***IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

09.11.2016 21:06
***IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor  )


***IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2015 - 30.09.2015
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
8 121.818.254 122.675.985 34.779.239 36.354.837
Satışların Maliyeti
8 -103.324.111 -106.328.617 -29.504.306 -30.316.536
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
18.494.143 16.347.368 5.274.933 6.038.301
BRÜT KAR (ZARAR)
18.494.143 16.347.368 5.274.933 6.038.301
Genel Yönetim Giderleri
-32.826.929 -29.129.147 -15.745.766 -9.431.886
Pazarlama Giderleri
-6.215.312 -10.265.807 -887.501 -1.913.780
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25.163.003 17.724.087 11.256.334 6.190.146
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-6.384.501 -16.177.641 -2.264.564 -10.864.261
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.769.596 -21.501.140 -2.366.564 -9.981.480
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
2.072.756 180.176 447.164 646
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-35.366 0 -29.486 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
0 -51.542 0 -2.476
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
267.794 -21.372.506 -1.948.886 -9.983.310
Finansman Gelirleri
1.183.060 4.570.332 66.438 1.271.255
Finansman Giderleri
-2.098.224 -1.316.022 -1.198.526 -299.890
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-647.370 -18.118.196 -3.080.974 -9.011.945
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
9 -1.230.665 4.119.706 328.634 2.042.319
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
9 -2.092 -265.021 900.043 -67.733
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
9 -1.228.573 4.384.727 -571.409 2.110.052
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.878.035 -13.998.490 -2.752.340 -6.969.626
DÖNEM KARI (ZARARI)
10 -1.878.035 -13.998.490 -2.752.340 -6.969.626
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
10 692.317 -2.142.697 -292.090 -1.587.229
Ana Ortaklık Payları
10 -2.570.352 -11.855.793 -2.460.250 -5.382.397
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
200.000.000 22.039.497 4.332.380 -775.029 6.529.507 -31.746.667 -63.023.018 21.573.027 158.929.697 107.137.601 266.067.298
Transferler
21.573.027 -21.573.027
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-11.855.793 -11.855.793 -2.142.697 -13.998.490
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
2.652 2.652 30.931 33.583
Dönem Sonu Bakiyeler
200.000.000 22.039.497 4.332.380 -775.029 6.532.159 -31.746.667 -41.449.991 -11.855.793 147.076.556 105.025.835 252.102.391
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
200.000.000 22.039.497 6.677.012 -1.051.262 6.532.160 -31.746.667 -41.449.991 -10.000.426 151.000.323 105.935.866 256.936.189
Transferler
-10.000.426 10.000.426
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
7.697 783.191 -2.570.352 -1.779.464 695.136 -1.084.328
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-587.427 -587.427 -555.922 -1.143.349
Dönem Sonu Bakiyeler
200.000.000 22.039.497 6.684.709 -268.071 6.532.160 -32.334.094 -51.450.417 -2.570.352 148.633.432 106.075.080 254.708.512


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.399.015 -429.623
Dönem Karı (Zararı)
10 -1.878.035 -13.998.490
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
8.921.205 2.739.736
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
4.289.218 4.599.423
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.641.375 5.722.094
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.635.683 5.660.154
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5.692 61.940
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
955.216 -3.195.484
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-55.699 -4.237.763
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
1.010.915 1.042.279
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 1.230.665 -4.119.706
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
828.249 -86.415
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.023.518 -180.176
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-2.023.518 -180.176
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-685.525 14.474.213
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4 -2.502.473 4.045.617
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 -4.790.289 2.297.825
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 2.287.816 1.747.792
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 48.831 -105.140
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 428.541 -377.722
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -379.710 272.582
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-170.110 -1.447.389
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
7 5.140.944 -1.227.907
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4 994.418 4.753.136
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 -927.581 1.019.712
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 1.921.999 3.733.424
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
161.076 3.931.467
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
88.124 259.140
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
88.124 259.140
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-978.998 1.911.394
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.467.337 2.353.895
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-934.963 -165.208
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-2.532.374 2.519.103
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
6.357.645 3.215.459
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-2.719.005 -2.744.765
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-239.625 -900.317
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.821.762 -2.634.632
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
-1.100.000 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.147.181 340.283
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.147.181 340.283
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.868.943 -2.974.915
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.481.260 -2.864.675
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-387.683 -110.240
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.416.035 2.346.032
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-460.819 -849.452
Ödenen Faiz
-1.010.915 -1.042.279
Alınan Faiz
55.699 4.237.763
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-838.782 -718.223
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-838.782 -718.223
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.282.445 3.319.215
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.443.663 2.600.992


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2015 - 30.09.2015
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
10 -1.878.035 -13.998.490 -2.752.340 -6.969.626
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
793.707 0 -113.630 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
7.697 7.697
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
786.010 -121.327
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
793.707 0 -113.630 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.084.328 -13.998.490 -2.865.970 -6.969.626
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
695.136 -2.142.697 -346.327 -1.587.229
Ana Ortaklık Payları
-1.779.464 -11.855.793 -2.519.643 -5.382.397


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
2.443.663 3.282.445
Ticari Alacaklar
4 114.877.380 112.374.907
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4-11 18.057.706 13.267.417
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 96.819.674 99.107.490
Diğer Alacaklar
5 22.367.375 22.663.091
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5-11 21.803.574 22.232.115
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 563.801 430.976
Stoklar
6.915.791 6.745.681
Peşin Ödenmiş Giderler
7 14.354.267 19.413.772
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
923.471 16.319
Diğer Dönen Varlıklar
554.645 526.834
ARA TOPLAM
162.436.592 165.023.049
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
162.436.592 165.023.049
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
5 496.489 249.604
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 496.489 249.604
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
0 49.172
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
76.408.278 76.408.278
Maddi Duran Varlıklar
46.436.668 47.126.475
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
56.698.287 56.545.098
Şerefiye
3.879.395 3.879.395
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
52.818.892 52.665.703
Peşin Ödenmiş Giderler
7 598.635 680.074
Ertelenmiş Vergi Varlığı
9 28.550.463 29.628.969
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
209.188.820 210.687.670
TOPLAM VARLIKLAR
371.625.412 375.710.719
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.155.225 553.828
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.031.035 1.831.829
Ticari Borçlar
4 27.058.179 26.063.761
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4-11 6.124.230 7.051.811
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 20.933.949 19.011.950
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
6.497.722 6.336.646
Diğer Borçlar
264.270 176.146
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
264.270 176.146
Ertelenmiş Gelirler
4.389.413 5.703.909
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
0 237.533
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.380.062 1.334.625
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
0 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
1.380.062 1.334.625
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14.743.161 15.089.822
ARA TOPLAM
56.519.067 57.328.099
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
56.519.067 57.328.099
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5.515.848 5.777.270
Ertelenmiş Gelirler
335.498 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
17.168.350 16.255.378
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17.168.350 16.251.673
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
0 3.705
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
9 23.251.725 23.101.658
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
14.126.412 16.312.125
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
60.397.833 61.446.431
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
116.916.900 118.774.530
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
148.633.432 151.000.323
Ödenmiş Sermaye
200.000.000 200.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
22.039.497 22.039.497
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
6.416.638 5.625.750
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
6.416.638 5.625.750
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
6.684.709 6.677.012
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-268.071 -1.051.262
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
6.532.160 6.532.160
Diğer Yedekler
-32.334.094 -31.746.667
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-51.450.417 -41.449.991
Net Dönem Karı veya Zararı
-2.570.352 -10.000.426
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
106.075.080 105.935.866
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
254.708.512 256.936.189
TOPLAM KAYNAKLAR
371.625.412 375.710.719http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/567630


BIST'
15:439.685
Değişim :  0,41% |  39,66
Açılış :  9.716  
Önceki Kapanış :  9.645  
En Düşük
9.668
En Yüksek
9.767
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler15:43
KENT 1.408,00 18.268.800 % 10,00  
SONME 95,15 17.958.896 % 10,00  
YGYO 6,82 7.401.044 % 10,00  
EDIP 23,76 10.894.720 % 10,00  
ISATR 2.295.242,50 2.295.243 % 10,00  
15:43 Alış Satış %  
Dolar 32,4954 32,5280 % -0,06  
Euro 34,7840 34,7968 % -0,20  
Sterlin 40,1442 40,3454 % -0,41  
Frank 35,3205 35,4976 % -0,53  
Riyal 8,6051 8,6482 % -0,32  
15:43 Alış Satış %  
Gümüş ONS 27,32 27,36 % 0,66  
Platin 906,99 908,87 % 0,66  
Paladyum 1.013,56 1.016,60 % 0,66  
Brent Pet. 88,34 88,34 % 0,66  
Altın Ons 2.322,20 2.322,56 % 0,66