***IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

19.08.2019 19:52
***IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor


***IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 109.607.950 102.140.344 57.350.013 57.608.032
Satışların Maliyeti
14 -97.495.449 -87.132.763 -50.258.925 -45.568.372
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
12.112.501 15.007.581 7.091.088 12.039.660
BRÜT KAR (ZARAR)
12.112.501 15.007.581 7.091.088 12.039.660
Genel Yönetim Giderleri
-17.343.722 -19.884.537 -8.003.300 -9.934.895
Pazarlama Giderleri
-4.599.775 -6.106.551 -2.487.025 -3.263.905
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 7.983.473 8.504.182 3.682.899 3.058.735
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -4.294.259 -6.629.591 -1.420.021 -4.808.553
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-6.141.782 -9.108.916 -1.136.359 -2.908.958
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
34.049 86.742 5.588 3.121
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-34.287 -19.568 0 -17.116
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-6.142.020 -9.041.742 -1.130.771 -2.922.953
Finansman Gelirleri
1.997.035 730.095 1.202.313 505.557
Finansman Giderleri
-8.298.310 -1.586.499 -7.498.953 -818.286
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-12.443.295 -9.898.146 -7.427.411 -3.235.682
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
257.999 272.766 207.058 24.520
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
16 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 257.999 272.766 207.058 24.520
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-12.185.296 -9.625.380 -7.220.353 -3.211.162
DÖNEM KARI (ZARARI)
17 -12.185.296 -9.625.380 -7.220.353 -3.211.162
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-908.201 -1.845.940 -1.000.224 -589.455
Ana Ortaklık Payları
-11.277.095 -7.779.440 -6.220.129 -2.621.707
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 17 -0,06100000 -0,04800000 -0,03600000 -0,01600000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.412.107 2.808.007
Dönem Karı (Zararı)
17 -12.185.296 -9.625.380
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
14.631.464 9.173.252
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
4.549.918 2.782.758
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
672.232 3.002.612
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 514.289 2.959.453
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 157.943 43.159
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.742.557 2.937.923
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 3.769.941 2.877.378
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-27.384 60.545
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
5.916.464 789.899
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-934.141 -311.143
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
6.850.605 1.101.042
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 -257.999 -272.766
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
8.292 -84.290
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
8.292 -84.290
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 17.116
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-6.122.632 4.629.750
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.672.761 -4.179.810
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3.205.479 -1.371.445
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-6.878.240 -2.808.365
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
239.896 4.129.981
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 0 4.227.974
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 239.896 -97.993
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -1.943.506 -3.215.008
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 -2.803.619 -334.219
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.406.057 5.468.349
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -1.549.939 3.147.283
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 6.955.996 2.321.066
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
11 1.560.541 1.172.138
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
78.622 -22.501
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-40.295 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 118.917 -22.501
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12 4.313.584 2.029.993
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.301.446 -419.173
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-70.078 242.890
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-9.231.368 -662.063
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-3.676.464 4.177.622
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
11 -1.735.643 -1.369.615
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.859.124 -1.941.207
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
111.998 157.990
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
111.998 157.990
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.712.881 -2.460.071
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -3.712.327 -2.460.071
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-554 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18.979 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-277.220 0
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 360.874
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.641.260 -1.611.926
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
82.046 -788.760
Ödenen Faiz
-4.613.521 -879.510
Alınan Faiz
890.215 56.344
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-12.912.491 -745.126
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-12.912.491 -745.126
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 16.344.854 2.904.450
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 3.432.363 2.159.324


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 3.476.289 16.344.854
Ticari Alacaklar
103.038.913 99.880.441
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6-18 3.842.889 7.048.368
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 99.196.024 92.832.073
Diğer Alacaklar
2.262.980 2.758.707
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7-18 26.830 26.830
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 2.236.150 2.731.877
Stoklar
8 17.041.690 15.256.127
Peşin Ödenmiş Giderler
12 9.839.937 7.005.359
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
292.275 169.094
Diğer Dönen Varlıklar
13 198.567 251.670
ARA TOPLAM
136.150.651 141.666.252
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
136.150.651 141.666.252
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
1.525.314 1.269.483
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 1.525.314 1.269.483
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
114.595.078 114.371.124
Maddi Duran Varlıklar
9 33.990.899 32.827.623
Kullanım Hakkı Varlıkları
20.463.342 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
42.648.490 42.741.355
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
42.648.490 42.741.355
Peşin Ödenmiş Giderler
12 725.897 756.856
Ertelenmiş Vergi Varlığı
16 33.429.922 34.514.834
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
247.378.942 226.481.275
TOPLAM VARLIKLAR
383.529.593 368.147.527
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.816.882 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.249.485 1.204.527
Ticari Borçlar
28.473.621 23.067.564
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6-18 2.099.679 3.649.618
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 26.373.942 19.417.946
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 8.978.521 7.417.980
Diğer Borçlar
1.313.985 1.235.363
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
46.569 86.864
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 1.267.416 1.148.499
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 9.896.344 5.589.096
Kısa Vadeli Karşılıklar
4.626.393 3.307.908
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 3.193.862 1.847.893
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
1.432.531 1.460.015
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 19.774.526 23.254.395
ARA TOPLAM
76.129.757 65.076.833
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
76.129.757 65.076.833
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
43.919.589 16.932.358
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 6.336 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
20.670.899 20.326.209
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 20.292.094 19.947.504
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
378.805 378.705
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
16 31.596.587 31.268.948
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
13 611.111 2.426.749
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
96.804.522 70.954.264
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
172.934.279 136.031.097
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
93.786.003 113.551.222
Ödenmiş Sermaye
200.000.000 200.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
22.039.497 22.039.497
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
6.430.815 6.447.699
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
6.430.815 6.447.699
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
6.491.445 6.491.445
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-60.630 -43.746
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
6.528.265 6.528.265
Diğer Yedekler
-42.721.200 -42.721.200
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-87.214.279 -68.783.288
Net Dönem Karı veya Zararı
17 -11.277.095 -9.959.751
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
116.809.311 118.565.208
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
210.595.314 232.116.430
TOPLAM KAYNAKLAR
383.529.593 368.147.527


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
200.000.000 22.039.497 8.511.718 990.678 6.604.143 -32.334.094 -63.455.556 -8.250.502 134.105.884 105.675.424 239.781.308
Transferler
-8.250.502 8.250.502
Dönem Karı (Zararı)
-7.779.440 -7.779.440 -1.845.940 -9.625.380
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.510.969 -1.510.969 -376.460 -1.887.429
Dönem Sonu Bakiyeler
200.000.000 22.039.497 8.511.718 -520.291 6.604.143 -32.334.094 -71.706.058 -7.779.440 124.815.475 103.453.024 228.268.499
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
200.000.000 22.039.497 6.491.445 -43.746 6.528.265 -42.721.200 -68.783.288 -9.959.751 113.551.222 118.565.208 232.116.430
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-8.471.240 -8.471.240 -1.139.571 -9.610.811
Transferler
-9.959.751 9.959.751
Dönem Karı (Zararı)
-11.277.095 -11.277.095 -908.201 -12.185.296
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-16.884 -16.884 291.875 274.991
Dönem Sonu Bakiyeler
200.000.000 22.039.497 6.491.445 -60.630 6.528.265 -42.721.200 -87.214.279 -11.277.095 93.786.003 116.809.311 210.595.314


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
17 -12.185.296 -9.625.380 -7.220.353 -3.211.162
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
274.991 -1.887.429 646.637 -887.086
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
274.991 -1.887.429 646.637 -887.086
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
274.991 -1.887.429 646.637 -887.086
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-11.910.305 -11.512.809 -6.573.716 -4.098.248
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-616.326 -2.222.400 -662.309 -760.918
Ana Ortaklık Payları
-11.293.979 -9.290.409 -5.911.407 -3.337.330http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/783059


BIST
'
18:059.645
Değişim :  -0,50% |  -48,44
Açılış :  9.795  
Önceki Kapanış :  9.693  
En Düşük
9.645
En Yüksek
9.832
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
KONKA 59,40 226.066.049 % 10,00  
REEDR 47,54 1.389.861.758 % 10,00  
ISGSY 34,32 129.557.024 % 10,00  
KLGYO 5,61 191.853.035 % 10,00  
SNICA 47,30 289.234.773 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,4978 32,5155 % 0,05  
Euro 34,6347 34,6596 % -0,09  
Sterlin 39,8428 40,0425 % -0,50  
Frank 35,3849 35,5623 % -0,48  
Riyal 8,5953 8,6384 % -0,38  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 27,23 27,25 % 0,66  
Platin 922,91 924,55 % 0,66  
Paladyum 1.012,83 1.017,14 % 0,66  
Brent Pet. 86,94 86,94 % 0,66  
Altın Ons 2.328,35 2.328,62 % 0,66