***IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2022 19:34
***IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor


***IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 119.256.133 63.893.851
Satışların Maliyeti
14 -104.738.901 -54.637.714
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
14.517.232 9.256.137
BRÜT KAR (ZARAR)
14.517.232 9.256.137
Genel Yönetim Giderleri
-18.460.784 -9.622.088
Pazarlama Giderleri
-7.335.564 -2.883.767
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 6.378.140 7.036.163
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -7.762.490 -6.413.781
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-12.663.466 -2.627.336
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
18.323 480.136
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
39.866 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-12.605.277 -2.147.200
Finansman Gelirleri
21.782.548 5.135.325
Finansman Giderleri
-4.815.217 -2.469.066
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.362.054 519.059
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-626.204 2.676.187
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
16 -1.516.756 -1.142.673
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 890.552 3.818.860
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.735.850 3.195.246
DÖNEM KARI (ZARARI)
17 3.735.850 3.195.246
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
9.242.413 -1.331.531
Ana Ortaklık Payları
-5.506.563 4.526.777
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 17 0,00800000 0,00700000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-109.989.498 18.643.062
Dönem Karı (Zararı)
17 3.735.850 3.195.246
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-3.803.978 1.166.785
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
4.794.433 2.723.635
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
822.068 -412.272
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 822.068 -412.272
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.213.126 3.883.301
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 3.673.335 3.579.524
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
539.791 303.777
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-16.261.749 -2.081.109
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-18.517.706 -4.334.445
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
2.255.957 2.253.336
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 626.204 -2.676.187
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-18.323 -478.610
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-18.323 -472.491
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -6.119
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
2.020.263 208.027
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-108.355.257 18.240.614
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-14.005.060 -28.448
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-23.996.946 -19.278.910
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-650.473 -5.865.560
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-23.346.473 -13.413.350
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.613.391 39.702.987
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -162.883 41.529.233
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -1.450.508 -1.826.246
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -43.440.572 -3.292.449
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 -32.312.696 -9.996.823
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
13.167.820 8.475.752
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 5.123.120 4.262.672
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 8.044.700 4.213.080
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
11 496.501 1.712.139
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-32.975 -50.845
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-17.429 -22.359
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -15.546 -28.486
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12 1.923.791 1.625.929
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.541.729 -628.718
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-7.821.292 -1.369.397
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-720.437 740.679
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-108.423.385 22.602.645
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
11 -980.989 -572.484
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-585.124 -3.387.099
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-16.998.910 -5.291.059
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
109.804 472.492
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
109.804 472.492
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-17.095.214 -5.096.257
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -16.123.081 -5.010.290
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-972.133 -85.967
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 13.367
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-13.500 -680.661
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.962.955 133.532
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-920.480 -670.462
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-5.635.210 -2.654.828
Ödenen Faiz
-739.558 -808.008
Alınan Faiz
18.258.203 4.266.830
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-116.025.453 13.485.535
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-116.025.453 13.485.535
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 314.040.546 158.473.469
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 198.015.093 171.959.004


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 198.196.087 314.040.546
Finansal Yatırımlar
58.674.525 44.669.465
Ticari Alacaklar
6-18 33.705.047 33.054.519
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 164.000.435 141.476.085
Diğer Alacaklar
171.867.740 170.191.714
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7-18 168.841.636 168.678.753
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 3.026.104 1.512.961
Stoklar
8 99.375.798 55.935.226
Peşin Ödenmiş Giderler
12 45.977.119 43.917.218
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
1.746.354 3.318.237
Diğer Dönen Varlıklar
13 16.335.574 6.942.399
ARA TOPLAM
789.878.679 813.545.409
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
789.878.679 813.545.409
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
2.239.616 2.302.251
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 2.239.616 2.302.251
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
18.615.514 18.574.301
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
183.231.091 183.217.591
Maddi Duran Varlıklar
9 129.766.028 116.600.172
Kullanım Hakkı Varlıkları
22.167.189 22.053.464
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
46.229.180 45.435.874
Peşin Ödenmiş Giderler
12 58.252.795 28.000.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı
16 44.466.350 42.830.881
Diğer Duran Varlıklar
13 107.236.225 107.236.225
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
612.203.988 566.250.759
TOPLAM VARLIKLAR
1.402.082.667 1.379.796.168
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7.062.394 7.100.868
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6.920.416 6.188.628
Ticari Borçlar
42.744.847 29.577.027
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6-18 8.426.498 3.303.378
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 34.318.349 26.273.649
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 12.021.566 11.525.065
Diğer Borçlar
251.272 284.247
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7-18 57.641 75.070
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 193.631 209.177
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 5.513.123 3.600.332
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
1.516.756 585.124
Kısa Vadeli Karşılıklar
17.553.522 16.842.882
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 14.782.097 14.512.412
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
2.771.425 2.330.470
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 4.507.594 5.228.031
ARA TOPLAM
98.091.490 80.932.204
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
98.091.490 80.932.204
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
37.681.100 39.568.497
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 11.000 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
48.625.092 43.558.748
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 46.698.388 41.730.880
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
1.926.704 1.827.868
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
16 46.614.150 46.378.203
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
132.931.342 129.505.448
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
231.022.832 210.437.652
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
417.108.995 423.582.383
Ödenmiş Sermaye
450.000.000 450.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
22.039.497 22.039.497
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
783.627 783.627
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.587.913 2.554.738
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.582.765 2.550.938
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
8.240.662 8.240.662
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.657.897 -5.689.724
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
5.148 3.800
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
7.197.204 7.197.204
Diğer Yedekler
-37.495.860 -37.495.860
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-21.496.823 -53.363.758
Net Dönem Karı veya Zararı
17 -5.506.563 31.866.935
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
753.950.840 745.776.133
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.171.059.835 1.169.358.516
TOPLAM KAYNAKLAR
1.402.082.667 1.379.796.168


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
450.000.000 22.039.497 783.054 5.200.687 -1.134.355 6.849.662 -41.646.816 -83.466.723 6.447.217 365.072.223 117.710.831 482.783.054
Transferler
6.447.217 -6.447.217
Dönem Karı (Zararı)
4.526.777 4.526.777 -1.331.531 3.195.246
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
995.693 995.693 -110.560 885.133
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
584.916 -584.916 0
Dönem Sonu Bakiyeler
450.000.000 22.039.497 783.054 5.200.687 -138.662 7.434.578 -41.646.816 -77.604.422 4.526.777 370.594.693 116.268.740 486.863.433
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
450.000.000 22.039.497 783.627 8.240.662 -5.689.724 3.800 7.197.204 -37.495.860 -53.363.758 31.866.935 423.582.383 745.776.133 1.169.358.516
Transferler
31.866.935 -31.866.935
Dönem Karı (Zararı)
-5.506.563 -5.506.563 9.242.413 3.735.850
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-968.173 1.348 -966.825 -1.067.706 -2.034.531
Dönem Sonu Bakiyeler
450.000.000 22.039.497 783.627 8.240.662 -6.657.897 5.148 7.197.204 -37.495.860 -21.496.823 -5.506.563 417.108.995 753.950.840 1.171.059.835


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
3.735.850 3.195.246
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.034.531 885.133
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.034.531 885.133
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.034.531 885.133
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.701.319 4.080.379
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
8.176.055 -1.442.092
Ana Ortaklık Payları
-6.474.736 5.522.471http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028827


BIST
'
18:059.548
Değişim :  -1,36% |  -131,71
Açılış :  9.645  
Önceki Kapanış :  9.680  
En Düşük
9.513
En Yüksek
9.650
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
MAGEN 18,37 576.507.472 % 10,00  
KCAER 63,25 1.832.055.682 % 10,00  
UFUK 379,50 27.577.234 % 10,00  
OYAYO 42,94 10.178.594 % 9,99  
DNISI 19,61 79.764.082 % 9,98  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,4893 32,5389 % 0,39  
Euro 34,5837 34,6590 % 0,48  
Sterlin 40,3335 40,5357 % 0,16  
Frank 35,5482 35,7264 % 0,13  
Riyal 8,6580 8,7014 % 0,36  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 28,21 28,25 % 0,66  
Platin 960,32 962,11 % 0,66  
Paladyum 1.013,05 1.015,92 % 0,66  
Brent Pet. 89,86 89,86 % 0,66  
Altın Ons 2.385,20 2.385,65 % 0,66