***IME*** IŞIK MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

20.05.2020 18:35***IME*** IŞIK MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 30.000.000 -49.016 298.647 760.926 63.622 31.074.179 31.074.179
Transferler
63.622 -63.622
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-15.284 -18.919 -18.919
Dönem Karı (Zararı)
-15.284 -15.284 -15.284
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.635 -3.635 -3.635
Dönem Sonu Bakiyeler
18 30.000.000 -64.121 298.647 824.548 -15.284 31.055.260 31.055.260
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 30.000.000 -57.809 298.647 824.548 323.526 31.388.912 31.388.912
Transferler
323.526 -323.526
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
653.446 653.446
Dönem Karı (Zararı)
659.758 659.758 659.758
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.312 659.758 -6.312 -6.312
Dönem Sonu Bakiyeler
18 30.000.000 -57.809 298.647 1.148.074 659.758 32.042.358 32.042.358


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
14.011.268 3.077.077
Dönem Karı (Zararı)
659.758 -15.284
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
659.758 -15.284
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
66.092 147.593
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-12 60.238 141.240
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
15.488 20.293
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 15.488 20.293
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 -9.634 -13.940
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
13.163.773 2.944.848
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.900.861 -7.320.277
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -7.900.861 -7.320.277
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3.180.613 -424.480
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 3.180.613 -424.480
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -102.679 -107.043
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8.562.365 10.772.659
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 8.562.365 10.772.659
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 9.204 -2.684
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9.415.131 26.673
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 9.415.131 26.673
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
13.889.623 3.077.157
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
26 121.645 -80
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-366.566 -113.078
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-366.566 -113.078
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11-12 -366.566 -113.078
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
13.644.702 2.963.999
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5 13.644.702 2.963.999
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 25.500.627 26.441.882
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
39.145.329 29.405.881


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 39.145.329 25.500.627
Finansal Yatırımlar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
37.789.541 29.888.680
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 37.789.541 29.888.680
Diğer Alacaklar
986.739 4.193.180
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 986.739 4.193.180
Peşin Ödenmiş Giderler
113.692 11.013
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 113.692 11.013
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
26 70.143 64.911
Diğer Dönen Varlıklar
0 0
ARA TOPLAM
78.105.444 59.658.411
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
78.105.444 59.658.411
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
159.711 159.711
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
159.711 159.711
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
6 159.711 159.711
Diğer Alacaklar
1.270.753 1.244.925
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 1.270.753 1.244.925
Maddi Duran Varlıklar
679.357 369.967
Tesis, Makine ve Cihazlar
11 646.986 325.750
Mobilya ve Demirbaşlar
11 29.590 37.350
Özel Maliyetler
11 2.781 6.867
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
11 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
79.961 83.023
Bilgisayar Yazılımları
12 79.961 83.023
Peşin Ödenmiş Giderler
0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 7.679 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.197.461 1.857.626
TOPLAM VARLIKLAR
80.302.905 61.516.037
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
38.434.820 29.872.455
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
38.434.820 29.872.455
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 38.434.820 29.872.455
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 52.257 43.053
Diğer Borçlar
9.458.115 42.984
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 9.458.115 42.984
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
196.428 69.551
Kısa Vadeli Karşılıklar
32.325 28.617
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 32.325 28.617
ARA TOPLAM
48.173.945 30.056.660
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
48.173.945 30.056.660
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
86.602 68.510
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 86.602 68.510
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26 0 1.955
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
86.602 70.465
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
48.260.547 30.127.125
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
32.042.358 31.388.912
Ödenmiş Sermaye
18 30.000.000 30.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-64.121 -57.809
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-64.121 -57.809
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -64.121 -57.809
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
298.647 298.647
Yasal Yedekler
18 298.647 298.647
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 1.148.074 824.548
Net Dönem Karı veya Zararı
18 659.758 323.526
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
32.042.358 31.388.912
TOPLAM KAYNAKLAR
80.302.905 61.516.037


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 325.661 168.350
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
325.661 168.350
BRÜT KAR (ZARAR)
325.661 168.350
Genel Yönetim Giderleri
20 -1.259.536 -1.185.330
Pazarlama Giderleri
20 -266.495 -296.165
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 183.464 55.533
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -61.506 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.078.412 -1.257.612
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 179.958 404.856
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-898.454 -852.756
Finansman Gelirleri
24 7.542.538 10.251.985
Finansman Giderleri
25 -5.795.954 -9.427.544
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
848.130 -28.315
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-188.372 13.031
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-196.428
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 8.056 13.031
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
659.758 -15.284
DÖNEM KARI (ZARARI)
659.758 -15.284
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
16:43108.954
Değişim :  0,79% |  856,82
Açılış :  108.926  
Önceki Kapanış :  108.097  
En Yüksek
109.231
En Düşük
108.327
BIST En Aktif Hisseler
ARDYZ 29,26 73.883.190 % 10,00  
MRSHL 84,15 20.748.589 % 10,00  
FRIGO 17,93 1.804.386 % 10,00  
INTEM 10,82 19.427.291 % 9,96  
DOBUR 14,02 8.847.325 % 9,96  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,4781 8,5207 % 1,15  
Frank 6,9944 7,0365 % 0,92  
Riyal 1,7970 1,8061 % 1,02  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.708 1.709 -19,34  
Altın Gr. 371 371 -0,85  
Cumhuriyet 2.410 2.441 -14,80  
Tam 2.481 2.512 -7,50  
Yarım 1.211 1.226 -7,40  
Çeyrek 605 613 -3,70  
Gümüş.Ons 17,72 17,76 -0,33  
Gümüş Gr. 3,86 3,87 -0,03  
B. Petrol 39,33 39,33 -0,24