***IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

09.06.2021 21:17
***IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor


***IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 63.893.851 58.429.996
Satışların Maliyeti
14 -54.637.714 -53.553.255
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
9.256.137 4.876.741
BRÜT KAR (ZARAR)
9.256.137 4.876.741
Genel Yönetim Giderleri
-9.622.088 -13.137.788
Pazarlama Giderleri
-2.883.767 -2.464.343
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 7.036.163 2.158.986
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -6.413.781 -2.052.078
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.627.336 -10.618.482
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
480.136 48.718
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-10.132.554
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.147.200 -20.702.318
Finansman Gelirleri
5.135.325 1.043.616
Finansman Giderleri
-2.469.066 -2.433.583
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
519.059 -22.092.285
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
2.676.187 2.280.437
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
16 -1.142.673
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 3.818.860 2.280.437
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.195.246 -19.811.848
DÖNEM KARI (ZARARI)
17 3.195.246 -19.811.848
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.331.531 -6.456.418
Ana Ortaklık Payları
4.526.777 -13.355.430
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 17 0,00700000 -0,09900000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
18.643.062 429.655
Dönem Karı (Zararı)
17 3.195.246 -19.811.848
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.166.785 4.347.528
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.723.635 2.603.277
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-412.272 771.101
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -412.272 718.701
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
52.400
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.883.301 1.938.351
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 3.579.524 1.922.547
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
303.777 15.804
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-2.081.109 1.408.615
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-4.334.445 -617.007
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
2.253.336 2.025.622
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-52.400
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-52.400
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 -2.676.187 -2.280.437
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-478.610 -16.105
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-472.491 -16.105
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-6.119
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
208.027 -24.874
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
18.240.614 16.705.480
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-28.448 10.100.000
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-19.278.910 2.359.948
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-5.865.560 518.602
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-13.413.350 1.841.346
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
39.702.987 -1.312.668
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 41.529.233
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -1.826.246 -1.312.668
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -3.292.449 684.639
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 -9.996.823 -3.234.030
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8.475.752 11.550.380
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 4.262.672 1.365.438
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 4.213.080 10.184.942
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
11 1.712.139 1.826.205
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-50.845 40.732
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-22.359 4.119
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -28.486 36.613
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12 1.625.929 2.315.252
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-628.718 -7.624.978
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-1.369.397 -713.407
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
740.679 -6.911.571
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
22.602.645 1.241.160
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
11 -572.484 -811.505
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-3.387.099
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-5.291.059 -3.701.073
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
472.492 171.215
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
472.492 171.215
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.096.257 -3.872.288
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -5.010.290 -1.685.541
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-85.967 -2.186.747
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13.367
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-680.661
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
133.532 -550.108
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-670.462 1.847.123
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.654.828 -2.329.118
Ödenen Faiz
-808.008 -658.662
Alınan Faiz
4.266.830 590.549
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
13.485.535 -3.821.526
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
13.485.535 -3.821.526
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 158.473.469 14.721.341
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 171.959.004 10.899.815


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 171.986.841 158.473.469
Finansal Yatırımlar
835.714 807.266
Ticari Alacaklar
142.111.902 122.420.720
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6-18 27.749.455 21.884.011
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 114.362.447 100.536.709
Diğer Alacaklar
12.332.690 51.434.552
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7-18 4.928.247 46.457.480
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 7.404.443 4.977.072
Stoklar
8 31.303.455 28.011.006
Peşin Ödenmiş Giderler
12 37.755.176 27.629.388
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
663.217 466.612
Diğer Dönen Varlıklar
13 1.776.592 603.800
ARA TOPLAM
398.765.587 389.846.813
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
398.765.587 389.846.813
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
1.628.681 2.229.806
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 1.628.681 2.229.806
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
100.584.038 99.910.626
Maddi Duran Varlıklar
9 45.041.445 41.396.992
Kullanım Hakkı Varlıkları
20.804.961 21.156.730
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
41.628.627 41.589.314
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
41.628.627 41.589.314
Peşin Ödenmiş Giderler
12 536.253 665.218
Ertelenmiş Vergi Varlığı
16 42.235.859 38.668.437
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
252.459.864 245.617.123
TOPLAM VARLIKLAR
651.225.451 635.463.936
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5.537.886 5.011.426
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4.400.103 4.148.453
Ticari Borçlar
25.602.055 17.126.303
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6-18 6.013.639 1.750.967
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 19.588.416 15.375.336
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 6.734.003 5.021.864
Diğer Borçlar
237.885 288.730
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7-18 28.148 50.507
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 209.737 238.223
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 5.430.528 3.814.099
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
1.142.673 3.387.099
Kısa Vadeli Karşılıklar
11.420.976 9.136.563
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 9.620.190 7.342.856
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
1.800.786 1.793.707
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 4.916.231 4.056.518
ARA TOPLAM
65.422.340 51.991.055
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
65.422.340 51.991.055
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
44.276.667 45.807.117
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 9.500
Uzun Vadeli Karşılıklar
26.684.953 26.764.961
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 25.431.324 25.808.030
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
1.253.629 956.931
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
16 27.968.558 27.998.715
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
13 119.034
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
98.939.678 100.689.827
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
164.362.018 152.680.882
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
370.594.693 365.072.223
Ödenmiş Sermaye
450.000.000 450.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
22.039.497 22.039.497
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
783.054 783.054
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
5.062.025 4.066.332
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
5.062.025 4.066.332
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
5.200.687 5.200.687
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-138.662 -1.134.355
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
7.434.578 6.849.662
Diğer Yedekler
-41.646.816 -41.646.816
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-77.604.422 -83.466.723
Net Dönem Karı veya Zararı
17 4.526.777 6.447.217
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
116.268.740 117.710.831
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
486.863.433 482.783.054
TOPLAM KAYNAKLAR
651.225.451 635.463.936


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
200.000.000 22.039.497 5.171.890 -1.004.175 6.540.167 -49.263.608 -83.521.231 1.368.087 101.330.627 125.013.772 226.344.399
Transferler
1.368.087 -1.368.087
Dönem Karı (Zararı)
-13.355.430 -13.355.430 -6.456.418 -19.811.848
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-94.281 -94.281 88.537 -5.744
Dönem Sonu Bakiyeler
200.000.000 22.039.497 5.171.890 -1.098.456 6.540.167 -49.263.608 -82.153.144 -13.355.430 87.880.916 118.645.891 206.526.807
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
450.000.000 22.039.497 783.054 5.200.687 -1.134.355 6.849.662 -41.646.816 -83.466.723 6.447.217 365.072.223 117.710.831 482.783.054
Transferler
6.447.217 -6.447.217
Dönem Karı (Zararı)
4.526.777 4.526.777 -1.331.531 3.195.246
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
995.693 995.693 -110.560 885.133
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
584.916 -584.916
Dönem Sonu Bakiyeler
450.000.000 22.039.497 783.054 5.200.687 -138.662 7.434.578 -41.646.816 -77.604.422 4.526.777 370.594.693 116.268.740 486.863.433


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
3.195.246 -19.811.848
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
885.133 -5.744
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
885.133 -5.744
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
885.133 -5.744
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.080.379 -19.817.592
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.442.092 -6.367.881
Ana Ortaklık Payları
5.522.471 -13.449.711http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941575


BIST'
12:359.814
Değişim :  0,59% |  57,50
Açılış :  9.808  
Önceki Kapanış :  9.757  
En Düşük
9.747
En Yüksek
9.849
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler12:35
TERA 40,58 2.542.903 % 0,00  
TNZTP 71,75 89.869.780 % 0,00  
TATEN 34,46 56.325.628 % 0,00  
TARKM 620,50 246.805.670 % 0,00  
VRGYO 33,94 133.975.591 % 0,00  
12:35 Alış Satış %  
Dolar 32,3292 32,3363 % 0,10  
Euro 34,4608 34,4882 % -0,54  
Sterlin 40,4913 40,6942 % -0,49  
Frank 35,4966 35,6746 % -0,35  
Riyal 8,6422 8,6855 % 0,01  
12:35 Alış Satış %  
Gümüş ONS 29,15 29,18 % 0,66  
Platin 1.000,62 1.002,14 % 0,66  
Paladyum 1.058,51 1.061,33 % 0,66  
Brent Pet. 90,59 90,59 % 0,66  
Altın Ons 2.398,03 2.398,40 % 0,66