***IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

27.08.2018 20:20
***IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor


***IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 102.140.344 84.890.493 57.608.032 43.479.478
Satışların Maliyeti
14 -87.132.763 -73.426.825 -45.568.372 -37.387.445
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
15.007.581 11.463.668 12.039.660 6.092.033
BRÜT KAR (ZARAR)
15.007.581 11.463.668 12.039.660 6.092.033
Genel Yönetim Giderleri
-19.884.537 -14.795.661 -9.934.895 -7.287.445
Pazarlama Giderleri
-6.106.551 -6.610.268 -3.263.905 -2.968.234
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 8.504.182 16.696.676 3.058.735 7.123.830
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -6.629.591 -5.220.875 -4.808.553 -1.607.345
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-9.108.916 1.533.540 -2.908.958 1.352.839
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
86.742 119.711 3.121 1.165
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-19.568 -68.556 -17.116 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-9.041.742 1.584.695 -2.922.953 1.354.004
Finansman Gelirleri
730.095 1.587.829 505.557 783.632
Finansman Giderleri
-1.586.499 -1.501.573 -818.286 -611.545
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-9.898.146 1.670.951 -3.235.682 1.526.091
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
272.766 -1.208.362 24.520 -1.276.829
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
16 0 -12.441 0 -12.441
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 272.766 -1.195.921 24.520 -1.264.388
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-9.625.380 462.589 -3.211.162 249.262
DÖNEM KARI (ZARARI)
17 -9.625.380 462.589 -3.211.162 249.262
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.845.940 349.883 -589.455 274.274
Ana Ortaklık Payları
-7.779.440 112.706 -2.621.707 -25.012
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 17 -0,04800000 0,00100000 -0,01600000 -0,00100000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
200.000.000 22.039.497 7.508.189 552.467 6.532.160 -32.334.094 -51.450.417 -11.933.156 140.914.646 105.540.408 246.455.054
Transferler
-11.933.156 11.933.156
Dönem Karı (Zararı)
112.706 112.706 349.883 462.589
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-963.448 -963.448 -413.690 -1.377.138
Dönem Sonu Bakiyeler
200.000.000 22.039.497 7.508.189 -410.981 6.532.160 -32.334.094 -63.383.573 112.706 140.063.904 105.476.601 245.540.505
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
200.000.000 22.039.497 8.511.718 990.678 6.604.143 -32.334.094 -63.455.556 -8.250.502 134.105.884 105.675.424 239.781.308
Transferler
-8.250.502 8.250.502 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.510.969 -7.779.440 -9.290.409 -2.222.400 -11.512.809
Dönem Karı (Zararı)
-7.779.440 -7.779.440 -1.845.940 -9.625.380
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.510.969 -1.510.969 -376.640 -1.887.609
Dönem Sonu Bakiyeler
200.000.000 22.039.497 8.511.718 -520.291 6.604.143 -32.334.094 -71.706.058 -7.779.440 124.815.475 103.453.024 228.268.499


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.808.007 3.034.572
Dönem Karı (Zararı)
17 -9.625.380 462.589
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
9.173.252 4.686.754
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.782.758 2.665.293
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
3.002.612 -926.067
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 2.959.453 -608.603
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 43.159 -317.464
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.937.923 1.932.848
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 2.877.378 1.900.468
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
60.545 32.380
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
789.899 -179.104
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
1.101.042 -994.984
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-311.143 815.880
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 -272.766 1.208.362
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-84.290 -49.699
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-84.290 -49.699
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
17.116 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 35.121
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
4.629.750 -502.455
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.179.810 -3.664.917
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.371.445 1.578.497
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.808.365 -5.243.414
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4.129.981 6.483.827
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 4.227.974 6.793.204
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -97.993 -309.377
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -3.215.008 -2.633.342
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 -334.219 2.226.338
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.468.349 -1.342.923
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 3.147.283 -2.035.229
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 2.321.066 692.306
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
11 1.172.138 -636.350
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-22.501 -52.545
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -22.501 -52.545
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
12 2.029.993 -2.311.401
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-419.173 1.428.858
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
242.890 1.140.310
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-662.063 288.548
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
4.177.622 4.646.888
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
11 -1.369.615 -1.611.016
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 -1.300
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.941.207 -3.877.970
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
157.990 98.848
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
157.990 98.848
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.460.071 -3.571.901
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -2.460.071 -3.561.543
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -10.358
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
360.874 0
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
0 -404.917
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.611.926 -797.442
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-788.760 -976.546
Ödenen Faiz
-879.510 -815.880
Alınan Faiz
56.344 994.984
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-745.126 -1.640.840
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-745.126 -1.640.840
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 2.904.450 3.867.638
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 2.159.324 2.226.798


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
17 -9.625.380 462.589 -3.211.162 249.262
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.887.429 -1.377.138 -887.086 70.016
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.887.429 -1.377.138 -887.086 70.016
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.887.429 -1.377.138 -887.086 70.016
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-11.512.809 -914.549 -4.098.248 319.278
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-2.222.400 -63.808 -760.918 195.725
Ana Ortaklık Payları
-9.290.409 -850.741 -3.337.330 123.553


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 2.159.324 2.904.450
Ticari Alacaklar
114.938.857 113.718.500
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6-18 9.252.186 7.855.113
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 105.686.671 105.863.387
Diğer Alacaklar
1.330.905 5.484.595
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7-18 0 4.227.974
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 1.330.905 1.256.621
Stoklar
8 12.662.064 9.490.215
Peşin Ödenmiş Giderler
12 10.062.453 9.674.842
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
9.636 96.731
Diğer Dönen Varlıklar
13 45.771 201.566
ARA TOPLAM
141.209.010 141.570.899
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
0 377.989
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
141.209.010 141.948.888
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
1.111.458 1.087.749
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 1.111.458 1.087.749
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
101.429.160 101.429.160
Maddi Duran Varlıklar
9 32.135.713 32.373.275
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
51.048.453 51.207.277
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
51.048.453 51.207.277
Peşin Ödenmiş Giderler
12 414.268 467.660
Ertelenmiş Vergi Varlığı
16 26.151.356 25.738.728
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
212.290.408 212.303.849
TOPLAM VARLIKLAR
353.499.418 354.252.737
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.257.308 3.336.377
Ticari Borçlar
26.484.947 21.016.598
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6-18 4.897.927 1.750.644
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 21.587.020 19.265.954
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 9.875.258 8.703.120
Diğer Borçlar
137.916 160.417
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 137.916 160.417
Ertelenmiş Gelirler
12 6.260.299 4.544.244
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.510.742 1.975.807
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 964.328 489.938
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
1.546.414 1.485.869
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 22.193.371 19.915.850
ARA TOPLAM
69.719.841 59.652.413
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
69.719.841 59.652.413
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.039.168 2.703.425
Ertelenmiş Gelirler
12 313.938 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
21.103.985 18.183.183
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 20.725.280 17.804.478
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
378.705 378.705
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
16 24.602.077 24.462.215
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
13 6.451.910 9.470.193
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
55.511.078 54.819.016
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
125.230.919 114.471.429
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
124.815.475 134.105.884
Ödenmiş Sermaye
200.000.000 200.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
22.039.497 22.039.497
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
7.991.427 9.502.396
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
7.991.427 9.502.396
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
8.511.718 8.511.718
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-520.291 990.678
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
6.604.143 6.604.143
Diğer Yedekler
-32.334.094 -32.334.094
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-71.706.058 -63.455.556
Net Dönem Karı veya Zararı
17 -7.779.440 -8.250.502
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
103.453.024 105.675.424
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
228.268.499 239.781.308
TOPLAM KAYNAKLAR
353.499.418 354.252.737http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/705331


BIST
'
15:109.751
Değişim :  -0,65% |  -63,61
Açılış :  9.759  
Önceki Kapanış :  9.814  
En Düşük
9.683
En Yüksek
9.824
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler15:09
LUKSK 122,10 39.035.227 % 10,00  
FLAP 10,68 133.409.822 % 9,99  
RYGYO 30,64 221.989.013 % 9,98  
RYSAS 43,68 178.875.237 % 9,97  
ENTRA 16,10 234.034.768 % 9,97  
15:09 Alış Satış %  
Dolar 32,4039 32,4069 % 0,16  
Euro 34,5465 34,5590 % 0,38  
Sterlin 40,3385 40,5407 % -0,04  
Frank 35,4193 35,5969 % -0,10  
Riyal 8,6185 8,6617 % -0,26  
15:09 Alış Satış %  
Gümüş ONS 28,53 28,56 % 0,66  
Platin 971,47 973,37 % 0,66  
Paladyum 1.037,73 1.040,48 % 0,66  
Brent Pet. 89,65 89,65 % 0,66  
Altın Ons 2.355,78 2.356,14 % 0,66