***IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

15.08.2020 16:04
***IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor


***IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 104.678.401 109.607.950 46.248.405 57.350.013
Satışların Maliyeti
14 -88.808.094 -97.495.449 -35.254.839 -50.258.925
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
15.870.307 12.112.501 10.993.566 7.091.088
BRÜT KAR (ZARAR)
15.870.307 12.112.501 10.993.566 7.091.088
Genel Yönetim Giderleri
-21.507.006 -17.343.722 -8.369.218 -8.003.300
Pazarlama Giderleri
-6.867.257 -4.599.775 -4.402.914 -2.487.025
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 6.565.545 7.983.473 4.406.559 3.682.899
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -5.198.617 -4.294.259 -3.146.539 -1.420.021
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-11.137.028 -6.141.782 -518.546 -1.136.359
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
49.696 34.049 978 5.588
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-12.497.254 -34.287 -2.364.700 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-23.584.586 -6.142.020 -2.882.268 -1.130.771
Finansman Gelirleri
2.630.040 1.997.035 1.586.424 1.202.313
Finansman Giderleri
-4.746.088 -8.298.310 -2.312.505 -7.498.953
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-25.700.634 -12.443.295 -3.608.349 -7.427.411
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
5.345.483 257.999 3.065.046 207.058
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
16 -418.316 -418.316
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 5.763.799 257.999 3.483.362 207.058
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-20.355.151 -12.185.296 -543.303 -7.220.353
DÖNEM KARI (ZARARI)
17 -20.355.151 -12.185.296 -543.303 -7.220.353
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-9.563.441 -908.201 -3.107.023 -1.000.224
Ana Ortaklık Payları
-10.791.710 -11.277.095 2.563.720 -6.220.129
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 17 -0,10200000 -0,06100000 -0,00300000 -0,03600000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.321.060 -5.412.107
Dönem Karı (Zararı)
17 -20.355.151 -12.185.296
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
9.692.190 14.631.464
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
5.132.222 4.549.918
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
3.418.232 672.232
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 1.937.081 514.289
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 1.481.151 157.943
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.854.931 3.742.557
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 3.647.927 3.769.941
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
207.004 -27.384
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.110.975 5.916.464
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.725.258 -934.141
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
3.836.233 6.850.605
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 -5.345.483 -257.999
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-16.105 8.292
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-16.105 8.292
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
537.418 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
9.823.775 -6.122.632
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
31.300.000 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.915.516 -3.672.761
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.582.816 3.205.479
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.332.700 -6.878.240
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-548.397 239.896
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -548.397 239.896
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -6.657.653 -1.943.506
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 -7.571.396 -2.803.619
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.798.028 5.406.057
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 2.421.100 -1.549.939
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 2.376.928 6.955.996
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
11 -1.341.941 1.560.541
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.221 78.622
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
26.061 -40.295
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -20.840 118.917
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12 4.372.153 4.313.584
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.616.724 -9.301.446
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-1.258.345 -70.078
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-8.358.379 -9.231.368
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-839.186 -3.676.464
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
11 -1.012.596 -1.735.643
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-469.278 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-5.081.233 -3.859.124
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
171.215 111.998
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
171.215 111.998
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.252.448 -3.712.881
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -3.065.701 -3.712.327
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.186.747 -554
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 18.979
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -277.220
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11.382.027 -3.641.260
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
15.820.377 82.046
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-5.425.306 0
Ödenen Faiz
-1.141.706 -4.613.521
Alınan Faiz
2.128.662 890.215
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.979.734 -12.912.491
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.979.734 -12.912.491
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 14.721.341 16.344.854
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 18.701.075 3.432.363


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 18.706.932 14.721.341
Finansal Yatırımlar
31.300.000
Ticari Alacaklar
91.870.729 88.892.294
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6-18 8.956.680 7.373.947
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 82.914.049 81.518.347
Diğer Alacaklar
1.900.474 1.465.009
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7-18 26.830 26.830
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 1.873.644 1.438.179
Stoklar
8 28.464.983 23.288.481
Peşin Ödenmiş Giderler
12 12.105.200 4.529.629
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
256.585 232.307
Diğer Dönen Varlıklar
13 1.556.182 322.115
ARA TOPLAM
154.861.085 164.751.176
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
154.861.085 164.751.176
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
1.671.651 1.558.719
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 1.671.651 1.558.719
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
93.947.703 93.947.703
Maddi Duran Varlıklar
9 35.893.309 35.392.455
Kullanım Hakkı Varlıkları
25.253.255 18.026.310
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
46.392.811 44.424.667
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
46.392.811 44.424.667
Peşin Ödenmiş Giderler
12 299.137 303.312
Ertelenmiş Vergi Varlığı
16 31.953.695 29.305.805
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
235.411.561 222.958.971
TOPLAM VARLIKLAR
390.272.646 387.710.147
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4.951.723 3.578.310
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3.503.352 2.814.422
Ticari Borçlar
37.463.917 32.665.889
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6-18 11.242.745 8.821.645
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 26.221.172 23.844.244
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 5.043.961 6.385.902
Diğer Borçlar
385.812 380.591
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
55.340 29.279
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 330.472 351.312
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 12.476.396 8.110.916
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
412.826 463.787
Kısa Vadeli Karşılıklar
8.068.026 6.462.344
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 6.456.091 5.057.413
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
1.611.935 1.404.931
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 7.947.192 16.174.614
ARA TOPLAM
80.253.205 77.036.775
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
80.253.205 77.036.775
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
50.969.496 29.264.736
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 6.673 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
24.454.794 23.795.985
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 24.075.989 23.417.180
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
378.805 378.805
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
16 27.882.826 30.883.166
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
13 254.129 385.086
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
103.567.918 84.328.973
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
183.821.123 161.365.748
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
90.723.633 101.330.627
Ödenmiş Sermaye
200.000.000 200.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
22.039.497 22.039.497
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
4.352.431 4.167.715
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
4.352.431 4.167.715
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
5.171.890 5.171.890
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-819.459 -1.004.175
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
6.540.167 6.540.167
Diğer Yedekler
-49.263.608 -49.263.608
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-82.153.144 -83.521.231
Net Dönem Karı veya Zararı
17 -10.791.710 1.368.087
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
115.727.890 125.013.772
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
206.451.523 226.344.399
TOPLAM KAYNAKLAR
390.272.646 387.710.147


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
200.000.000 22.039.497 6.491.445 -43.746 6.528.265 -42.721.200 -68.783.288 -9.959.751 113.551.222 118.565.208 232.116.430
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-8.471.240 -8.471.240 -1.139.571 -9.610.811
Transferler
-9.959.751 9.959.751
Dönem Karı (Zararı)
-11.277.095 -11.277.095 -908.201 -12.185.296
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-16.884 -16.884 291.875 274.991
Dönem Sonu Bakiyeler
200.000.000 22.039.497 6.491.445 -60.630 6.528.265 -42.721.200 -87.214.279 -11.277.095 93.786.003 116.809.311 210.595.314
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
200.000.000 22.039.497 5.171.890 -1.004.175 6.540.167 -49.263.608 -83.521.231 1.368.087 101.330.627 125.013.772 226.344.399
Transferler
1.368.087 -1.368.087
Dönem Karı (Zararı)
-10.791.710 -10.791.710 -9.563.441 -20.355.151
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
184.716 184.716 277.559 462.275
Dönem Sonu Bakiyeler
200.000.000 22.039.497 5.171.890 -819.459 6.540.167 -49.263.608 -82.153.144 -10.791.710 90.723.633 115.727.890 206.451.523


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
17 -20.355.151 -12.185.296 -543.303 -7.220.353
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
462.275 274.991 468.019 646.637
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
462.275 274.991 468.019 646.637
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
462.275 274.991 468.019 646.637
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-19.892.876 -11.910.305 -75.284 -6.573.716
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-9.285.881 -616.326 -2.918.000 -662.309
Ana Ortaklık Payları
-10.606.995 -11.293.979 2.842.716 -5.911.407http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869255


BIST
'
18:059.693
Değişim :  1,77% |  168,87
Açılış :  9.431  
Önceki Kapanış :  9.525  
En Düşük
9.421
En Yüksek
9.715
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
TTKOM 39,16 1.459.788.250 % 10,00  
MAGEN 19,58 356.147.014 % 10,00  
ISBTR 524.947,50 13.073.793 % 10,00  
TKFEN 44,94 644.409.466 % 9,99  
SILVR 22,68 111.500.027 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,4915 32,5004 % 0,08  
Euro 34,5977 34,6901 % -0,12  
Sterlin 40,0387 40,2394 % -0,46  
Frank 35,5546 35,7328 % 0,28  
Riyal 8,6287 8,6720 % 0,06  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 28,65 28,71 % 0,66  
Platin 934,17 937,32 % 0,66  
Paladyum 1.030,19 1.034,38 % 0,66  
Brent Pet. 87,24 87,24 % 0,66  
Altın Ons 2.391,52 2.392,09 % 0,66