***IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

11.11.2019 19:04
***IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor


***IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 167.616.625 156.563.297 58.008.675 54.422.953
Satışların Maliyeti
14 -149.504.677 -132.350.479 -52.009.228 -45.217.716
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
18.111.948 24.212.818 5.999.447 9.205.237
BRÜT KAR (ZARAR)
18.111.948 24.212.818 5.999.447 9.205.237
Genel Yönetim Giderleri
-26.348.598 -25.317.153 -9.004.876 -5.432.616
Pazarlama Giderleri
-7.119.501 -9.485.308 -2.519.726 -3.378.757
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 20.164.736 13.849.479 12.181.263 5.345.297
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -6.659.920 -12.741.277 -2.365.661 -6.111.686
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.851.335 -9.481.441 4.290.447 -372.525
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
147.182 89.653 113.133 2.911
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-59.287 -339.564 -25.000 -319.996
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.763.440 -9.731.352 4.378.580 -689.610
Finansman Gelirleri
2.528.217 1.995.706 531.182 1.265.611
Finansman Giderleri
-11.937.442 -3.495.522 -3.639.132 -1.909.023
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-11.172.665 -11.231.168 1.270.630 -1.333.022
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-814.609 234.417 -1.072.608 -38.349
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
16 0 -148.954 0 -148.954
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 -814.609 383.371 -1.072.608 110.605
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-11.987.274 -10.996.751 198.022 -1.371.371
DÖNEM KARI (ZARARI)
17 -11.987.274 -10.996.751 198.022 -1.371.371
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
709.622 -2.123.817 1.617.823 -277.877
Ana Ortaklık Payları
-12.696.896 -8.872.934 -1.419.801 -1.093.494
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 17 -0,06000000 -0,05500000 0,00100000 -0,00700000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
995.671 5.555.457
Dönem Karı (Zararı)
17 -11.987.274 -10.996.751
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
21.169.751 10.912.919
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6.852.695 3.696.309
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-410.668 1.922.223
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -568.611 1.879.064
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 157.943 43.159
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
5.464.337 3.478.728
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 5.483.921 3.430.677
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-19.584 48.051
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
8.528.289 1.800.165
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.080.382 -404.905
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
9.608.671 2.205.070
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 814.609 -234.417
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-79.511 -87.202
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-79.511 -87.202
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 17.116
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 319.997
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-5.761.485 7.591.331
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.895.066 -22.568
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4.927.190 -3.456.610
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.032.124 3.434.042
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
197.622 3.899.465
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 0 4.201.144
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 197.622 -301.679
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -7.908.188 -7.286.570
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 -4.091.080 1.834.421
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
15.794.236 4.869.091
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 11.652.005 1.534.553
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 4.142.231 3.334.538
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
11 -493.405 663.219
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-421.760 1.252.627
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-47.471 37.634
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -374.289 1.214.993
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12 2.984.054 2.363.805
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-14.718.030 17.841
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-654.290 269.793
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-14.063.740 -251.952
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.420.992 7.507.499
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
11 -2.425.321 -1.901.146
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 -50.896
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-5.009.273 -2.893.627
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
224.801 160.900
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
224.801 160.900
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.060.833 -3.415.401
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -4.620.524 -3.344.443
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-440.309 -70.958
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
103.979 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-277.220 0
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 360.874
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.328.981 -2.426.406
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
104.607 -1.103.977
Ödenen Faiz
-6.489.111 -1.530.808
Alınan Faiz
1.055.523 208.379
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-9.342.583 235.424
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-9.342.583 235.424
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 16.344.854 2.904.450
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 7.002.271 3.139.874


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 7.027.130 16.344.854
Ticari Alacaklar
97.553.986 99.880.441
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6-18 2.121.178 7.048.368
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 95.432.808 92.832.073
Diğer Alacaklar
2.302.837 2.758.707
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7-18 26.830 26.830
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 2.276.007 2.731.877
Stoklar
8 23.006.372 15.256.127
Peşin Ödenmiş Giderler
12 11.136.229 7.005.359
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
295.305 169.094
Diğer Dönen Varlıklar
13 779.749 251.670
ARA TOPLAM
142.101.608 141.666.252
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
142.101.608 141.666.252
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
1.527.731 1.269.483
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 1.527.731 1.269.483
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
114.485.079 114.371.124
Maddi Duran Varlıklar
9 33.647.815 32.827.623
Kullanım Hakkı Varlıkları
19.466.618 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
43.033.474 42.741.355
Şerefiye
0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
43.033.474 42.741.355
Peşin Ödenmiş Giderler
12 717.066 756.856
Ertelenmiş Vergi Varlığı
16 32.010.491 34.514.834
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
244.888.274 226.481.275
TOPLAM VARLIKLAR
386.989.882 368.147.527
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.697.288 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.630.965 1.204.527
Ticari Borçlar
38.861.800 23.067.564
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6-18 15.301.623 3.649.618
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 23.560.177 19.417.946
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 6.924.575 7.417.980
Diğer Borçlar
813.603 1.235.363
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
39.393 86.864
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 774.210 1.148.499
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 8.571.566 5.589.096
Kısa Vadeli Karşılıklar
5.034.005 3.307.908
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 3.593.674 1.847.893
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
1.440.331 1.460.015
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 17.013.383 23.254.395
ARA TOPLAM
82.547.185 65.076.833
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
82.547.185 65.076.833
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
40.621.002 16.932.358
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 1.584 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
22.054.141 20.326.209
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 21.675.336 19.947.504
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
378.805 378.705
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
16 31.092.773 31.268.948
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
13 481.620 2.426.749
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
94.251.120 70.954.264
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
176.798.305 136.031.097
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
91.972.492 113.551.222
Ödenmiş Sermaye
200.000.000 200.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
22.039.497 22.039.497
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
5.991.434 6.447.699
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
5.991.434 6.447.699
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
6.450.342 6.491.445
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-458.908 -43.746
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
6.528.265 6.528.265
Diğer Yedekler
-42.721.200 -42.721.200
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-87.168.608 -68.783.288
Net Dönem Karı veya Zararı
17 -12.696.896 -9.959.751
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
118.219.085 118.565.208
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
210.191.577 232.116.430
TOPLAM KAYNAKLAR
386.989.882 368.147.527


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
200.000.000 22.039.497 8.511.718 990.678 6.604.143 -32.334.094 -63.455.556 -8.250.502 134.105.884 105.675.424 239.781.308
Transferler
-8.250.502 8.250.502
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
365.176 -8.872.934 -8.507.758 -2.088.287 -10.596.045
Dönem Karı (Zararı)
0 -8.872.934 -8.872.934 -2.123.817 -10.996.751
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
365.176 0 365.176 35.530 400.706
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-101 -27.540 -27.641 27.650 9
Dönem Sonu Bakiyeler
200.000.000 22.039.497 8.511.718 1.355.854 6.604.042 -32.334.094 -71.733.598 -8.872.934 125.570.485 103.614.787 229.185.272
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
200.000.000 22.039.497 6.491.445 -43.746 6.528.265 -42.721.200 -68.783.288 -9.959.751 113.551.222 118.565.208 232.116.430
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-8.471.240 -8.471.240 -1.139.571 -9.610.811
Transferler
-9.959.751 9.959.751 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-41.103 -415.162 45.671 -12.696.896 -13.107.490 793.448 -12.314.042
Dönem Karı (Zararı)
-12.696.896 -12.696.896 709.622 -11.987.274
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-41.103 -415.162 45.671 -410.594 83.826 -326.768
Dönem Sonu Bakiyeler
200.000.000 22.039.497 6.450.342 -458.908 6.528.265 -42.721.200 -87.168.608 -12.696.896 91.972.492 118.219.085 210.191.577


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
17 -11.987.274 -10.996.751 198.022 -1.371.371
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-326.768 400.706 -601.759 2.288.135
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
5.242 0 5.242 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-332.010 400.706 -607.001 2.288.135
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-326.768 400.706 -601.759 2.288.135
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-12.314.042 -10.596.045 -403.737 916.764
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
793.449 -2.088.289 1.409.775 134.111
Ana Ortaklık Payları
-13.107.491 -8.507.756 -1.813.512 782.653http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798173


BIST'
12:359.814
Değişim :  0,59% |  57,50
Açılış :  9.808  
Önceki Kapanış :  9.757  
En Düşük
9.747
En Yüksek
9.849
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler12:35
CASA 98,00 2.516.542 % 0,00  
BRMEN 6,05 698.382 % 0,00  
FONET 25,86 94.661.331 % 0,00  
ATSYH 45,00 427.843 % 0,00  
BRKO 4,99 2.278.355 % 0,00  
12:35 Alış Satış %  
Dolar 32,3524 32,3565 % 0,17  
Euro 34,3983 34,4292 % -0,71  
Sterlin 40,3487 40,5509 % -0,84  
Frank 35,4520 35,6297 % -0,48  
Riyal 8,6402 8,6835 % -0,01  
12:35 Alış Satış %  
Gümüş ONS 27,84 27,90 % 0,66  
Platin 975,34 978,32 % 0,66  
Paladyum 1.049,74 1.055,49 % 0,66  
Brent Pet. 90,10 90,10 % 0,66  
Altın Ons 2.343,36 2.344,21 % 0,66