***IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

08.06.2020 18:26
***IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor


***IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 58.429.996 52.257.937
Satışların Maliyeti
14 -53.553.255 -47.236.524
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.876.741 5.021.413
BRÜT KAR (ZARAR)
4.876.741 5.021.413
Genel Yönetim Giderleri
-13.137.788 -9.340.422
Pazarlama Giderleri
-2.464.343 -2.112.750
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 2.158.986 4.300.574
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -2.052.078 -2.874.238
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-10.618.482 -5.005.423
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
48.718 28.461
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-10.132.554 -34.287
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-20.702.318 -5.011.249
Finansman Gelirleri
1.043.616 794.722
Finansman Giderleri
-2.433.583 -799.357
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-22.092.285 -5.015.884
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
2.280.437 50.941
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 2.280.437 50.941
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-19.811.848 -4.964.943
DÖNEM KARI (ZARARI)
-19.811.848 -4.964.943
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-6.456.418 92.023
Ana Ortaklık Payları
-13.355.430 -5.056.966
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 17 -0,09900000 -0,02500000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
429.655 -477.504
Dönem Karı (Zararı)
17 -19.811.848 -4.964.943
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.347.528 3.627.106
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.603.277 1.269.710
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
771.101 432.684
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 718.701 432.684
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
52.400
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.938.351 2.046.425
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 1.922.547 2.046.325
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15.804 100
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.408.615 -78.998
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-617.007 -589.541
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
2.025.622 510.543
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-52.400
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-52.400
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 -2.280.437 -50.941
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-16.105 8.226
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-16.105 8.226
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-24.874
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
16.705.480 1.477.539
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
10.100.000
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.359.948 -606.633
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
518.602 2.547.069
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.841.346 -3.153.702
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.312.668 -703.162
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -42.760
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -1.312.668 -660.402
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 684.639 -2.681.062
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 -3.234.030 -2.756.531
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11.550.380 7.171.432
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 1.365.438 -441.361
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 10.184.942 7.612.793
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
11 1.826.205 2.025.998
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
40.732 62.083
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
4.119 -31.965
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 36.613 94.048
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12 2.315.252 1.042.671
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.624.978 -2.077.257
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-713.407 -254.301
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-6.911.571 -1.822.956
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.241.160 139.702
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
11 -811.505 -617.206
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.701.073 -2.787.129
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
171.215 99.782
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
171.215 99.782
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.872.288 -2.913.644
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -1.685.541 -2.913.644
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.186.747
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
26.733
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-550.108 135.209
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.847.123 -34.322
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.329.118
Ödenen Faiz
-658.662 -371.503
Alınan Faiz
590.549 541.034
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.821.526 -3.129.424
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.821.526 -3.129.424
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 14.721.341 16.344.854
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 10.899.815 13.215.430


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 10.904.442 14.721.341
Finansal Yatırımlar
21.200.000 31.300.000
Ticari Alacaklar
85.813.645 88.892.294
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6-18 6.855.304 7.373.947
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 78.958.341 81.518.347
Diğer Alacaklar
2.568.345 1.465.009
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7-18 26.830 26.830
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 2.541.515 1.438.179
Stoklar
8 22.603.842 23.288.481
Peşin Ödenmiş Giderler
12 7.778.686 4.529.629
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
724.789 232.307
Diğer Dönen Varlıklar
13 543.040 322.115
ARA TOPLAM
152.136.789 164.751.176
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
152.136.789 164.751.176
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
1.768.051 1.558.719
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 1.768.051 1.558.719
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
93.947.703 93.947.703
Maddi Duran Varlıklar
9 35.703.730 35.392.455
Kullanım Hakkı Varlıkları
22.686.856 18.026.310
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
46.504.600 44.424.667
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
46.504.600 44.424.667
Peşin Ödenmiş Giderler
12 288.285 303.312
Ertelenmiş Vergi Varlığı
16 30.196.322 29.305.805
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
231.095.547 222.958.971
TOPLAM VARLIKLAR
383.232.336 387.710.147
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4.896.417 3.578.310
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4.797.447 2.814.422
Ticari Borçlar
44.216.269 32.665.889
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6-18 10.187.083 8.821.645
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 34.029.186 23.844.244
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 8.212.107 6.385.902
Diğer Borçlar
421.323 380.591
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7-18 33.398 29.279
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 387.925 351.312
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 10.425.818 8.110.916
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
463.787
Kısa Vadeli Karşılıklar
7.267.499 6.462.344
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 5.846.764 5.057.413
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
1.420.735 1.404.931
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 9.908.637 16.174.614
ARA TOPLAM
90.145.517 77.036.775
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
90.145.517 77.036.775
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
32.739.717 29.264.736
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 350
Uzun Vadeli Karşılıklar
24.124.856 23.795.985
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 23.746.051 23.417.180
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
378.805 378.805
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
16 29.491.810 30.883.166
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
13 203.279 385.086
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
86.560.012 84.328.973
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
176.705.529 161.365.748
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
87.880.916 101.330.627
Ödenmiş Sermaye
200.000.000 200.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
22.039.497 22.039.497
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
4.073.434 4.167.715
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
4.073.434 4.167.715
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
5.171.890 5.171.890
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.098.456 -1.004.175
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
6.540.167 6.540.167
Diğer Yedekler
-49.263.608 -49.263.608
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-82.153.144 -83.521.231
Net Dönem Karı veya Zararı
17 -13.355.430 1.368.087
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
118.645.891 125.013.772
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
206.526.807 226.344.399
TOPLAM KAYNAKLAR
383.232.336 387.710.147


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
200.000.000 22.039.497 6.491.445 -43.746 6.528.265 -42.721.200 -68.783.288 -9.959.751 113.551.222 118.565.208 232.116.430
Transferler
-9.959.751 9.959.751
Dönem Karı (Zararı)
-5.056.966 -5.056.966 92.023 -4.964.943
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-325.606 -325.606 -46.040 -371.646
Dönem Sonu Bakiyeler
200.000.000 22.039.497 6.491.445 -369.352 6.528.265 -42.721.200 -78.743.039 -5.056.966 108.168.650 118.611.191 226.779.841
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
200.000.000 22.039.497 5.171.890 -1.004.175 6.540.167 -49.263.608 -83.521.231 1.368.087 101.330.627 125.013.772 226.344.399
Transferler
1.368.087 -1.368.087
Dönem Karı (Zararı)
-13.355.430 -13.355.430 -6.456.418 -19.811.848
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-94.281 -94.281 88.537 -5.744
Dönem Sonu Bakiyeler
200.000.000 22.039.497 5.171.890 -1.098.456 6.540.167 -49.263.608 -82.153.144 -13.355.430 87.880.916 118.645.891 206.526.807


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-19.811.848 -4.964.943
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-5.744 -371.646
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.744 -371.646
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-5.744 -371.646
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-19.817.592 -5.336.589
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-6.367.881 45.983
Ana Ortaklık Payları
-13.449.711 -5.382.572http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849986


BIST
'
18:059.645
Değişim :  -0,50% |  -48,44
Açılış :  9.795  
Önceki Kapanış :  9.693  
En Düşük
9.645
En Yüksek
9.832
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
KONKA 59,40 226.066.049 % 10,00  
REEDR 47,54 1.389.861.758 % 10,00  
ISGSY 34,32 129.557.024 % 10,00  
KLGYO 5,61 191.853.035 % 10,00  
SNICA 47,30 289.234.773 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,4748 32,5048 % 0,01  
Euro 34,6014 34,6178 % -0,21  
Sterlin 39,8251 40,0247 % -0,54  
Frank 35,3713 35,5486 % -0,52  
Riyal 8,5953 8,6384 % -0,38  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 27,24 27,26 % 0,66  
Platin 921,83 923,31 % 0,66  
Paladyum 1.012,87 1.016,92 % 0,66  
Brent Pet. 87,12 87,12 % 0,66  
Altın Ons 2.329,07 2.329,39 % 0,66