***IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

10.03.2020 20:23
***IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor


***IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
25 236.569.760 214.168.090
Satışların Maliyeti
25 -202.081.435 -184.024.954
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
34.488.325 30.143.136
BRÜT KAR (ZARAR)
34.488.325 30.143.136
Genel Yönetim Giderleri
26 -34.835.841 -34.979.252
Pazarlama Giderleri
26 -10.263.039 -12.938.815
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
27 36.646.005 16.056.528
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
27 -10.145.511 -18.578.383
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
15.889.939 -20.296.786
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
28 15.114.745 16.188.794
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
28 -2.683.716 -10.480.948
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
28.320.968 -14.588.940
Finansman Gelirleri
29 3.025.816 3.678.777
Finansman Giderleri
29 -15.830.803 -4.143.346
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
15.515.981 -15.053.509
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.324.120 2.829.214
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
30 -501.805
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
30 -3.822.315 2.829.214
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
11.191.861 -12.224.295
DÖNEM KARI (ZARARI)
11.191.861 -12.224.295
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
24-31 9.823.774 -2.264.544
Ana Ortaklık Payları
31 1.368.087 -9.959.751
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 31 0,05600000 -0,06100000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
13.362.096 2.269.033
Dönem Karı (Zararı)
31 11.191.861 -12.224.295
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
13.240.177 3.495.974
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14-15 8.619.609 4.862.880
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-13.954.912 9.110.300
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 -8.235.329 2.101.213
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 56.570 31.833
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-4.427.171 -1.133.871
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
28 -1.348.982 8.111.125
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
8.327.443 4.943.469
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 8.382.427 4.969.323
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 -54.984 -25.854
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
12.256.669 93.636
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
29 -2.060.860 -2.045.840
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
29 14.317.529 2.139.476
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-9.287.596 -12.941.964
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-1.987.596 -12.941.964
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
28 -7.300.000
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
30 4.324.120 -2.829.214
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
2.641.104 -80.246
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-42.613 -80.246
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
2.683.717
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
28 17.116
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
313.740 319.997
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-7.953.519 12.744.573
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-24.000.000
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
19.223.476 11.736.846
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-337.721 867.909
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
19.561.197 10.868.937
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.004.462 2.544.154
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11-32 4.201.144
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 1.004.462 -1.656.990
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-8.088.924 -5.797.745
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
21 2.929.274 2.380.287
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9.598.325 2.050.966
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10-32 5.172.027 1.898.974
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 4.426.298 151.992
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
19 -1.032.078 -1.285.140
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-854.772 1.074.946
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11-32 -57.585 86.864
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 -797.187 988.082
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
21 2.521.820 1.044.852
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.255.102 -1.004.593
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
22-23 -133.658 -122.467
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-9.121.444 -882.126
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
16.478.519 4.016.252
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
19 -3.078.405 -1.747.219
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-38.018
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
9.599.939 1.990.695
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
6.290.374
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
-7.800.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
258.464 162.900
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
258.464 162.900
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.012.998 -4.823.453
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -6.479.863 -4.752.495
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -533.135 -70.958
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
24.431.692
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -277.219
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
360.874
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-24.610.407 9.161.404
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
10.500.666
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-7.731.844
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-9.066.041
Ödenen Faiz
-8.543.299 -1.607.787
Alınan Faiz
730.777 268.525
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.648.372 13.421.132
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.648.372 13.421.132
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 16.344.854 2.904.450
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 14.696.482 16.325.582


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 14.721.341 16.344.854
Finansal Yatırımlar
7 31.300.000
Ticari Alacaklar
88.892.294 99.880.441
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10-32 7.373.947 7.048.368
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 81.518.347 92.832.073
Diğer Alacaklar
1.465.009 2.758.707
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11-32 26.830 26.830
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 1.438.179 2.731.877
Stoklar
12 23.288.481 15.256.127
Peşin Ödenmiş Giderler
21 4.529.629 7.005.359
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
22 232.307 169.094
Diğer Dönen Varlıklar
23 322.115 251.670
ARA TOPLAM
164.751.176 141.666.252
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
164.751.176 141.666.252
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
1.558.719 1.269.483
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 1.558.719 1.269.483
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 93.947.703 114.371.124
Maddi Duran Varlıklar
14 35.392.455 32.827.623
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 18.026.310
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
44.424.667 42.741.355
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 44.424.667 42.741.355
Peşin Ödenmiş Giderler
21 303.312 756.856
Ertelenmiş Vergi Varlığı
30 29.305.805 34.514.834
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
222.958.971 226.481.275
TOPLAM VARLIKLAR
387.710.147 368.147.527
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 3.578.310
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 2.814.422 1.204.527
Ticari Borçlar
32.665.889 23.067.564
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10-32 8.821.645 3.649.618
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 23.844.244 19.417.946
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 6.385.902 7.417.980
Diğer Borçlar
380.591 1.235.363
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11-32 29.279 86.864
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 351.312 1.148.499
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
21 8.110.916 5.589.096
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
30 463.787
Kısa Vadeli Karşılıklar
6.462.344 3.307.908
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
19 5.057.413 1.847.893
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
18 1.404.931 1.460.015
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
23 16.174.614 23.254.395
ARA TOPLAM
77.036.775 65.076.833
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
77.036.775 65.076.833
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 29.264.736 16.932.358
Uzun Vadeli Karşılıklar
23.795.985 20.326.209
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 23.417.180 19.947.504
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
18 378.805 378.705
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
30 30.883.166 31.268.948
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
23 385.086 2.426.749
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
84.328.973 70.954.264
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
161.365.748 136.031.097
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
101.330.627 113.551.222
Ödenmiş Sermaye
24 200.000.000 200.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
24 22.039.497 22.039.497
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
4.167.715 6.447.699
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
4.167.715 6.447.699
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
24 5.171.890 6.491.445
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 -1.004.175 -43.746
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
24 6.540.167 6.528.265
Diğer Yedekler
24 -49.263.608 -42.721.200
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-83.521.231 -68.783.288
Net Dönem Karı veya Zararı
31 1.368.087 -9.959.751
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
24 125.013.772 118.565.208
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
226.344.399 232.116.430
TOPLAM KAYNAKLAR
387.710.147 368.147.527


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
200.000.000 22.039.497 8.511.718 990.678 6.604.143 -32.334.094 -63.455.556 -8.250.502 134.105.884 105.675.424 239.781.308
Transferler
-8.250.502 8.250.502
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.020.273 -1.034.424 -9.959.751 -13.014.448 -725.260 -13.739.708
Dönem Karı (Zararı)
31 -9.959.751 -9.959.751 -2.264.544 -12.224.295
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.020.273 -1.034.424 -3.054.697 1.539.284 -1.515.413
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-101 -27.540 -27.641 27.650 9
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-75.777 -10.387.106 2.950.310 -7.512.573 13.587.394 6.074.821
Dönem Sonu Bakiyeler
200.000.000 22.039.497 6.491.445 -43.746 6.528.265 -42.721.200 -68.783.288 -9.959.751 113.551.222 118.565.208 232.116.430
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
200.000.000 22.039.497 6.491.445 -43.746 6.528.265 -42.721.200 -68.783.288 -9.959.751 113.551.222 118.565.208 232.116.430
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-8.471.240 -8.471.240 -1.139.571 -9.610.811
Transferler
-9.959.751 9.959.751
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.319.555 -960.429 1.368.087 -911.897 8.071.105 7.159.208
Dönem Karı (Zararı)
31 1.368.087 1.368.087 9.823.774 11.191.861
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.319.555 -960.429 -2.279.984 -1.752.669 -4.032.653
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
11.902 -6.542.408 1.432.532 -5.097.974 -2.702.026 -7.800.000
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
2.260.516 2.260.516 2.219.056 4.479.572
Dönem Sonu Bakiyeler
200.000.000 22.039.497 5.171.890 -1.004.175 6.540.167 -49.263.608 -83.521.231 1.368.087 101.330.627 125.013.772 226.344.399


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
31 11.191.861 -12.224.295
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-4.032.653 -1.515.413
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-2.932.514 -1.292.312
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.100.139 -223.101
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-4.032.653 -1.515.413
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.159.208 -13.739.708
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
8.071.105 -2.070.025
Ana Ortaklık Payları
-911.897 -11.669.683http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826578


BIST
'
18:059.645
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  9.795  
Önceki Kapanış :  9.645  
En Düşük
9.645
En Yüksek
9.832
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
AKYHO 6,90 29.290.868 % 0,00  
AVTUR 12,95 30.940.993 % 0,00  
AYEN 29,38 72.532.047 % 0,00  
BRMEN 5,97 1.331.606 % 0,00  
ATAGY 14,00 14.293.674 % 0,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,5438 32,5527 % 0,02  
Euro 34,8566 34,9147 % 0,14  
Sterlin 40,3295 40,5316 % 0,05  
Frank 35,5129 35,6909 % 0,02  
Riyal 8,6326 8,6759 % 0,00  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 27,40 27,43 % 0,66  
Platin 913,24 918,63 % 0,66  
Paladyum 1.024,34 1.029,75 % 0,66  
Brent Pet. 88,41 88,41 % 0,66  
Altın Ons 2.324,51 2.324,91 % 0,66