***IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2018 19:51
***IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor


***IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 44.532.312 41.411.015
Satışların Maliyeti
14 -41.564.391 -36.039.380
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.967.921 5.371.635
BRÜT KAR (ZARAR)
2.967.921 5.371.635
Genel Yönetim Giderleri
-9.949.642 -7.508.216
Pazarlama Giderleri
-2.842.646 -3.642.034
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 5.445.447 9.572.846
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -1.821.038 -3.613.530
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-6.199.958 180.701
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
83.621 118.546
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-2.452 -68.556
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-6.118.789 230.691
Finansman Gelirleri
224.538 804.197
Finansman Giderleri
-768.213 -890.028
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-6.662.464 144.860
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
248.246 68.467
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
16 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 248.246 68.467
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-6.414.218 213.327
DÖNEM KARI (ZARARI)
17 -6.414.218 213.327
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.256.485 75.609
Ana Ortaklık Payları
-5.157.733 137.718
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 17 -0,03200000 0,00100000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
200.000.000 22.039.497 7.508.189 552.467 6.532.160 -32.334.094 -51.450.417 -11.933.156 140.914.646 105.540.408 246.455.054
Transferler
-11.933.156 11.933.156
Dönem Karı (Zararı)
137.718 137.718 75.609 213.327
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.112.011 -1.112.011 -335.143 -1.447.154
Dönem Sonu Bakiyeler
200.000.000 22.039.497 7.508.189 -559.544 6.532.160 -32.334.094 -63.383.573 137.718 139.940.353 105.280.874 245.221.227
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
200.000.000 22.039.497 8.511.718 990.678 6.604.143 -32.334.094 -63.455.556 -8.250.502 134.105.884 105.675.424 239.781.308
Transferler
-8.250.502 8.250.502
Dönem Karı (Zararı)
-5.157.733 -5.157.733 -1.256.485 -6.414.218
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-795.345 -795.345 -204.998 -1.000.343
Dönem Sonu Bakiyeler
200.000.000 22.039.497 8.511.718 195.333 6.604.143 -32.334.094 -71.706.058 -5.157.733 128.152.806 104.213.941 6 871.160 -991.275
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 17.856 -189.524
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.901.853 966.910
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 1.901.853 966.910
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
426.459 -26.035
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
564.523 -336.102
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-138.064 310.067
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 -248.246 -68.467
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-81.169 -49.699
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-81.169 -49.699
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 55.455
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
3.922.149 -312.191
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.489.246 -3.488.763
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.268.093 1.119.960
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.221.153 -4.608.723
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4.191.005 5.240.130
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 4.227.974 5.577.497
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -36.969 -337.367
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -1.089.652 -1.252.345
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 -105.750 -475.432
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.934.334 178.431
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 4.882.392 -2.391.595
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 1.051.942 2.570.026
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
11 326.006 -489.015
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-21.443 -40.149
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -21.443 -40.149
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
12 556.206 -550.483
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.379.311 565.435
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
199.667 224.182
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-1.578.978 341.253
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.791.522 919.188
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
11 -600.319 -524.473
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-963.558 -1.006.447
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
154.869 98.848
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
154.869 98.848
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.118.427 -1.105.295
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -1.118.427 -1.094.937
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -10.358
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-781.224 -360.719
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-391.269 -386.754
Ödenen Faiz
-492.428 -310.067
Alınan Faiz
102.473 336.102
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-553.579 -972.451
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-553.579 -972.451
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 2.904.450 3.867.638
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 2.350.871 2.895.187


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-6.414.218 213.327
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.000.343 -1.447.154
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.000.343 -1.447.154
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.000.343 -1.447.154
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-7.414.561 -1.233.827
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.461.482 -259.533
Ana Ortaklık Payları
-5.953.079 -974.294


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 2.350.871 2.904.450
Ticari Alacaklar
117.336.586 113.718.500
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6-18 9.142.556 7.855.113
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 108.194.030 105.863.387
Diğer Alacaklar
1.288.325 5.484.595
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7-18 0 4.227.974
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 1.288.325 1.256.621
Stoklar
8 10.562.011 9.490.215
Peşin Ödenmiş Giderler
12 9.771.738 9.674.842
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
52.878 96.731
Diğer Dönen Varlıklar
13 45.752 201.566
ARA TOPLAM
141.408.161 141.570.899
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
377.989 377.989
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
141.786.150 141.948.888
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
1.093.014 1.087.749
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 1.093.014 1.087.749
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
101.429.160 101.429.160
Maddi Duran Varlıklar
9 32.105.078 32.373.275
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
51.124.523 51.207.277
Şerefiye
0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
51.124.523 51.207.277
Peşin Ödenmiş Giderler
12 476.514 467.660
Ertelenmiş Vergi Varlığı
16 26.023.600 25.738.728
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
212.251.889 212.303.849
TOPLAM VARLIKLAR
354.038.039 354.252.737
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.827.472 3.336.377
Ticari Borçlar
26.950.932 21.016.598
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6-18 6.633.036 1.750.644
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 20.317.896 19.265.954
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 9.029.126 8.703.120
Diğer Borçlar
138.974 160.417
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 138.974 160.417
Ertelenmiş Gelirler
12 5.048.271 4.544.244
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.209.143 1.975.807
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 723.274 489.938
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
1.485.869 1.485.869
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 20.734.997 19.915.850
ARA TOPLAM
66.938.915 59.652.413
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
66.938.915 59.652.413
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.856.652 2.703.425
Ertelenmiş Gelirler
12 52.179 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
20.251.724 18.183.183
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 19.873.019 17.804.478
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
378.705 378.705
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
16 24.498.841 24.462.215
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
13 7.072.981 9.470.193
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
54.732.377 54.819.016
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
121.671.292 114.471.429
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
128.152.806 134.105.884
Ödenmiş Sermaye
200.000.000 200.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
22.039.497 22.039.497
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
8.707.051 9.502.396
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
8.707.051 9.502.396
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
8.511.718 8.511.718
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
195.333 990.678
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
6.604.143 6.604.143
Diğer Yedekler
-32.334.094 -32.334.094
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-71.706.058 -63.455.556
Net Dönem Karı veya Zararı
17 -5.157.733 -8.250.502
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
104.213.941 105.675.424
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
232.366.747 239.781.308
TOPLAM KAYNAKLAR
354.038.039 354.252.737http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/683018


BIST
'
12:359.814
Değişim :  0,59% |  57,50
Açılış :  9.808  
Önceki Kapanış :  9.757  
En Düşük
9.747
En Yüksek
9.849
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler12:35
CASA 98,00 2.516.542 % 0,00  
ATSYH 45,00 427.843 % 0,00  
BALAT 24,00 655.237 % 0,00  
BRMEN 6,05 698.382 % 0,00  
FONET 25,86 94.661.331 % 0,00  
12:35 Alış Satış %  
Dolar 32,3540 32,3615 % 0,18  
Euro 34,4091 34,4359 % -0,69  
Sterlin 40,3000 40,5020 % -0,96  
Frank 35,5512 35,7294 % -0,20  
Riyal 8,6409 8,6842 % -0,00  
12:35 Alış Satış %  
Gümüş ONS 29,48 29,52 % 0,66  
Platin 1.001,05 1.002,23 % 0,66  
Paladyum 1.075,11 1.077,44 % 0,66  
Brent Pet. 91,66 91,66 % 0,66  
Altın Ons 2.414,90 2.415,22 % 0,66