***IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

18.08.2017 18:25
***IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor


***IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
11 84.890.493 87.039.015 43.479.478 48.051.661
Satışların Maliyeti
11 -73.426.825 -73.819.806 -37.387.445 -40.718.877
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
11.463.668 13.219.209 6.092.033 7.332.784
BRÜT KAR (ZARAR)
11.463.668 13.219.209 6.092.033 7.332.784
Genel Yönetim Giderleri
-14.795.661 -17.081.163 -7.287.445 -8.950.134
Pazarlama Giderleri
-6.610.268 -5.327.811 -2.968.234 -3.188.421
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 16.696.676 13.906.669 7.123.830 6.690.579
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -5.220.875 -4.119.937 -1.607.345 -2.010.959
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.533.540 596.967 1.352.839 -126.151
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
119.711 1.625.592 1.165 1.526.196
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-68.556 -5.880 -5.880
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.584.695 2.216.679 1.354.004 1.394.165
Finansman Gelirleri
1.587.829 1.116.622 783.632 500.097
Finansman Giderleri
-1.501.573 -899.698 -611.545 -395.691
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.670.951 2.433.603 1.526.091 1.498.571
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.208.362 -1.559.299 -1.276.829 -706.654
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
13 -12.441 -902.135 -12.441 -511.079
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
13 -1.195.921 -657.164 -1.264.388 -195.575
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
462.589 874.304 249.262 791.917
DÖNEM KARI (ZARARI)
14 462.589 874.304 249.262 791.917
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
349.883 984.406 274.274 651.523
Ana Ortaklık Payları
112.706 -110.102 -25.012 140.394
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 14 0,00200000 -0,00100000 0,00100000 0,00100000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
200.000.000 22.039.497 6.677.012 -1.051.262 6.532.160 -31.746.667 -41.449.991 -10.000.426 151.000.323 105.935.866 256.936.189
Transferler
-10.000.426 10.000.426
Dönem Karı (Zararı)
907.337 70.016 907.337
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
10 -1.377.138 907.337 70.016 907.337
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.377.138 907.337 70.016 907.337
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-914.549 1.781.641 319.278 1.699.254
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-63.808 1.041.463 195.725 708.580
Ana Ortaklık Payları
-850.741 740.178 123.553 990.674


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 2.226.798 3.867.638
Ticari Alacaklar
120.097.974 115.824.455
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5-15 13.891.222 15.514.339
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 106.206.752 100.310.116
Diğer Alacaklar
9.928.228 16.561.312
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6-15 8.690.139 15.483.343
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 1.238.089 1.077.969
Stoklar
9.026.494 6.075.688
Peşin Ödenmiş Giderler
11.658.153 13.353.431
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
22.966 920.872
Diğer Dönen Varlıklar
9 122.073 364.477
ARA TOPLAM
153.082.686 156.967.873
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
404.917 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
153.487.603 156.967.873
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
1.098.566 949.309
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 1.098.566 949.309
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
88.603.541 88.603.541
Maddi Duran Varlıklar
7 41.834.709 40.872.270
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
52.934.294 53.074.395
Şerefiye
1.353.368 1.353.368
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
51.580.926 51.721.027
Peşin Ödenmiş Giderler
334.868 865.928
Ertelenmiş Vergi Varlığı
13 25.472.175 26.658.851
Diğer Duran Varlıklar
9 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
210.278.153 211.024.294
TOPLAM VARLIKLAR
363.765.756 367.992.167
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
139.720 811.675
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.302.474 1.429.958
Ticari Borçlar
24.488.603 25.831.526
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5-15 4.104.222 6.139.451
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 20.384.381 19.692.075
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8 7.876.953 8.513.303
Diğer Borçlar
83.416 135.961
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 83.416 135.961
Ertelenmiş Gelirler
2.510.713 5.039.238
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
11.141 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.417.667 2.385.287
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
2.417.667 2.385.287
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9 15.921.596 13.790.014
ARA TOPLAM
55.752.283 57.936.962
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
55.752.283 57.936.962
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.911.663 5.088.770
Ertelenmiş Gelirler
217.124 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
19.663.899 17.997.309
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
8 19.285.194 17.618.604
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
378.705 378.705
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
13 24.231.508 24.222.263
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
9 14.448.774 16.291.809
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
62.472.968 63.600.151
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
118.225.251 121.537.113
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
140.063.904 140.914.646
Ödenmiş Sermaye
10 200.000.000 200.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
10 22.039.497 22.039.497
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
7.097.208 8.060.656
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
7.097.208 8.060.656
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
10 7.508.189 7.508.189
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
10 -410.981 552.467
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
6.532.160 6.532.160
Diğer Yedekler
10 -32.334.094 -32.334.094
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-63.383.573 -51.450.417
Net Dönem Karı veya Zararı
14 112.706 -11.933.156
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
10 105.476.601 105.540.408
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
245.540.505 246.455.054
TOPLAM KAYNAKLAR
363.765.756 367.992.167http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/626414


BIST
'
14:569.735
Değişim :  0,43% |  41,42
Açılış :  9.795  
Önceki Kapanış :  9.693  
En Düşük
9.718
En Yüksek
9.832
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler14:54
REEDR 47,54 1.355.028.487 % 10,00  
SNICA 47,30 281.206.450 % 10,00  
VANGD 23,32 72.737.723 % 10,00  
MRGYO 5,39 141.114.638 % 10,00  
SMART 49,50 89.292.728 % 10,00  
14:54 Alış Satış %  
Dolar 32,5314 32,5383 % 0,12  
Euro 34,5884 34,5955 % -0,27  
Sterlin 39,7773 39,9766 % -0,66  
Frank 35,4363 35,6139 % -0,33  
Riyal 8,6182 8,6614 % -0,12  
14:54 Alış Satış %  
Gümüş ONS 27,48 27,52 % 0,66  
Platin 922,12 924,66 % 0,66  
Paladyum 1.008,64 1.014,71 % 0,66  
Brent Pet. 86,69 86,69 % 0,66  
Altın Ons 2.342,02 2.342,35 % 0,66