***IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

19.08.2021 20:18
***IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor


***IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 139.198.189 104.678.401 75.304.338 46.248.405
Satışların Maliyeti
14 -116.571.291 -88.808.094 -61.933.577 -35.254.839
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
22.626.898 15.870.307 13.370.761 10.993.566
BRÜT KAR (ZARAR)
22.626.898 15.870.307 13.370.761 10.993.566
Genel Yönetim Giderleri
-19.968.721 -21.507.006 -10.346.633 -8.369.218
Pazarlama Giderleri
-4.150.884 -6.867.257 -1.267.117 -4.402.914
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 9.818.670 6.565.545 2.782.507 4.406.559
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -10.012.129 -5.198.617 -3.598.348 -3.146.539
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.686.166 -11.137.028 941.170 -518.546
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
1.520.100 49.696 1.039.964 978
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-12.497.254 -2.364.700
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
570.501 570.501
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
404.435 -23.584.586 2.551.635 -2.882.268
Finansman Gelirleri
16.087.116 2.630.040 10.951.791 1.586.424
Finansman Giderleri
-5.244.481 -4.746.088 -2.775.415 -2.312.505
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
11.247.070 -25.700.634 10.728.011 -3.608.349
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-13.282 5.345.483 -2.689.469 3.065.046
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
16 -4.628.516 -418.316 -3.485.843 -418.316
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 4.615.234 5.763.799 796.374 3.483.362
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
11.233.788 -20.355.151 8.038.542 -543.303
DÖNEM KARI (ZARARI)
17 11.233.788 -20.355.151 8.038.542 -543.303
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.945.596 -9.563.441 -614.065 -3.107.023
Ana Ortaklık Payları
13.179.384 -10.791.710 8.652.607 2.563.720
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç/(Kayıp) 17 0,02500000 -0,10200000 0,01800000 -0,00300000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-109.762.204 -2.321.060
Dönem Karı (Zararı)
17 11.233.788 -20.355.151
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.840.094 9.692.190
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
5.561.839 5.132.222
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
95.736 3.418.232
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -228.668 1.937.081
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
324.404 1.481.151
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.807.217 3.854.931
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 4.491.440 3.647.927
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
315.777 207.004
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-10.514.278 2.110.975
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-14.570.691 -1.725.258
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
4.056.413 3.836.233
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 13.282 -5.345.483
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.518.574 -16.105
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-1.512.455 -16.105
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-6.119
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-285.316 537.418
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-113.427.269 9.823.775
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-9.784.307 31.300.000
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-46.560.790 -4.915.516
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-10.343.874 -1.582.816
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-36.216.916 -3.332.700
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-15.657.615 -548.397
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -13.844.684
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -1.812.931 -548.397
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -3.047.765 -6.657.653
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 -45.790.278 -7.571.396
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.742.471 4.798.028
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 849.181 2.421.100
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 5.893.290 2.376.928
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
11 361.514 -1.341.941
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-60.570 5.221
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6.030 26.061
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -66.600 -20.840
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12 1.538.066 4.372.153
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.167.995 -9.616.724
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-718.414 -1.258.345
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-449.581 -8.358.379
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-104.033.575 -839.186
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
11 -826.035 -1.012.596
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-4.902.594 -469.278
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-25.819.141 -5.081.233
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-18.000.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.574.948 171.215
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.574.948 171.215
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-8.726.795 -5.252.448
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -8.339.306 -3.065.701
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-387.489 -2.186.747
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13.367
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-680.661
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
474.526.019 11.382.027
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
468.477.523
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
468.477.523
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-1.432.140
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
15.820.377
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-5.520.722 -5.425.306
Ödenen Faiz
-1.220.853 -1.141.706
Alınan Faiz
14.222.211 2.128.662
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
338.944.674 3.979.734
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
338.944.674 3.979.734
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 158.473.469 14.721.341
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 497.418.143 18.701.075


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 497.672.592 158.473.469
Finansal Yatırımlar
10.591.573 807.266
Ticari Alacaklar
169.210.178 122.420.720
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6-18 32.224.936 21.884.011
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 136.985.242 100.536.709
Diğer Alacaklar
67.737.506 51.434.552
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7-18 60.302.164 46.457.480
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 7.435.342 4.977.072
Stoklar
8 30.734.367 28.011.006
Peşin Ödenmiş Giderler
12 73.604.942 27.629.388
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
643.914 466.612
Diğer Dönen Varlıklar
13 1.144.912 603.800
ARA TOPLAM
851.339.984 389.846.813
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
851.339.984 389.846.813
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
1.584.467 2.229.806
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 1.584.467 2.229.806
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
18.570.081
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
100.584.038 99.910.626
Maddi Duran Varlıklar
9 46.914.005 41.396.992
Kullanım Hakkı Varlıkları
19.322.150 21.156.730
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
41.874.984 41.589.314
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
41.874.984 41.589.314
Peşin Ödenmiş Giderler
12 479.942 665.218
Ertelenmiş Vergi Varlığı
16 43.323.536 38.668.437
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
272.653.203 245.617.123
TOPLAM VARLIKLAR
1.123.993.187 635.463.936
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5.652.525 5.011.426
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4.491.762 4.148.453
Ticari Borçlar
23.868.774 17.126.303
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6-18 2.600.148 1.750.967
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 21.268.626 15.375.336
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 5.383.378 5.021.864
Diğer Borçlar
228.160 288.730
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7-18 56.537 50.507
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 171.623 238.223
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 5.331.565 3.814.099
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
3.113.023 3.387.099
Kısa Vadeli Karşılıklar
11.011.904 9.136.563
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 9.199.118 7.342.856
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
1.812.786 1.793.707
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 3.725.971 4.056.518
ARA TOPLAM
62.807.062 51.991.055
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
62.807.062 51.991.055
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
41.762.202 45.807.117
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
20.600
Uzun Vadeli Karşılıklar
28.344.426 26.764.961
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 27.090.797 25.808.030
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
1.253.629 956.931
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
16 28.143.852 27.998.715
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
13 119.034
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
98.271.080 100.689.827
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
161.078.142 152.680.882
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
369.654.369 365.072.223
Ödenmiş Sermaye
450.000.000 450.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
22.039.497 22.039.497
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
783.627 783.054
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.480.551 4.066.332
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.480.971 4.066.332
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
3.259.934 5.200.687
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-778.963 -1.134.355
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-420
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
7.387.389 6.849.662
Diğer Yedekler
-37.495.860 -41.646.816
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-88.720.219 -83.466.723
Net Dönem Karı veya Zararı
17 13.179.384 6.447.217
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
593.260.676 117.710.831
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
962.915.045 482.783.054
TOPLAM KAYNAKLAR
1.123.993.187 635.463.936


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
200.000.000 22.039.497 5.171.890 -1.004.175 6.540.167 -49.263.608 -83.521.231 1.368.087 101.330.627 125.013.772 226.344.399
Transferler
1.368.087 -1.368.087
Dönem Karı (Zararı)
-10.791.710 -10.791.710 -9.563.441 -20.355.151
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
184.716 184.716 277.559 462.275
Dönem Sonu Bakiyeler
200.000.000 22.039.497 5.171.890 -819.459 6.540.167 -49.263.608 -82.153.144 -10.791.710 90.723.633 115.727.890 206.451.523
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
450.000.000 22.039.497 783.054 5.200.687 -1.134.355 6.849.662 -41.646.816 -83.466.723 6.447.217 365.072.223 117.710.831 482.783.054
Transferler
6.447.217 -6.447.217
Dönem Karı (Zararı)
13.179.384 13.179.384 -1.945.596 11.233.788
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
355.392 -420 354.972 65.708 420.680
Sermaye Arttırımı
573 573 468.476.950 468.477.523
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-1.940.753 -15.732 4.150.956 -11.147.254 -8.952.783 8.952.783 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
553.459 -553.459
Dönem Sonu Bakiyeler
450.000.000 22.039.497 783.627 3.259.934 -778.963 -420 7.387.389 -37.495.860 -88.720.219 13.179.384 369.654.369 593.260.676 962.915.045


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
17 11.233.788 -20.355.151 8.038.542 -543.303
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
420.680 462.275 -464.453 468.019
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
421.100 462.275 -464.033 468.019
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-420 -420
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
420.680 462.275 -464.453 468.019
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
11.654.468 -19.892.876 7.574.089 -75.284
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
60.445 -9.285.881 1.502.537 -2.918.000
Ana Ortaklık Payları
11.594.023 -10.606.995 6.071.552 2.842.716http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959497


BIST'
18:059.530
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  9.617  
Önceki Kapanış :  9.530  
En Düşük
9.504
En Yüksek
9.717
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ATSYH 52,25 6.766.016 % 10,00  
BURCE 237,90 132.381.870 % 9,99  
KTLEV 155,20 299.708.358 % 9,99  
ORMA 225,70 6.230.243 % 9,99  
ATATP 142,00 234.007.339 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,4337 32,4713 % 0,07  
Euro 34,7011 34,8813 % 0,46  
Sterlin 40,5133 40,7163 % 0,13  
Frank 35,7037 35,8827 % 0,09  
Riyal 8,6610 8,7044 % -0,01  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 28,41 28,44 % 0,66  
Platin 937,24 940,77 % 0,66  
Paladyum 1.027,85 1.033,43 % 0,66  
Brent Pet. 87,57 87,57 % 0,66  
Altın Ons 2.375,86 2.376,05 % 0,66