***IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

19.08.2022 19:29
***IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor


***IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 255.715.461 139.198.189 136.459.328 75.304.338
Satışların Maliyeti
14 -230.703.809 -116.571.291 -125.964.908 -61.933.577
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
25.011.652 22.626.898 10.494.420 13.370.761
BRÜT KAR (ZARAR)
25.011.652 22.626.898 10.494.420 13.370.761
Genel Yönetim Giderleri
-42.111.642 -19.968.721 -23.650.858 -10.346.633
Pazarlama Giderleri
-18.430.015 -4.150.884 -11.094.451 -1.267.117
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 27.973.741 9.818.670 21.595.601 2.782.507
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -12.307.028 -10.012.129 -4.544.538 -3.598.348
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-19.863.292 -1.686.166 -7.199.826 941.170
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
1.978.671 1.520.100 1.960.348 1.039.964
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-3.862 0 -3.862 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
439.226 570.501 399.360 570.501
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-17.449.257 404.435 -4.843.980 2.551.635
Finansman Gelirleri
37.664.899 16.087.116 15.882.351 10.951.791
Finansman Giderleri
-8.475.466 -5.244.481 -3.660.249 -2.775.415
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
11.740.176 11.247.070 7.378.122 10.728.011
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.813.272 -13.282 -1.187.068 -2.689.469
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
16 -3.324.549 -4.628.516 -1.807.793 -3.485.843
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 1.511.277 4.615.234 620.725 796.374
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
9.926.904 11.233.788 6.191.054 8.038.542
DÖNEM KARI (ZARARI)
17 9.926.904 11.233.788 6.191.054 8.038.542
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
14.219.745 -1.945.596 4.977.332 -614.065
Ana Ortaklık Payları
-4.292.841 13.179.384 1.213.722 8.652.607
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 17 0,02200000 0,02500000 0,01400000 0,01800000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-85.599.380 -109.762.204
Dönem Karı (Zararı)
17 9.926.904 11.233.788
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-2.316.004 -1.840.094
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10.070.694 5.561.839
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
5.227.560 95.736
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 4.151.433 -228.668
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.076.127 324.404
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.807.217
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 7.189.499 4.491.440
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
220.568 315.777
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-28.123.459 -10.514.278
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-33.339.110 -14.570.691
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
5.215.651 4.056.413
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-88.076 0
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-88.076 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 1.813.272 13.282
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-813.354 -1.518.574
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-813.354 -1.512.455
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -6.119
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
2.187.292 -285.316
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-88.571.912 -113.427.269
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-23.265.299 -9.784.307
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.076.058 -46.560.790
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
11.182.538 -10.343.874
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-9.106.480 -36.216.916
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.347.963 -15.657.615
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 1.522.102 -13.844.684
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -174.139 -1.812.931
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -68.622.861 -3.047.765
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 -12.455.603 -45.790.278
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
14.434.178 6.742.471
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 4.005.123 849.181
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 10.429.055 5.893.290
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
11 692.564 361.514
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-55.291 -60.570
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-18.784 6.030
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -36.507 -66.600
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12 11.169.569 1.538.066
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-13.893.190 -1.167.995
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-13.729.877 -718.414
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-163.313 -449.581
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-80.961.012 -104.033.575
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
11 -2.524.237 -826.035
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-2.114.131 -4.902.594
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-52.572.496 -25.819.141
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-18.000.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
932.353 1.574.948
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
932.353 1.574.948
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-34.500.326 -8.726.795
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -32.132.415 -8.339.306
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.367.911 -387.489
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 13.367
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -680.661
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
12 -19.004.523 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
16.768.420 474.526.019
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 468.477.523
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 468.477.523
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-3.903.555 -1.432.140
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-8.568.772 -5.520.722
Ödenen Faiz
-2.506.122 -1.220.853
Alınan Faiz
31.746.869 14.222.211
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-121.403.456 338.944.674
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-121.403.456 338.944.674
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 314.040.546 158.473.469
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 192.637.090 497.418.143


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 192.873.346 314.040.546
Finansal Yatırımlar
68.022.840 44.669.465
Ticari Alacaklar
168.303.113 174.530.604
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6-18 21.872.002 33.054.519
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 146.431.111 141.476.085
Diğer Alacaklar
168.741.591 170.191.714
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7-18 167.156.651 168.678.753
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 1.584.940 1.512.961
Stoklar
8 123.481.960 55.935.226
Peşin Ödenmiş Giderler
12 56.151.304 43.917.218
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
1.689.463 3.318.237
Diğer Dönen Varlıklar
13 22.301.050 6.942.399
ARA TOPLAM
801.564.667 813.545.409
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
801.564.667 813.545.409
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
2.404.411 2.302.251
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 2.404.411 2.302.251
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
19.012.434 18.574.301
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
184.015.524 183.217.591
Maddi Duran Varlıklar
9 142.259.576 116.600.172
Kullanım Hakkı Varlıkları
15.578.256 22.053.464
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
47.342.300 45.435.874
Peşin Ödenmiş Giderler
12 47.226.040 28.000.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı
16 45.443.318 42.830.881
Diğer Duran Varlıklar
13 107.236.225 107.236.225
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
610.518.084 566.250.759
TOPLAM VARLIKLAR
1.412.082.751 1.379.796.168
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8.044.701 7.100.868
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4.855.723 6.188.628
Ticari Borçlar
44.011.205 29.577.027
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6-18 7.308.501 3.303.378
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 36.702.704 26.273.649
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 12.217.629 11.525.065
Diğer Borçlar
228.956 284.247
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7-18 56.286 75.070
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 172.670 209.177
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 14.749.205 3.600.332
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
1.795.543 585.124
Kısa Vadeli Karşılıklar
17.294.845 16.842.882
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 14.853.442 14.512.412
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
2.441.403 2.330.470
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 5.064.718 5.228.031
ARA TOPLAM
108.262.525 80.932.204
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
108.262.525 80.932.204
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
29.043.228 39.568.497
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 20.696
Uzun Vadeli Karşılıklar
50.209.623 43.558.748
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 48.272.120 41.730.880
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
1.937.503 1.827.868
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
16 47.035.961 46.378.203
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
126.309.508 129.505.448
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
234.572.033 210.437.652
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
418.203.697 423.582.383
Ödenmiş Sermaye
450.000.000 450.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
22.039.497 22.039.497
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
783.627 783.627
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.468.893 2.554.738
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.466.186 2.550.938
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
8.240.662 8.240.662
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.774.476 -5.689.724
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
2.707 3.800
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
7.478.008 7.197.204
Diğer Yedekler
-37.495.860 -37.495.860
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-21.777.627 -53.363.758
Net Dönem Karı veya Zararı
17 -4.292.841 31.866.935
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
759.307.021 745.776.133
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.177.510.718 1.169.358.516
TOPLAM KAYNAKLAR
1.412.082.751 1.379.796.168


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
450.000.000 22.039.497 783.054 5.200.687 -1.134.355 6.849.662 -41.646.816 -83.466.723 6.447.217 365.072.223 117.710.831 482.783.054
Transferler
6.447.217 -6.447.217 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
13.179.384 13.179.384 -1.945.596 11.233.788
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
355.392 -420 354.972 65.708 420.680
Sermaye Arttırımı
573 573 468.476.950 468.477.523
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-1.940.753 -15.732 4.150.956 -11.147.254 -8.952.783 8.952.783 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
553.459 -553.459 0
Dönem Sonu Bakiyeler
450.000.000 22.039.497 783.627 3.259.934 -778.963 -420 7.387.389 -37.495.860 -88.720.219 13.179.384 369.654.369 593.260.676 962.915.045
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
450.000.000 22.039.497 783.627 8.240.662 -5.689.724 3.800 7.197.204 -37.495.860 -53.363.758 31.866.935 423.582.383 745.776.133 1.169.358.516
Transferler
31.866.935 -31.866.935
Dönem Karı (Zararı)
-4.292.841 -4.292.841 14.219.745 9.926.904
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.084.752 -1.093 -1.085.845 -688.857 -1.774.702
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
280.804 -280.804
Dönem Sonu Bakiyeler
450.000.000 22.039.497 783.627 8.240.662 -6.774.476 2.707 7.478.008 -37.495.860 -21.777.627 -4.292.841 418.203.697 759.307.021 1.177.510.718


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
9.926.904 11.233.788 6.191.054 8.038.542
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.774.702 420.680 259.829 -464.453
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.773.609 421.100 262.270 -464.033
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-1.093 -420 -2.441 -420
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar
-1.093 -420 -2.441 -420
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.774.702 420.680 259.829 -464.453
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
8.152.202 11.654.468 6.450.883 7.574.089
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
13.529.795 60.445 5.353.740 1.502.537
Ana Ortaklık Payları
-5.377.593 11.594.023 1.097.143 6.071.552http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057318


BIST'
18:059.645
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  9.795  
Önceki Kapanış :  9.645  
En Düşük
9.645
En Yüksek
9.832
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
AKYHO 6,90 29.290.868 % 0,00  
AVTUR 12,95 30.940.993 % 0,00  
AYEN 29,38 72.532.047 % 0,00  
BRMEN 5,97 1.331.606 % 0,00  
ATAGY 14,00 14.293.674 % 0,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,5293 32,5660 % 0,06  
Euro 34,8587 34,9263 % 0,17  
Sterlin 40,3295 40,5316 % 0,05  
Frank 35,5129 35,6909 % 0,02  
Riyal 8,6326 8,6759 % 0,00  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 27,40 27,43 % 0,66  
Platin 913,24 918,63 % 0,66  
Paladyum 1.024,34 1.029,75 % 0,66  
Brent Pet. 88,41 88,41 % 0,66  
Altın Ons 2.324,51 2.324,91 % 0,66