***IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

12.03.2018 21:21
***IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor


***IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
25 173.061.573 153.858.479
Satışların Maliyeti
25 -153.999.310 -138.866.751
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
19.062.263 14.991.728
BRÜT KAR (ZARAR)
19.062.263 14.991.728
Genel Yönetim Giderleri
26 -32.510.402 -27.271.848
Pazarlama Giderleri
26 -12.592.134 -15.911.656
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
27 30.183.867 41.575.184
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
27 -11.074.535 -22.023.729
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-6.930.941 -8.640.321
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
28 2.961.135 6.531.279
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
28 -3.083.188 -4.609.791
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-7.052.994 -6.718.833
Finansman Gelirleri
29 2.208.555 1.756.927
Finansman Giderleri
29 -3.326.194 -3.524.046
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-8.170.633 -8.485.952
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.066.475 -4.026.774
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
30 0 -10.715
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
30 -1.066.475 -4.016.059
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-9.237.108 -12.512.726
DÖNEM KARI (ZARARI)
-9.237.108 -12.512.726
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
31 -986.606 -579.570
Ana Ortaklık Payları
31 -8.250.502 -11.933.156
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 31 -0,04600000 -0,06300000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
200.000.000 22.039.497 6.677.012 -1.051.262 6.532.160 -31.746.667 -41.449.991 -10.000.426 151.000.323 105.935.866 256.936.189
Transferler
24 -10.000.426 10.000.426
Dönem Karı (Zararı)
31 -11.933.156 -11.933.156 -579.570 -12.512.726
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
24 823.480 1.603.729 2.427.209 740.034 3.167.243
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
24 7.697 -587.427 -579.730 -555.922 -1.135.652
Dönem Sonu Bakiyeler
200.000.000 22.039.497 7.508.189 552.467 6.532.160 -32.334.094 -51.450.417 -11.933.156 140.914.646 105.540.408 246.455.054
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
200.000.000 22.039.497 7.508.189 552.467 6.532.160 -32.334.094 -51.450.417 -11.933.156 140.914.646 105.540.408 246.455.054
Transferler
24 -11.933.156 11.933.156
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.003.529 438.211 -8.250.502 -6.808.762 135.016 -6.673.746
Dönem Karı (Zararı)
31 0 0 -8.250.502 -8.250.502 -986.606 -9.237.108
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
24 1.003.529 438.211 0 1.441.740 1.121.622 2.563.362
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
24 71.983 -71.983
Dönem Sonu Bakiyeler
200.000.000 22.039.497 8.511.718 990.678 6.604.143 -32.334.094 -63.455.556 -8.250.502 134.105.884 105.675.424 239.781.308


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.278.045 7.571.949
Dönem Karı (Zararı)
31 -9.237.108 -12.512.726
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
13.588.584 13.517.007
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14, 15 5.379.524 5.696.360
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
4.711.404 1.735.923
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 3.011.532 -3.115.557
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 -118.867 354.473
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
28 -53.968 945.216
Şerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler
28 1.353.368 2.526.028
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
28 519.339 1.025.763
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.435.705 6.395.694
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 4.335.123 4.970.032
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
27 -899.418 1.425.662
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
690.707 1.221.164
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
29 2.015.122 -181.545
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
29 -1.324.415 1.402.709
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.508.753 -4.243.434
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
28 -1.508.753 -4.243.434
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
30 1.066.475 4.026.774
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-186.478 -2.160.894
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
28 -186.478 -2.160.894
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 845.420
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
5.800.915 11.339.889
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-905.577 -333.991
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7.655.707 -2.075.447
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-8.561.284 1.741.456
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10.938.277 5.402.074
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11, 32 11.255.369 6.748.772
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 -317.092 -1.346.698
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-3.344.247 315.520
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
21 4.076.857 5.874.487
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.814.928 -232.235
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10, 32 -4.388.807 -912.360
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 -426.121 680.125
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
19 189.817 2.176.657
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
24.456 -40.185
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 24.456 -40.185
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
21 -494.994 -664.671
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
131.254 -1.157.767
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
22, 23 987.052 162.357
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-855.798 -1.320.124
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
10.152.391 12.344.170
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
19 -2.874.346 -3.603.100
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 -1.169.121
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-6.420.232 -4.933.068
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
24 0 -1.100.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
131.784 3.069.493
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
131.784 3.069.493
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.387.515 -4.527.970
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -6.072.635 -4.141.986
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -314.880 -385.984
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
213.488 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 0 -2.374.591
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
35 -377.989 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.821.001 -2.053.688
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.252.174 -832.524
Ödenen Faiz
-1.743.528 -1.402.709
Alınan Faiz
1.174.701 181.545
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-963.188 585.193
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-963.188 585.193
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 3.867.638 3.282.445
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 2.904.450 3.867.638


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
31 -9.237.108 -12.512.726
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
2.563.362 3.167.243
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
24 1.778.397 1.418.617
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 784.965 1.748.626
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.563.362 3.167.243
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-6.673.746 -9.345.483
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
135.015 160.464
Ana Ortaklık Payları
-6.808.761 -9.505.947


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 2.904.450 3.867.638
Ticari Alacaklar
113.718.500 115.824.455
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10-32 7.855.113 15.514.339
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 105.863.387 100.310.116
Diğer Alacaklar
5.484.595 16.561.312
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11-32 4.227.974 15.483.343
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 1.256.621 1.077.969
Stoklar
12 9.490.215 6.075.688
Peşin Ödenmiş Giderler
21 9.674.842 13.353.431
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
22 96.731 920.872
Diğer Dönen Varlıklar
23 201.566 364.477
ARA TOPLAM
141.570.899 156.967.873
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
35 377.989 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
141.948.888 156.967.873
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
1.087.749 949.309
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 1.087.749 949.309
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 101.429.160 88.603.541
Maddi Duran Varlıklar
14 32.373.275 40.872.270
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
51.207.277 53.074.395
Şerefiye
16 0 1.353.368
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 51.207.277 51.721.027
Peşin Ödenmiş Giderler
21 467.660 865.928
Ertelenmiş Vergi Varlığı
30 25.738.728 26.658.851
Diğer Duran Varlıklar
23 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
212.303.849 211.024.294
TOPLAM VARLIKLAR
354.252.737 367.992.167
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 0 811.675
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 3.336.377 1.429.958
Ticari Borçlar
21.016.598 25.831.526
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10-32 1.750.644 6.139.451
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 19.265.954 19.692.075
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 8.703.120 8.513.303
Diğer Borçlar
160.417 135.961
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 160.417 135.961
Ertelenmiş Gelirler
21 4.544.244 5.039.238
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
30 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.975.807 2.385.287
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
489.938 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
18 1.485.869 2.385.287
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
23 19.915.850 13.790.014
ARA TOPLAM
59.652.413 57.936.962
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
59.652.413 57.936.962
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 2.703.425 5.088.770
Uzun Vadeli Karşılıklar
18.183.183 17.997.309
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 17.804.478 17.618.604
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
18 378.705 378.705
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
30 24.462.215 24.222.263
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
23 9.470.193 16.291.809
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
54.819.016 63.600.151
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
114.471.429 121.537.113
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
134.105.884 140.914.646
Ödenmiş Sermaye
24 200.000.000 200.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
24 22.039.497 22.039.497
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
9.502.396 8.060.656
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9.502.396 8.060.656
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
24 8.511.718 7.508.189
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 990.678 552.467
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
24 6.604.143 6.532.160
Diğer Yedekler
24 -32.334.094 -32.334.094
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
24 -63.455.556 -51.450.417
Net Dönem Karı veya Zararı
31 -8.250.502 -11.933.156
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
24 105.675.424 105.540.408
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
239.781.308 246.455.054
TOPLAM KAYNAKLAR
354.252.737 367.992.167http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/668004


BIST
'
18:059.530
Değişim :  -0,18% |  -17,62
Açılış :  9.617  
Önceki Kapanış :  9.548  
En Düşük
9.504
En Yüksek
9.717
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ATSYH 52,25 6.766.016 % 10,00  
BURCE 237,90 132.381.870 % 9,99  
KTLEV 155,20 299.708.358 % 9,99  
ORMA 225,70 6.230.243 % 9,99  
ATATP 142,00 234.007.339 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,4539 32,4709 % 0,06  
Euro 34,6210 34,6597 % 0,33  
Sterlin 40,3719 40,5743 % 0,03  
Frank 35,6293 35,8079 % 0,15  
Riyal 8,6611 8,7045 % 0,03  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 28,26 28,29 % 0,66  
Platin 944,81 946,61 % 0,66  
Paladyum 1.016,45 1.020,67 % 0,66  
Brent Pet. 87,42 87,42 % 0,66  
Altın Ons 2.371,25 2.371,58 % 0,66