***IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2021 21:53
***IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor


***IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 225.694.568 175.649.029 86.496.379 70.970.628
Satışların Maliyeti
14 -193.493.408 -149.999.096 -76.922.117 -61.191.002
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
32.201.160 25.649.933 9.574.262 9.779.626
BRÜT KAR (ZARAR)
32.201.160 25.649.933 9.574.262 9.779.626
Genel Yönetim Giderleri
-30.778.670 -29.604.264 -10.809.949 -8.097.258
Pazarlama Giderleri
-8.137.082 -6.890.942 -3.986.198 -23.685
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 16.732.162 8.855.029 6.913.492 2.289.484
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -14.871.287 -11.979.860 -4.859.158 -6.781.243
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-4.853.717 -13.970.104 -3.167.551 -2.833.076
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
1.880.687 160.519 360.587 110.823
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-227.583 -12.532.924 -227.583 -35.670
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
570.501
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.630.112 -26.342.509 -3.034.547 -2.757.923
Finansman Gelirleri
39.586.603 5.781.940 23.499.487 3.151.900
Finansman Giderleri
-9.218.185 -8.712.185 -3.973.704 -3.966.097
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
27.738.306 -29.272.754 16.491.236 -3.572.120
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.599.905 6.202.339 -3.586.623 856.856
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
16 -4.974.174 -720.473 -345.658 -302.157
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 1.374.269 6.922.812 -3.240.965 1.159.013
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
24.138.401 -23.070.415 12.904.613 -2.715.264
DÖNEM KARI (ZARARI)
17 24.138.401 -23.070.415 12.904.613 -2.715.264
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
9.827.897 -12.226.179 11.773.493 -2.662.738
Ana Ortaklık Payları
14.310.504 -10.844.236 1.131.120 -52.526
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç/(Kayıp) 17 0,05400000 -0,11100000 0,02900000 -0,01200000


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-179.373.528 -83.953.636
Dönem Karı (Zararı)
17 24.138.401 -23.070.415
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-11.092.893 14.326.479
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8.799.394 7.764.442
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.219.593 3.848.655
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 1.087.139 2.367.504
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
132.454 1.481.151
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
7.434.544 5.483.805
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 5.972.810 5.240.731
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.461.734 243.074
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-31.215.918 2.816.489
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-37.324.162 -3.353.712
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
6.108.244 6.170.201
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 3.599.905 -6.202.339
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.651.578 -91.259
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-1.645.459 -91.259
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-6.119
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
721.167 706.686
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-183.193.322 -72.984.974
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-10.177.187 31.300.000
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-68.729.137 -43.695.283
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-13.706.849 -18.556.208
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-55.022.288 -25.139.075
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-53.712.442 -15.152.327
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -53.742.639 -13.000.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 30.197 -2.152.327
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -5.478.735 -4.984.640
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 -47.513.005 -28.653.235
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.517.652 -5.424.663
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -31.081 -6.960.157
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 2.548.733 1.535.494
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
11 2.505.765 -547.919
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-42.800 -14.327
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6.147 6.942
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -48.947 -21.269
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12 -917.714 4.016.583
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.645.719 -9.829.163
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-2.695.415 -2.289.680
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1.049.696 -7.539.483
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-170.147.814 -81.728.910
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
11 -1.849.786 -1.342.777
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-7.375.928 -881.949
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-183.870.250 -41.532.019
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
-151.524.394 -34.818.000
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-18.000.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.109.685 282.039
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.109.685 282.039
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-15.788.247 -6.996.058
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -14.921.458 -4.638.627
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-866.789 -2.357.431
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13.367
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-680.661
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
638.359.078 294.843.694
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
620.001.917 285.783.054
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
620.001.917 285.783.054
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-2.348.104 15.547.675
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-10.158.969 -8.006.763
Ödenen Faiz
-1.913.377 -2.172.272
Alınan Faiz
32.777.611 3.692.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
275.115.300 169.358.039
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
275.115.300 169.358.039
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 158.473.469 14.721.341
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 433.588.769 184.079.380


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 437.988.058 158.473.469
Finansal Yatırımlar
10.984.453 807.266
Ticari Alacaklar
190.062.718 122.420.720
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6-18 35.590.860 21.884.011
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 154.471.858 100.536.709
Diğer Alacaklar
105.438.753 51.434.552
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7-18 100.200.119 46.457.480
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 5.238.634 4.977.072
Stoklar
8 33.357.287 28.011.006
Peşin Ödenmiş Giderler
12 75.081.710 27.629.388
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
2.298.257 466.612
Diğer Dönen Varlıklar
13 1.467.570 603.800
ARA TOPLAM
856.678.806 389.846.813
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
856.678.806 389.846.813
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
1.938.047 2.229.806
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 1.938.047 2.229.806
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
18.570.533
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
100.584.038 99.910.626
Maddi Duran Varlıklar
9 51.586.008 41.396.992
Kullanım Hakkı Varlıkları
24.435.189 21.156.730
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
42.267.093 41.589.314
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
42.267.093 41.589.314
Peşin Ödenmiş Giderler
12 725.901 665.218
Ertelenmiş Vergi Varlığı
16 40.322.613 38.668.437
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
280.429.422 245.617.123
TOPLAM VARLIKLAR
1.137.108.228 635.463.936
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7.539.562 5.011.426
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5.131.309 4.148.453
Ticari Borçlar
19.643.955 17.126.303
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6-18 1.719.886 1.750.967
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 17.924.069 15.375.336
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 7.527.629 5.021.864
Diğer Borçlar
245.930 288.730
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7-18 56.654 50.507
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 189.276 238.223
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 2.896.385 3.814.099
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
985.345 3.387.099
Kısa Vadeli Karşılıklar
11.531.900 9.136.563
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 9.169.674 7.342.856
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
2.362.226 1.793.707
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 5.169.049 4.056.518
ARA TOPLAM
60.671.064 51.991.055
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
60.671.064 51.991.055
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
42.748.946 45.807.117
Uzun Vadeli Karşılıklar
32.666.266 26.764.961
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 30.816.120 25.808.030
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
1.850.146 956.931
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
16 27.736.245 27.998.715
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
13 56.199 119.034
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
103.207.656 100.689.827
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
163.878.720 152.680.882
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
369.371.734 365.072.223
Ödenmiş Sermaye
450.000.000 450.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
22.039.497 22.039.497
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
783.627 783.054
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.066.796 4.066.332
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.066.763 4.066.332
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
3.259.934 5.200.687
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.193.171 -1.134.355
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
33
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
7.387.389 6.849.662
Diğer Yedekler
-37.495.860 -41.646.816
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-88.720.219 -83.466.723
Net Dönem Karı veya Zararı
17 14.310.504 6.447.217
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
603.857.774 117.710.831
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
973.229.508 482.783.054
TOPLAM KAYNAKLAR
1.137.108.228 635.463.936


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
200.000.000 22.039.497 5.171.890 -1.004.175 6.540.167 -49.263.608 -83.521.231 1.368.087 101.330.627 125.013.772 226.344.399
Transferler
1.368.087 -1.368.087
Dönem Karı (Zararı)
-10.844.236 -10.844.236 -12.226.179 -23.070.415
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
337.250 337.250 492.705 829.955
Sermaye Arttırımı
250.000.000 783.054 -435.561 -123 -30.736.060 219.611.310 18.142 219.629.452
Sermaye Azaltımı
31.172.655 31.172.655 162.945 31.335.600
Dönem Sonu Bakiyeler
450.000.000 22.039.497 783.054 5.171.890 -666.925 6.104.606 -49.263.731 -81.716.549 -10.844.236 341.607.606 113.461.385 455.068.991
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
450.000.000 22.039.497 783.054 5.200.687 -1.134.355 6.849.662 -41.646.816 -83.466.723 6.447.217 365.072.223 117.710.831 482.783.054
Transferler
6.447.217 -6.447.217
Dönem Karı (Zararı)
14.310.504 14.310.504 9.827.897 24.138.401
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.058.816 33 -1.058.783 -1.110.689 -2.169.472
Sermaye Arttırımı
573 573 434.725.609 434.726.182
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-1.940.753 -15.732 4.150.956 -11.147.254 -8.952.783 42.704.126 33.751.343
Dönem Sonu Bakiyeler
450.000.000 22.039.497 783.627 3.259.934 -2.193.171 33 7.387.389 -37.495.860 -88.720.219 14.310.504 369.371.734 603.857.774 973.229.508


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
17 24.138.401 -23.070.415 12.904.613 -2.715.264
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.169.472 829.955 -2.590.152 367.680
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.169.505 -2.590.605
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
33 829.955 453 367.680
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.169.472 829.955 -2.590.152 367.680
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
21.968.929 -22.240.460 10.314.461 -2.347.584
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
10.657.993 -11.733.474 10.597.548 -2.447.593
Ana Ortaklık Payları
11.310.936 -10.506.986 -283.087 100.009http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976672


BIST'
18:059.693
Değişim :  1,77% |  168,87
Açılış :  9.431  
Önceki Kapanış :  9.525  
En Düşük
9.421
En Yüksek
9.715
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
TTKOM 39,16 1.459.788.250 % 10,00  
MAGEN 19,58 356.147.014 % 10,00  
ISBTR 524.947,50 13.073.793 % 10,00  
TKFEN 44,94 644.409.466 % 9,99  
SILVR 22,68 111.500.027 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,4915 32,5004 % 0,08  
Euro 34,5977 34,6901 % -0,12  
Sterlin 40,0387 40,2394 % -0,46  
Frank 35,5546 35,7328 % 0,28  
Riyal 8,6287 8,6720 % 0,06  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 28,65 28,71 % 0,66  
Platin 934,17 937,32 % 0,66  
Paladyum 1.030,19 1.034,38 % 0,66  
Brent Pet. 87,24 87,24 % 0,66  
Altın Ons 2.391,52 2.392,09 % 0,66