
BIST En Aktif Hisseler
GSRAY 3,60 94.450.923 % 20,00  
TURGG 52,90 11.616.740 % 12,08  
YBTAS 5.656,70 424.253 % 10,00  
YONGA 11,28 93.816 % 9,94  
HALKS 3,35 200.386 % 9,84  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8830 7,9226 % 0,14  
Frank 6,2241 6,2616 % 0,36  
Riyal 1,6254 1,6335 % 0,38  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.657 1.657 -2,30  
Altın Gr. 326 326 4,30  
Cumhuriyet 2.202 2.235 69,00  
Tam 2.198 2.253 71,02  
Yarım 1.063 1.090 34,36  
Çeyrek 533 545 17,17  
Gümüş.Ons 18,60 18,65 -0,02  
Gümüş Gr. 3,67 3,68 0,01  
B. Petrol 55,51 55,51 -2,43