***IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2017 21:33
***IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor


***IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
11 125.308.076 121.818.254 40.417.583 34.779.239
Satışların Maliyeti
11 -110.134.229 -103.324.111 -36.707.404 -29.504.306
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
15.173.847 18.494.143 3.710.179 5.274.933
BRÜT KAR (ZARAR)
15.173.847 18.494.143 3.710.179 5.274.933
Genel Yönetim Giderleri
-23.168.324 -32.826.929 -8.372.663 -15.745.766
Pazarlama Giderleri
-9.400.274 -6.215.312 -2.790.006 -887.501
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 23.844.807 25.163.003 7.148.131 11.256.334
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -7.359.426 -6.384.501 -2.138.551 -2.264.564
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-909.370 -1.769.596 -2.442.910 -2.366.564
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
121.680 2.072.756 1.969 447.164
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-68.556 -35.366 0 -29.486
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-856.246 267.794 -2.440.941 -1.948.886
Finansman Gelirleri
1.916.318 1.183.060 328.489 66.438
Finansman Giderleri
-2.468.730 -2.098.224 -967.157 -1.198.526
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.408.658 -647.370 -3.079.609 -3.080.974
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.081.706 -1.230.665 -873.344 328.634
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
13 -39.453 -2.092 -27.012 900.043
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
13 -2.042.253 -1.228.573 -846.332 -571.409
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.490.364 -1.878.035 -3.952.953 -2.752.340
DÖNEM KARI (ZARARI)
14 -3.490.364 -1.878.035 -3.952.953 -2.752.340
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-350.489 692.317 -700.372 -292.090
Ana Ortaklık Payları
-3.139.875 -2.570.352 -3.252.581 -2.460.250
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç -0,01700000 -0,00900000 -0,02000000 -0,01400000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
200.000.000 22.039.497 6.677.012 -1.051.262 6.532.160 -31.746.667 -41.449.991 -10.000.426 151.000.323 105.935.866 256.936.189
Transferler
-10.000.426 10.000.426
Dönem Karı (Zararı)
-2.570.352 -2.570.352 692.317 -1.878.035
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
7.697 783.191 790.888 2.819 793.707
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-587.427 -587.427 -555.922 -1.143.349
Dönem Sonu Bakiyeler
200.000.000 22.039.497 6.684.709 -268.071 6.532.160 -32.334.094 -51.450.417 -2.570.352 148.633.432 106.075.080 254.708.512
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
200.000.000 22.039.497 7.508.189 552.467 6.532.160 -32.334.094 -51.450.417 -11.933.156 140.914.646 105.540.408 246.455.054
Transferler
-11.933.156 11.933.156
Dönem Karı (Zararı)
-3.139.875 -3.139.875 -350.489 -3.490.364
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-665.113 -665.113 22.395 -642.718
Dönem Sonu Bakiyeler
200.000.000 22.039.497 7.508.189 -112.646 6.532.160 -32.334.094 -63.383.573 -3.139.875 137.109.658 105.212.314 242.321.972


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.531.668 3.399.015
Dönem Karı (Zararı)
14 -3.490.364 -1.878.035
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
9.121.271 8.921.205
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
4.005.754 4.289.218
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.775.110 3.641.375
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 2.711.611 3.635.683
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
63.499 5.692
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
301.854 955.216
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.038.245 -55.699
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
1.340.099 1.010.915
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13 2.081.706 1.230.665
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
8.515 828.249
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-51.668 -2.023.518
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-51.668 -2.023.518
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
2.418.465 -685.525
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.301.075 -2.502.473
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 3.999.658 -4.790.289
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -9.300.733 2.287.816
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10.109.849 48.831
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 10.262.572 428.541
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -152.723 -379.710
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-5.554.754 -170.110
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
3.990.885 5.140.944
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.560.681 994.418
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 -4.328.681 -927.581
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 -232.000 1.921.999
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
8 970.088 161.076
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-16.019 88.124
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -16.019 88.124
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
887.003 -978.998
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.893.169 -3.467.337
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
9 1.163.173 -934.963
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
9 729.996 -2.532.374
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
8.049.372 6.357.645
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
8 -2.501.586 -2.719.005
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-16.118 -239.625
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.732.371 -2.821.762
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
0 -1.100.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
127.421 2.147.181
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
127.421 2.147.181
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.695.291 -3.868.943
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -4.536.121 -3.481.260
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-159.170 -387.683
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
213.488 0
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
-377.989 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.461.399 -1.416.035
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-1.159.545 -460.819
Ödenen Faiz
-1.340.099 -1.010.915
Alınan Faiz
1.038.245 55.699
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-662.102 -838.782
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-662.102 -838.782
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 3.867.638 3.282.445
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 3.205.536 2.443.663


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
14 -3.490.364 -1.878.035 -3.952.953 -2.752.340
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-642.718 793.707 734.420 -113.630
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
7.697 7.697
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
10 -642.718 786.010 734.420 -121.327
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-642.718 793.707 734.420 -113.630
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-4.133.082 -1.084.328 -3.218.533 -2.865.970
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-328.094 695.136 -264.286 -346.327
Ana Ortaklık Payları
-3.804.988 -1.779.464 -2.954.247 -2.519.643


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 3.205.536 3.867.638
Ticari Alacaklar
121.125.530 115.824.455
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5-15 11.514.681 15.514.339
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 109.610.849 100.310.116
Diğer Alacaklar
6.411.473 16.561.312
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6-15 5.220.771 15.483.343
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 1.190.702 1.077.969
Stoklar
11.630.442 6.075.688
Peşin Ödenmiş Giderler
9.950.438 13.353.431
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
55.142 920.872
Diğer Dönen Varlıklar
9 67.034 364.477
ARA TOPLAM
152.445.595 156.967.873
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
377.989 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
152.823.584 156.967.873
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
989.299 949.309
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 989.299 949.309
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
88.390.054 88.603.541
Maddi Duran Varlıklar
7 41.543.782 40.872.270
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
53.008.150 53.074.395
Şerefiye
1.353.368 1.353.368
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
51.654.782 51.721.027
Peşin Ödenmiş Giderler
278.036 865.928
Ertelenmiş Vergi Varlığı
13 24.561.585 26.658.851
Diğer Duran Varlıklar
9 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
208.770.906 211.024.294
TOPLAM VARLIKLAR
361.594.490 367.992.167
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 811.675
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.866.464 1.429.958
Ticari Borçlar
21.270.845 25.831.526
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5-15 1.810.770 6.139.451
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 19.460.075 19.692.075
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8 9.483.391 8.513.303
Diğer Borçlar
119.942 135.961
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 119.942 135.961
Ertelenmiş Gelirler
5.481.116 5.039.238
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
13 23.335 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.448.786 2.385.287
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
2.448.786 2.385.287
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9 19.305.838 13.790.014
ARA TOPLAM
60.999.717 57.936.962
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
60.999.717 57.936.962
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.304.394 5.088.770
Ertelenmiş Gelirler
445.125 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
18.850.051 17.997.309
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
8 18.471.346 17.618.604
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
378.705 378.705
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
13 24.167.250 24.222.263
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
9 11.505.981 16.291.809
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
58.272.801 63.600.151
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
119.272.518 121.537.113
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
137.109.658 140.914.646
Ödenmiş Sermaye
10 200.000.000 200.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
10 22.039.497 22.039.497
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
7.395.543 8.060.656
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
7.395.543 8.060.656
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
10 7.508.189 7.508.189
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
10 -112.646 552.467
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
6.532.160 6.532.160
Diğer Yedekler
10 -32.334.094 -32.334.094
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
10 -63.383.573 -51.450.417
Net Dönem Karı veya Zararı
14 -3.139.875 -11.933.156
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
10 105.212.314 105.540.408
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
242.321.972 246.455.054
TOPLAM KAYNAKLAR
361.594.490 367.992.167http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/640603


BIST
'
18:059.693
Değişim :  1,77% |  168,87
Açılış :  9.431  
Önceki Kapanış :  9.525  
En Düşük
9.421
En Yüksek
9.715
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
TTKOM 39,16 1.459.788.250 % 10,00  
MAGEN 19,58 356.147.014 % 10,00  
ISBTR 524.947,50 13.073.793 % 10,00  
TKFEN 44,94 644.409.466 % 9,99  
SILVR 22,68 111.500.027 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,4915 32,5004 % 0,08  
Euro 34,5977 34,6901 % -0,12  
Sterlin 40,0387 40,2394 % -0,46  
Frank 35,5546 35,7328 % 0,28  
Riyal 8,6287 8,6720 % 0,06  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 28,65 28,71 % 0,66  
Platin 934,17 937,32 % 0,66  
Paladyum 1.030,19 1.034,38 % 0,66  
Brent Pet. 87,24 87,24 % 0,66  
Altın Ons 2.391,52 2.392,09 % 0,66