***INTEM*** İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor )

18.08.2016 20:43***INTEM*** İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2015 - 30.06.2015
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
417.759.356 421.756.608 229.315.491 229.483.009
Satışların Maliyeti
-378.227.668 -379.075.304 -207.325.426 -205.935.472
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
39.531.688 42.681.304 21.990.065 23.547.537
BRÜT KAR (ZARAR)
39.531.688 42.681.304 21.990.065 23.547.537
Genel Yönetim Giderleri
12 -11.965.485 -11.025.018 -6.833.855 -5.204.202
Pazarlama Giderleri
12 -30.152.143 -26.570.737 -15.683.211 -14.672.693
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 10.729.162 9.304.742 6.114.347 6.282.928
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -11.389.393 -9.673.970 -6.227.036 -6.402.891
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-3.246.171 4.716.321 -639.690 3.550.679
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
15.513 113.753 11.482 113.753
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-3.230.658 4.830.074 -628.208 3.664.432
Finansman Giderleri
16 -34.558 -6.160 -32.374 -2.757
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-3.265.216 4.823.914 -660.582 3.661.675
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
495.798 -967.859 405.709 -1.225.444
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 495.798 -967.859 405.709 -1.225.444
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.769.418 3.856.055 -254.873 2.436.231
DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.769.418 3.856.055 -254.873 2.436.231
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-2.769.418 3.856.055 -254.873 2.436.231
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.860.000 47.440.914 20.039.740 115.994 -50.530.815 1.523.142 23.448.975 0 23.448.975
Transferler
1.523.142 -1.523.142
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
143.510 3.856.055 3.999.565 0 3.999.565
Dönem Karı (Zararı)
3.856.055 3.856.055 0 3.856.055
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
143.510 143.510 0 143.510
Dönem Sonu Bakiyeler
4.860.000 47.440.914 20.183.250 115.994 -49.007.673 3.856.055 27.448.540 0 27.448.540
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.860.000 47.440.914 -1.426.630 20.239.591 115.994 -49.108.387 -3.697.964 18.423.518 0 18.423.518
Transferler
-3.697.964 3.697.964
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.769.418 -2.769.418 0 -2.769.418
Dönem Karı (Zararı)
-2.769.418 -2.769.418 0 -2.769.418
Dönem Sonu Bakiyeler
4.860.000 47.440.914 -1.426.630 20.239.591 115.994 -52.806.351 -2.769.418 15.654.100 0 15.654.100


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.909.052 3.680.260
Dönem Karı (Zararı)
-3.265.216 4.823.914
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-3.265.216 4.823.914
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.927.979 5.282.691
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13 3.264.177 2.976.628
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
941.865 1.153.258
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 699.436 795.419
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 242.429 357.839
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
312.400 929.634
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 278.214 903.189
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
34.186 26.445
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
413.569 328.783
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
14 -110.728 -32.788
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-734.400 -2.106.484
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
1.258.697 2.468.055
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-4.032 -105.612
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-4.032 -105.612
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
335.210 -5.893.514
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-90.189.096 -111.901.290
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.325.852 384.435
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-91.514.948 -112.285.725
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-598.093 -566.781
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-354
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-598.093 -566.427
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-942.241 -2.454.614
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-341.434 -867.426
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
86.339.685 92.149.276
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
95.621.769 105.148.650
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-9.282.084 -12.999.374
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-854.359 -1.170.724
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
2.111.998 3.269.317
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.808.750 15.648.728
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
1.492.679 1.587.020
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
3.316.071 14.061.708
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.997.973 4.213.091
Alınan Temettüler
-11.481 -8.141
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-77.440 -524.690
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.560.314 -3.053.947
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-936.164
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.919 257.236
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.919 257.236
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.690.442 -2.415.948
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -1.486.876 -1.827.534
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -203.566 -588.414
Alınan Temettüler
11.481 8.141
Alınan Faiz
110.728 32.788
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.745.124 71.087
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.745.124 71.087
Kredilerden Nakit Girişleri
2.745.124 71.087
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.093.862 697.400
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.093.862 697.400
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
285.829 343.322
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.379.691 1.040.722


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2015 - 30.06.2015
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.769.418 3.856.055 -254.873 2.436.231
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 143.510 0 40.693
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 151.063 0 89.187
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
0 151.063 0 89.187
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 -7.553 0 -48.494
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
0 -7.553 0 -48.494
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 143.510 0 40.693
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.769.418 3.999.565 -254.873 2.476.924
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-2.769.418 3.999.565 -254.873 2.476.924


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3.379.691 285.829
Ticari Alacaklar
311.397.582 223.088.186
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
19 996.667 2.322.519
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 310.400.915 220.765.667
Diğer Alacaklar
676.348 77.932
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
676.348 77.932
Stoklar
6 13.549.670 12.849.858
Peşin Ödenmiş Giderler
3.459.757 3.447.792
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3.459.757 3.447.792
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25.727 9.118
Diğer Dönen Varlıklar
473.029 1.957.483
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
473.029 1.957.483
ARA TOPLAM
332.961.804 241.716.198
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
332.961.804 241.716.198
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 29.493.370 29.493.370
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
29.485.287 29.485.287
Diğer Finansal Yatırımlar
8.083 8.083
Ticari Alacaklar
5 103.267
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
103.267
Diğer Alacaklar
25.405 25.728
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
25.405 25.728
Maddi Duran Varlıklar
7 10.172.900 11.017.371
Tesis, Makine ve Cihazlar
8.899 9.998
Mobilya ve Demirbaşlar
4.503.978 4.909.346
Özel Maliyetler
4.517.340 4.747.713
Yapılmakta Olan Yatırımlar
1.142.683 1.350.314
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7 7.116.947 7.850.098
Bilgisayar Yazılımları
7.116.947 7.850.098
Peşin Ödenmiş Giderler
561.057 231.588
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
561.057 231.588
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 1.372.939 877.141
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
48.742.618 49.598.563
TOPLAM VARLIKLAR
381.704.422 291.314.761
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.387.256 642.132
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.387.256 642.132
Banka Kredileri
3.387.256 642.132
Ticari Borçlar
5 323.823.433 238.218.148
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
19 274.464.044 178.842.275
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 49.359.389 59.375.873
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
704.489 1.558.848
Ertelenmiş Gelirler
10 12.234.836 10.305.110
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
12.234.836 10.305.110
Kısa Vadeli Karşılıklar
16.973.057 14.701.490
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.275.364 1.101.243
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
9 15.697.693 13.600.247
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
3.266.265 2.047.640
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
3.266.265 2.047.640
ARA TOPLAM
360.389.336 267.473.368
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
360.389.336 267.473.368
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ertelenmiş Gelirler
1.218.801 1.002.343
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
1.218.801 1.002.343
Uzun Vadeli Karşılıklar
4.442.185 4.415.532
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
4.442.185 4.415.532
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.660.986 5.417.875
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
366.050.322 272.891.243
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
15.654.100 18.423.518
Ödenmiş Sermaye
11 4.860.000 4.860.000
Sermaye Düzeltme Farkları
11 47.440.914 47.440.914
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.426.630 -1.426.630
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.426.630 -1.426.630
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.426.630 -1.426.630
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
11 20.239.591 20.239.591
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
20.239.591 20.239.591
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
20.239.591 20.239.591
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
11 115.994 115.994
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
115.994 115.994
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-52.806.351 -49.108.387
Net Dönem Karı veya Zararı
-2.769.418 -3.697.964
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
15.654.100 18.423.518
TOPLAM KAYNAKLAR
381.704.422 291.314.761http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/553840


BIST18:051.418
Değişim :  -0,42% |  -5,94
Açılış :  1.424  
Önceki Kapanış :  1.424  
En Yüksek
1.435
En Düşük
1.413
BIST En Aktif Hisseler18:05
GARFA 9,35 6.350.023 % 10,00  
TEZOL 16,77 4.390.721 % 9,97  
FRIGO 19,86 59.601.491 % 9,97  
BASCM 10,50 364.014 % 9,95  
YEOTK 51,80 228.375.066 % 9,93  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,5157 8,5171 % 1,07  
Euro 10,0280 10,0672 % 0,95  
Sterlin 11,7073 11,7660 % 0,67  
Frank 9,1539 9,2090 % 0,31  
Riyal 2,2643 2,2757 % 1,07  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.757 1.757 -37,18  
Altın Gr. 481 481 -5,32  
Cumhuriyet 3.192 3.240 -35,00  
Tam 3.173 3.255 -36,43  
Yarım 1.534 1.575 -17,63  
Çeyrek 769 787 -8,81  
Gümüş.Ons 22,86 22,89 -0,97  
Gümüş Gr. 6,25 6,26 -0,21  
B. Petrol 75,75 75,75 0,30