***IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2017 19:22
***IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor


***IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
11 41.411.015 38.987.354
Satışların Maliyeti
11 -36.039.380 -33.100.929
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
5.371.635 5.886.425
BRÜT KAR (ZARAR)
5.371.635 5.886.425
Genel Yönetim Giderleri
-7.508.216 -8.131.029
Pazarlama Giderleri
-3.642.034 -2.139.390
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 9.572.846 7.216.090
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -3.613.530 -2.108.978
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
180.701 723.118
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
118.546 99.396
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-68.556 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
230.691 822.514
Finansman Gelirleri
804.197 616.525
Finansman Giderleri
-890.028 -504.007
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
144.860 935.032
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
68.467 -852.645
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
13 0 -391.056
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
13 68.467 -461.589
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
213.327 82.387
DÖNEM KARI (ZARARI)
14 213.327 82.387
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
75.609 332.883
Ana Ortaklık Payları
137.718 -250.496
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 14 0,00100000 -0,00100000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
200.000.000 22.039.497 6.677.012 -1.051.262 6.532.160 -31.746.667 -41.449.991 -10.000.426 151.000.323 105.935.866 256.936.189
Transferler
-10.000.426 10.000.426
Dönem Karı (Zararı)
-250.496 -250.496 332.883 82.387
Dönem Sonu Bakiyeler
200.000.000 22.039.497 6.677.012 -1.051.262 6.532.160 -31.746.667 -51.450.417 -250.496 150.749.827 106.268.749 257.018.576
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
200.000.000 22.039.497 7.508.189 552.467 6.532.160 -32.334.094 -51.450.417 -11.933.156 140.914.646 105.540.408 246.455.054
Transferler
-11.933.156 11.933.156
Dönem Karı (Zararı)
137.718 137.718 75.609 213.327
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.112.011 -1.112.011 -335.143 -1.447.154
Dönem Sonu Bakiyeler
200.000.000 22.039.497 7.508.189 -559.544 6.532.160 -32.334.094 -63.383.573 137.718 139.940.353 105.280.874 245.221.227


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
394.715 1.433.212
Dönem Karı (Zararı)
15 213.327 82.387
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.198.851 4.091.472
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.320.687 1.467.448
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
966.910 2.096.535
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 966.910 2.096.535
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-26.035 -289.267
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-336.102 74.790
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
310.067 -364.057
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13 -68.467 852.645
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
55.455 54.135
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-49.699 -90.024
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-49.699 -90.024
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.492.990 -1.738.633
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
0 -99.996
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.480.038 -653.835
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 1.129.051 44.703
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -5.609.089 -698.538
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5.240.130 -695.789
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 5.577.497 -625.053
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -337.367 -70.736
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.441.869 -446.176
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-475.432 -547.013
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
178.431 2.967.313
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 -2.391.595 -758.456
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 2.570.026 3.725.769
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -489.015 372.643
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-40.149 -100.712
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -40.149 -100.712
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-550.483 987.371
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
565.435 -3.522.439
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
9 224.182 -143.084
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
9 341.253 -3.379.355
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
919.188 2.435.226
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
8 -524.473 -764.481
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 -237.533
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.006.447 -1.535.644
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
98.848 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
98.848 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.105.295 -1.526.792
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -1.094.937 -1.643.672
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-10.358 116.880
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -8.852
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-360.719 -212.059
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-386.754 77.208
Ödenen Faiz
-310.067 -364.055
Alınan Faiz
336.102 74.788
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-972.451 -314.491
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-972.451 -314.491
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 3.867.638 3.282.445
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.895.187 2.967.954


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
14 213.327 82.387
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.447.154 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
10 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
10 -1.447.154 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.447.154 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.233.827 82.387
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-259.533 332.883
Ana Ortaklık Payları
-974.294 -250.496


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 2.895.187 3.867.638
Ticari Alacaklar
120.304.493 115.824.455
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5-15 14.385.288 15.514.339
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 105.919.205 100.310.116
Diğer Alacaklar
11.159.246 16.561.312
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6-15 9.905.846 15.483.343
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 1.253.400 1.077.969
Stoklar
7.517.557 6.075.688
Peşin Ödenmiş Giderler
14.325.145 13.353.431
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
895.501 920.872
Diğer Dönen Varlıklar
9 165.666 364.477
ARA TOPLAM
157.262.795 156.967.873
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
157.262.795 156.967.873
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
1.111.245 949.309
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 1.111.245 949.309
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
88.603.541 88.603.541
Maddi Duran Varlıklar
7 40.646.207 40.872.270
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
53.000.796 53.074.395
Şerefiye
1.353.368 1.353.368
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
51.647.428 51.721.027
Peşin Ödenmiş Giderler
369.646 865.928
Ertelenmiş Vergi Varlığı
13 26.650.884 26.658.851
Diğer Duran Varlıklar
9 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
210.382.319 211.024.294
TOPLAM VARLIKLAR
367.645.114 367.992.167
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
401.672 811.675
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.939.424 1.429.958
Ticari Borçlar
26.009.957 25.831.526
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5-15 3.747.856 6.139.451
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 22.262.101 19.692.075
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8 8.024.288 8.513.303
Diğer Borçlar
95.812 135.961
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 95.812 135.961
Ertelenmiş Gelirler
4.443.716 5.039.238
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.405.621 2.385.287
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
2.405.621 2.385.287
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9 16.477.734 13.790.014
ARA TOPLAM
59.798.224 57.936.962
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
59.798.224 57.936.962
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4.602.553 5.088.770
Ertelenmiş Gelirler
45.039 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
19.886.900 17.997.309
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
8 19.508.195 17.618.604
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
378.705 378.705
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
13 24.145.829 24.222.263
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
9 13.945.342 16.291.809
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
62.625.663 63.600.151
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
122.423.887 121.537.113
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
139.940.353 140.914.646
Ödenmiş Sermaye
10 200.000.000 200.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
10 22.039.497 22.039.497
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
6.948.645 8.060.656
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
6.948.645 8.060.656
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
10 7.508.189 7.508.189
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
10 -559.544 552.467
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
6.532.160 6.532.160
Diğer Yedekler
10 -32.334.094 -32.334.094
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
10 -63.383.573 -51.450.417
Net Dönem Karı veya Zararı
14 137.718 -11.933.156
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
10 105.280.874 105.540.408
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
245.221.227 246.455.054
TOPLAM KAYNAKLAR
367.645.114 367.992.167http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/606549


BIST
'
12:249.450
Değişim :  -0,78% |  -74,51
Açılış :  9.431  
Önceki Kapanış :  9.525  
En Düşük
9.421
En Yüksek
9.488
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler12:24
KARSN 11,02 135.141.484 % 9,98  
EDIP 19,65 18.609.434 % 9,96  
YGYO 5,64 32.918.930 % 9,94  
CONSE 6,87 338.015.342 % 9,92  
UZERB 720,00 17.708.400 % 9,59  
12:24 Alış Satış %  
Dolar 32,5862 32,5895 % 0,35  
Euro 34,8177 34,8331 % 0,29  
Sterlin 40,2955 40,4975 % 0,18  
Frank 35,6144 35,7929 % 0,45  
Riyal 8,6311 8,6744 % 0,09  
12:24 Alış Satış %  
Gümüş ONS 28,30 28,33 % 0,66  
Platin 940,17 941,17 % 0,66  
Paladyum 1.018,10 1.021,87 % 0,66  
Brent Pet. 87,64 87,64 % 0,66  
Altın Ons 2.381,35 2.381,67 % 0,66