***IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

13.03.2017 21:14
***IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor


***IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
29 153.858.479 156.328.499
Satışların Maliyeti
29 -138.866.751 -140.445.720
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
14.991.728 15.882.779
BRÜT KAR (ZARAR)
14.991.728 15.882.779
Genel Yönetim Giderleri
30 -27.271.848 -29.165.124
Pazarlama Giderleri
30 -15.911.656 -11.221.958
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 41.575.184 26.731.169
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -22.023.729 -20.727.736
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-8.640.321 -18.500.870
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 6.531.279 20.737.098
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 -4.609.791 -23.461.322
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 -27.352
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-6.718.833 -21.252.446
Finansman Gelirleri
33 1.756.927 7.605.259
Finansman Giderleri
34 -3.524.046 -5.684.935
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-8.485.952 -19.332.122
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.026.774 6.942.974
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
35 -10.715 -509.201
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 -4.016.059 7.452.175
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
36 -12.512.726 -12.389.148
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
40 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
-12.512.726 -12.389.148
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
36 -579.570 -2.388.722
Ana Ortaklık Payları
36 -11.933.156 -10.000.426
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 36 -0,06300000 -0,06200000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
200.000.000 22.039.497 4.332.380 -775.029 6.529.507 -31.746.667 -63.023.018 21.573.027 158.929.697 107.137.601 266.067.298
Transferler
28 21.573.027 -21.573.027
Dönem Karı (Zararı)
36 -10.000.426 -10.000.426 -2.388.722 -12.389.148
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
28 2.344.632 -276.233 2.068.399 1.164.912 3.233.311
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
28 2.653 2.653 22.075 24.728
Dönem Sonu Bakiyeler
200.000.000 22.039.497 6.677.012 -1.051.262 6.532.160 -31.746.667 -41.449.991 -10.000.426 151.000.323 105.935.866 256.936.189
Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
200.000.000 22.039.497 6.677.012 -1.051.262 6.532.160 -31.746.667 -41.449.991 -10.000.426 151.000.323 105.935.866 256.936.189
Transferler
28 -10.000.426 10.000.426
Dönem Karı (Zararı)
36 -11.933.156 -11.933.156 -579.570 -12.512.726
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
28 823.480 1.603.729 2.427.209 740.034 3.167.243
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
28 7.697 -587.427 -579.730 -555.922 -1.135.652
Dönem Sonu Bakiyeler
200.000.000 22.039.497 7.508.189 552.467 6.532.160 -32.334.094 -51.450.417 -11.933.156 140.914.646 105.540.408 246.455.054


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.571.949 1.889.494
Dönem Karı (Zararı)
36 -12.512.726 -12.389.148
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
16.278.089 3.066.032
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18-19 5.696.360 6.071.873
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
253.574 2.975.508
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
945.217 540.821
Şerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler
32 2.526.028 1.904.525
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.025.763 2.311.186
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 -4.243.434 -1.781.024
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
6.395.693 4.737.699
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
23 4.970.031 4.895.972
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 1.425.662 -158.273
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.221.164 -3.277.511
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
33 -181.545 -4.930.894
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
34 1.402.709 1.653.383
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 27.352
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
28 0 27.352
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 4.026.774 -6.942.974
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
845.418 -512.444
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.160.894 -13.471
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
32 -2.160.894 -13.471
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
8.578.806 15.777.265
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.449.548 -18.403.606
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -2.246.922 6.451.865
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -1.202.626 -24.855.471
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5.402.074 24.851.159
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 6.748.772 24.753.218
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 -1.346.698 97.941
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 669.993 212.178
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
25 5.874.488 -989.418
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-232.235 1.803.634
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 -912.360 2.031.147
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 680.125 -227.513
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
23 2.176.657 -4.510.035
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-40.185 5.161
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 -40.185 5.161
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
25 -664.671 -1.027.897
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.157.767 13.836.089
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
27 162.357 9.468
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
27 -1.320.124 13.826.621
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
12.344.169 6.454.149
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
23 -3.603.100 -3.376.351
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
26-35 -1.169.120 -1.188.304
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.933.068 -3.238.983
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
-1.100.000 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.069.493 377.867
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.069.493 377.867
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.527.970 -3.616.850
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -4.141.986 -3.436.695
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
19 -385.984 -180.155
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -2.374.591 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.053.688 1.312.719
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 -832.524 -1.964.792
Ödenen Faiz
-1.402.709 -1.653.383
Alınan Faiz
181.545 4.930.894
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
585.193 -36.770
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
585.193 -36.770
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 3.282.445 3.319.215
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 3.867.638 3.282.445


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
36 -12.512.726 -12.389.148
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
3.167.243 3.233.311
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
28 1.418.617 3.665.113
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
28 1.748.626 -431.802
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.167.243 3.233.311
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-9.345.483 -9.155.837
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
160.464 -1.223.810
Ana Ortaklık Payları
-9.505.947 -7.932.027


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 3.867.638 3.282.445
Finansal Yatırımlar
7 0 0
Ticari Alacaklar
115.824.455 112.374.907
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10-37 15.514.339 13.267.417
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 100.310.116 99.107.490
Diğer Alacaklar
16.561.312 22.663.091
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11-37 15.483.343 22.232.115
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 1.077.969 430.976
Stoklar
13 6.075.688 6.745.681
Peşin Ödenmiş Giderler
25 13.353.431 19.413.772
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
26 920.872 16.319
Diğer Dönen Varlıklar
27 364.477 526.834
ARA TOPLAM
156.967.873 165.023.049
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
156.967.873 165.023.049
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 0
Diğer Alacaklar
949.309 249.604
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 949.309 249.604
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 0 49.172
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 88.603.541 76.408.278
Maddi Duran Varlıklar
18 40.872.270 47.126.474
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
53.074.395 56.545.098
Şerefiye
20 1.353.368 3.879.395
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 51.721.027 52.665.703
Peşin Ödenmiş Giderler
25 865.928 680.075
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 26.658.851 29.628.969
Diğer Duran Varlıklar
27 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
211.024.294 210.687.670
TOPLAM VARLIKLAR
367.992.167 375.710.719
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 811.675 553.828
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 1.429.958 1.831.829
Ticari Borçlar
25.831.526 26.063.761
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10-37 6.139.451 7.051.811
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 19.692.075 19.011.950
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
23 8.513.303 6.336.646
Diğer Borçlar
135.961 176.146
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 135.961 176.146
Ertelenmiş Gelirler
25 5.039.238 5.703.909
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 0 237.533
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.385.287 1.334.625
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 2.385.287 1.334.625
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
27 13.790.014 15.089.822
ARA TOPLAM
57.936.962 57.328.099
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
0 0
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
57.936.962 57.328.099
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 5.088.770 5.777.270
Uzun Vadeli Karşılıklar
17.997.309 16.255.378
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
23 17.618.604 16.251.673
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
22 378.705 3.705
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 24.222.263 23.101.658
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
27 16.291.809 16.312.125
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
63.600.151 61.446.431
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
121.537.113 118.774.530
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
140.914.646 151.000.323
Ödenmiş Sermaye
28 200.000.000 200.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
28 22.039.497 22.039.497
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
8.060.656 5.625.750
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
28 8.060.656 5.625.750
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
28 7.508.189 6.677.012
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
28 552.467 -1.051.262
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
28 6.532.160 6.532.160
Diğer Yedekler
28 -32.334.094 -31.746.667
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
28 -51.450.417 -41.449.991
Net Dönem Karı veya Zararı
36 -11.933.156 -10.000.426
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
28 105.540.408 105.935.866
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
246.455.054 256.936.189
TOPLAM KAYNAKLAR
367.992.167 375.710.719http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/592920


BIST'
18:059.530
Değişim :  -0,18% |  -17,62
Açılış :  9.617  
Önceki Kapanış :  9.548  
En Düşük
9.504
En Yüksek
9.717
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ATSYH 52,25 6.766.016 % 10,00  
BURCE 237,90 132.381.870 % 9,99  
KTLEV 155,20 299.708.358 % 9,99  
ORMA 225,70 6.230.243 % 9,99  
ATATP 142,00 234.007.339 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,4969 32,5422 % 0,29  
Euro 34,7785 34,8547 % 0,39  
Sterlin 40,4564 40,6592 % -0,01  
Frank 35,6880 35,8669 % 0,05  
Riyal 8,6611 8,7045 % -0,01  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 28,19 28,23 % 0,66  
Platin 938,24 939,85 % 0,66  
Paladyum 1.021,84 1.024,06 % 0,66  
Brent Pet. 87,39 87,39 % 0,66  
Altın Ons 2.366,98 2.367,42 % 0,66