***INALR*** İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

30.06.2020 18:17***INALR*** İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
[16] 525.309.214 430.501.782
Satışların Maliyeti
[16] -467.431.305 -375.901.768
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
57.877.909 54.600.014
BRÜT KAR (ZARAR)
57.877.909 54.600.014
Genel Yönetim Giderleri
[18] -2.500.567 -5.078.721
Pazarlama Giderleri
[17] -31.016.294 -29.811.520
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
[19] 1.275.091 708.010
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
[19] -3.013.365 -304.506
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
22.622.774 20.113.277
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
[20] 3.255.012 2.687.933
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
[20] 0 -211.744
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
25.877.786 22.589.466
Finansman Gelirleri
[21] 437.827 858.349
Finansman Giderleri
[21] -21.700.947 -21.097.493
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.614.666 2.350.322
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.094.158 742.504
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
[22] -2.163.024 -483.151
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
[22] 68.866 1.225.655
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.520.508 3.092.826
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.520.508 3.092.826
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.520.508 3.092.826
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
[4] 11.664.715 9.634.530
Ticari Alacaklar
20.795.357 17.248.120
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
[6] 20.795.357 17.248.120
Diğer Alacaklar
5.790.122 244.270
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
[7] 5.790.122 244.270
Stoklar
[8] 106.566.799 85.525.779
Peşin Ödenmiş Giderler
8.130.498 15.891.106
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
[14] 8.130.498 15.891.106
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
[22] 0 12.810
Diğer Dönen Varlıklar
19.248.580 22.817.093
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
[14] 19.248.580 22.817.093
ARA TOPLAM
172.196.071 151.373.708
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
172.196.071 151.373.708
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
0 37.773
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
0 37.773
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
[10] 23.795.971 16.958.321
Maddi Duran Varlıklar
[9] 21.218.284 22.705.112
Arazi ve Arsalar
4.000.000 4.000.000
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
13.380 16.725
Binalar
11.791.348 12.794.121
Tesis, Makine ve Cihazlar
324.712 251.902
Taşıtlar
3.222.649 2.927.258
Mobilya ve Demirbaşlar
1.106.237 1.493.360
Özel Maliyetler
759.958 1.221.746
Kullanım Hakkı Varlıkları
[9] 5.981.825 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
[22] 1.569.680 1.504.120
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
52.565.760 41.205.326
TOPLAM VARLIKLAR
224.761.831 192.579.034
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
24.085.550 52.821.864
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
[5] 24.085.550 52.821.864
Banka Kredileri
14.018.257 50.539.839
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5.067.293 2.282.025
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
5.000.000 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
11.081.466 10.335.939
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
[5] 11.081.466 10.335.939
Banka Kredileri
11.081.466 10.335.939
Ticari Borçlar
[6] [24] 26.605.142 26.376.273
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
46.656 126.303
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
[6] 26.558.486 26.249.970
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
[13] 689.189 598.871
Diğer Borçlar
22.901.294 41.731.567
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
[7] [24] 20.783.362 41.526.209
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
[7] 2.117.932 205.358
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
70.223.806 19.695.851
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
[14] 70.223.806 19.695.851
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
[22] 49.337 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
623.670 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
[11] 623.670 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.581.508 5.113.265
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
[14] 1.581.508 5.113.265
ARA TOPLAM
157.840.962 156.673.630
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
157.840.962 156.673.630
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
37.887.868 7.535.662
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
[5] 37.887.868 7.535.662
Banka Kredileri
9.239.310 4.946.859
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3.648.558 2.588.803
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
25.000.000 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 1.448.668
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
[14] 0 1.448.668
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.772.147 2.192.450
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
[13] 1.772.147 2.192.450
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
39.660.015 11.176.780
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
197.500.977 167.850.410
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27.260.854 24.728.624
Ödenmiş Sermaye
[15] 20.000.000 20.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-872.886 -884.608
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-872.886 -884.608
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-872.886 -884.608
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
250.360 189.618
Yasal Yedekler
[15] 250.360 189.618
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
[15] 5.362.872 2.330.788
Net Dönem Karı veya Zararı
2.520.508 3.092.826
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
27.260.854 24.728.624
TOPLAM KAYNAKLAR
224.761.831 192.579.034


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 -334.318 42.040 3.283.551 1.794.815 14.786.088 0 14.786.088
Transferler
2.600.000 147.578 -952.763 -1.794.815 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-550.290 3.092.826 2.542.536 0 2.542.536
Dönem Karı (Zararı)
3.092.826 3.092.826 0 3.092.826
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-550.290 -550.290 0 -550.290
Sermaye Arttırımı
7.400.000 7.400.000
Dönem Sonu Bakiyeler
20.000.000 -884.608 189.618 2.330.788 3.092.826 24.728.624 0 24.728.624
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.000.000 -884.608 189.618 2.330.788 3.092.826 24.728.624 0 24.728.624
Transferler
60.742 3.032.084 -3.092.826
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
11.722 2.520.508 2.532.230 0 2.532.230
Dönem Karı (Zararı)
2.520.508 2.520.508 0 2.520.508
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
11.722 11.722 0 11.722
Sermaye Arttırımı
0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
20.000.000 -872.886 250.360 5.362.872 2.520.508 27.260.854 0 27.260.854


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
34.586.909 30.196.949
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları
37.472.045 31.200.396
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-771.449 -507.486
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-2.113.687 -495.961
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-6.646.047 -1.940.299
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-25.910.677 -28.004.440
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.030.185 252.210
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.030.185 252.210
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
9.634.530 9.382.320
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
11.664.715 9.634.530


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
2.520.508 3.092.826
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
11.722 -550.290
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
[13] 15.028 -705.500
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
[22] -3.306 155.210
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-3.306 155.210
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
11.722 -550.290
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.532.230 2.542.536
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.532.230 2.542.536http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853553


BIST
18:00115.748
Değişim :  -0,99% |  -1.159,30
Açılış :  117.316  
Önceki Kapanış :  116.908  
En Yüksek
117.391
En Düşük
115.312
BIST En Aktif Hisseler
KUTPO 38,84 46.605.348 % 9,97  
ULAS 5,64 9.907.055 % 9,94  
DOBUR 14,60 3.243.972 % 9,94  
MARKA 2,66 61.057.219 % 9,92  
BURCE 10,53 17.366.154 % 9,92  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5416 8,5845 % 0,26  
Frank 7,2397 7,2833 % 0,26  
Riyal 1,8246 1,8337 % 0,16  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.776 1.777 1,49  
Altın Gr. 391 392 1,03  
Cumhuriyet 2.538 2.559 4,90  
Tam 2.612 2.626 5,10  
Yarım 1.269 1.285 2,50  
Çeyrek 635 643 1,20  
Gümüş.Ons 18,04 18,06 0,04  
Gümüş Gr. 3,98 3,98 0,01  
B. Petrol 42,96 42,96 0,19